De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Uitkomsten Commissie Nationaal Rekenbureau December 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Uitkomsten Commissie Nationaal Rekenbureau December 2009."— Transcript van de presentatie:

1 1 Uitkomsten Commissie Nationaal Rekenbureau December 2009

2 2 Samenstelling commissie: Jac van de Aa George Kok Peter Provoost Jan van Gent John Bosman George de Jongh Wim Vos

3 3 Opdracht Commissie: Onderzoek mogelijkheden hoe we de huidige faciliteiten voor het berekenen van uitslagen en kampioenschappen, en de daarbij behorende software programma’s kunnen behouden voor de Nederlandse duivensport. Dit in opdracht van en met vertrouwen van het bestuur NPO en ledenvergadering NPO

4 4 Aanleiding voor deze opdracht: Compuclub heeft rekenprogramma met daarbij behorende programma’s te koop aangeboden aan de NPO. Reden hiervan is dat de fam. van Balveren de activiteiten op dit gebied, vanwege privé zaken, niet verder voortzet

5 5 Wat omvat de mogelijke overname: - Alle rechten van software, - incl bijbehorende computerapparatuur - Autokon – versie NL, Winver – versie NL - Meldingssysteem NPO, Inzend- / uitslagen systeem - Website ontwikkeling, Compustam - 3 personeelsleden Bovenstaande programmatuur is onlosmakelijk met elkaar verbonden en het intellectuele eigendom is beschermd

6 6 Wat zijn de prestaties van de programma’s - Winver : Berekenen van alle rekeneenheden - Autokon : verzorgt communicatie tussen Winver en electronische constateersystemen - Meldingssysteem: zorgt voor online melden van afdelings- en Nationale vluchten - Inzendsysteem: Online insturen van inkorf- en aankomst gegevens - Uitslagensysteem: Online versturen van uitslagen – afrekenstaten- kampioenschappen – vermelden van uitslagen op website(s) - Compustam: Is van nature een stamboomprogramma met als unieke koppeling de p restatieoverzichten van de duiven, gekoppeld aan Winver

7 7 Wat zijn de opties voor de Nederlandse duivensport ?

8 8 Wat zijn de opties voor de Nederlandse duivensport ? 1/. Niets doen. De commerciële markt zijn gang laten gaan 2/. Overnemen van de genoemde programma’s en beschikbaar stellen aan de Nederlandse duivensport Verdere opties zijn momenteel niet in beeld

9 9 Wat is er beschikbaar op de Nederlandse markt: 1/. Rekenprogramma’s: - Venira, - Das 2000, - Berver, - Epping 2/. Rekenburo’s - Berg & Dal (in eigen regio) 3/. Afdelingen 3 + 4 verzorgen zelf afdelingsuitslagen Verdeling marktaandeel: Compuclub heeft ca. 80% van het markt aandeel, rest bij overigen

10 10 Wat betekent optie 1 voor de Nederlandse duivensport ? ( niets doen) Bedreigingen 1/. Afhankelijk van de markt (derden) 2/. Geen enkele garantie voor: = kwaliteit = prijs = levering = continuïteit 3/. Geen invloed nieuwe ontwikkelingen 4/. Veel extra werk voor gebruikers  Nieuw Rekenbureau zoeken 5/. Zorg dragen voor de uitslagen / kampioenschappen van de nationale concoursen (NPO)

11 11 Wat betekent optie 1 voor de Nederlandse duivensport ? (niets doen) Kansen 1/. Geen financiële risico’s 2/. Geen extra personeel 3/. Geen zorgen voor NPO (op korte termijn), anders dan Nationale concoursen / - kampioenschappen

12 12 Wat betekent optie 2 voor de Nederlandse duivensport ? (Overnemen) Bedreigingen 1/. Extra mensen in dienst NPO 2/. Financiële risico’s (o.a. eenmalige investering) 3/. Gedeeltelijk begeven op een commerciële markt (Compustam) 4/. Eindverantwoordelijkheid ligt bij de NPO 5/. Afhankelijk van huidige klanten, wensen en klachten 6/. Weekend drukte en begeleiding 7/. Grote afhankelijkheid van de over te nemen personeelsleden (2) 8/. Noodzaak tot opleiding van back-up en in dienst te nemen

13 13 Wat betekent optie 2 voor de Nederlandse duivensport ? (Overnemen) Kansen 1/. Waarborg rekenprogramma’s 2/. Geen invloed van marktwerking 3/. Continuïteit gewaarborgd 4/. Invloed op verdere ontwikkeling van programma’s 5/. Invloed op kwaliteit en prijs 6/. Geen extra werk voor huidige gebruikers 7/. Alles in eigen beheer

14 14 Financiële kant Invloed rekeneenheden op rekengeld Aantal unieke rekeneenheden 5.500.000 6.500.000 7.500.000 8.000.000 Rekengeld 0,02 0,02 0,02 0,02 Omzet rekengeld 110.000 130.000 150.000 160.000 Overige omzet 10.000 10.000 10.000 10.000 120.000 140.000 160.000 170.000 Totale kosten (prognose jaar 1) 139.235 139.235 139.235 139.235 Resultaat -19.235 765 20.765 30.765 Hoogte rekengeld voor jaar 1 0,0235 0,0199 0,0172 0,0162 ( indien kosten- dekkend ) Hoogte rekengeld over 10 jaar 0,0275 0,0232 0,0200 0,0187 (indien kosten- dekkend )

15 15 Advies aan NPO bestuur en ledenvergadering: Commissie is tot de conclusie gekomen, dat na ampele overwegingen, we adviseren het rekenwerk onder de vlag van de NPO te brengen.

16 16 Hieraan dienen wel een aantal voorwaarden verbonden te worden: - Aanbieding verder uit onderhandelen - Uitwerking uitbreiding personeel (kosten – baten) - Juiste kostenverdeling - Vaststellen welke klant er zijn en hoeveel duiven er berekend worden - Aansturing Rekenbureau (dagelijks- en lange termijn planning) - Financiering aankoop

17 17 Aanbeveling commissie: Door te voeren veranderingen bij overname: - Alle rekenwerk wordt digitaal verzorgd - Gevolg: Drukwerk door klanten zelf te verzorgen - Uniforme vluchtcodes voor heel Nederland - Een (1) uniforme prijs per rekeneenheid (duif) - Opm.: 3 niveaus per duif (afdeling-samenspel-vereniging) - Alle afrekeningen voor klanten worden digitaal verzorgd - Heroverweeg kampioenschapstelsels/uniformiteit in duivenland


Download ppt "1 Uitkomsten Commissie Nationaal Rekenbureau December 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google