De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond unit 3 Maansteen, Zonnesteen en Aventurijn

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond unit 3 Maansteen, Zonnesteen en Aventurijn"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond unit 3 Maansteen, Zonnesteen en Aventurijn
Jos Montulet Dinsdag t/m vrijdag Cindy Nuijten Maandag Groep 4/5 Aventurijn Marijke van der Waal Maandag t/m vrijdag Groep 5/6 Zonnesteen Kim van der Meeren Maandag t/m donderdag Marlies van der Wal Vrijdag Groep 5/6

2 Doel van de avond Eerst lichten we de werkwijze binnen unit 3 toe. Wat gaan de kinderen dit jaar leren? Wat is er anders dan vorig jaar? etc. Op het einde vooral wat praktische zaken en informatie over de eigen groep binnen de unit.

3 Dagindeling unit 3 8.30 – 10.15 uur 10.15 – 10.30 10.30 – 11.15
Kring (groot/klein/planbord) Instructies/aanbod verschillende vakgebieden zoals rekenen, schrijven, taal, begrijpend lezen etc. 10.15 – 10.30 Buiten spelen en fruit eten 10.30 – 11.15 Vervolg aanbod 11.15 – 12.00 Kernconcept tijd Middagpauze boterhammen eten 12.45 – 13.15 Lekker lezen of leeslijn 13.15 – 14.15 Workshop en/of kernconcept tijd 14.15 – 14.30 Afsluiting Verjaardagen worden in de middag gevierd na uur. Vanaf groep 5 vieren we de verjaardag in de klas zonder ouders.

4 Wat gaan de kinderen leren?
Groep 4 Taal bestaat o.a. uit technisch en begrijpend lezen/woordenschat/schrijven/spelling Automatiseren van directe woordherkenning Aanleren van leesstrategieën Tempo lezen (coderen) Begrijpend lezen Presenteren van geschreven werk Lopend schrift Spelling Mmkm(m): drop, fiets Mmkmm: klomp, plant Moeilijke duo’s: wolk, arm Uitbreiding spelling o.a; f/v - s/z – ei/ij – ooi/aai/oei –eind a/o/u – eind d/t - ng/nk - en ezel en kikken woorden Rekenen Van handelend naar formeel Automatiseren tot 20 Getallenlijn tot 100 Bewerkingen (+ en -) tot 100 Tafels (1,2,3,4,5 en 10) Rekenen met tijd en geld

5 Wat gaan de kinderen leren?
Spelling We breiden de kennis van de spellingsregels uit. Veel herhaling van categorieën maar de moeilijkheidsgraad van de woorden neemt toe. Rekenen Automatiseren t/m 20 Hoofdrekenen tot 100 Getallenlijn tot 2000 Bewerkingen (+ en – en x en ÷) Tafels (1 t/m 10) Rekenen met tijd (ook digitaal), geld, standaardmaten. Introductie op het cijferen tot 1000 Groep 5 Taal bestaat o.a. uit technisch lezen/begrijpend lezen/schrijven/woordenschat/spelling Automatiseren van directe woordherkenning Aanleren van leesstrategieën en clusters Tempo lezen (coderen) Presenteren Lopend schrift uitbreiden met hoofdletters Nieuwsbegrip (begrijpend lezen) Werkplan Kinderen leren om hun werk te plannen en te organiseren, zelfstandig werken

6 Rapportage De rapportage zoals u die van ons gewend bent, wordt helemaal geïntegreerd in het portfolio. Er is nu een werkgroep bezig om de laatste puntjes op de i te zetten. Het is zeer aan te raden om de informatieavond van 22 oktober 2012 over het portfolio te volgen. ‘s Ochtends ( ) graag alleen korte mededelingen, voor gesprekken maken we graag na school tijd. Tussentijdse oudergesprekken graag alleen op afspraak

7 Waar gaat het team aan werken
Opzetten van een vernieuwd portfolio waarin de rapportage is geïntegreerd. Peergroup opzetten omtrent meer- en hoogbegaafde leerlingen. Implementeren en borgen van de 1-Zorgroute (rekenen wordt toegevoegd) 21st century skills Een werkgroep onderzoekt het aanschaffen van een nieuwe rekenmethode.

8 Kernconcepten 6 weken centraal Betekenisvol leren
Wereldoriëntatie, geschiedenis, biologie natuurkunde Leren in samenhang Ouders kunnen hierbij ook een bijdrage leveren d.m.v. een gastles Geïntegreerde taalaanpak door de hele school, wordt gekoppeld aan KC Meer overdracht van kennis en minder vanuit spel in unit 3

9 Praktische zaken Aventurijn 3e jaars ROC stagiaire (woe t/m vrij) Ze borduren voort op bekende leerstof. De leerkracht biedt nieuwe leerstof aan Maansteen 2e jaars PABO stagiaire(do) Mariska van Schaijck 1e jaars PABO stagiaire (di) onder voorbehoud Zonnesteen 2e jaars PABO stagiaire (ma) Lonneke van der Meulen Gymtijden Zonnesteen vrijdag Maansteen maandag Aventurijn dinsdag en vrijdag

10 Praktische zaken Kinderen hebben vanaf groep 5 klassendienst.
Ik ben nog op zoek naar luizenouders, biebouders en klassenouders. Wie zou ons hierbij kunnen helpen? Let op de brieven bij de deur voor belangrijke mededelingen Graag adressen om ouders van zaken m.b.t. de groep op de hoogte te houden Ouders kunnen altijd jaarlijks een ochtend meedraaien in de groep van hun kind. Hulp bij diverse activiteiten; inschrijven op lijsten bij de deur of via de mail. Verlofaanvragen via Freddy en directie Koffieochtenden. Hiervoor wordt steeds een tweetal ouders per thuisgroep uitgenodigd. Dit duurt een uur en is een klankbord voor de schoolleiding.

11 Heeft u vragen? U kunt altijd bij ons terecht, de deur staat open.
Vergeet niet ons weblog in de gaten te houden We gaan er een geweldig jaar van maken! Wij hebben er zin in, en we merken dat de kinderen ook enthousiast zijn. Kim, Marijke, Marlies, Cindy en Jos.


Download ppt "Informatieavond unit 3 Maansteen, Zonnesteen en Aventurijn"

Verwante presentaties


Ads door Google