De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Besluitvorming BEL-ALV wordt gevraagd de volgende zaken te accorderen: Jaarverslag + Financieel verslag 2004 Jaarverslag + Financieel verslag 2004 Samenwerking.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Besluitvorming BEL-ALV wordt gevraagd de volgende zaken te accorderen: Jaarverslag + Financieel verslag 2004 Jaarverslag + Financieel verslag 2004 Samenwerking."— Transcript van de presentatie:

1 Besluitvorming BEL-ALV wordt gevraagd de volgende zaken te accorderen: Jaarverslag + Financieel verslag 2004 Jaarverslag + Financieel verslag 2004 Samenwerking Stichting Terra Bella met Gemeente en Vitens Samenwerking Stichting Terra Bella met Gemeente en Vitens Jaarplan 2005 inclusief jaarwerkplannen met Gemeente en Vitens Jaarplan 2005 inclusief jaarwerkplannen met Gemeente en Vitens Begroting 2005 Terra Bella Begroting 2005 Terra Bella

2 Jaarverslag 2004 Terra Bella 24 februari 2005

3 Activiteiten 2004 gepland /gerealiseerd Gepland: 8 Thema-werkdagen + 4 seizoen werkdagen + feest 8 Thema-werkdagen + 4 seizoen werkdagen + feest Overdracht beheer + ceremonie (gemeente Culemborg en Vitens) Overdracht beheer + ceremonie (gemeente Culemborg en Vitens) Inhuur deskundigen Inhuur deskundigen Cursussen en excursies Cursussen en excursiesGerealiseerd: 13 Thema-werkdagen 13 Thema-werkdagen 1 x wilgen knotten Frederik van Eedenlaan 1 x wilgen knotten Frederik van Eedenlaan 6 x snoeien appelboomgaard Vitens 6 x snoeien appelboomgaard Vitens 2 x riet trekken retentievijvers 2 x riet trekken retentievijvers 4 x appels plukken boomgaard Vitens 4 x appels plukken boomgaard Vitens Overdracht beheer + ceremonie + feest (Gemeente en Vitens) Overdracht beheer + ceremonie + feest (Gemeente en Vitens) afspraken met gemeente en Vitens zijn vastgelegd in samenwerkingscontracten afspraken met gemeente en Vitens zijn vastgelegd in samenwerkingscontracten samenwerkingsfeest 18 september 2004 met Gemeente en Vitens samenwerkingsfeest 18 september 2004 met Gemeente en Vitens Jaar-werkplannen maken voor 2005 met Gemeente en Vitens Jaar-werkplannen maken voor 2005 met Gemeente en Vitens Inhuren externe deskundigen Inhuren externe deskundigen notaris notaris Cursus fruitbomen snoeien Cursus fruitbomen snoeien februari en november 2004 februari en november 2004

4 Financieel jaarverslag 2004 1. Declaraties bij BEL Begroting 2004gevraagd aan BEL:€ 1.817,50 Inkomsten budget toegezegd door BEL -> Terra Bella€ 1.500,00 € 1.500,00 Uitgaven thema-werkdag knotten (17-1-04)€ 21,07 achterstallige rekeningen 2002-2003€ 47,00 aanschaf gereedschap € 900,15 overdrachtfeest Gemeente/Vitens (taart/hapjes)€ 300,00 € 1.268,22 _________ Saldo 31-12-2004€ 231,78

5 Financieel jaarverslag 2004 2. Rekening Terra Bella Inkomsten (vanaf november 2004) inrichting groenstrook J.J. Slauerhoffpad (Gemeente - exploitatie)€ 2.380,00 Opstartkosten (Gemeente – reservering wijk)€ 24.915,00 € 27.295,00 Uitgaven overdrachtfeest Gemeente/Vitens (tap/bier/tafels/glazen)€ 1.398,89 juridisch advies en akte van oprichting€ 1.069,20 snoeicursus€ 228,55 divers gereedschap en veiligheid€ 76,95 € 2.773,59 Saldo 31-12-2004€ 24.521,41

