De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bewust Beperkt Beweiden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bewust Beperkt Beweiden"— Transcript van de presentatie:

1 Bewust Beperkt Beweiden
Bewust Beperkt Beweiden Beter voor koe en boer An Schellekens - Hooibeekhoeve en Landbouwcentrum voor Voedergewassen vzw Departement Economie, Plattelandsbeleid en Internationale Samenwerking Hooibeekhoeve met medefinanciering van de Europese Gemeenschap

2 Twee luiken Luik 1 : enquête begin 2007 Luik 2 : opvolging bedrijven
Gespecialiseerde melkveehouders prov. Limburg Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen 4% (enkel Antwerpen, Limburg) opstallers Luik 2 : opvolging bedrijven Praktijkcijfers verzamelen over diverse vormen van beweiding 5 diverse bedrijven opgevolgd

3 Als het in Nl. stormt ….

4 Dan waait het in Vlaanderen …?
Eind Koe&Wij 2008 75 46 26 34,4 34,4

5 Duur beweiding : tendens=beperkter

6 Duur beweiding : evolutie binnen seizoen

7 Reden beweiding 5koeien/ha > beweiding past goed op mijn bedrijf
tov 8,8 koeien/ha : niet als reden aangehaald reden Gezondheid koeien Geen verband met productieniveau

8 Redenen opstallen 10% denkt eraan in de toekomst op te stallen
Arrgument dat vaak voorkomt : te natte gronden, vertrappingsschade >> opstallen in dit geval geen alternatief > maaien ? Ook schade, dunne zode , niet goed berijdbaar , maïs zetten … zeker

9 Luik 2 : opvolging bedrijven
Geen van de opgevolgde bedrijven volgde omweide-systeem Efficient beweiden = Omweiden , stripgrazen, siëstabeweiding instrument = graslandkalender Noodzaak/moeilijkheid Maaien in functie begrazen Bemesten in functie begrazen Nodig: Kennis, ermee bezig zijn, planning Loonwerkkosten : veel kleine snedes Werk – werkdruk Huiskavel Mest - kunstmeststoffen

10 Redenen ‘gehoord’ om niet meer te beweiden
Arbeid Hoge producties: productiedaling bij start weiden Omweidesysteem niet meer haalbaar omdat gedeelte huiskavel wegvalt (over baan) Wel : koeien naar buiten voor gezondheid > onnodig N op de weide zonder dat er voordeel uit gehaald wordt!! MAP : maaien vraagt juist meer bemesting, dus wordt net moeilijker > relativeren!, ieder bedrijf op zich bekijken economie : alles tellen : mestopslag, voeropslag, …

11 Kansen voor beweiding opstallen zonder meer
creatieve oplossingen omweiden gedeelte seizoen : rantsoenbegroenbegr, …… nieuwe technieken

12 Kansen voor beweiding lat lager leggen : standweiden afwegen
‘creatieve’ oplossingen zoeken : pas afgekalfde binnen, einde lactatie buiten grote koppels : werken in productiegroepen ‘makkelijke weide’ voor ‘moeilijke dagen’ bijvoeding : aanpassen (zomerkuil) snede voor maïs, na graan ev. benutten in huiskavel

13 Gras – weten we wat onze koeien eten?
Inschatting opname uit gras beweiding Grashoogte inscharen – grashoogte uitscharen + corr groei werkt enkel bij omweiden geen zicht op dichtheid/kwal.graszode complex : veel metingen

14 Gras – weten we wat onze koeien eten?
Inschatting opname uit gras beweiding Vuistregel : 1 kg DS/uur bij beperkt weiden = ruwe schatting Bijvoeding bepaalt grasopname : ‘best mogelijke schatting’ - !! vicieuze cirkel : grasopname te laag inschatten (bv. op etgroen) > veel bijvoeding > grasopname  belangrijk bij standweiden !!! Sturen met bijvoeding !! moeilijkheid : inschatten grasopname melkvee (broch. melkveevoeding) DSopn 1e lactatie = 2,92 + 0,33 * Mm + 0,013 * LG DSopn oudere koe = 4,82 + 0,33 * Mm + 0,010 * LG

15 Praktijkvoorbeeld: snede maaien vs enkel begrazen

16 Krap bemesten … een uitdaging?
? Is bemesting uit beweiding werkzaam, en hoeveel?

17 Nitraat rest

18 Beweiden pas na eerste snede … ‘primeur’ bewaren voor later?
Eerste snede weidegras in de kuil ??? >> laat in april uw koeien het gras op uw weideperceel zelf oph

19 Praktijkvoorbeeld: Voederwaarde vers gras
% VEM

20 Praktijkvoorbeeld: Voederwaarde vers gras
% % VEM VEM

21 Praktijkvoorbeeld: Voederwaarde vers gras
% % VEM VEM

22 Besluit BEPERKT BEWEIDEN niet alleen OMDAT HET MOET (€?)
Beweiding komt onder druk (meer dan in Nl.) lage bemestingsnormen (beweiding = 100% meegeteld, maar maaien : hogere behoefte!!) schaalvergroting, intensievere bedrijven beperkter beweiden = noodzaak Bijvoeding als ‘sleutel’ voor beweiding aanpassen correct voeren Maaien N-afvoer Opname ↑ Bemesten : krappe bemesting > meer bijvoeding > minder uren in de weide BEPERKT BEWEIDEN niet alleen OMDAT HET MOET (€?) OPSTALLEN als het echt NIET ANDERS KAN

23 Meer informatie? Landbouwcentrum voor Voedergewassen vzw
Hooibeeksedijk 1 2440 GEEL  014/  014/


Download ppt "Bewust Beperkt Beweiden"

Verwante presentaties


Ads door Google