De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De belasting van online kansspelen en belspelen Wim Panis Advocaat Vier seminaries over kansspelen Seminarie 3 – Grof Geld? Leuven, 20 april 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De belasting van online kansspelen en belspelen Wim Panis Advocaat Vier seminaries over kansspelen Seminarie 3 – Grof Geld? Leuven, 20 april 2009."— Transcript van de presentatie:

1 De belasting van online kansspelen en belspelen Wim Panis Advocaat Vier seminaries over kansspelen Seminarie 3 – Grof Geld? Leuven, 20 april 2009

2 2 Inleiding Belasting van activiteit via internet of telecomnetwerk: lokalisatievraagstuk Inkomstenbelasting Btw Belasting op spelen en weddenschappen

3 Inkomstenbelasting Morele neutraliteit Inwoner = belastbaar op wereldwijd inkomen Voorbeeld: Belgische onderneming met website bezocht vanuit verschillende landen: alle inkomsten belastbaar in België Inkomsten ook belastbaar elders en, zo ja, dubbele belasting?  Dubbelbelastingverdragen

4 Inkomstenbelasting over de grenzen Taxatie in woonstaat ↔ in staat van vaste inrichting Vb. Duitse onderneming, website www.wedwedwed.fr met Belgische spelers: waar belast? Artikel 5 OESO-Modelverdrag en OESO-commentaren: begrip “vaste inrichting” Materiële vaste inrichting: -Website ≠ inrichting -.be-domeinnaam ≠ inrichting -ISP ≠ inrichting -Server = inrichting, maar kwalificeert enkel als -Vast/duurzaam aanwezig, en -Niet louter ondersteunende of voorbereidende handelingen

5 Inkomstenbelasting over de grenzen Personele vaste inrichting: In beginsel geen tussenkomst van “persoon” ikv activiteit via website Voorbeeld: Amerikaanse onderneming, server in Duitsland met interactieve gokwebsite, Nederlandse domeinnaam (.nl), Belgische klanten  taxatie in Amerika en Duitsland Besluit Internationaal begrippenkader voor taxatie e-commerce is ongeschikt

6 Btw Btw & e-commerce: taxatie in land van ontvanger >< Ink.bel. (art. 21 §3, 7°, k en 10° W.BTW) Echter, vrijstelling voor: EU: “weddenschappen, loterijen en andere kans- en geldspelen, met inachtneming van de door elke lidstaat gestelde voorwaarden en beperkingen” (art. 135, lid 1, sub i) van Btw-Richtlijn 2006/112) BE: “weddenschappen, loterijen en andere kans- en geldspelen, met inachtneming van de door de Koning vastgestelde voorwaarden en beperkingen” (art. 44 §3, 13° W.BTW)

7 Btw K.B. nr. 45 1° de spelen, onder welke benaming ook, die gelegenheid geven tot mededinging naar prijzen of premies in geld of natura, waarbij de spelers noch bij het begin, noch in de loop of bij het einde van het spel kunnen tussenkomen en de winnaars uitsluitend door het lot of enig andere kansbepaling worden aangewezen; de handelingen die door een andere bepaling van artikel 44, van het Wetboek worden vrijgesteld, worden evenwel niet bedoeld; 2° de spelen onder welke benaming ook, welke gelegenheid geven tot mededinging naar prijzen of premies in geld of natura, uitgeloofd aan de deelnemers van een prijskamp, van welke aard ook, tenzij de prijskamp het totstandbrengen van een contract tussen de winnaar(s) en de organisator ervan tot gevolg heeft. (zie ook: Circ. nr. 6/1994 dd. 9 maart 1994)

8 Btw Sociaal-economische vrijstelling: verhindert dat kansspelen etc. duurder zouden zijn… Effect van vrijstelling: btw betaald door organisatoren is door hen niet aftrekbaar…  Btw-last ikv kansspel de facto in land van organisator (niet dat van deelnemer) EU rechtspraak HvJ: Karlheinz Fischer (C-283/95): vrijstelling ook bij illegale spelen Tiercé Ladbroke en Derby (C-231/07 en 232/07) – geen vrijstelling voor agenten ikv kansspelen etc. United utilities (C-89/05): geen vrijstelling voor call center activiteiten ikv kansspelen

