De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Promotionele Wedstrijd of Verboden Kansspel? Een Belgisch-Europese benadering Thibault Verbiest Advocaat bij de Balies van Brussel & Parijs Voorzitter.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Promotionele Wedstrijd of Verboden Kansspel? Een Belgisch-Europese benadering Thibault Verbiest Advocaat bij de Balies van Brussel & Parijs Voorzitter."— Transcript van de presentatie:

1 Promotionele Wedstrijd of Verboden Kansspel? Een Belgisch-Europese benadering Thibault Verbiest Advocaat bij de Balies van Brussel & Parijs Voorzitter van het Observatorium van de Rechten op het Internet Thibault.Verbiest@ulys.net

2 Inleiding  E-gaming = Remote gaming: “what’s in a name?”  Gefragmenteerde Belgische wetgeving  « Spel » specifieke regels:  Wet Handelspraktijken  Wet Elektronische handel  Verschillende belangen en visies  Europees perspectief E-gaming  pan-Europese markt  cross-border driver met spin-off activiteiten

3 « Spel » specifieke regels  Wettelijk kader: technologie neutraal: ook SMS, teletekst (V. Chandler), multi-media spelconsoles  Wat is een kansspel? Wedstrijd?  Kansspelen: Wet van 7 mei 1999  Loterijen: W. 1851 (loterijen) en W.2002 Nationale Loterij  Onderlinge weddenschappen: W. 1963  Wedstrijd?

4 Definitie kansspel?  W. 1902 op het spel:  elk spel is verboden, gedoogbeleid casino’s  kansspel: overwicht van het toeval op de behendigheid van de speler (“skill”)  > 50% criterium: casuïstiek:  B.v. poker - (sport)weddenschappen

5 Definitie Kansspel  W.1999 Kansspelen:  Elk kansspel is verboden, behoudens toelating “ elk spel of weddenschap, waarbij een ingebrachte inzet van om het even welke aard, ….een winst van om het even welke aard voor minstens één der spelers, wedders of inrichters ….. tot gevolg heeft EN waarbij het toeval een zelfs bijkomstig element is…… ;”  Verboden: (kans)spel: spel – inzet – (toeval)  Kansspeloperator is onderworpen aan (i) vergunning en (ii) toezicht Kansspelcommissie

6

7 Definitie Kansspel  SMS-spel  Kostprijs SMS = inzet? (Tongeren, Antwerpen)  Toeval?  Voorwerp: sportuitslag,Idool 2004, Eurosong, specials?  Uitzonderingen:  Gratis kansspel  Weddenschappen inzake sportuitslagen  Loterijen (Nationale Loterij)

8 Sportweddenschappen  Definitie weddenschap/wedstrijd “ spel waarbij de deelnemers in staat zijn de resultaten te beïnvloeden door hun artistieke, fysieke of intellectuele capaciteit”  Onderlinge sportweddenschappen  W. 1963  Gemeenschapsbevoegdheid (BLOSO, ADEPS)  Risico sportweddenschappen (notering)  Geen “spel”specifieke regel – fiscale controle  Verschillende spelers:  Off-line: Ladbrokes  On-line: MrBookmaker.be

9 Loterijen  Definitie  “een kansspel waarbij winst wordt toegekend aan degenen die door het lot worden aangewezen".  “alle verrichtingen die het publiek aangeboden worden en die bestemd zijn om winst te verschaffen door middel van het lot “  Art. 301 Sw. Alle loterijen zijn verboden, ook gratis (promotionele) loterijen  W. 1851: ‘Caritatieve’ lote rij (WWF, Rode Kruis)  W. 2002: Nationale Loterij:  Monopolie voor openbare loterijen  Kansspelen van de Nationale Loterij?

