De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Door: Wilbert Leermakers

Verwante presentaties


Presentatie over: "Door: Wilbert Leermakers"— Transcript van de presentatie:

1 Door: Wilbert Leermakers
Hoe kan ik grote koppels koeien beter voeren? Sector rundvee Door: Wilbert Leermakers

2 Hoe kan ik grote koppels koeien beter voeren?
Programma: Aanleiding Stelling Voerstrategieën Keuzefactoren SGB Vragen/opmerkingen

3 Waarom nu juist beter voeren?
Tijden van fluctuerende (lagere) melkprijzen Veel veehouders kijken naar voerkosten of alleen maar naar voerprijs Kostprijs moet op lange termijn goed zijn (te) scherpe voergiftdaling of aanpassing leidt tot oa: Sterk conditie verlies Kg melk en of melkeiwitdaling

4 Waar zitten de kosten? Abab cijfers % hoogste 10% laagste saldo saldo Verschil Krachtvoerkosten 7,12 8,48 1,36 Veekosten 2,14 3,29 1,15 Voedergewassen 4,43 5,86 1,43 Overig ruwvoer, opfok 0,31 1,16 0,85 Alles is (of heeft een relatie tot) voeding c.q. voermanagement?

5 Hoe kan ik grote koppels koeien beter voeren?
Wat zijn grote koppels koeien?

6 Hoe kan ik grote koppels koeien beter voeren?
De voerstrategie om een bepaalde doelstelling te bereiken hangt af van: De bedrijfssituatie De persoonlijke voorkeuren

7 Bedrijfssituatie Veel gras of veel snijmaïs
Veel of weinig grond en verkaveling Bestaande huisvesting

8 Gras of maïs? Teeltomstandigheden Bodemkwaliteit Verkaveling Opbrengst

9 Stelling Ik kan altijd geld verdienen met het voeren van bijproducten en grondstoffen

10 Persoonlijke voorkeuren
Krachtvoercomputers + voerwagen Carrousel of rapid exit Mengvoer en hooi Automatiseren TMR AMS (+ evt kv-box) Bij-producten en grondstoffen Arbeid uitbesteden

11 Persoonlijke voorkeuren
2 vormen van ‘’voerstrategieën’’: -1.Groepsvoedering (o.a. TMR, PMR, “Kempensysteem”) 2.Individueel, (voeren op de norm, voeren naar prestatie, voeren naar behoefte) Melkvoertabel (vaste curve) Lactatiecurve (vaste curve) Dynamisch voeren (variabele curve)

12 Hoe kan ik grote koppels koeien beter voeren
Melkproces: - het enige proces waar de “’geldmeter “’ de goede kant in draait…….. Dierverzorging:- alle andere facetten die in dienst staan van het melkproces

13 Automatisch melken of personeel
Zekerheid van melken  Zelf laten melken

14 Keuzefactoren Bedrijfsgrootte Stalsituatie Veevoeding /gezondheid
Aantal voersoorten Arbeid Kosten mechanisatie

15

16 Groep voeren of voeren naar prestatie
Voordelen gemengd voeren Minder selectie Minder voedingsstoornissen bij goed gebruik Meer mogelijkheden tot voeren van Vochtrijke diervoeders Structuur Meelmengsels Mineralen Lagere voerkosten Nadelen gemengd voeren Hogere jaarkosten mechanisatie (cijfers Alfa Beag 2008) Kosten bedrijven met mengwagens € 6,43 Kosten bedrijven zonder mengwagens € 5,44 Voerkosten hoger bij te hoge grondrantsoenen ondanks soms goedkoper/kg Extra opslag diverse voedermiddelen Voertijd Voordelen krachtvoercomputer per koe in te stellen verdeling over de dag maatwerk geen verspilling goede controle attentielijsten Fasevoedering Dynamisch voeren Nadelen Werk om in te stellen Geen grote hoeveelheden goedkopere bijproducten mogelijk IJken Gemak en mogelijkheden  eenvoud en precies

17 TMR of Hooi en brok Gemak en mogelijkheden  weinig werk
+ arbeidsgemak + losse grondstoffen/Co producten/Balansmeel + veiligheid + synchronisatie + minder vreetplaatsen + stijging totale ds opname mogelijk - ? Naar welke behoefte voeren - ? Lagere efficiëntie - ? Productie groepen nodig Gemak en mogelijkheden  weinig werk

18 Zelfvoedering of voerrobot
Weelink /Blokkenschuif Voordelen bijvoedering alleen via krachtvoercomputer zeer arbeidsvriendelijk Weinig voeroppervlak dus veel koeien per m2 Nadelen Bij matig ruwvoer selectieve voeropname Praktisch bij grote koppels? Gemak en weinig werk  Precies en weinig werk

19 Grote koppels weiden of op stal houden
Lagere kosten  Zaken beter in de hand

20 Hoe kan ik grote koppels koeien beter voeren
ER zijn enkele mogelijkheden om uw doel te behalen: U als ondernemer dient duidelijkheid te geven c.q. verkrijgen op de volgende 2 vragen: Wat wil ik? Waar ben ik mee tevreden?

21 Hoe kan ik grote koppels koeien beter voeren
Om antwoord te krijgen op beide vragen kunt u de hulp inroepen van de Specialist Grote Bedrijven van Cehave Landbouwbelang: De “”gids”’ die u richting kan geven op het bereiken van uw uiteindelijk doel! Ik wens u succes met uw keuzes! Wilbert Leermakers


Download ppt "Door: Wilbert Leermakers"

Verwante presentaties


Ads door Google