De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GRASDUINEN IN het GRAS Gebruiksdoelstellingen van gras voor landbouw

Verwante presentaties


Presentatie over: "GRASDUINEN IN het GRAS Gebruiksdoelstellingen van gras voor landbouw"— Transcript van de presentatie:

1 GRASDUINEN IN het GRAS Gebruiksdoelstellingen van gras voor landbouw
Ruraal Netwerk 25 april 2013 GRASDUINEN IN het GRAS Gebruiksdoelstellingen van gras voor landbouw Geert Rombouts – Mathias Abts Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Voorlichting

2 Kenmerken gras met impact voor landbouw en milieu
1. Gras vormt een zode Voorkomt veronkruiding Draagkracht Groot herstelvermogen 2. Gras vormt voortdurend nieuwe scheuten (groeipunt) Verstikken vanaf stengelvorming 3. Blad is gaspedaal voor groei Maximale groei bij lengte van 15 – 20 cm 4. Jong gras van goede soort heeft hoge voederwaarde Minder celwanden  ruwe celstof Meer goed verteerbare koolhydraten suikers 5. Beste gras groeit in het voorjaar Veel licht + lage nachttemperatuur  veel suiker Hoge temperatuur afbraak suiker + vorming lignine

3 Kenmerken gras met impact voor landbouw en milieu
6. Groei na winter begint met vorming wortels °t + zuurstof + nutriënten nodig Diepte wortelgroei bepaald door niveau watertafel 7. Gras verbruikt veel water 1 kg DS = +/- 300 l water Veel gras in relatief natte zomers 8. Gras is een gulzige eter Hoge gehalten in zeer jong stadium Bemesting fractioneren Opname van vroeg in voorjaar tot laat in najaar 9. Gras is belangrijke bron van plantaardig eiwit Voorwaarde is voldoende aanbreng van stikstof Alleen goed te benutten door rundvee

4 Kenmerken gras met impact voor landbouw en milieu
10. Gras is positief voor klimaat Opslag koolstof meerjarig grasland Ouder stengelig gras minder gunstig Meer eiwitrijk gras in rantsoen = minder import soja 11. Gras: één van de meest milieuvriendelijke teelten Weinig gewasbescherming nodig Monocultuur geen probleem Weinig grondbewerking Grote weerbaarheid tegen erosie Landschappelijk aantrekkelijk Weinig gevaar voor verliezen nutriënten MAAR: - wel gevaar voor verliezen bij scheuren - veel bewerkingen bemesting en oogst

5 Graslandmanagement 4-delige opdracht:
Zorgen voor goede botanische samenstelling Grassoorten met goede productiviteit, smakelijkheid, verteerbaarheid en voederwaarde Belang vernieuwing en onderhoud Zorgen voor goede grasgroei Bemesting Vlotte hergroei na oogst (groene stoppel) Zorgen voor grote opname Smakelijkheid  groeistadium bij oogst Zorgen voor goede benutting Evenwichtig rantsoen energie – eiwit - mineralenr landbouw en milieu

6 Belang goed management
Jaarkost grasland maaien = 1685 euro Bron: kostprijsraming voedergewassen 2011 Opbrengst kg DS = aangenomen gemiddelde GOED MATIG Opbrengst DS/ha Kostprijs €c per kg DS 12, ,85 X 7 kg DS/koe/dag 90, ,95 Euro per jaar/koe Verschil 100 euro x 75 koeien = euro = 625 euro per maand Opbrengst bepaalt kostprijs

7 Eigenschappen veel gebruikte grassoorten
Bron: Beschrijvende en aanbevolen rassenlijst Gras-soort Snel-heid op-komst Zodevor-ming Smakelijk-heid Tole-rantie Droog-te Wintervast-heid Tole-rantie betre-den Ver-teer-baar-heid Eng.raai Laat 7 9 6 8 100 Vroeg 101 Beemdlangbloem 5 4 99 Timothee 10 98 Veldbeemdgras 2 90 Rietzwenkgras - 96

8 Bron: brochure Melkveevoeding
Klant is koning Graskwaliteit bepaald door soort, bemesting, groeistadium en weer Bron: brochure Melkveevoeding

9 Goede versus slechte graskuil
Goede graskuil (/kg DS) Slechte graskuil (/kg DS) RE: 18,85 DVE: 100 1,95 DVE-melk OEB : 17 VEM: 997 2,26 VEM-melk SW: ,5 45% graskuil; 55% maïskuil  2,4 kg eiwitcorrectie 85% sojaschroot 15% koolzaadschroot RE: 12,9 DVE: 42 0,81 DVE-melk OEB: 15 VEM: 751 1,7 VEM-melk SW: ,7 40% graskuil; 60% maïskuil  3,5 kg sojaschroot + 1 kg tarwe 75 koeien, 200 dagen (1okt – 1mei) kg sojaschr minder, kg koolzaadschr extra) kg tarwe minder,

10 Inpassen beheersgras Vergelijking opbrengst en kwaliteit 5b project 1998 – Reheul et al 10 percelen 3 objecten - Praktijkuitbating (PU) - Weidevogelbeheer (WV) - Botanisch beheer (BB) Opbrengst en kwaliteit eerste snede PU WV BB Ton DS/ha 5,4 7,4 7,7 VEM/kg DS 805 607 609 Gram RE/kg DS 137 64 61 Beheersgras niet geschikt voor hoogproductief vee Enkel bruikbaar voor laagproductieve dieren en zeer beperkt voor aanbreng structuurwaarde (SW) in rantsoen

11 Waarom kiest boer niet voor veel meer gras?
Maïs en gras: het perfecte koppel Maïs onevenwicht in voordeel van energie Gras onevenwicht in voordeel van eiwit Gras bezorgt boer kopzorgen Groot oogstrisico Sterk wisselende kwaliteit Vraagt veel aandacht Strenge bemestingsnorm N beperkt opbrengst en kwaliteit Niet interessant voor veel kleine kavels ver van huis Gras is bijna niet verhandelbaar Goed gras is niet te koop

12 Weten ze eigenlijk wel goed …
Om over na te denken… Boer krijgt tegenstrijdige signalen van overheid en maatschappij Strenge bemestingsnorm < > import eiwit < > kunstmest Beheersgras < > methaanuitstoot Permanent grasland < > vruchtwisseling Wansmakelijk gras < > dierenwelzijn Graag meer grasland < > vegetarisme Weten ze eigenlijk wel goed … … wat ze willen?

13 Enkele conclusies Gras ≠ gras Markt en beleid sturen naar meer gras
Meer gras kan alleen bij hoge productie en kwaliteit Regelgeving is soms contraproductief Rechtsonzekerheid vormt ernstige belemmering

14 Dank u


Download ppt "GRASDUINEN IN het GRAS Gebruiksdoelstellingen van gras voor landbouw"

Verwante presentaties


Ads door Google