De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VERSLAGLEGGING & DOSSIERGEBRUIK L Pas Versie 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VERSLAGLEGGING & DOSSIERGEBRUIK L Pas Versie 2006."— Transcript van de presentatie:

1 VERSLAGLEGGING & DOSSIERGEBRUIK L Pas Versie 2006

2 Essentiële delen dossier SOEP Soorten redenen voor contact Probleemlijst Episode en zorgepisode

3 individueel belang ordentelijk noteren en terug opzoeken observatie van gegevens ifv de tijd reconstrueren eigen medisch handelen doorlichting eigen praktijk functioneren opzoeken bepaalde (risico) patienten call and recall ifv preventie technische prestaties werken met diagnostische criteria / standaarden/expertsystemen

4 algemeen belang uniformiteit in taal (incl.verarming/reductie) waar hetzelfde staat wordt hetzelfde bedoeld communicatie binnen 1 e lijn en 1 e - 2 e lijn integratie van gegevens afkomstig van derden (GMD) reductie van papierwinkel vergelijking eigen populatie met algemene studies over prevalentie en co-morbiditeit registratie netwerken opzoekingen in literatuur en WWW

5

6 Grote delen dossier PID Belangrijke achtergrondgegevens JournaalS O E P M aparte kolom aparte velden aparte codes/attributen Labo Specialistische verslagen (in) Briefwisseling (out)

7 klassieke achtergrondgegevens

8 Summarised Electronic Health Record PID (NAAM/VN/SEX/GEBDAT/taal) Contactpersoon AuthorHA GMD RISICOALLERGIE/BIJWERK/MED/ sociaal/ander PERS ANT: CODE/BEGIN/EIND/TEXT/ links ACTUELE PROBLEEMLIJST ACTUELE MEDICATIE ( CNK /BEGIN/LINKS) VACCINATION STATUS ( CNK /DATE)

9

10

11 S : –aanbod –syst anamnese O: –klinsch bevindingen –ernst / zekerheid –parameters –onderzoeken (EKG)

12 diagnose differentieel diagnose link met eerdere problemen : episodebegrip probleembegrip Evaluatie :

13 Planning geplande bijkomende onderzoeken afspraken agendaactieve opvolging ?

14

15

16 1° REC URINEWEGINFECTIE 2°SCIATALGIE (INVALID 20%) 3°CHRONISCHE MAAGPIJNEN 4°ALKOHOL OVERGEBRUIK, ZONDER AFHANKELIJKHEID.

17 Een nieuwe maatregel wordt genomen : Slechts wanneer een diabetes mellitus patiënten met HBA1C boven 7 elk jaar bij de oogarts een oogdrukmeting laat nemen krijgen ze een lasertherapie voor retinopathie terugbetaald. U wenst de betrokken diabetes patiënten hiervan op de hoogte te stellen. Hoe gaat U dit aanpakken ?

18 Bewaking medicatie interacties Nagaan Therapietrouw Planningschema en actieve opvolging Flagging van risico’s, gedragingen Overzichtslijsten of registers Audit Voorbeelden van actief beheer

19 Actief beheer vergt voor de bewerking van gegevens : zoekfunctie classeerfunctie herrangschikfunctie Hiervoor zijn twee oplossingen: * aparte vakjes of velden * standaard noteren/coderen van : handelingen, evaluaties en planning

20 ACTIEF BEHEER PRAKTIJKPOPULATIE : VERHUIZEN & STERFTE FAMILIE & WOONVERBANDEN ? LABOVERSLAGEN ANDERE VERSLAGEN ARCHIVERING BEVEILIGING UITWISSSELING REACTIEF : SOEP PROACTIEF : PSOE PROBLEEMLIJST Activering/desactivering KWALITEIT ZORG : AUDIT

21 FLAGGING Het opvallend ruiteren van een dossier voor een bepaald Risiko Gedrag Opvolging

22 LIJSTEN Opstellen van een overzichtslijst van patiënten die een bepaalde zorg nodig hebben Bv. – Geslacht & leeftijdsregister –Uitstrijkjes register –Fail safe mechanisme –Kaartenbak recall systeem –Diabetes Mellitus register

23 Opdracht 3 : In Uw regio wordt een campagne voor vroegtijdige vaccinatie van griep georganiseerd. U vindt dat ten minste alle diabetes mellitus patiënten, alle astmatische patiënten en alle patiënten boven de 65 jaar dienen aangespoord te worden om hieraan mee te doen. Wat zou U kunnen doen om Uw dossier beheer hieraan aan te passen?

24 U heeft in het verleden de vaccins in het journaal genoteerd op een niet gestandaardiseerde manier. Hoe kan U de vaccinatie systematisch aanpakken ?

25 Een nieuwe maatregel wordt genomen : Slechts wanneer een diabetes mellitus patiënten met HBA1C boven 7 elk jaar bij de oogarts een oogdrukmeting laat nemen krijgen ze een lasertherapie voor retinopathie terugbetaald. U wenst de betrokken diabetes patiënten hiervan op de hoogte te stellen. Hoe gaat U dit aanpakken ?


Download ppt "VERSLAGLEGGING & DOSSIERGEBRUIK L Pas Versie 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google