De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op deze LEDENVERGADERING van woensdag

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op deze LEDENVERGADERING van woensdag"— Transcript van de presentatie:

1 Op deze LEDENVERGADERING van woensdag 14-03-2012
WELKOM BUURTBEWONERS Op deze LEDENVERGADERING van woensdag

2 Welkom en agenda Opening door de voorzitter en mededelingen Behandeling van de notulen van 30 maart 2011 Jaarverslag Financieel jaarverslag 2011 Behandeling conceptvisies Een nieuwe naam voor de vereniging Bestuur Website Wat verder ter tafel komt Sluiting 

3 1. Opening en mededelingen Door jacques vaN DEN AAKSTER
Tonnie Koopman is afwezig. Het is een lange agenda, daarvoor zal er een vrij strak tijdsschema worden gehanteerd en hopen we om ongeveer uur klaar te zijn

4 2. Behandeling van de notulen
Door peter van der lee Agenda ledenvergadering 30 maart 2011 Jaarverslag 2010. Jaarverslag financiën. Statuten, Huishoudelijk reglement. Visie bepaling. Bestuur. Democratie en participatie. Website Wat verder ter tafel komt.

5 3. Jaarverslag 2011 Door PETER VAN DER LEE Evaluatie herinrichting en eenrichtingverkeer Bierkade. Bouwplan Schelphoek. Nieuw bestemmingsplan Alkmaarse Binnenstad Zuid-Oost. Kanaalvisie Herinrichting Dijk en verkeersregulatie achterliggend gebied. Prostitutie Horeca en Evenementen Parkeren Participatie Overlast door Pizza koeriers Vestiging van een re-integratieproject op Bierkade 7 Organisatie van de vereniging

6 3. Jaarverslag 2011 Evaluatie herinrichting en eenrichtingverkeer Bierkade. Evaluatie op 11 april 2011 op basis van rapport adviesbureau XTNT Rijrichting Bierkade voorlopig zoals nu, rijrichting Kanaalkade mogelijk omgedraaid.

7 3. Jaarverslag 2011 Bouwplan Schelphoek. Bestuur SOS maakt deel uit van “Beheergroep Schelphoek” Aandacht voor mogelijke overlast bootjesverhuur

8 3. Jaarverslag 2011 4. Kanaalvisie In september is visie gepresenteerd “Het Kanaal Centraal” 6 Deelgebieden: 1. Verbindingen over het water 2. Kanaalschiereiland 3. Noorderkade Zuid 4. Kanaalkade 5. Noorderkade Noord 6. Helderseweg

9 3. Jaarverslag 2011

10 3. Jaarverslag 2011 Door PETER VAN DER LEE 10. Overlast Pizzakoeriers Bebording is aangepast in 2010 Evaluatie stond gepland voor mei 2011 Uiteindelijk is de evaluatie niet doorgegaan, maar de nieuwe (2010) bebording is gehandhaafd.

11 3. Jaarverslag 2011 Door PETER VAN DER LEE Vestiging van een re-integratieproject op Bierkade 7 5 wooneenheden voor re-integratie cliënten ‘s avonds en ‘s nachts geen toezicht In strijd met bestemmingsplan Aanpassing indeling zonder bouwaanvraag Geen gebruikersmelding SOS heeft Zienswijze en Bezwaar ingediend. Gemeente heeft nog geen antwoord gegeven op bezwaar van 31/10. Beslissingstermijn is op 15/12 met 6 weken verlengd.

12 4. Financieel Jaarverslag Door Jacques van den Aakster
Overzicht Inkomsten en Uitgaven beschikbaar op website Toelichting beschikbaar op website

13 Omschrijving Datum Volgnr. Debet Credit Saldo 2016,01 Rente/verzendkosten 14-01 1 6,34 Maandbijdrage ABN/Amro 27-01 2 7,35 25-02 3 4,35 KvK-bijdrage 28-02 4 26,64 KvK Alkmaar Niets af-/bijgeschreven 5 25-03 6 08-04 7 4,74 Huur/consumpties SOS buurtvergadering 18-04 8 84,90 St Binnenstadscentrum 26-04 9 5,35 Drukwerk SOS Nieuws 09-05 10 261,80 Drukkerij van Willegen 26-05 11 5,85 27-06 12 11-07 13 4,75 26-07 14 Ontwikkeling/Hosting website SOS 25-08 15 350,00 J. Boersma 26-08 16 26-09 17 14-10 18 3,95 26-10 19 Woonconsumentensubsidie 08-11 20 2270,00 . 25-11 21 27-12 22 4,49 28-12 23 119,10 Totalen debet en credit 923,06 Saldo 3362,95

14 5. Behandeling conceptvisies
De commissies: Parkeren & Verkeer Horeca & Evenementen Bestemmingsplan (Achterdam) Statuten / HR / BR Doel van de commissies: Het doel van de commissies van SOS is te komen tot een advies aan het bestuur van de vereniging. Met deze visiebepalingen weet het bestuur binnen welke kaders het kan opereren zonder dat het direct de mening moet peilen van de leden. Op deze manier is het bestuur in staat snel en adequaat op actuele zaken te reageren.

