De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Thema-avond Beheer Openbare Ruimte 25 november 2003 Wijk EVA-Lanxmeer Culemborg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Thema-avond Beheer Openbare Ruimte 25 november 2003 Wijk EVA-Lanxmeer Culemborg."— Transcript van de presentatie:

1 Thema-avond Beheer Openbare Ruimte 25 november 2003 Wijk EVA-Lanxmeer Culemborg

2 Thema-avond Beheer Openbare Ruimte 25 november 2003 Wijk EVA-Lanxmeer Culemborg

3 Aanleiding Uitgangspunten wijk EVA-Lanxmeer Uitgangspunten wijk EVA-Lanxmeer Bewonersparticipatie Bewonersparticipatie Permacultuur Permacultuur Ecologische inrichting en beheer Ecologische inrichting en beheer Intentieverklaring BEL - Gemeente Intentieverklaring BEL - Gemeente Beheerplan opstellen Beheerplan opstellen (Copijn - Gemeente - groengroep) (Copijn - Gemeente - groengroep) Oriëntatie organisatievorm Oriëntatie organisatievorm Gesprekken met BEL - Gemeente - PG Gesprekken met BEL - Gemeente - PG Ervaringen elders Ervaringen elders

4 Doel van de avond Informeren bewoners over beheer openbare ruimte: Welke gebieden in de wijk? Welke gebieden in de wijk? Wat willen we bereiken? Wat willen we bereiken? Welke werkzaamheden? Welke werkzaamheden? Welk deel door bewoners? (en waarom?) Welk deel door bewoners? (en waarom?) Hoe organiseren? Hoe organiseren?

5 Programma 20.00 Koffie/thee 20.00 Koffie/thee 20.10 Welkom en Inleiding (Dick) 20.10 Welkom en Inleiding (Dick) 20.20 1. Beheergebieden (Rob) 20.20 1. Beheergebieden (Rob) 2. Eindbeelden (Camiel) 3. Beheer en werkzaamheden (Camiel) 20.50Pauze 20.50Pauze 21.104. Werkzaamheden bewoners (Jandirk) 21.104. Werkzaamheden bewoners (Jandirk) 5. Organisatie (Lambik) 21.50Afsluiting 21.50Afsluiting

6 1. Beheergebieden Beheerplan Beheerplan Beheerkaart Beheerkaart Totaal-overzicht werkzaamheden) Totaal-overzicht werkzaamheden) GROENGRIJSBLAUW GROENGRIJSBLAUW

7 Beheerkaart

8 Totaal-overzicht werkzaamheden Bomen, heesters en hagen Bomen, heesters en hagen Kruidachtigen, klimplanten en gras Kruidachtigen, klimplanten en gras Waterpartijen, wadi’s en greppels (overstorten) Waterpartijen, wadi’s en greppels (overstorten) Verharding Verharding Verkeersvoorzieningen Verkeersvoorzieningen Efafscheidingen Efafscheidingen Speelplekken Speelplekken Banken en prullenbakken Banken en prullenbakken Hondentoilet Hondentoilet Helofytenfilters en riolering Helofytenfilters en riolering Kunstwerken Kunstwerken Monitoring Monitoring

9 2. Eindbeelden

10 3. Beheer en werkzaamheden Uitgangspunten Uitgangspunten Ecologisch beheer Ecologisch beheer Permacultuur Permacultuur Verschralingsbeheer Verschralingsbeheer Grote betrokkenheid van bewoners Grote betrokkenheid van bewoners Samenspel bewoners (wijk) - Gemeente Samenspel bewoners (wijk) - Gemeente Ecologisch beheer Ecologisch beheer Tijdstip Tijdstip Zorgvuldigheid Zorgvuldigheid Werkwijze (ecologisch) Werkwijze (ecologisch) Materiaalgebruik (geen grote machines) Materiaalgebruik (geen grote machines)

11 Permacultuur Zonering Zonering (prive – gemeenschappelijke tuinen – openbare parkstroken, agrarische zones (stadsboerderij) en natuurontwikkelingszones (prive – gemeenschappelijke tuinen – openbare parkstroken, agrarische zones (stadsboerderij) en natuurontwikkelingszones Meerwaarde Meerwaarde door menselijk ingrijpen in zijn natuurlijke omgeving door menselijk ingrijpen in zijn natuurlijke omgeving

12 Menselijk ingrijpen Verschralingsbeheer Verschralingsbeheer met het oog op natuurontwikkeling en ontstaan van een zo groot mogelijke diversiteit met het oog op natuurontwikkeling en ontstaan van een zo groot mogelijke diversiteit Geen gifgebruik, Geen grote machines Geen gifgebruik, Geen grote machines Spelen kan in hele beheergebied Spelen kan in hele beheergebied met uitzondering van helofytenfilters en hemelwater retentievijvers met uitzondering van helofytenfilters en hemelwater retentievijvers Werkzaamheden in detail uitgewerkt in beheerplan Werkzaamheden in detail uitgewerkt in beheerplan Op A3 vellen aan de muur Op A3 vellen aan de muur

13 Pauze Bekijken Bekijken beheerkaart beheerkaart totaal-overzicht werkzaamheden totaal-overzicht werkzaamheden Vragen bewoners Vragen bewoners Toelichting door groengroepleden Toelichting door groengroepleden

14 4. Werkzaamheden bewoners Waarom? Waarom? Wat? Wat? Hoe? Hoe?

