De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hooibeeksedijk 1, 2440 GEEL ▪ T 014 85 27 07 ▪ F 014 85 36 15 ▪ An Schellekens - Hooibeekhoeve en Landbouwcentrum voor Voedergewassen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hooibeeksedijk 1, 2440 GEEL ▪ T 014 85 27 07 ▪ F 014 85 36 15 ▪ An Schellekens - Hooibeekhoeve en Landbouwcentrum voor Voedergewassen."— Transcript van de presentatie:

1 Hooibeeksedijk 1, 2440 GEEL ▪ T 014 85 27 07 ▪ F 014 85 36 15 ▪ e-mail lcv@hooibeek.provant.be An Schellekens - Hooibeekhoeve en Landbouwcentrum voor Voedergewassen vzw www.lcvvzw.be Bewust Beperkt Beweiden Beter voor koe en boer Bewust Beperkt Beweiden Beter voor koe en boer met medefinanciering van de Europese Gemeenschap Departement Economie, Plattelandsbeleid en Internationale Samenwerking Hooibeekhoeve

2 Twee luiken Luik 1 : enquête begin 2007 Gespecialiseerde melkveehouders prov. Limburg Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen 4% (enkel Antwerpen, Limburg) opstallers Luik 2 : opvolging bedrijven Praktijkcijfers verzamelen over diverse vormen van beweiding 5 diverse bedrijven opgevolgd

3 Als het in Nl. stormt ….

4 Dan waait het in Vlaanderen …? 75 46 26 34,4 Eind Koe&Wij 2008 34,4

5 Duur beweiding : tendens=beperkter

6 Duur beweiding : evolutie binnen seizoen

7 Reden beweiding

8 Redenen opstallen 10% denkt eraan in de toekomst op te stallen

9 Luik 2 : opvolging bedrijven Geen van de opgevolgde bedrijven volgde omweide-systeem Efficient beweiden = Omweiden, stripgrazen, siëstabeweiding instrument = graslandkalender Noodzaak/moeilijkheid Maaien in functie begrazen Bemesten in functie begrazen Nodig: Kennis, ermee bezig zijn, planning Loonwerkkosten : veel kleine snedes Werk – werkdruk Huiskavel Mest - kunstmeststoffen

10 Redenen ‘gehoord’ om niet meer te beweiden Arbeid Hoge producties: productiedaling bij start weiden Omweidesysteem niet meer haalbaar omdat gedeelte huiskavel wegvalt (over baan) Wel : koeien naar buiten voor gezondheid > onnodig N op de weide zonder dat er voordeel uit gehaald wordt!! MAP : maaien vraagt juist meer bemesting, dus wordt net moeilijker > relativeren!, ieder bedrijf op zich bekijken economie : alles tellen : mestopslag, voeropslag, …

11 Kansen voor beweiding  opstallen zonder meer  creatieve oplossingen omweiden gedeelte seizoen : rantsoenbegroenbegr, …… nieuwe technieken

12 Kansen voor beweiding  lat lager leggen : standweiden afwegen  ‘creatieve’ oplossingen zoeken : pas afgekalfde binnen, einde lactatie buiten  grote koppels : werken in productiegroepen  ‘makkelijke weide’ voor ‘moeilijke dagen’  bijvoeding : aanpassen (zomerkuil)  snede voor maïs, na graan ev. benutten in huiskavel

13 Gras – weten we wat onze koeien eten? Inschatting opname uit gras beweiding Grashoogte inscharen – grashoogte uitscharen + corr groei - werkt enkel bij omweiden - geen zicht op dichtheid/kwal.graszode - complex : veel metingen

14 Gras – weten we wat onze koeien eten? Inschatting opname uit gras beweiding Vuistregel : 1 kg DS/uur bij beperkt weiden = ruwe schatting Bijvoeding bepaalt grasopname : ‘ best mogelijke schatting’ - !! vicieuze cirkel : grasopname te laag inschatten (bv. op etgroen) > veel bijvoeding > grasopname  - belangrijk bij standweiden !!! Sturen met bijvoeding !! - moeilijkheid : inschatten grasopname melkvee (broch. melkveevoeding) DSopn 1 e lactatie = 2,92 + 0,33 * Mm + 0,013 * LG DSopn oudere koe = 4,82 + 0,33 * Mm + 0,010 * LG

15 Praktijkvoorbeeld: snede maaien vs enkel begrazen

16 Krap bemesten … een uitdaging? ? Is bemesting uit beweiding werkzaam, en hoeveel?

17 Nitraat rest

18 Beweiden pas na eerste snede … ‘primeur’ bewaren voor later?

19 Praktijkvoorbeeld: Voederwaarde vers gras % VEM

20 Praktijkvoorbeeld: Voederwaarde vers gras % VEM %

21 Praktijkvoorbeeld: Voederwaarde vers gras % VEM %

22 Besluit Beweiding komt onder druk (meer dan in Nl.) lage bemestingsnormen (beweiding = 100% meegeteld, maar maaien : hogere behoefte!!) schaalvergroting, intensievere bedrijven beperkter beweiden = noodzaak Bijvoeding als ‘sleutel’ voor beweiding aanpassen correct voeren Maaien N-afvoer Opname ↑ Bemesten : krappe bemesting > meer bijvoeding > minder uren in de weide BEPERKT BEWEIDEN niet alleen OMDAT HET MOET (€?) OPSTALLEN als het echt NIET ANDERS KAN

23 Meer informatie? Landbouwcentrum voor Voedergewassen vzw Hooibeeksedijk 1 2440 GEEL  014/85 27 07  014/85 36 15 lcv@hooibeek.provant.be www.lcvvzw.be


Download ppt "Hooibeeksedijk 1, 2440 GEEL ▪ T 014 85 27 07 ▪ F 014 85 36 15 ▪ An Schellekens - Hooibeekhoeve en Landbouwcentrum voor Voedergewassen."

Verwante presentaties


Ads door Google