15 5. Behandeling conceptvisie
Parkeren en verkeer Gerben van de Poppe Commissie Parkeren & verkeer bestaat uit: Namens de leden: Frits Kaijer Erik van de Bosch Meta Rood Ton Reijmers Namens SOS-bestuur: Eric Kakebeen Gerben van de Poppe

16 5. Behandeling conceptvisie
Parkeren en verkeer Gerben van de Poppe De commissie behandelde 4 onderwerpen Parkeerbeleid Bereikbaarheid Veiligheid/handhaving Waterverkeer

17 5. Behandeling conceptvisie
Parkeren en verkeer Gerben van de Poppe Parkeerbeleid 1. De verhouding tussen parkeerplekken voor vergunninghouders en betaald parkeren zou na 21:00 uur zoveel mogelijk ten gunste van de bewoners moeten zijn. 2. Extra parkeergarages rondom het centrum zijn zeer welkom. 3. Het tijdsvenster betaald parkeren nog verder verkorten wordt niet toegejuicht. 4. Bezoekerskaart moet gelijk worden en blijven aan het tijdsvenster van betaald parkeren. Dus ook op zaterdag.

18 5. Behandeling conceptvisie
Parkeren en verkeer Gerben van de Poppe Parkeerbeleid 5. Parkeertarieven op straat mogen niet boven het landelijk- en/of regiogemiddelde uitkomen. 6. Na 21:00 moeten de bewoners met een straatvergunning vrij kunnen parkeren in de parkeergarages. 7. Bij opening van de Schelphoekgarage moet het parkeren op de gracht worden herzien. Dit heeft te maken met het straatbeeld. 8. Het parkeerbeleid moet duidelijk en uniform zijn, dus vaste tarieven en vaste tijden betaald parkeren.

19 5. Behandeling conceptvisie
Parkeren en verkeer Gerben van de Poppe Bereikbaarheid 1. De rijrichting van de Wageweg moet minimaal blijven zoals deze nu is. 2. Tweerichtingsverkeer op de Kanaalkade moet worden hersteld. 3. Er is behoefte aan duidelijke signaleringsborden voor de stadsbinnenring. 4. De parkeergarages en P-route moeten duidelijk aangegeven worden. 5. Aanpassingen op de bereikbaarheid van de buurt, zoals het palenplan, moeten vanuit de gemeente gepeild worden. Hiervoor is een standpunt SOS niet uniform te definiëren.

20 5. Behandeling conceptvisie
Parkeren en verkeer Gerben van de Poppe Veiligheid & Handhaving 1. SOS mag altijd aansporen tot handhaving van de verkeersregels. 2. Gevaarlijke situaties moeten gepeild worden onder de leden. SOS mag aansporen tot actie op deze gevaarlijke situaties. 3. De instanties mogen camera’s inzetten als toevoegend bewijs van overtredingen. 4. Camera’s die ingezet worden om boetes uit te delen moeten eerst gepeild worden onder de leden. 5. Er moet duidelijkheid zijn wie verantwoordelijk is voor de handhavingsregels en wie de handhaving uitvoert.

21 5. Behandeling conceptvisie
Parkeren en verkeer Gerben van de Poppe Waterverkeer 1. Museumschepen (de bruine vloot) moeten gestimuleerd worden om in de grachten te overwinteren. 2. De situatie rondom ligplaatsen voor bewoners en passentenhaven- regelement dienen op de site van SOS gepubliceerd te worden. 3. Er moet informatie op de site van SOS staan over een meldpunt voor watersportoverlast. Voorbeelden hiervan zijn Jetski’s en speedboten die te hard door de gracht varen en boten die teveel herrie of troep maken.

22 5. Behandeling conceptvisie
Horeca & evenementen Peter van der lee Samenstelling van de Commissie: Marius Braamse Teun Diemont Roel Hildebrand Frits Kaijer Peter van der Lee, bestuurslid van SOS1 en voorzitter Ondersteuning: Nico Praat

23 5. Behandeling conceptvisie
Horeca & evenementen Kaders /kantlijnen mbt Horeca Maak geluid inzichtelijk: Duidelijke kaders voor toegestane gevelbelasting omwonenden Duidelijkheid mbt openingstijden Handhaven bij overtredingen Een duidelijke rolverdeling tussen politie, stadstoezicht, MRA en anderen Dring bij de gemeente aan op voldoende voorzieningen (zoals sanitair) Aandacht voor variëteit aan horecagelegenheden

