De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Biljoenen, biljardens keren op de goede manier (…) Frans D’haage Wat stel ik me voor bij een autismespectrumstoornis? De sociale kaart van… OWB de cliënt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Biljoenen, biljardens keren op de goede manier (…) Frans D’haage Wat stel ik me voor bij een autismespectrumstoornis? De sociale kaart van… OWB de cliënt."— Transcript van de presentatie:

1 Biljoenen, biljardens keren op de goede manier (…) Frans D’haage Wat stel ik me voor bij een autismespectrumstoornis? De sociale kaart van… OWB de cliënt 20052006-D Debbie, Ellen, Trees en Michiel

2 OWB de cliënt - Autismespectrumsoornis 2 Inhoudsopgave Autismespectrumstoornis Persoonsbeeld Frans Hulpverlening Werken/Dagbesteding Onderwijs Vrije Tijd Wonen Belangen en informatievoorziening Inhoudsopgave Autisme Persoonsbeeld Hulpverlening Dagbesteding Onderwijs Vrije Tijd Wonen Belangen

3 OWB de cliënt - Autismespectrumsoornis 3 Autismespectrumstoornis – een ouder Een ouder over autisme: Autisme, in zichzelf gekeerd zijn, is een sociale handicap. Autistische kinderen en volwassenen hebben problemen op psychisch, sociaal en motorisch gebied. Toch is aan hun uiterlijk meestal niets bijzonders te zien. http://www.xs4all.nl/~butcher/watisaut.htm Inhoudsopgave Autisme een ouder Jim Kenmerken Trimbos Persoonsbeeld Hulpverlening Dagbesteding Onderwijs Vrije Tijd Wonen Belangen

4 OWB de cliënt - Autismespectrumsoornis 4 Autismespectrumstoornis Jim, 16 jaar sjah waar zal ik beginne ik hep een heel leuke meid over msn leren kenne, en alles gaat gwn goed maar jah.. als ze niet op msn zit dan voel ik me gwn klote.. wat kan ik dr aan doen?? ik hep zelf ppd-nos en baal daar heel erg van,, ik heb ook heel weinig contact met mensen want ik kan heel moeilijk contact leggen.. http://www.autisme.nl/forumreplieslist.html?qname=sys_forum_thread4&thisthread =1008&thisforumid=14&mnu=tmain100:spubfr350&s=9&l=nl&t=1151227162 Inhoudsopgave Autisme een ouder Jim Kenmerken Trimbos Persoonsbeeld Hulpverlening Dagbesteding Onderwijs Vrije Tijd Wonen Belangen

5 OWB de cliënt - Autismespectrumsoornis 5 Autismespectrumstoornis - kenmerken http://www.xs4all.nl/~butcher/watisaut.htm Inhoudsopgave Autisme een ouder Jim Kenmerken Trimbos Persoonsbeeld Hulpverlening Dagbesteding Onderwijs Vrije Tijd Wonen Belangen

6 OWB de cliënt - Autismespectrumsoornis 6 Autismespectrumstoornis - Trimbos Autismespectrum stoornissen vormen een groep ontwikkelingsstoornissen die wordt gekenmerkt door: een verminderd vermogen tot sociaal contact een verminderd vermogen tot communiceren een verminderd gebruik van de fantasie een star patroon van steeds terugkerende stereotype bezigheden http://www.trimbos.nl/default13307.html Inhoudsopgave Autisme een ouder Jim Kenmerken Trimbos Persoonsbeeld Hulpverlening Dagbesteding Onderwijs Vrije Tijd Wonen Belangen

7 OWB de cliënt - Autismespectrumsoornis 7 Persoonsbeeld – geschiedenis Frans Frans werd geboren op 15-12-1979 en op 4 jarige leeftijd werd hij gediagnosticeerd met een autistische spectrumstoornis. Na zijn studie heeft hij 3 dagen per week gewerkt bij een internet- provider. Hier deed hij onder begeleiding licht administratieve werkzaamheden, zoals uitgaande post sorteren en frankeren, teksten invoeren en koffie en thee verzorgen. Frans leek in die periode psychotische kenmerken te vertonen. En vervolgens is hij ingesteld op verschillende soorten medicatie, echter met onvoldoende resultaat. Toen Frans 22 was is zijn moeder overleden. Frans is in die jaren in zijn functioneren achteruit gegaan. Hij bleek bijvoorbeeld niet meer in staat tot administratief werk. Sinds mei 2004 woont Frans bij Stichting Filadelfia Zorgverlening. Inhoudsopgave Autisme Persoonsbeeld Geschiedenis Functioneren Hulpvraag Hulpverlening Dagbesteding Onderwijs Vrije Tijd Wonen Belangen

