De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van Vensoc tot Biztax. Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Inleiding Wat zit er achter BIZTAX Wat zit in BIZTAX Hoe beginnen Twee richtingen Online invullen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van Vensoc tot Biztax. Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Inleiding Wat zit er achter BIZTAX Wat zit in BIZTAX Hoe beginnen Twee richtingen Online invullen."— Transcript van de presentatie:

1 Van Vensoc tot Biztax

2 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Inleiding Wat zit er achter BIZTAX Wat zit in BIZTAX Hoe beginnen Twee richtingen Online invullen en beheren aangifte Opladen aangiften Beheer in Mijn aangiften Ingediende aangifte BIZTAX samengevat Contact

3 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Inleiding Wat zit er achter BIZTAX Wat zit in BIZTAX Hoe beginnen Twee richtingen Online invullen en beheren aangifte Opladen aangiften Beheer in Mijn aangiften Ingediende aangifte BIZTAX samengevat Contact

4 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Elektronische aangifte in de vennootschapsbelasting Start Vensoc in 2005 Meer dan de helft via Vensoc ingediend Groot succes, maar verbeteringen mogelijk

5 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Elektronische aangifte in de vennootschapsbelasting 2011 —Lancering BIZTAX —Nieuwe technologie —Nieuwe functionaliteiten

6 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Inleiding Wat zit er achter BIZTAX Wat zit in BIZTAX Hoe beginnen Twee richtingen Online invullen en beheren aangifte Opladen aangiften Beheer in Mijn aangiften Ingediende aangifte BIZTAX samengevat Contact

7 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Elektronische aangifte in de vennootschapsbelasting Nieuwe technologie —XBRL eXtensible Business Reporting Language

8 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Gebruik Bouwstenen Rubrieken Gegevenstypes Identificatiegegevens Dimensies FOD Economie FOD Financiën NBB ECOFIN Validatieregels XBRL in België

9 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Elektronische aangifte in de vennootschapsbelasting Voordelen van deze technologie —Op korte termijn Geschikt voor meerdere talen Jaarlijks onderhoud Flexibiliteit Uniformiteit Veel patronen mogelijk Integratie met bestaande ontwikkelingen

10 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Elektronische aangifte in de vennootschapsbelasting Voordelen van deze technologie —Op middellange termijn Dimensies IFRS al in XBRL Internationale en Europese samenwerking —Op lange termijn Link met andere systemen eenvoudiger te maken Volledige integratie van de bouwstenen

11 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk XBRL in Europa Leden —XBRL organisaties België Denemarken Frankrijk Duitsland Ierland Italië Luxemburg Nederland Spanje —Ondernemingen Global Trust Center Deloitte FEE (European federation of accountants) SWIFT Bermuda Monetary Authority Fujitsu Poland EMEA 11

12 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Elektronische aangifte in de vennootschapsbelasting Nieuwe functionaliteiten —Online —Berekening —Consultatie —Meerdere aangiften per keer indienen

13 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Inleiding Wat zit er achter BIZTAX Wat zit in BIZTAX Hoe beginnen Twee richtingen Online invullen en beheren aangifte Opladen aangiften Beheer in Mijn aangiften Ingediende aangifte BIZTAX samengevat Contact

14 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Inloggen Via BIZTAX —Digitaal certificaat klasse 3 —eID

15 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Inloggen Wie —Iedereen die namens een vennootschap een aangifte in de vennootschapsbelasting indient —Door de vennootschap gemachtigd Zoals voor het indienen van een papieren aangifte Machtiging moet steeds kunnen voorgelegd worden —Geen voorafgaande registratie vereist

16 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Knoppen Taal Uitloggen Gebruikersinformatie Handleiding raadplegen Terug naar startpagina

17 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Inleiding Wat zit er achter BIZTAX Wat zit in BIZTAX Hoe beginnen Twee richtingen Online invullen en beheren aangifte Opladen aangiften Beheer in Mijn aangiften Ingediende aangifte BIZTAX samengevat Contact

18 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Eerste keer in BIZTAX Zoeken aangifte in “Mijn aangiften”

19 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Eerste keer in BIZTAX “Mijn aangiften”

20 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Eerste keer in BIZTAX Aangifte niet gevonden