9 Btw Problematiek belspelen Op heden alles met btw! (zie factuur telecom-maatschappij >< online: directe betaling) Wegwerken strijdigheid met btw-vrijstelling… Voorstel: “revolutie” - telecomoperatoren splitsen facturen: factuur aan organisator voor diensten factuur aan abonnee: - inning vergoeding voor content (nl. de inzet) (art. 28, 5° W.BTW) – vrijgesteld, en - evt. vergoeding voor diensten aan speler van telecomoperator – met btw  Nog diverse praktische vragen: implementatie, internationale coherentie, …

10 Btw Belspelen - voorbeeld: Huidig systeem (1 EUR + btw) Voorstel (1 EUR vrij van btw …)

11 Belasting op spelen en weddenschappen Art. 43 e.v. WIGB: belasting op spelen en weddenschappen (BSW) met diverse uitzonderingen (togelaten loterijen, …) Morele neutraliteit: ook taxatie bij verboden spelen

12 Belasting op spelen en weddenschappen Gewestmaterie (zie Bijz. Financieringswet 1989 en Grondw.H. 1/9/2008, arr. 124/2008): –aanslagvoet, heffingsgrondslag en vrijstellingen –territoriale bevoegd ifv “plaats waar de spelen plaatsvinden en de weddenschappen worden aangegaan” –inning (voorlopig) nog federaal –illustratie: TariefS&WPaardenwedrennen in BECasino Vl.Gew. 15% v inzet22% op voorafneming bij onderlinge 5,5% op inzet bij notering 3% v inzetten roulette zonder zero, … Br.H.Gew. 15% v inzet20% op voorafneming bij onderlinge 5% op inzet bij notering 2,75% v inzetten roulette zonder zero, … W.Gew. 11% v inzetIn BE en daarbuiten, maar weddenschap aangegaan in W.Gew. 10% v inzetten ∑ < 12 mio/j 10,5 % v inzetten ∑ ts 12 en 49,5 mio 11% v inzetten ∑ > 49,5 mio 2,75% v inzetten roulette zonder zero, …

13 Belasting op spelen en weddenschappen Internationaal aanknopingspunt voor BSW = in België inzetten aangenomen Wordt geacht het geval te zijn als: Inrichter in BE gevestigd is (in feite of in rechte), of BE dochter, agentschap of bijkantoor van buitenlandse inrichter inzetten inzamelt Voorbeeld – BelCo organiseert online weddenschap inzake Duitse voetbalwedstrijd, website staat op server in NL  BE BSW – SwissCo organiseert online weddenschap inzake Belgische voetbalwedstrijd en heeft Belgische spelers  geen BE BSW Circulaire 26 juni 2006 (AINV 2/2006) ivm internetkiosken, GSM, … (formaliteiten blijven toepasselijk op e-commerce, echter indiv. afwijkingen mogelijk)

14 Belasting op spelen en weddenschappen De lege ferenda: alternatief aanknopingspunt voor BSW? – Moeilijkheid identificatie belastingschuldige Voorbeeld: aanknopingspt BE BSW = lokatie speler: Hoe lokaliseren (quid bevoegd Gewest)? Hoe belasting innen? Speler belastingschuldige maken? – Probleem accuter bij online S&W dan bij belspelletjes, want (i)veelal BE organisatoren en (ii)argument fiscus: telecomoperator = belastingschuldige = “elke persoon die, zelfs toevallig, enige inzet of enig inleggeld hetzij voor eigen rekening, hetzij als tussenpersoon aanneemt” (art. 51 WIGB) Betwistbaar: telecom ≠ “als tussenpersoon” Parallel online: inzet geïnd via kredietkaartmaatschappij…

15 Besluit – fiscus als verliezer Fiscus misloopt inkomsten –Inkomstenbelastingen: criteria OESO –Btw: EU vrijstelling –BSW: identificatie van belastingschuldige? Rien ne va plus? Creatieve oplossingen… Wetsontwerp-Devlies?  wellicht aanknopingspunt voor inkomstenbelasting (VI), niet-aftrekbare BE btw, identificatie belastingschuldige voor BSW mogelijk … quid Europese verdragsvrijheden? BSW: vergelijk btw & e-commerce: “spontane” registratie van buitenlanders (eenmalig voor heel EU) … BSW: spelers als belastingschuldige? …

16 Wim Panis Advocaat Loksumstraat 25 1000 Brussel T +32 2 533 53 63 F +32 2 533 51 05 E wim.panis@stibbe.com


Download ppt "De belasting van online kansspelen en belspelen Wim Panis Advocaat Vier seminaries over kansspelen Seminarie 3 – Grof Geld? Leuven, 20 april 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google