De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zonnesteen Kim van der Meeren Maandag t/m donderdag Marlies van der Wal Vrijdag Groep 5/6 Maansteen Jos Montulet Dinsdag t/m vrijdag Cindy Nuijten Maandag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zonnesteen Kim van der Meeren Maandag t/m donderdag Marlies van der Wal Vrijdag Groep 5/6 Maansteen Jos Montulet Dinsdag t/m vrijdag Cindy Nuijten Maandag."— Transcript van de presentatie:

1 Zonnesteen Kim van der Meeren Maandag t/m donderdag Marlies van der Wal Vrijdag Groep 5/6 Maansteen Jos Montulet Dinsdag t/m vrijdag Cindy Nuijten Maandag Groep 4/5 Informatieavond unit 3 Maansteen, Zonnesteen en Aventurijn Aventurijn Marijke van der Waal Maandag t/m vrijdag Groep 5/6

2 Doel van de avond Eerst lichten we de werkwijze binnen unit 3 toe. Wat gaan de kinderen dit jaar leren? Wat is er anders dan vorig jaar? etc. Op het einde vooral wat praktische zaken en informatie over de eigen groep binnen de unit.

3 Dagindeling unit 3 8.30 – 10.15 uur Kring (groot/klein/planbord) Instructies/aanbod verschillende vakgebieden zoals rekenen, schrijven, taal, begrijpend lezen etc. 10.15 – 10.30 Buiten spelen en fruit eten 10.30 – 11.15 Vervolg aanbod 11.15 – 12.00 Kernconcept tijd 12.00 -12.45 Middagpauze boterhammen eten 12.45 – 13.15 Lekker lezen of leeslijn 13.15 – 14.15 Workshop en/of kernconcept tijd 14.15 – 14.30 Afsluiting Verjaardagen worden in de middag gevierd na 14.00 uur. Vanaf groep 5 vieren we de verjaardag in de klas zonder ouders.

4 Wat gaan de kinderen leren? Groep 4 Taal bestaat o.a. uit technisch en begrijpend lezen/woordenschat/schrijven/spelling Automatiseren van directe woordherkenning Aanleren van leesstrategieën Tempo lezen (coderen) Begrijpend lezen Presenteren van geschreven werk Lopend schrift Spelling Mmkm(m): drop, fiets Mmkmm: klomp, plant Moeilijke duo’s: wolk, arm Uitbreiding spelling o.a; f/v - s/z – ei/ij – ooi/aai/oei –eind a/o/u – eind d/t - ng/nk - en ezel en kikken woorden Rekenen Van handelend naar formeel Automatiseren tot 20 Getallenlijn tot 100 Bewerkingen (+ en -) tot 100 Tafels (1,2,3,4,5 en 10) Rekenen met tijd en geld

5 Wat gaan de kinderen leren? Groep 5 Taal bestaat o.a. uit technisch lezen/begrijpend lezen/schrijven/woordenschat/spelling Automatiseren van directe woordherkenning Aanleren van leesstrategieën en clusters Tempo lezen (coderen) Presenteren Lopend schrift uitbreiden met hoofdletters Nieuwsbegrip (begrijpend lezen) Werkplan Kinderen leren om hun werk te plannen en te organiseren, zelfstandig werken Spelling We breiden de kennis van de spellingsregels uit. Veel herhaling van categorieën maar de moeilijkheidsgraad van de woorden neemt toe. Rekenen Automatiseren t/m 20 Hoofdrekenen tot 100 Getallenlijn tot 2000 Bewerkingen (+ en – en x en ÷ ) Tafels (1 t/m 10) Rekenen met tijd (ook digitaal), geld, standaardmaten. Introductie op het cijferen tot 1000

6 De rapportage zoals u die van ons gewend bent, wordt helemaal geïntegreerd in het portfolio. Er is nu een werkgroep bezig om de laatste puntjes op de i te zetten. Het is zeer aan te raden om de informatieavond van 22 oktober 2012 over het portfolio te volgen. ‘s Ochtends (8.20-8.30) graag alleen korte mededelingen, voor gesprekken maken we graag na school tijd. Tussentijdse oudergesprekken graag alleen op afspraak Rapportage

7 Waar gaat het team aan werken Opzetten van een vernieuwd portfolio waarin de rapportage is geïntegreerd. Peergroup opzetten omtrent meer- en hoogbegaafde leerlingen. Implementeren en borgen van de 1- Zorgroute (rekenen wordt toegevoegd) 21st century skills Een werkgroep onderzoekt het aanschaffen van een nieuwe rekenmethode.

8 Kernconcepten 6 weken centraal Betekenisvol leren Wereldoriëntatie, geschiedenis, biologie natuurkunde Leren in samenhang Ouders kunnen hierbij ook een bijdrage leveren d.m.v. een gastles Geïntegreerde taalaanpak door de hele school, wordt gekoppeld aan KC Meer overdracht van kennis en minder vanuit spel in unit 3

9 Praktische zaken Aventurijn 3 e jaars ROC stagiaire (woe t/m vrij) Ze borduren voort op bekende leerstof. De leerkracht biedt nieuwe leerstof aan Maansteen 2 e jaars PABO stagiaire(do) Mariska van Schaijck 1 e jaars PABO stagiaire (di) onder voorbehoud Zonnesteen 2 e jaars PABO stagiaire (ma) Lonneke van der Meulen Gymtijden Zonnesteen vrijdag Maansteen maandag Aventurijn dinsdag en vrijdag

10 Kinderen hebben vanaf groep 5 klassendienst. Ik ben nog op zoek naar luizenouders, biebouders en klassenouders. Wie zou ons hierbij kunnen helpen? Let op de brieven bij de deur voor belangrijke mededelingen Graag e-mailadressen om ouders van zaken m.b.t. de groep op de hoogte te houden Ouders kunnen altijd jaarlijks een ochtend meedraaien in de groep van hun kind. Hulp bij diverse activiteiten; inschrijven op lijsten bij de deur of via de mail. Verlofaanvragen via Freddy en directie Koffieochtenden. Hiervoor wordt steeds een tweetal ouders per thuisgroep uitgenodigd. Dit duurt een uur en is een klankbord voor de schoolleiding. Praktische zaken

11 Heeft u vragen? U kunt altijd bij ons terecht, de deur staat open. Vergeet niet ons weblog in de gaten te houden www.josmontulet.nl We gaan er een geweldig jaar van maken! Wij hebben er zin in, en we merken dat de kinderen ook enthousiast zijn. Kim, Marijke, Marlies, Cindy en Jos.


Download ppt "Zonnesteen Kim van der Meeren Maandag t/m donderdag Marlies van der Wal Vrijdag Groep 5/6 Maansteen Jos Montulet Dinsdag t/m vrijdag Cindy Nuijten Maandag."

Verwante presentaties


Ads door Google