21 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Nieuwe aangifte aanmaken

22 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Nieuwe aangifte aanmaken Ondernemingsgegevens invullen —Ondernemingsnummer Indien van toepassing: ondernemingsnummer zonder vereffening ontbonden vennootschap —Begin- en einddatum boekjaar —Aangifte = Vennootschapsbelasting

23 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Nieuwe aangifte opent Eerste tabblad identificatiegegevens —Vooraf ingevuld

24 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Identificatiegegevens

25 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Invullen aangifte en bijlagen Tabbladen aangifte en bijlagen —Alle Finform-formulieren geïntegreerd —Invullen via schermen

26 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Invullen aangifte en bijlagen Tabbladen aangifte en bijlagen —Id Identificatiegegevens —275.1.AAangifte —275.1.BDiverse bescheiden en opgaven —204.3 … Bijlagen: opgaven/staat/aangifte —328L

27 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Tabblad Id Identificatiegegevens

28 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Tabblad Id Opzoekmogelijkheid bij lange lijsten Dropdownmenu’s bij korte lijsten

29 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Tabblad Id Opzoekmogelijkheid bij lange lijsten

30 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Tabblad Id Dropdownmenu’s bij korte lijsten

31 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Tabblad Id Beschikbare knoppen in elk tabblad —Bewaren De ingevulde gegevens worden automatisch bewaard Bij veranderen van tabblad —Foutenlijst Valideren van de aangifte Lijst van de gevonden fouten —Leeg maken Alle ingevulde gegevens verwijderen in alle tabbladen (ook ID-tabblad) —PDF openen PDF van de aangifte en de ingevulde bijlagen Bijlagen uit tabblad 275.1.B kunnen apart worden geopend in dit tabblad

32 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Aangifte tabblad 275.1.A

33 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Algemene aanpassingen Geen nummering vakken en rubrieken meer

34 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Algemene aanpassingen Positieve en negatieve bedragen in één veld

35 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Algemene aanpassingen Lijnen toevoegen zonder beperking Voor elke toegevoegde lijn dient (de combinatie van de in) het blauw omrande veld(en) verschillend te zijn van de vorige lijn(en).

36 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Algemene aanpassingen Uitsplitsing enkele bestaande rubrieken —Meerwaarden op aandelen —Terugnemingen op vroegere in verworpen uitgaven opgenomen waardeverminderingen op aandelen

37 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Algemene aanpassingen Uitsplitsing enkele bestaande rubrieken —Gespreid te belasten meerwaarden op bepaalde effecten —Gespreid te belasten meerwaarden op materiële en immateriële vaste activa

38 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Algemene aanpassingen Uitsplitsing enkele bestaande rubrieken —Sociale voordelen —Voordelen uit maaltijd-, sport-, cultuur- of ecocheques

39 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Algemene aanpassingen Uitsplitsing enkele bestaande rubrieken —Voorafbetalingen Totaalbedrag en per kwartaal Per kwartaal enkel voor gebruik berekening —Vier van het ondernemingsnummer afwijkend referentienummers

40 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Algemene aanpassingen Totalen automatisch berekend Oranje omrande velden

41 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Algemene aanpassingen Sommige totalen en subtotalen werden verplaatst of weggelaten

42 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Tabblad 275.1.A Nieuwe lay-out

43 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Tabblad 275.1.A Nieuwe lay-out verdeling resultaat volgens oorsprong

44 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Algemene aanpassingen Enkel nog JA antwoorden op vragen

45 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Tabblad 275.1.A Verplichte rubrieken —Grootte van de vennootschap in de zin van het W. Venn.

46 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Tabblad 275.1.A Diverse bescheiden en opgaven toe te voegen —verplicht, de verslagen aan en besluiten van de algemene vergadering —indien verplicht, de jaarrekening (balans, resultatenrekening en eventuele toelichting) —de opgaven/staat/aangifte invullen wanneer op de toepassing van de desbetreffende wettelijke bepalingen aanspraak kan worden gemaakt

47 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Tabblad 275.1.B PDF-bijlagen —Jaarrekening —Verslag algemene vergadering —Documenten toepassing vrijstelling winst homologatie reorganisatieplan en vaststelling minnelijk akkoord —Interne jaarrekening —Afschrijvingstabellen —Andere Tabellen —Afschrijvingstabellen —Detail verworpen uitgaven

48 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Tabblad 275.1.B PDF-bijlagen —Geen verplichte bestandsnaam meer

