De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat zit er achter BIZTAX Wat zit in BIZTAX

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat zit er achter BIZTAX Wat zit in BIZTAX"— Transcript van de presentatie:

1

2 Wat zit er achter BIZTAX Wat zit in BIZTAX
Inleiding Wat zit er achter BIZTAX Wat zit in BIZTAX Hoe beginnen Twee richtingen Online invullen en beheren aangifte Opladen aangiften Beheer in Mijn aangiften Ingediende aangifte BIZTAX samengevat Contact

3 Wat zit er achter BIZTAX Wat zit in BIZTAX
Inleiding Wat zit er achter BIZTAX Wat zit in BIZTAX Hoe beginnen Twee richtingen Online invullen en beheren aangifte Opladen aangiften Beheer in Mijn aangiften Ingediende aangifte BIZTAX samengevat Contact

4 Elektronische aangifte in de vennootschapsbelasting
Start Vensoc in 2005 Meer dan de helft via Vensoc ingediend Groot succes, maar verbeteringen mogelijk

5 Elektronische aangifte in de vennootschapsbelasting
2011 Lancering BIZTAX Nieuwe technologie Nieuwe functionaliteiten

6 Wat zit er achter BIZTAX Wat zit in BIZTAX
Inleiding Wat zit er achter BIZTAX Wat zit in BIZTAX Hoe beginnen Twee richtingen Online invullen en beheren aangifte Opladen aangiften Beheer in Mijn aangiften Ingediende aangifte BIZTAX samengevat Contact

7 Elektronische aangifte in de vennootschapsbelasting
Nieuwe technologie XBRL eXtensible Business Reporting Language

8 Identificatiegegevens
XBRL in België Gebruik Bouwstenen Rubrieken Gegevenstypes Identificatiegegevens Dimensies FOD Economie FOD Financiën NBB ECO FIN Validatieregels

9 Elektronische aangifte in de vennootschapsbelasting
Voordelen van deze technologie Op korte termijn Geschikt voor meerdere talen Jaarlijks onderhoud Flexibiliteit Uniformiteit Veel patronen mogelijk Integratie met bestaande ontwikkelingen

10 Elektronische aangifte in de vennootschapsbelasting
Voordelen van deze technologie Op middellange termijn Dimensies IFRS al in XBRL Internationale en Europese samenwerking Op lange termijn Link met andere systemen eenvoudiger te maken Volledige integratie van de bouwstenen

11 XBRL in Europa Leden XBRL organisaties Ondernemingen België
Denemarken Frankrijk Duitsland Ierland Italië Luxemburg Nederland Spanje Ondernemingen Global Trust Center Deloitte FEE (European federation of accountants) SWIFT Bermuda Monetary Authority Fujitsu Poland EMEA

12 Elektronische aangifte in de vennootschapsbelasting
Nieuwe functionaliteiten Online Berekening Consultatie Meerdere aangiften per keer indienen

13 Wat zit er achter BIZTAX Wat zit in BIZTAX
Inleiding Wat zit er achter BIZTAX Wat zit in BIZTAX Hoe beginnen Twee richtingen Online invullen en beheren aangifte Opladen aangiften Beheer in Mijn aangiften Ingediende aangifte BIZTAX samengevat Contact

14 Inloggen Via BIZTAX Digitaal certificaat klasse 3 eID

15 Inloggen Wie Iedereen die namens een vennootschap een aangifte in de vennootschapsbelasting indient Door de vennootschap gemachtigd Zoals voor het indienen van een papieren aangifte Machtiging moet steeds kunnen voorgelegd worden Geen voorafgaande registratie vereist

16 Knoppen Taal Uitloggen Gebruikersinformatie Handleiding raadplegen
Terug naar startpagina

17 Wat zit er achter BIZTAX Wat zit in BIZTAX
Inleiding Wat zit er achter BIZTAX Wat zit in BIZTAX Hoe beginnen Twee richtingen Online invullen en beheren aangifte Opladen aangiften Beheer in Mijn aangiften Ingediende aangifte BIZTAX samengevat Contact

