De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wij Religieuze KNR- instellingen zijn Grensgangers Bewust van overgang naar toekomst, onderweg naar waarheid Waarheid over: Rechten en plichten Zekerheden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wij Religieuze KNR- instellingen zijn Grensgangers Bewust van overgang naar toekomst, onderweg naar waarheid Waarheid over: Rechten en plichten Zekerheden."— Transcript van de presentatie:

1 Wij Religieuze KNR- instellingen zijn Grensgangers Bewust van overgang naar toekomst, onderweg naar waarheid Waarheid over: Rechten en plichten Zekerheden en onzekerheden Voorzieningen en Zorg Betrouwbaarheid in vermogen De laatste fase van bestaan BTW- en verhuurdersplicht ANBI-Energie Betrouwbaar beleggen Zorgend perspectief Ontloopt niet de Begraafplaats De weg naar WAARHEID vraagt vermogen tot onderscheid en uitzuivering van overtolligheid, de toekomst is geen herhaling van gisteren en vandaag. kruispunt KNR kruispunt 1.

2 De religieuze KNR-instellingen zijn ERFLATERS Bestaansrecht eindigt maar Kennis moeten we ERF-laten Dat vraagt onderweg zijn naar WAARHEID Paters Zusters Fraters broeders Leonardo Bezieling Binding Behartiging Weten wat we moeten * nalaten * overdragen * en hoe: bezielen binden behartigen En wat we nog moeten doen t.a.v. Zorgsystemen Administratief beheer/vermogen Belastingen en toeslagen Energie en ANBI Participaties en handelingsopties 2.2.

3 KNR wordt meer en meer concentratiepunt voor de KNR-leden * Adviesfunctie * Solidariteitsfunctie Aanpassing KNR-commissies vanwege * vergrijzing en terugloop bemensing * Bestuurbaarheid * Toenemende KNR-taak * Activiteitenprogramma Binding Bezieling Beheer Koepel A Koepel B Koepel C A. Binding B. Binding C. Beheer/Bestuur FKR-programma aanpassen naar Koepel C Beheer en Bestuur * COR: ouderenzorg religieuzen * KAR: kerkelijk/civiel recht en rechtsbescherming * PIN: solidariteitsinzet samenleving * FKR: financiële, materiele belangen KNR-leden, Erflaterschap communicatie “is behartigen” Staf KNR ondersteunt/adviseert communiceert 3.

4 KNR en haar leden hebben bewustzijn van gezamenlijk verleden dat moet zichtbaar zijn in: - Bestuurlijk leiding geven (Koepels) * competentie en compassie * bestuur- en daadkracht - Beleggingsbeleid * solidariteit * spiritualiteit - Risicodragerschap * “heb zorg voor de ander” - Beheer van kerkelijk erfgoed Zichtbaar in Planning zonder faalangst Aansprakelijkheid Zorgsystemen Vermogenscontrole Beheren en participeren met derden Wijsheid is: doorgronden wat eeuwig is Kennis is: begrijpen wat tijdelijk is 4. Ondanks culturele, kerkelijke en politieke spanningen doorzien………………. Stafbureau KNR * Deskundig in adviseren * Bekwaam in ondersteunen * Sterk in communiceren met leden en koepels en “buitenperspectief”

5 Deloitte Hoe belaste prestatie Hoe controle Jeroen doet * hoe te volgen in ANBI? * hoe om te gaan met huur, energie en toeslag? * waar een grensganger te begraven? OIKO Sociaal-mondiaal Micro- credit Schenken = altruïsme KNR-fonds Otto “geld is net als mest als je het niet verspreid gaat het stinken” KASKI rekent door wanneer de levensverwachting van religieuzen half leeg? Deloitte schat onzekerheden in van de levenskosten bij de verschillen in duur van levensverwachtingen Jan Verhoeven wijst op het knuffelhormoon van de bankiers. De spanning tussen vertrouwen en risicomanagement Yvonne en COR * Ouderenzorg binnen KNR * Wet- en regelgeving * Politieke besluitvorming * Zelfbevestiging en verbinden * Relatie is belangrijker dan Prestatie * Registratie en revalidatie 5. € € €

6 Waarom aanpassing KNR-commissies? 1.Vergrijzing en bestuurbaarheid KNR-leden 2.Terugloop deskundigheid en bemensing commissies 3.Toenemende taak KNR en noodzaak professionalisering 4.Beter inzicht in de kerntaak van commissies KNR Concentratiepunt zijn voor religieuzen Adviesfunctie voor leden Solidariteitsfunctie naar elkaar Binding Bezieling Beheer Analyses commissies op Doelstelling Doelgroep Zelfverstaan Sterkte Zwakte Kansen Bedreigingen Evaluatie en Conclusie A. Binding B. Bezieling C. Beheer Koepel A Koepel B Koepel C Kerncommissies Binding Bezieling Beheer communicatie KNR Bezielen en Roepen tot - Religieus leven - Oriëntatie jeugd - Wetenschap - Solidariteit Binden en zorg voor - missie - sociale aandacht - vredesvragen - positie vrouw in kerk, politiek Beheren/behartigen - financieel/economisch - kerk- en civielrechtelijk - Ouderenzorg - Projecten maatschappelijk

7 CMBR * Missionaire belangen (AMA + MM)) * Sociale problematiek in kerk en samenleving * Vredesvraagstukken (VV) * Vrouwenpositie in kerk, politiek, maatschappij, vluchtelingen (VC) Koepel Binding activiteiten en programma CRRL wordt t.z.t.CTR * Roepen tot religieus leven (CRRL) * Wetenschappelijke oriëntaties (COI) * Jongerenwerk religieuzen (JWR) * Onderlinge solidariteit middels projecten behoud religieus leven ( KOS) Koepel Bezieling activiteiten en programma FKR * Ouderenzorg religieuzen (COR) * Kerkelijke aangelegenheden en civiele rechten religieuzen, bestuurbaarheid en rechtsbescherming (KAR) * Projecten in Nederland door solidariteitsinzet samenleving(PIN) * financiële en materiële belangen leden KNR, erflaterschap ( FKR) Koepel Beheersing/behartiging activiteiten en programma COMMUNICATIECOMMUNICATIEM Van 13 commissies naar 3 Kerncommissies Geeft noodzaak voor: * aanpassing reglementen op taak- en doelstelling * bekwame en competente leden * disciplinaire deskundigheid Stafbureau KNR Verwachtingen * deskundige ondersteuning * vaardig in advies en organisatie * ondersteuning in kerntaken KNR * verzorgen en bevorderen van communicatie tussen koepels


Download ppt "Wij Religieuze KNR- instellingen zijn Grensgangers Bewust van overgang naar toekomst, onderweg naar waarheid Waarheid over: Rechten en plichten Zekerheden."

Verwante presentaties


Ads door Google