49 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Tabblad 275.1.B PDF-bijlage toevoegen, verwijderen en openen

50 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Tabblad 275.1.B Jaarrekening Verslag algemene vergadering

51 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Tabblad 275.1.B Afschrijvingstabel

52 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Tabblad 275.1.B Detail verworpen uitgaven —Vak aangifte —Detail gegevens uit tabblad 275.1.A

53 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Tabblad 275.1.B Detail verworpen uitgaven —Per rubriek

54 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Tabblad 275.1.B Detail verworpen uitgaven —Per rubriek

55 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Bijlagen invullen Bedragen overgenomen vanuit het formulier naar de rubriek in de aangifte Integrerend deel

56 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Bijlagen invullen Voorbeeld 275C

57 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk PDF van aangifte en bijlagen

58 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Valideren aangifte Lijst met fouten —Zelf foutencontrole starten —Niet nodig te wachten tot einde verwerking

59 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Valideren aangifte Lijst met fouten —Link naar foutieve rubriek —Voorkomen onjuist ingevulde gegevens

60 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Valideren aangifte Geen fouten —Simulatie mogelijk —Ondertekenen mogelijk

61 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Berekenen Berekenen verschuldigde belasting op basis van gegevens in de aangifte Gevalideerde aangifte

62 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Berekeningsresultaat Resultaat van de berekening

63 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Berekeningsresultaat Detail van de berekening

64 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Indienen aangifte Zelfde certificaat als bij het inloggen —eID —Digitaal certificaat klasse 3 Bevestigen

65 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Ontvangstbewijs Uw aangifte werd succesvol ondertekend Elektronisch ontvangstbewijs

66 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Aangiftedocumenten Enkel na ondertekening —PDF van de aangifte en gestructureerde bijlagen —PDF per niet gestructureerde bijlage —Ontvangstbewijs —XBRL-bestand

67 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Aangiftedocumenten Enkel na ondertekening

68 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Inleiding Wat zit er achter BIZTAX Wat zit in BIZTAX Hoe beginnen Twee richtingen Online invullen en beheren aangifte Opladen aangiften Beheer in Mijn aangiften Ingediende aangifte BIZTAX samengevat Contact

69 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Opladen aangiften Aangifte ingevuld via extern softwarepakket Maximaal 25 aangiften per keer —Grootte Elke aangifte maximum 15 MB Toegevoegde PDF-bijlage maximum 5 MB, zonder groottegrens aangifte te overschrijden Een pakket met als extensie.biztax

70 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Opladen aangiften Bestand selecteren via “Bladeren”

71 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Opladen aangiften Aangifte verzenden en ondertekenen via “Opladen” —Eerst controle of bestand leesbaar is

72 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Opladen aangiften Pakket bevat fouten die indiening aangiften verhinderen —Technische fout, gegevens niet leesbaar —Geen aangifte mag ingediend worden voor vermelde ondernemingsgegevens —Al aangifte ingediend voor vermelde ondernemingsgegevens Pakket niet aanvaard Geen enkele aangifte uit het pakket is ingediend

73 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Opladen aangiften Pakket bevat fouten die indiening aangiften verhinderen De aangiften uit het pakket zijn niet opgeslagen De fout kan niet gecorrigeerd worden in BIZTAX

74 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Opladen aangiften Aangifte verzenden en ondertekenen via “Opladen” —Overzicht te ondertekenen aangiften —Bevestigen en controle handtekening

75 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Opladen aangiften Aangifte met fouten —Foutenlijst raadpleegbaar in BIZTAX —Aanpassen in BIZTAX zoals online aangifte —In softwarepakket

76 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Opladen aangiften Aangifte succesvol ingediend —Ontvangstbewijs per aangifte —Openen in de overzichtlijst

77 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Opladen aangiften Details validatie per aangifte te consulteren via opgeladen bestand

78 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Consultatie in aangiftedocumenten Aangifte succesvol ingediend —Consultatie via Mijn aangiften > Zoeken aangiften > Aangiftedocumenten

79 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Inleiding Wat zit er achter BIZTAX Wat zit in BIZTAX Hoe beginnen Twee richtingen Online invullen en beheren aangifte Opladen aangiften Beheer in Mijn aangiften Ingediende aangifte BIZTAX samengevat Contact

80 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Beheer in Mijn aangiften Overzicht aangiften via Zoeken aangifte