10 Promotionele “wedstrijd”  Veel promotionele wedstrijden zijn te herkwalificeren als een verboden loterij of kansspel.  Toegelaten indien géén inzet en de winnaar niet louter wordt aangeduid door het toeval (trekking)  Maar: transparant & informatie  Wet handelspraktijken: sweepstakes – reclame (art. 23,10 WHP)  Wet elektronische handel: informatie – OPT IN (e-mails)

11 Europese benadering  Remote of E-gaming is de facto grensoverschrijdend  Gaming markt is “driver” met veel spin-off activiteiten naar media en reclamebureau’s  Bacardi case (Fr): doorzenden van UK-reclamebeelden door TF1  Spanje-België: reclame “casino on net”  Dynamiek naar een ‘echte’ Europese Dienstenmarkt

12 10 jaar rechtspraak EU HvJ  Van Schindler (1994) tot Gambelli (2003)  “Spelen” = diensten in de zin Verdrag van Rome  Vrij verkeer van o.a. diensten is van toepassing  Niet-discriminerende beperking kan, mits:  Gerechtvaardigd door dwingende redenen van algemeen belang (fraude en bescherming speler)  Rule of reason: beperking proportioneel & noodzakelijk  Beperking:  Rechtstreeks: aanbieder van kansspelen  Onrechtstreeks: b.v. mediapartner of financiële dienst (b.v. Visa)

13 Gambelli Zaak  1º zaak betreffende on-line gaming (Arrest van 6.11.2003)  Bevestigd eerdere rechtspraak, MAAR  Beperking moet beantwoorden aan het streven de mogelijkheid om te spelen echt te verminderen  Toetsing in concreto van een de facto consistent (kans)spelbeleid  Hebben (alle) EU Lidstaten een consistent kansspelbeleid? b.v. Euro Millions www.schandaligrijk.bewww.schandaligrijk.be

14 Interne E-Gaming Markt  Europese Commissie: waakhond  Richtlijn elektronische handel – W.11.03.2004  Interne Markt clausule: dienstverlener enkel onderworpen aan recht van de plaats van vestiging  Vrijheid van dienstverlening ‘gewaarborgd’  Safe harbours voor tussenpersonen: Hosting, Mere conduit, Caching.  Quid: uitsluiting gokactiviteiten waarbij een geldbedrag wordt ingezet, zoals loterijen en weddenschappen  voorstel Dienstenrichtlijn : vrijheid van dienstverlening & ontvangen van diensten  Voorstel richtlijn “promotionele spelen”.

15 Interne Markt – elektronische handel  1º rapport toepassing e-com richtlijn (November 2003) “La législation européenne donne une impulsion au commerce électronique”  “Les jeux d'argent en ligne n'entrent actuellement pas dans le champ d'application de la directive et représentent, à ce titre, un nouveau domaine susceptible de nécessiter l'adoption de mesures spécifiques compte tenu d'importants problèmes dans le marché intérieur concernant les procédures pénales engagées en Italie contre des personnes qui rassemblaient des paris sur Internet au nom d'un bookmaker détenteur d'une licence légale au Royaume-Uni. La Commission examinera la nécessité d'une nouvelle initiative UE et en évaluera l'étendue. Par ailleurs, elle se penchera sur un certain nombre de plaintes qu'elle a reçues s'agissant d'activités transfrontalières de jeux de hasard.” (IP 03/1580)

16 Slotbeschouwingen:  België:  Uniform en consistent (kans)spelbeleid?  Belangen van mediapartners?  Hervorming van de kansspelwet 1999?  Europa  Noodzaak geharmoniseerde regelgeving  Toekomstige ontwikkelingen: Dienstenrichtlijn? Klachten? Nieuwe Commissie?

17 Thibault.verbiest@ulys.net www.ulys.net www.droit-technologie.org Ik dank u voor uw aandacht! Voor meer informatie Je vous remercie de votre attention! Pour des renseignements additionnels


Download ppt "Promotionele Wedstrijd of Verboden Kansspel? Een Belgisch-Europese benadering Thibault Verbiest Advocaat bij de Balies van Brussel & Parijs Voorzitter."

Verwante presentaties


Ads door Google