6 Financieel jaarverslag 2004 3. Feest overig Inkomsten KLIC fondsGemeente -> Terra Bella€ 450.00 Van Santen€ 200.00 BCW € 160.00 De Unie€ 250.00 € 1060.00 Uitgaven Tent/koffie/wijn/fris/presentjes)€ 450,00 Petjes + attentie bloembolletjes + WC€ 200,00 Schminken (BCW)€ 160,00 Attentie bloembolletjes (De Unie)€ 250,00 € 1060,00 ________ Saldo 31-12-2004€ 0,00 Andere partijen die financieel/in natura hebben bijgedragen aan het feest zijn: Gemeente, Twin Design, CLM, Vitens, Copijn

7 Jaarplan 2005 Terra Bella 24 februari 2005

8 Activiteiten 2005 gepland (1) Uitwerken en uitvoeren jaarwerkplannen beheer (Gemeente en Vitens) Uitwerken en uitvoeren jaarwerkplannen beheer (Gemeente en Vitens) Afstemming regie en samenwerking (communicatieplan – financiën) Afstemming regie en samenwerking (communicatieplan – financiën) Deelgebieden en natuurdoelen (meer uitleg later) Deelgebieden en natuurdoelen (meer uitleg later) Beheerwerkzaamheden en Arbo Beheerwerkzaamheden en Arbo Uitbesteden en inhuur Uitbesteden en inhuur Schouw (wederzijds) Schouw (wederzijds) Feest Feest Ondersteuning werkgroepen deelgebieden (meer uitleg later) Ondersteuning werkgroepen deelgebieden (meer uitleg later) Natuurdoelen TB, beheerwerkzaamheden en Arbo, wensen werkgroep Natuurdoelen TB, beheerwerkzaamheden en Arbo, wensen werkgroep Plan van aanpak, jaarplanning, begroting en budget Plan van aanpak, jaarplanning, begroting en budget Inhuur deskundigen voor theorie - praktijk werkdagen rondom speciaal beheer Inhuur deskundigen voor theorie - praktijk werkdagen rondom speciaal beheer

9 Activiteiten 2005 gepland (2) 4 Seizoenwerkdagen + feest 4 Seizoenwerkdagen + feest Snoeien bomen in de wijk en rillen leggen Snoeien bomen in de wijk en rillen leggen Hooien en zwerfvuil verzamelen Hooien en zwerfvuil verzamelen Riet trekken in retentievijvers Riet trekken in retentievijvers Appels plukken Appels plukken Excursies en Cursussen Excursies en Cursussen Cursus zeisen (Landschapsbeheer Gelderland) Cursus zeisen (Landschapsbeheer Gelderland) Cursus ecologisch tuinieren en onderhoud meidoorn (Vlinderstichting en LG) Cursus ecologisch tuinieren en onderhoud meidoorn (Vlinderstichting en LG) Cursus bosmaaier Cursus bosmaaier Excursies naar wijkbeheer, vrijwilligersgroep boomgaard elders Excursies naar wijkbeheer, vrijwilligersgroep boomgaard elders

10 Beheer door bewoners Waarom? Waarom? Waar? Waar? Wat? Wat? Hoe? Hoe?

11 Waarom? Voordelen ! Betere samenhang groenbeheer tuinen en openbaar groen (ecologisch) Betere samenhang groenbeheer tuinen en openbaar groen (ecologisch) Gebruik kennis bewoners Gebruik kennis bewoners Inspraak wensen en keuzen bewoners Inspraak wensen en keuzen bewoners Snellere signalering -> aanspreekpunt -> snellere actie Snellere signalering -> aanspreekpunt -> snellere actie Zorgvuldiger onderhoud (efficiënter, goedkoper) Zorgvuldiger onderhoud (efficiënter, goedkoper) Grotere keuzemogelijkheid (uitvoering) Grotere keuzemogelijkheid (uitvoering) Platform voor samenwerking Platform voor samenwerking Landschappelijk uitzicht Landschappelijk uitzicht Vruchtgebruik boomgaard Vruchtgebruik boomgaard

