De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Biljoenen, biljardens keren op de goede manier (…)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Biljoenen, biljardens keren op de goede manier (…)"— Transcript van de presentatie:

1 Biljoenen, biljardens keren op de goede manier (…)
Wat stel ik me voor bij een autismespectrumstoornis? De sociale kaart van… Frans D’haage Biljoenen, biljardens keren op de goede manier (…) OWB de cliënt D Debbie, Ellen, Trees en Michiel

2 OWB de cliënt - Autismespectrumsoornis
Inhoudsopgave Autismespectrumstoornis Persoonsbeeld Frans Hulpverlening Werken/Dagbesteding Onderwijs Vrije Tijd Wonen Belangen en informatievoorziening Inhoudsopgave Autisme Persoonsbeeld Hulpverlening Dagbesteding Onderwijs Vrije Tijd Wonen Belangen OWB de cliënt - Autismespectrumsoornis

3 Autismespectrumstoornis – een ouder
Een ouder over autisme: Autisme, in zichzelf gekeerd zijn, is een sociale handicap. Autistische kinderen en volwassenen hebben problemen op psychisch, sociaal en motorisch gebied. Toch is aan hun uiterlijk meestal niets bijzonders te zien. Inhoudsopgave Autisme een ouder Jim Kenmerken Trimbos Persoonsbeeld Hulpverlening Dagbesteding Onderwijs Vrije Tijd Wonen Belangen OWB de cliënt - Autismespectrumsoornis

4 Autismespectrumstoornis
Jim, 16 jaar sjah waar zal ik beginne ik hep een heel leuke meid over msn leren kenne, en alles gaat gwn goed maar jah.. als ze niet op msn zit dan voel ik me gwn klote.. wat kan ik dr aan doen?? ik hep zelf ppd-nos en baal daar heel erg van,, ik heb ook heel weinig contact met mensen want ik kan heel moeilijk contact leggen.. Inhoudsopgave Autisme een ouder Jim Kenmerken Trimbos Persoonsbeeld Hulpverlening Dagbesteding Onderwijs Vrije Tijd Wonen Belangen =1008&thisforumid=14&mnu=tmain100:spubfr350&s=9&l=nl&t= OWB de cliënt - Autismespectrumsoornis

5 Autismespectrumstoornis - kenmerken
Inhoudsopgave Autisme een ouder Jim Kenmerken Trimbos Persoonsbeeld Hulpverlening Dagbesteding Onderwijs Vrije Tijd Wonen Belangen OWB de cliënt - Autismespectrumsoornis

6 Autismespectrumstoornis - Trimbos
Inhoudsopgave Autisme een ouder Jim Kenmerken Trimbos Persoonsbeeld Hulpverlening Dagbesteding Onderwijs Vrije Tijd Wonen Belangen Autismespectrum stoornissen vormen een groep ontwikkelingsstoornissen die wordt gekenmerkt door: een verminderd vermogen tot sociaal contact een verminderd vermogen tot communiceren een verminderd gebruik van de fantasie een star patroon van steeds terugkerende stereotype bezigheden OWB de cliënt - Autismespectrumsoornis

7 Persoonsbeeld – geschiedenis Frans
Inhoudsopgave Autisme Persoonsbeeld Geschiedenis Functioneren Hulpvraag Hulpverlening Dagbesteding Onderwijs Vrije Tijd Wonen Belangen Frans werd geboren op en op 4 jarige leeftijd werd hij gediagnosticeerd met een autistische spectrumstoornis. Na zijn studie heeft hij 3 dagen per week gewerkt bij een internet-provider. Hier deed hij onder begeleiding licht administratieve werkzaamheden, zoals uitgaande post sorteren en frankeren, teksten invoeren en koffie en thee verzorgen. Frans leek in die periode psychotische kenmerken te vertonen. En vervolgens is hij ingesteld op verschillende soorten medicatie, echter met onvoldoende resultaat. Toen Frans 22 was is zijn moeder overleden. Frans is in die jaren in zijn functioneren achteruit gegaan. Hij bleek bijvoorbeeld niet meer in staat tot administratief werk. Sinds mei 2004 woont Frans bij Stichting Filadelfia Zorgverlening. OWB de cliënt - Autismespectrumsoornis