18 Eerste keer in BIZTAX Zoeken aangifte in “Mijn aangiften”

19 Eerste keer in BIZTAX “Mijn aangiften”

20 Eerste keer in BIZTAX Aangifte niet gevonden

21 Nieuwe aangifte aanmaken

22 Nieuwe aangifte aanmaken
Ondernemingsgegevens invullen Ondernemingsnummer Indien van toepassing: ondernemingsnummer zonder vereffening ontbonden vennootschap Begin- en einddatum boekjaar Aangifte = Vennootschapsbelasting

23 Nieuwe aangifte opent Eerste tabblad identificatiegegevens
Vooraf ingevuld

24 Identificatiegegevens

25 Invullen aangifte en bijlagen
Tabbladen aangifte en bijlagen Alle Finform-formulieren geïntegreerd Invullen via schermen

26 Invullen aangifte en bijlagen
Tabbladen aangifte en bijlagen Id Identificatiegegevens 275.1.A Aangifte 275.1.B Diverse bescheiden en opgaven 204.3 … Bijlagen: opgaven/staat/aangifte 328L

27 Tabblad Id Identificatiegegevens

28 Tabblad Id Opzoekmogelijkheid bij lange lijsten
Dropdownmenu’s bij korte lijsten

29 Tabblad Id Opzoekmogelijkheid bij lange lijsten

30 Tabblad Id Dropdownmenu’s bij korte lijsten

31 Tabblad Id Beschikbare knoppen in elk tabblad Bewaren Foutenlijst
De ingevulde gegevens worden automatisch bewaard Bij veranderen van tabblad Foutenlijst Valideren van de aangifte Lijst van de gevonden fouten Leeg maken Alle ingevulde gegevens verwijderen in alle tabbladen (ook ID-tabblad) PDF openen PDF van de aangifte en de ingevulde bijlagen Bijlagen uit tabblad B kunnen apart worden geopend in dit tabblad

32 Aangifte tabblad A

33 Algemene aanpassingen
Geen nummering vakken en rubrieken meer

34 Algemene aanpassingen
Positieve en negatieve bedragen in één veld

35 Algemene aanpassingen
Lijnen toevoegen zonder beperking Voor elke toegevoegde lijn dient (de combinatie van de in) het blauw omrande veld(en) verschillend te zijn van de vorige lijn(en).

36 Algemene aanpassingen
Uitsplitsing enkele bestaande rubrieken Meerwaarden op aandelen Terugnemingen op vroegere in verworpen uitgaven opgenomen waardeverminderingen op aandelen

37 Algemene aanpassingen
Uitsplitsing enkele bestaande rubrieken Gespreid te belasten meerwaarden op bepaalde effecten Gespreid te belasten meerwaarden op materiële en immateriële vaste activa

38 Algemene aanpassingen
Uitsplitsing enkele bestaande rubrieken Sociale voordelen Voordelen uit maaltijd-, sport-, cultuur- of ecocheques

39 Algemene aanpassingen
Uitsplitsing enkele bestaande rubrieken Voorafbetalingen Totaalbedrag en per kwartaal Per kwartaal enkel voor gebruik berekening Vier van het ondernemingsnummer afwijkend referentienummers

40 Algemene aanpassingen
Totalen automatisch berekend Oranje omrande velden

41 Algemene aanpassingen
Sommige totalen en subtotalen werden verplaatst of weggelaten

42 Tabblad A Nieuwe lay-out

43 Tabblad A Nieuwe lay-out verdeling resultaat volgens oorsprong

44 Algemene aanpassingen
Enkel nog JA antwoorden op vragen

45 Tabblad 275.1.A Verplichte rubrieken
Grootte van de vennootschap in de zin van het W. Venn.

46 Tabblad 275.1.A Diverse bescheiden en opgaven toe te voegen
verplicht, de verslagen aan en besluiten van de algemene vergadering indien verplicht, de jaarrekening (balans, resultatenrekening en eventuele toelichting) de opgaven/staat/aangifte invullen wanneer op de toepassing van de desbetreffende wettelijke bepalingen aanspraak kan worden gemaakt

47 Tabblad 275.1.B PDF-bijlagen Tabellen Jaarrekening
Verslag algemene vergadering Documenten toepassing vrijstelling winst homologatie reorganisatieplan en vaststelling minnelijk akkoord Interne jaarrekening Afschrijvingstabellen Andere Tabellen Detail verworpen uitgaven