8 OWB de cliënt - Autismespectrumsoornis 8 Persoonsbeeld - huidig functioneren Inhoudsopgave Autisme Persoonsbeeld Geschiedenis Functioneren Hulpvraag Hulpverlening Dagbesteding Onderwijs Vrije Tijd Wonen Belangen

9 OWB de cliënt - Autismespectrumsoornis 9 Persoonsbeeld - hulpvraag Instructie voor begeleider: Bied Frans voldoende structuur, bereid hem voor op veranderingen en help hem hier goed mee om te gaan. Help Frans om nieuwe activiteiten op te starten. Hij kan op dit moment uit zichzelf geen nieuwe dingen doen of reeds bestaande activiteiten ondernemen. Help Frans om zijn persoonlijke hygiëne op pijl te houden en indien mogelijk te verbeteren. Voorkom (rand)psychotisch gedrag. Dit kan meestal voorkomen worden door zijn structuur aan te houden en zijn gedachten visueel te maken (dus door datgene wat in zijn hoofd rondspookt max. tweemaal op te schrijven voor hem). Biljoenen, biljardens keren op de goede manier (…) Inhoudsopgave Autisme Persoonsbeeld Geschiedenis Functioneren Hulpvraag Hulpverlening Dagbesteding Onderwijs Vrije Tijd Wonen Belangen

10 OWB de cliënt - Autismespectrumsoornis 10 Hulpverlening – zorg Zorgaanbieders www.pznnet.nl (Het Persoonlijk ZorgNetwerk is dé plek waar Zorgvragers met een persoonsgebonden budget (PGB) en Zorgaanbieders elkaar kunnen vinden) Begeleid wonen en/of behandelen Ambulante dienstverlening Gezinsbegeleiding Arbeidstoeleiding Dagbesteding Inhoudsopgave Autisme Persoonsbeeld Hulpverlening Zorg Filedelfia Voor Frans Dagbesteding Onderwijs Vrije Tijd Wonen Belangen

11 OWB de cliënt - Autismespectrumsoornis 11 Hulpverlening – visie Filadelfia Verwoording van de kernvisie Stichting Filadelfia heeft als missie binnen de kerk van Jezus Christus te verkondigen, te stimuleren en te steunen de boodschap dat ieder mens, dus ook de kwetsbare mens (o.a. met een verstandelijke handicap) een plaats heeft binnen deze kerk. Stichting Filadelfia heeft als missie binnen alle huishoudens en begeleidingsituaties die er zijn een leefklimaat te creëren waar God een nadrukkelijke plaats heeft volgens bijbelse normen, en waar er liefde, aandacht, veiligheid en correctie is onder elkaar. Inhoudsopgave Autisme Persoonsbeeld Hulpverlening Zorg Filadelfia Voor Frans Dagbesteding Onderwijs Vrije Tijd Wonen Belangen

12 OWB de cliënt - Autismespectrumsoornis 12 Hulpverlening – voor Frans Zelfzorg Frans beheerst de meeste praktische vaardigheden, maar moet hierin aangestuurd worden. Mantelzorg Frans gaat regelmatig bij zijn vader op bezoek. Vader regelt de financiën samen met Frans en koopt kleding met Frans. Professionele zorg Frans krijgt woont in een woonvoorziening met 24-uurs begeleiding bij Stichting Filadelfia Zorgverlening. Hij woont op een groep met erg veel structuur. Middelen en Maatregelen (BOPZ) Geen. Medicatie (Protocol medicatiebeheer) 2 maal daags dipiperon 40 mg Overige afspraken Vader koopt kleding met Frans. Als Frans naar de kapper moet, maakt vader een afspraak voor hem. Post wordt aan Frans meegegeven voor vader. Wel naar vader bellen, zodat Frans het afgeeft, anders kan hij dit vergeten. Inhoudsopgave Autisme Persoonsbeeld Hulpverlening Zorg Filedelfia Voor Frans Dagbesteding Onderwijs Vrije Tijd Wonen Belangen