15 Voordelen (= waarom?) Betere samenhang groenbeheer tuinen en openbaar groen (ecologisch) Betere samenhang groenbeheer tuinen en openbaar groen (ecologisch) Gebruik kennis bewoners Gebruik kennis bewoners Inspraak wensen en keuzen bewoners Inspraak wensen en keuzen bewoners Snellere signalering -> aanspreekpunt -> snellere actie Snellere signalering -> aanspreekpunt -> snellere actie Grotere keuzemogelijkheid (uitvoering) Grotere keuzemogelijkheid (uitvoering) Zorgvuldiger onderhoud (efficiënter, goedkoper) Zorgvuldiger onderhoud (efficiënter, goedkoper) Platform voor samenwerking Platform voor samenwerking

16 Welke werkzaamheden (= wat?) Controle boompalen en banden Controle boompalen en banden Onderhoudssnoei bomen, heesters, hagen, kruidachtigen en klimplanten Onderhoudssnoei bomen, heesters, hagen, kruidachtigen en klimplanten Onderhoud houtwal Onderhoud houtwal Maaien en hooien grasland en oevers waterpartijen Maaien en hooien grasland en oevers waterpartijen Verwijderen zwerfvuil en hondenpoep Verwijderen zwerfvuil en hondenpoep Beheer en uitvoering werkzaamheden Beheer en uitvoering werkzaamheden Tijdstip en Zorgvuldigheid Tijdstip en Zorgvuldigheid Werkwijze (ecologisch) en Materiaalgebruik (geen grote machines) Werkwijze (ecologisch) en Materiaalgebruik (geen grote machines) Signalering (monitoring) (ook blauw, grijs) Signalering (monitoring) (ook blauw, grijs)

17 Uitvoering (= hoe?) Gemeente Gemeente Samenwerking Samenwerking Gemeente - bewoners Gemeente - bewoners Uitbesteding Uitbesteding Gemeente Gemeente Derden (bv. Rutger, stadsboer) Derden (bv. Rutger, stadsboer) Zelf doen Zelf doen Werkdagen centraal Werkdagen centraal Per hof of per gebied Per hof of per gebied Individueel Individueel

18 5. Organisatie van beheer Rechtspersoon: Stichting onder BEL, Rechtspersoon: Stichting onder BEL, Later: wijkorganisatie - stichting/werkmaatschappij Later: wijkorganisatie - stichting/werkmaatschappij Afspiegeling van betrokken partijen uit de wijk Afspiegeling van betrokken partijen uit de wijk Bewoners (BEL) Bewoners (BEL) Bedrijven (BCW, Unie, CLM, Vitens) Bedrijven (BCW, Unie, CLM, Vitens) Stichtingen (EVA, Caetshage) Stichtingen (EVA, Caetshage) Scholen Scholen Zwembad Zwembad Gemeente Gemeente Gemeente als adviseur Gemeente als adviseur juridisch

19 Financieel Gemeente financiert beheer Gemeente financiert beheer Draagt deel budget over aan rechtspersoon Draagt deel budget over aan rechtspersoon O.b.v. eenheidsprijzen gemeente Niet meer (of minder) dan andere wijken O.b.v. eenheidsprijzen gemeente Niet meer (of minder) dan andere wijken Jaarplan o.b.v. beheerplan Jaarplan o.b.v. beheerplan beheertaken beheertaken Extra budget voor deskundige ondersteuning op declaratiebasis Extra budget voor deskundige ondersteuning op declaratiebasis

20 Organisatorisch Bestuur rechtspersoon Uitvoerend orgaan: Regie door groengroep Regie door groengroep Ondersteund door deskundige (Rob) Ondersteund door deskundige (Rob) Maakt samen met Gemeente en Copijn beheerplan (hele taart) Maakt samen met Gemeente en Copijn beheerplan (hele taart) Maakt jaarplan en budgetaanvraag (deel van taart) Maakt jaarplan en budgetaanvraag (deel van taart) Organiseert uitvoering van jaarplan Organiseert uitvoering van jaarplan

21 Kwaliteitscontrole Gemeente blijft eindverantwoordelijke Geeft akkoord op lange termijn beheerplan Geeft akkoord op lange termijn beheerplan Ligt ‘vast’ voor komende 10 jaren Ligt ‘vast’ voor komende 10 jaren Is basis voor verdeling van totale taart Is basis voor verdeling van totale taart Geeft akkoord op jaarplan en budgetaanvraag van rechtspersoon Geeft akkoord op jaarplan en budgetaanvraag van rechtspersoon Groeimodel mogelijk (meer van totale taart) Groeimodel mogelijk (meer van totale taart) Controleert kwaliteit via schouw Controleert kwaliteit via schouw Minimaal 1 keer/jaar Minimaal 1 keer/jaar


Download ppt "Thema-avond Beheer Openbare Ruimte 25 november 2003 Wijk EVA-Lanxmeer Culemborg."

Verwante presentaties


Ads door Google