12 Waar ? Openbaar gebied en Vitens terrein! Openbaar gebied Plankaart Plankaart Deelgebieden Deelgebieden

13 Openbaar gebied Wat gaan we doen? Jaarwerkplan op basis van beheerplan en natuurdoelen per deelgebied Jaarwerkplan op basis van beheerplan en natuurdoelen per deelgebied Werkverdeling tussen bewoners en gemeente per deelgebied Werkverdeling tussen bewoners en gemeente per deelgebied Voorbeelden beheergebieden Voorbeelden beheergebieden

14 Deelgebied 03. Frederik van Eedenlaan Begeleiding Coördinator Camiel Aggenbach Rudi Oortwijn BeheergroepUitvoering -Knotwilgen -Bomen in (half)verharding -Landschappelijke hagen -Kruidenrijk gras -Wadi’s en greppels Onderhoudssnoei, verwijderen wortelopslag Schoffelen boomspiegel, afvoeren materiaal, watergeven Schoffelen haagvoet, afvoeren, zwerfvuil verwijderen Maaien, afvoeren, zwerfvuil verwijderen Zwerfvuil verwijderen

15 Foto

16 Deelgebied 05. Nesciohof Begeleiding Coördinator Camiel Aggenbach ?? BeheergroepUitvoering -Bomen in beplanting/gras -Geschoren hagen -Kruidachtigen – vaste planten -Elementen Verharding -Halfverharding Onderhoudssnoei, verwijderen wortelopslag Schoffelen boomspiegel, afvoeren materiaal Watergeven Schoffelen haagvoet, knippen haag, afvoeren materiaal, zwerfvuil verwijderen Wieden plantvak, afvoeren, bemesten indien nodig Zwerfvuil verwijderen, watergeven Vegen Vegen, kleine reparaties

17 Deelgebied 07. Anna Blamanweg (2) Begeleiding Coördinator Camiel Aggenbach ?? BeheergroepUitvoering -Bomen in beplanting/gras -Landschappelijke hagen -Geschoren hagen -Kruidenrijk gras -Speelweide -Elementen verharding -Halfverharding -Molgoot -Wadi’s en greppels Onderhoudssnoei, verwijderen wortelopslag Schoffelen boomspiegel, afvoeren materiaal, watergeven Schoffelen haagvoet, afvoeren, zwerfvuil verwijderen Idem + knippen haag Maaien, afvoeren, zwerfvuil verwijderen Idem + kanten steken bij verharding, renovatie grasmat na evenementen Vegen Vegen, kleine reparaties Vegen Zwerfvuil verwijderen

18 Deelgebied 14. Centrale Waterpartij Begeleiding Coördinator Rob Vleeming BeheergroepUitvoering -Bomen in (half)verharding + bomen in beplanting/gras -Heesters -Landschappelijke hagen -Kruidenrijk gras (natuurontwikkelingszone + talud) -Bergingsvijver -Halfverharding Onderhoudssnoei, verwijderen wortelopslag Schoffelen boomspiegel, afvoeren materiaal, watergeven Schoffelen plantvak, afvoeren, zwerfvuil verwijderen Schoffelen haagvoet, afvoeren, zwerfvuil verwijderen Maaien, afvoeren, zwerfvuil verwijderen Verwijderen dode vogels en vissen Verwijderen ongewenste begroeiing Vegen, kleine reparaties