8 Persoonsbeeld - huidig functioneren
Inhoudsopgave Autisme Persoonsbeeld Geschiedenis Functioneren Hulpvraag Hulpverlening Dagbesteding Onderwijs Vrije Tijd Wonen Belangen OWB de cliënt - Autismespectrumsoornis

9 Persoonsbeeld - hulpvraag
Instructie voor begeleider: Bied Frans voldoende structuur, bereid hem voor op veranderingen en help hem hier goed mee om te gaan. Help Frans om nieuwe activiteiten op te starten. Hij kan op dit moment uit zichzelf geen nieuwe dingen doen of reeds bestaande activiteiten ondernemen. Help Frans om zijn persoonlijke hygiëne op pijl te houden en indien mogelijk te verbeteren. Voorkom (rand)psychotisch gedrag. Dit kan meestal voorkomen worden door zijn structuur aan te houden en zijn gedachten visueel te maken (dus door datgene wat in zijn hoofd rondspookt max. tweemaal op te schrijven voor hem). Inhoudsopgave Autisme Persoonsbeeld Geschiedenis Functioneren Hulpvraag Hulpverlening Dagbesteding Onderwijs Vrije Tijd Wonen Belangen Biljoenen, biljardens keren op de goede manier (…) OWB de cliënt - Autismespectrumsoornis

10 OWB de cliënt - Autismespectrumsoornis
Hulpverlening – zorg Zorgaanbieders (Het Persoonlijk ZorgNetwerk is dé plek waar Zorgvragers met een persoonsgebonden budget (PGB) en Zorgaanbieders elkaar kunnen vinden) Begeleid wonen en/of behandelen Ambulante dienstverlening Gezinsbegeleiding Arbeidstoeleiding Dagbesteding Inhoudsopgave Autisme Persoonsbeeld Hulpverlening Zorg Filedelfia Voor Frans Dagbesteding Onderwijs Vrije Tijd Wonen Belangen OWB de cliënt - Autismespectrumsoornis

11 Hulpverlening – visie Filadelfia
Inhoudsopgave Autisme Persoonsbeeld Hulpverlening Zorg Filadelfia Voor Frans Dagbesteding Onderwijs Vrije Tijd Wonen Belangen Verwoording van de kernvisie Stichting Filadelfia heeft als missie binnen de kerk  van Jezus Christus te verkondigen, te stimuleren en te steunen de boodschap dat  ieder mens, dus ook de kwetsbare mens (o.a. met  een verstandelijke handicap) een plaats heeft binnen deze kerk. Stichting Filadelfia heeft als missie binnen alle huishoudens en begeleidingsituaties  die er zijn een leefklimaat te creëren waar God een nadrukkelijke plaats heeft volgens bijbelse normen, en waar er liefde, aandacht, veiligheid en correctie is onder elkaar. OWB de cliënt - Autismespectrumsoornis

12 Hulpverlening – voor Frans
Zelfzorg Frans beheerst de meeste praktische vaardigheden, maar moet hierin aangestuurd worden. Mantelzorg Frans gaat regelmatig bij zijn vader op bezoek. Vader regelt de financiën samen met Frans en koopt kleding met Frans. Professionele zorg Frans krijgt woont in een woonvoorziening met 24-uurs begeleiding bij Stichting Filadelfia Zorgverlening. Hij woont op een groep met erg veel structuur. Middelen en Maatregelen (BOPZ) Geen. Medicatie (Protocol medicatiebeheer) 2 maal daags dipiperon 40 mg Overige afspraken Vader koopt kleding met Frans. Als Frans naar de kapper moet, maakt vader een afspraak voor hem. Post wordt aan Frans meegegeven voor vader. Wel naar vader bellen, zodat Frans het afgeeft, anders kan hij dit vergeten. Inhoudsopgave Autisme Persoonsbeeld Hulpverlening Zorg Filedelfia Voor Frans Dagbesteding Onderwijs Vrije Tijd Wonen Belangen OWB de cliënt - Autismespectrumsoornis