81 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Beheer in Mijn aangiften Overzicht aangiften via Zoeken aangifte Eerste vier kolommen —Identificatiegegevens —Aanpassingsdatum Status —Bewaard: ingevuld —Fouten: ingevulde aangifte bevat inhoudelijke fouten —Zonder fouten: ingevuld en gevalideerd —Ondertekend: ingediend —Geblokkeerd: validatie lopend —Technische fout: fout bij opladen, lege aangifte in BIZTAX

82 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Beheer in Mijn aangiften Eerste vier kolommen

83 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Beheer in Mijn aangiften Aangiftestatus

84 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Inleiding Wat zit er achter BIZTAX Wat zit in BIZTAX Hoe beginnen Twee richtingen Online invullen en beheren aangifte Opladen aangiften Beheer in Mijn aangiften Ingediende aangifte BIZTAX samengevat Contact

85 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Ingediende aangifte Bevat fouten —Materiële fouten in de aangifte —Correctie niet via BIZTAX Bevoegde taxatiedienst Eens een elektronische aangifte via BIZTAX ingediend, zeker geen papieren aangifte indienen

86 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Ingediende aangifte Simulatie blijft mogelijk Mijn aangiften > Zoeken aangiften > Simulatie

87 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Ingediende aangifte Aangifte succesvol ingediend —Consultatie via Mijn aangiften > Zoeken aangiften > Aangiftedocumenten

88 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Inleiding Wat zit er achter BIZTAX Wat zit in BIZTAX Hoe beginnen Twee richtingen Online invullen en beheren aangifte Opladen aangiften Beheer in Mijn aangiften Ingediende aangifte BIZTAX samengevat Contact

89 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Inloggen eID Digitaal certificaat klasse 3 Invullen en ondertekenen met zelfde eID of certificaat

90 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Nieuwe aangifte aanmaken Nieuwe aangifte Mijn aangiften > Zoeken aangiften > Andere aangifte aanmaken

91 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Invullen Via tabbladen aangifte en bijlagen invullen en toevoegen

92 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Valideren Foutenlijst met link naar foutieve rubriek Geen fouten: simulatie en ondertekening mogelijk

93 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Simulatie Berekenen verschuldigde belasting op basis van gegevens in de aangifte Detail

94 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Ondertekenen Elektronisch ontvangstbewijs als succesvol ingediend

95 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Opladen aangiften Via extern softwarepakket Max. 25 aangiften per keer In een “.biztax”-bestand Op basis van XBRL

96 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Opladen aangiften Via Bladeren een opgeslagen pakket zoeken

97 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Opladen aangiften Aangifte verzenden en ondertekenen via “Opladen” Technische controle Bij fouten: pakket vernietigd EN geen enkele aangifte is ingediend Te corrigeren via extern softwarepakket Controle handtekening

98 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Opladen aangiften Controle handtekening

99 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Opladen aangiften Na controle handtekening Inhoudelijke controle van elke aangifte Enkel als geen technische fouten in pakket Fouten te consulteren in foutenlijst Niet nodig te wachten tot einde verwerking

100 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Opladen aangiften Aangifte succesvol ingediend —Ontvangstbewijs per aangifte —Openen in de overzichtlijst

101 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Opladen aangiften Aangifte met fouten —Foutenlijst raadpleegbaar in BIZTAX —Aanpassen in BIZTAX zoals online aangifte —In softwarepakket

102 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Beheer in Mijn aangiften Overzicht aangiften via Zoeken aangifte

103 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Consultatie in aangiftedocumenten Aangifte succesvol ingediend —Consultatie via Mijn aangiften > Zoeken aangiften > Aangiftedocumenten

104 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Inleiding Wat zit er achter BIZTAX Wat zit in BIZTAX Hoe beginnen Twee richtingen Online invullen en beheren aangifte Opladen aangiften Beheer in Mijn aangiften Ingediende aangifte BIZTAX samengevatContact

105 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Contact Telefonisch —Contactcenter FOD Financiën 0257/257 57 —elke werkdag van 8u tot 17u E-mail —info.biztax@minfin.fed.be

106 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Vragen

107 Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Van Vensoc tot Biztax. Van Vensoc tot Biztax in de praktijk Inleiding Wat zit er achter BIZTAX Wat zit in BIZTAX Hoe beginnen Twee richtingen Online invullen."

Verwante presentaties


Ads door Google