19 Budget Deelgebied

20 Toelichting financieel beheer deelgebieden Gemeente draagt over Gemeente draagt over op basis van te verrichten werkzaamheden – beheerplan op basis van te verrichten werkzaamheden – beheerplan inclusief overhead, arbeid, gereedschap, machines inclusief overhead, arbeid, gereedschap, machines Begroting voor algemene gebieden/werkzaamheden Begroting voor algemene gebieden/werkzaamheden door TB door TB Begroting per deelgebied Begroting per deelgebied door werkgroep deelgebied door werkgroep deelgebied Basis-budget per deelgebied Basis-budget per deelgebied toewijzing door TB toewijzing door TB exclusief gereedschap (aanschaf, beheer en uitleen via TB) exclusief gereedschap (aanschaf, beheer en uitleen via TB) exclusief arbeid bewoners (vooralsnog onbetaald) exclusief arbeid bewoners (vooralsnog onbetaald) exclusief deel overhead (kantoor / bestuur onbetaald) exclusief deel overhead (kantoor / bestuur onbetaald) inclusief budget voor aanschaf kleine materialen inclusief budget voor aanschaf kleine materialen budget voor uitbesteding, inhuur in overleg met en via TB mogelijk budget voor uitbesteding, inhuur in overleg met en via TB mogelijk budget op rekening van TB budget op rekening van TB budget te besteden via voorschot of declaratie bij TB budget te besteden via voorschot of declaratie bij TB Extra budget per deelgebied mogelijk Extra budget per deelgebied mogelijk Afhankelijk van plan – begroting – extra voorstel voor deelgebied Afhankelijk van plan – begroting – extra voorstel voor deelgebied Toewijzing door TB Toewijzing door TB Uit reserves/overhead/arbeid Uit reserves/overhead/arbeid

21 Vitens

22 Jaarkalender Werkzaamheden 2005

23 Begroting 2005 Terra Bella (1) Saldo 1-1-2005 € 24.521,41 Inkomsten 2005 (RICHTINGGEVENDE BEDRAGEN) beheer openbaar groen 2005€ 27.788,00 inrichting openbaar groen ?? belasting teruggave 2004?? Rente€ 735,00 verkoop appelsap€ 100,00 Totaal inkomsten 2005 € 28.623,00

24 Begroting 2005 Terra Bella (1) Uitgaven 2005 (RICHTINGGEVENDE BEDRAGEN) Beheer openbaar groen 2005€ 25.000,00 Inrichting openbaar groen (JJ Slauerhoffpad) € 2.380,00 Belasting€ 200,00 Productie appelsap€ 100,00 Werkdagen + seizoensfeest Inhuur ondersteuning en advies Cursussen en excursies Gereedschap Opslag gereedschap Afschrijving gereedschap Administratiekosten (porto, kopieën, etc) Reiskosten € 400,00 € 500.00 € 500,00 € 1.000,00 € 200,00 € 500,00 € 100,00 € 250,00 Totaal uitgaven 2005 € 31.130,00

25 Op website BEL voor/na ALV 2005 Referentiestukken Terra Bella – Beheer Openbare ruimte en Vitens terrein Powerpoint presentatie Jaarverslag 2004 en Jaarplan 2005 inclusief verzoek besluitvorming BEL- ALV 2005 Powerpoint presentatie Jaarverslag 2004 en Jaarplan 2005 inclusief verzoek besluitvorming BEL- ALV 2005 (verkorte versie powerpoint wordt gepresenteerd op ALV) Uitgebreide versie Jaarplan 2005 (CD-rom) Uitgebreide versie Jaarplan 2005 (CD-rom) Inleiding beheer Inleiding beheer Contactpersonen deelgebieden Contactpersonen deelgebieden Natuurdoelen beheer Natuurdoelen beheer Werkomschrijvingen beheereenheden Werkomschrijvingen beheereenheden Deelgebieden + beheertaken Deelgebieden + beheertaken Jaaroverzicht kalender werkzaamheden Jaaroverzicht kalender werkzaamheden Deelgebiedenkaart Deelgebiedenkaart ARBO wetgeving ARBO wetgeving Financieel beheer – protocol (Dick/Lambik)volgt nog Financieel beheer – protocol (Dick/Lambik)volgt nog


Download ppt "Besluitvorming BEL-ALV wordt gevraagd de volgende zaken te accorderen: Jaarverslag + Financieel verslag 2004 Jaarverslag + Financieel verslag 2004 Samenwerking."

Verwante presentaties


Ads door Google