48 Tabblad B PDF-bijlagen Geen verplichte bestandsnaam meer

49 Tabblad B PDF-bijlage toevoegen, verwijderen en openen

50 Tabblad B Jaarrekening Verslag algemene vergadering

51 Tabblad B Afschrijvingstabel

52 Tabblad 275.1.B Detail verworpen uitgaven Vak aangifte Detail gegevens
uit tabblad A

53 Tabblad B Detail verworpen uitgaven Per rubriek

54 Tabblad B Detail verworpen uitgaven Per rubriek

55 Bijlagen invullen Bedragen overgenomen vanuit het formulier naar de rubriek in de aangifte Integrerend deel

56 Bijlagen invullen Voorbeeld 275C

57 PDF van aangifte en bijlagen

58 Valideren aangifte Lijst met fouten Zelf foutencontrole starten
Niet nodig te wachten tot einde verwerking

59 Valideren aangifte Lijst met fouten Link naar foutieve rubriek
Voorkomen onjuist ingevulde gegevens

60 Valideren aangifte Geen fouten Simulatie mogelijk
Ondertekenen mogelijk

61 Berekenen Berekenen verschuldigde belasting op basis van gegevens in de aangifte Gevalideerde aangifte

62 Berekeningsresultaat
Resultaat van de berekening

63 Berekeningsresultaat
Detail van de berekening

64 Indienen aangifte Zelfde certificaat als bij het inloggen Bevestigen
eID Digitaal certificaat klasse 3 Bevestigen

65 Ontvangstbewijs Uw aangifte werd succesvol ondertekend
Elektronisch ontvangstbewijs

66 Aangiftedocumenten Enkel na ondertekening
PDF van de aangifte en gestructureerde bijlagen PDF per niet gestructureerde bijlage Ontvangstbewijs XBRL-bestand

67 Aangiftedocumenten Enkel na ondertekening

68 Wat zit er achter BIZTAX Wat zit in BIZTAX
Inleiding Wat zit er achter BIZTAX Wat zit in BIZTAX Hoe beginnen Twee richtingen Online invullen en beheren aangifte Opladen aangiften Beheer in Mijn aangiften Ingediende aangifte BIZTAX samengevat Contact

69 Opladen aangiften Aangifte ingevuld via extern softwarepakket
Maximaal 25 aangiften per keer Grootte Elke aangifte maximum 15 MB Toegevoegde PDF-bijlage maximum 5 MB, zonder groottegrens aangifte te overschrijden Een pakket met als extensie .biztax 69

70 Opladen aangiften Bestand selecteren via “Bladeren” 70

71 Opladen aangiften Aangifte verzenden en ondertekenen via “Opladen”
Eerst controle of bestand leesbaar is 71

72 Opladen aangiften Pakket bevat fouten die indiening aangiften verhinderen Technische fout, gegevens niet leesbaar Geen aangifte mag ingediend worden voor vermelde ondernemingsgegevens Al aangifte ingediend voor vermelde ondernemingsgegevens Pakket niet aanvaard Geen enkele aangifte uit het pakket is ingediend

73 Opladen aangiften Pakket bevat fouten die indiening aangiften verhinderen De aangiften uit het pakket zijn niet opgeslagen De fout kan niet gecorrigeerd worden in BIZTAX

74 Opladen aangiften Aangifte verzenden en ondertekenen via “Opladen”
Overzicht te ondertekenen aangiften Bevestigen en controle handtekening 74

75 Opladen aangiften Aangifte met fouten
Foutenlijst raadpleegbaar in BIZTAX Aanpassen in BIZTAX zoals online aangifte In softwarepakket 75

76 Opladen aangiften Aangifte succesvol ingediend
Ontvangstbewijs per aangifte Openen in de overzichtlijst

77 Opladen aangiften Details validatie per aangifte te consulteren via opgeladen bestand 77

78 Consultatie in aangiftedocumenten
Aangifte succesvol ingediend Consultatie via Mijn aangiften > Zoeken aangiften > Aangiftedocumenten

79 Wat zit er achter BIZTAX Wat zit in BIZTAX
Inleiding Wat zit er achter BIZTAX Wat zit in BIZTAX Hoe beginnen Twee richtingen Online invullen en beheren aangifte Opladen aangiften Beheer in Mijn aangiften Ingediende aangifte BIZTAX samengevat Contact