24 5. Behandeling conceptvisie
Horeca & evenementen Kaders /kantlijnen mbt Evenementen Toegestane geluidsniveaus bij evenementen liggen vast in Evenementen nota Toegestane begin en eindtijden bij evenementen liggen vast in Evenementen nota Maak evenementen ruim van te voren bekend: Evenementen Kalender Laat bewoners (SOS?) zitting nemen in de Evenementen commissie Neem ook zaken als Afbreken, Schoonmaken en Opruimen op in de vergunning, om overlast te minimaliseren

25 5. BEHANDELING CONCEPTVISIE
BESTEMMINGSPLANNEN Commissie Bestemmingsplannen bestaat uit: Namens de leden: Aart van der Horst Jostan Forrer Namens SOS-bestuur: Jacques van den Aakster Nico Praat

26 5. BEHANDELING CONCEPTVISIE
BESTEMMINGSPLANNEN Doel van de commissie: Te komen tot een visie van de vereniging welke als kader of speelruimte dient voor het bestuursoptreden. De visie zal dus op hoofdlijnen de standpunten van de vereniging dienen te bevatten waar het gaat op inrichting van de wijk in het algemeen en relevante bestemmingsplannen in het bijzonder.

27 5. BEHANDELING CONCEPTVISIE
BESTEMMINGSPLANNEN Aandachtspunten: Het huidige bestemmingsplan Binnenstad Zuid-Oost Situatie Achterdam

28 5. BEHANDELING CONCEPTVISIE
BESTEMMINGSPLANNEN Bestemmingsplan Binnenstad Zuid-Oost: Algemeen: Leefbaarheid voorop – gezonde balans wonen / werken en ‘bruisen’ Specifieke aandachtspunten: Mogelijkheden splitsing woningen Mogelijkheid verdere uitbreiding en ontwikkeling horeca door ontbreken ‘beperkte’ horecavergunningen Wel mogelijkheid wonen/werken, maar beperking detailhandel

29 5. BEHANDELING CONCEPTVISIE
BESTEMMINGSPLANNEN Situatie Achterdam: Zo mogelijk verplaatsen prostitutie Indien onmogelijk overlast beperken door stringente handhaving

30 5. Behandeling conceptvisie
Statuten / hr / br aart van der horst Commissie Statuten / HR / BR bestaat uit: Namens de leden: Aart van der Horst Jaap Talsma Pim de Ridder Namens SOS-bestuur: Nico Praat

31 5. Behandeling conceptvisie
Statuten / hr / br aart van der horst Commissie behandelde de volgende onderwerpen Statuten Huishoudelijk reglement Bestuursreglement Voor de teksten: zie website

32 5. Behandeling conceptvisie
Statuten / hr / br aart van der horst Nieuw in de statuten Naam vereniging Doelstelling Geen buurthuis meer Taken bestuursleden Financiële middelen Taal

33 5. Behandeling conceptvisie
Statuten / hr / br aart van der horst Huishoudelijk reglement Is geheel nieuw! Doel: slagvaardig werken >> Informatie en besluitvorming via website Werken met visies en commissies Werkgebied Buurtinformatieavonden

34 5. Behandeling conceptvisie
Statuten / hr / br aart van der horst Nieuwe reglementen, hoe stellen we ze vast? Statuten (bestaand art. 21): 2/3 leden aanwezig+ 2/3 voor stemmen notaris + inschrijving handelsregister Huishoudelijk reglement: helft + 1 Bestuursreglement: bestuur

35 5. Behandeling conceptvisie
Statuten / hr / br aart van der horst Nieuwe reglementen bewonersbelangenvereniging SOS Vragen?

36 6. Een nieuwe naam voor de vereniging
Gerben van de poppe Alle leden hebben 2 weken om ideeën aan te brengen (14 tot 28 maart) Bij meer dan 10 aanmeldingen maakt het bestuur een voorselectie van max 10 Daarna 2 weken om te stemmen via de website (1 tot 15 april)

37 Jacques van den aakster
7. bestuur Jacques van den aakster Tijdens de vergadering zullen de volgende voorstellen worden gedaan: Jacques van den Aakster treedt af als voorzitter en is herkiesbaar als bestuurslid. Peter van der Lee treedt af als secretaris en is herkiesbaar als penningmeester. Nico Praat is herkiesbaar in de functie van voorzitter. Willem Peters treedt af als bestuurslid. Tonny Koopman treedt af als bestuurslid. Het bestuur stelt voor om: Meta Rood aan te stellen als bestuurslid. Aart van der Horst aan te stellen als bestuurslid en secretaris.

38 www.oostelijkstadsdeelalkmaar.nl 8. Website Informatie voor de leden
Communicatie met de leden Visitekaartje van de vereniging Opiniepeilingen onder de leden

39 Zijn er nog vragen/opmerkingen?
9. Wat verder ter tafel komt Jacques van den aakster Zijn er nog vragen/opmerkingen?

40 Jacques van den aakster Bedankt en tot de volgende keer!!
10. sluiting Jacques van den aakster Bedankt en tot de volgende keer!!


Download ppt "Op deze LEDENVERGADERING van woensdag"

Verwante presentaties


Ads door Google