13 OWB de cliënt - Autismespectrumsoornis 13 Dagbesteding en werk - Werkprojecten Landelijke en regionale werkprojecten Bureau arbeid www.bureauarbeid.nl Zorgboerderijen www.zorgboeren.nl PAS-werkgroep arbeid www.autisme-nva.nwww.autisme-nva.nl Regionale NVA-werkgroepen arbeid www.autisme-nva.nl Inhoudsopgave Autisme Persoonsbeeld Hulpverlening Dagbesteding Werkprojecten Bonaventura En Frans? Onderwijs Vrije Tijd Wonen Belangen

14 OWB de cliënt - Autismespectrumsoornis 14 Dagbesteding en werk - Bonaventura Zorgboerderij Bonaventura in Strijen is opgezet om mensen met een verstandelijke beperking zinvolle dagbesteding op maat te bieden. Dierenverzorger Koffiejuffrouw Inpakker groente en fruit Hulpventer Magazijnmedewerker Stickerplakkers Landbewerkers Plantenpoters en –verpotters En Frans… Inhoudsopgave Autisme Persoonsbeeld Hulpverlening Dagbesteding Werkprojecten Bonaventura En Frans? Onderwijs Vrije Tijd Wonen Belangen

15 OWB de cliënt - Autismespectrumsoornis 15 Dagbesteding en werk – En Frans? En Frans schildert… Biljoenen, biljardens keren op de de goede manier Inhoudsopgave Autisme Persoonsbeeld Hulpverlening Dagbesteding Werkprojecten Bonaventura En Frans? Onderwijs Vrije Tijd Wonen Belangen

16 OWB de cliënt - Autismespectrumsoornis 16 Onderwijs – uniek onderwijs Inhoudsopgave Autisme Persoonsbeeld Hulpverlening Dagbesteding Onderwijs Uniek onderwijs Educatie Frans Vrije Tijd Wonen Belangen

17 OWB de cliënt - Autismespectrumsoornis 17 Onderwijs – educatie Frans Frans heeft LOM-onderwijs gevolgd. Daarna is hij naar de P.J. Evertseschool gegaan: VBO-onderwijs Een school gericht op kinderen met gehoorproblemen, communicatieproblematiek en/of autisme. Hij heeft de richting administratieve vaardigheden gedaan. Op de Steiger waar hij later werkte heeft hij een trainingsprogramma gevolgd, waarbij naar zo zelfstandig mogelijk functioneren werd gestreefd Inhoudsopgave Autisme Persoonsbeeld Hulpverlening Dagbesteding Onderwijs Uniek onderwijs Educatie Frans Vrije Tijd Wonen Belangen

18 OWB de cliënt - Autismespectrumsoornis 18 Vrije Tijd – vakantie voor jongeren met autisme Inhoudsopgave Autisme Persoonsbeeld Hulpverlening Dagbesteding Onderwijs Vrije Tijd SVA vakanties Vrije tijd voor Frans Tekening I Tekening II Voorwaarden Frans Wonen Belangen

19 OWB de cliënt - Autismespectrumsoornis 19 Vrije Tijd – voor Frans Frans wordt gestimuleerd om meer vormen van vrijetijdsbesteding te ondernemen: Fietsen Wandelen Gitaar spelen Tekenen Inhoudsopgave Autisme Persoonsbeeld Hulpverlening Dagbesteding Onderwijs Vrije Tijd SVA vakanties Vrije tijd voor Frans Tekening I Tekening II Voorwaarden Frans Wonen Belangen

20 OWB de cliënt - Autismespectrumsoornis 20 Vrije Tijd – tekenen en schilderen I Inhoudsopgave Autisme Persoonsbeeld Hulpverlening Dagbesteding Onderwijs Vrije Tijd SVA vakanties Vrije tijd voor Frans Tekening I Tekening II Voorwaarden Frans Wonen Belangen

21 OWB de cliënt - Autismespectrumsoornis 21 Vrije Tijd – tekenen en schilderen II Inhoudsopgave Autisme Persoonsbeeld Hulpverlening Dagbesteding Onderwijs Vrije Tijd SVA vakanties Vrije tijd voor Frans Tekening I Tekening II Voorwaarden Frans Wonen Belangen