80 Beheer in Mijn aangiften
Overzicht aangiften via Zoeken aangifte

81 Beheer in Mijn aangiften
Overzicht aangiften via Zoeken aangifte Eerste vier kolommen Identificatiegegevens Aanpassingsdatum Status Bewaard: ingevuld Fouten: ingevulde aangifte bevat inhoudelijke fouten Zonder fouten: ingevuld en gevalideerd Ondertekend: ingediend Geblokkeerd: validatie lopend Technische fout: fout bij opladen, lege aangifte in BIZTAX 81

82 Beheer in Mijn aangiften
Eerste vier kolommen

83 Beheer in Mijn aangiften
Aangiftestatus

84 Wat zit er achter BIZTAX Wat zit in BIZTAX
Inleiding Wat zit er achter BIZTAX Wat zit in BIZTAX Hoe beginnen Twee richtingen Online invullen en beheren aangifte Opladen aangiften Beheer in Mijn aangiften Ingediende aangifte BIZTAX samengevat Contact

85 Ingediende aangifte Bevat fouten
Materiële fouten in de aangifte Correctie niet via BIZTAX Bevoegde taxatiedienst Eens een elektronische aangifte via BIZTAX ingediend, zeker geen papieren aangifte indienen

86 Ingediende aangifte Simulatie blijft mogelijk Mijn aangiften
> Zoeken aangiften > Simulatie

87 Ingediende aangifte Aangifte succesvol ingediend Consultatie via
Mijn aangiften > Zoeken aangiften > Aangiftedocumenten

88 Wat zit er achter BIZTAX Wat zit in BIZTAX
Inleiding Wat zit er achter BIZTAX Wat zit in BIZTAX Hoe beginnen Twee richtingen Online invullen en beheren aangifte Opladen aangiften Beheer in Mijn aangiften Ingediende aangifte BIZTAX samengevat Contact

89 Inloggen eID Digitaal certificaat klasse 3
Invullen en ondertekenen met zelfde eID of certificaat

90 Nieuwe aangifte aanmaken
Mijn aangiften > Zoeken aangiften > Andere aangifte aanmaken

91 Invullen Via tabbladen aangifte en bijlagen invullen en toevoegen

92 Valideren Foutenlijst met link naar foutieve rubriek
Geen fouten: simulatie en ondertekening mogelijk

93 Simulatie Berekenen verschuldigde belasting op basis van gegevens in de aangifte Detail

94 Ondertekenen Elektronisch ontvangstbewijs als succesvol ingediend

95 Opladen aangiften Via extern softwarepakket Max. 25 aangiften per keer
In een “.biztax”-bestand Op basis van XBRL 95

96 Opladen aangiften Via Bladeren een opgeslagen pakket zoeken 96

97 Opladen aangiften Aangifte verzenden en ondertekenen via “Opladen”
Technische controle Bij fouten: pakket vernietigd EN geen enkele aangifte is ingediend Te corrigeren via extern softwarepakket Controle handtekening 97

98 Opladen aangiften Controle handtekening 98

99 Opladen aangiften Na controle handtekening
Inhoudelijke controle van elke aangifte Enkel als geen technische fouten in pakket Fouten te consulteren in foutenlijst Niet nodig te wachten tot einde verwerking 99

100 Opladen aangiften Aangifte succesvol ingediend
Ontvangstbewijs per aangifte Openen in de overzichtlijst 100

101 Opladen aangiften Aangifte met fouten
Foutenlijst raadpleegbaar in BIZTAX Aanpassen in BIZTAX zoals online aangifte In softwarepakket 101

102 Beheer in Mijn aangiften
Overzicht aangiften via Zoeken aangifte

103 Consultatie in aangiftedocumenten
Aangifte succesvol ingediend Consultatie via Mijn aangiften > Zoeken aangiften > Aangiftedocumenten

104 Wat zit er achter BIZTAX Wat zit in BIZTAX
Inleiding Wat zit er achter BIZTAX Wat zit in BIZTAX Hoe beginnen Twee richtingen Online invullen en beheren aangifte Opladen aangiften Beheer in Mijn aangiften Ingediende aangifte BIZTAX samengevat Contact

105 Contact Telefonisch E-mail Contactcenter FOD Financiën 0257/257 57
elke werkdag van 8u tot 17u

106 Vragen

107 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Wat zit er achter BIZTAX Wat zit in BIZTAX"

Verwante presentaties


Ads door Google