22 OWB de cliënt - Autismespectrumsoornis 22 Vrije Tijd - voorwaarden Activiteiten die ondernomen worden om het volgende doel te bereiken; Frans wordt gestimuleerd om meer vormen van vrijetijdsbesteding te ondernemen, bijvoorbeeld wandelen, fietsen, gitaar spelen en tekenen. Met Frans wordt besproken welke activiteiten hij wil ondernemen Er worden nieuwe activiteiten in zijn structuur gezet (dit wordt rustig opgebouwd). Frans houdt zich aan de aanpassingen in zijn structuur en voert de nieuwe activiteiten uit. Regelmatig wordt met Frans besproken wat hij verder wil. Mogelijk presteert Frans op dit moment onder zijn niveau. Uitgezocht wordt wat Frans kan en indien mogelijk zullen zijn activiteiten uitgebreid worden. Inhoudsopgave Autisme Persoonsbeeld Hulpverlening Dagbesteding Onderwijs Vrije Tijd SVA vakanties Vrije tijd voor Frans Tekening I Tekening II Voorwaarden Frans Wonen Belangen

23 OWB de cliënt - Autismespectrumsoornis 23 Wonen - algemeen Eisen overheid: Eigentijdse zorgverlening is gericht op: Doel 1. Het aanbieden van individuele, vraaggerichte zorg met een dienstverlenend karakter Doel 2. Vergroten kwaliteit van leven door integratie Doel 3. Vergroten zelfstandigheid/ zelfredzaamheid van het individu Conclusie voor Filadelfia: De huidige zorg moet worden aangepast aan bijbelse richtlijnen en aan hedendaagse eisen die het ministerie stelt. Locatie Sonneheerdt is ontstaan als GVT en voldoet niet meer aan de hedendaagse zorgvraag van de bewoners. Er wordt groepsgebonden zorg gegeven, dit kan beter individueler worden afgestemd. Binnen Sonneheerdt is er een beperkte vorm van integratie die wij willen stimuleren. Uit de gesprekken met de belangenbehartigers blijkt dat zij positief gestemd zijn over deze ontwikkeling. Inhoudsopgave Autisme Persoonsbeeld Hulpverlening Dagbesteding Onderwijs Vrije Tijd Wonen Algemeen Frans verhuist Belangen

24 OWB de cliënt - Autismespectrumsoornis 24 Wonen – Frans verhuist Begane grond Intramurale zorg Filadelfia groepswonen 5 personen Behandelruimten en kantoren Filadelfia Entreehal Grote gezinnen met gehandicapt gezinslid 4 appartement en Filadelfia met gemeen- schappelijke voorziening Inhoudsopgave Autisme Persoonsbeeld Hulpverlening Dagbesteding Onderwijs Vrije Tijd Wonen Algemeen Frans verhuist Belangen

25 OWB de cliënt - Autismespectrumsoornis 25 Belangen en informatie - bronnen Belangen familie www.autismeinfocentrum.nl (Het Autisme Info Centrum NVA is het informatie- en documentatiecentrum voor (ouders en partners van) mensen met autisme) Belangenverenigingen voor mensen met een autismespectrumstoornis www.autisme-nva.nl (Nederlandse Vereniging voor Autisme voor mensen met een aandoening uit het spectrum van autistische stoornissen) www.pasnederland.nl (Belangenvereniging voor en door normaal begaafde volwassen Personen uit het Autisme Spectrum) Inhoudsopgave Autisme Persoonsbeeld Hulpverlening Dagbesteding Onderwijs Vrije Tijd Wonen Belangen Bronnen Mantelzorg

26 OWB de cliënt - Autismespectrumsoornis 26 Belangen en informatie - Mantelzorg Mantelzorg Frans is mobiel en tot een bepaald niveau zelfstandig. Hij heeft hulp nodig bij sommige taken, zijn vader ondersteunt hem bij die taken: Zijn vader maakt een kappersafspraak maar Frans gaat daar zelfstandig naartoe Nadat Frans thuis is geweest geeft vader hem de post mee Vader regelt de financiën samen met Frans Samen kopen ze kleding voor Frans Inhoudsopgave Autisme Persoonsbeeld Hulpverlening Dagbesteding Onderwijs Vrije Tijd Wonen Belangen Bronnen Mantelzorg

27 OWB de cliënt - Autismespectrumsoornis 27 Einde Zie ook het informatiedocument bij deze presentatie voor aanvulling en verdiepende informatie


Download ppt "Biljoenen, biljardens keren op de goede manier (…) Frans D’haage Wat stel ik me voor bij een autismespectrumstoornis? De sociale kaart van… OWB de cliënt."

Verwante presentaties


Ads door Google