13 Dagbesteding en werk - Werkprojecten
Inhoudsopgave Autisme Persoonsbeeld Hulpverlening Dagbesteding Werkprojecten Bonaventura En Frans? Onderwijs Vrije Tijd Wonen Belangen Landelijke en regionale werkprojecten Bureau arbeid Zorgboerderijen PAS-werkgroep arbeid Regionale NVA-werkgroepen arbeid OWB de cliënt - Autismespectrumsoornis

14 Dagbesteding en werk - Bonaventura
Inhoudsopgave Autisme Persoonsbeeld Hulpverlening Dagbesteding Werkprojecten Bonaventura En Frans? Onderwijs Vrije Tijd Wonen Belangen Zorgboerderij Bonaventura in Strijen is opgezet om mensen met een verstandelijke beperking zinvolle dagbesteding op maat te bieden. Dierenverzorger Koffiejuffrouw Inpakker groente en fruit Hulpventer Magazijnmedewerker Stickerplakkers Landbewerkers Plantenpoters en –verpotters En Frans… OWB de cliënt - Autismespectrumsoornis

15 Dagbesteding en werk – En Frans?
Inhoudsopgave Autisme Persoonsbeeld Hulpverlening Dagbesteding Werkprojecten Bonaventura En Frans? Onderwijs Vrije Tijd Wonen Belangen En Frans schildert… Biljoenen, biljardens keren op de de goede manier OWB de cliënt - Autismespectrumsoornis

16 Onderwijs – uniek onderwijs
Inhoudsopgave Autisme Persoonsbeeld Hulpverlening Dagbesteding Onderwijs Uniek onderwijs Educatie Frans Vrije Tijd Wonen Belangen OWB de cliënt - Autismespectrumsoornis

17 Onderwijs – educatie Frans
Inhoudsopgave Autisme Persoonsbeeld Hulpverlening Dagbesteding Onderwijs Uniek onderwijs Educatie Frans Vrije Tijd Wonen Belangen Frans heeft LOM-onderwijs gevolgd. Daarna is hij naar de P.J. Evertseschool gegaan: VBO-onderwijs Een school gericht op kinderen met gehoorproblemen, communicatieproblematiek en/of autisme. Hij heeft de richting administratieve vaardigheden gedaan. Op de Steiger waar hij later werkte heeft hij een trainingsprogramma gevolgd, waarbij naar zo zelfstandig mogelijk functioneren werd gestreefd OWB de cliënt - Autismespectrumsoornis

18 Vrije Tijd – vakantie voor jongeren met autisme
Inhoudsopgave Autisme Persoonsbeeld Hulpverlening Dagbesteding Onderwijs Vrije Tijd SVA vakanties Vrije tijd voor Frans Tekening I Tekening II Voorwaarden Frans Wonen Belangen OWB de cliënt - Autismespectrumsoornis

19 OWB de cliënt - Autismespectrumsoornis
Vrije Tijd – voor Frans Inhoudsopgave Autisme Persoonsbeeld Hulpverlening Dagbesteding Onderwijs Vrije Tijd SVA vakanties Vrije tijd voor Frans Tekening I Tekening II Voorwaarden Frans Wonen Belangen Frans wordt gestimuleerd om meer vormen van vrijetijdsbesteding te ondernemen: Fietsen Wandelen Gitaar spelen Tekenen OWB de cliënt - Autismespectrumsoornis

20 Vrije Tijd – tekenen en schilderen I
Inhoudsopgave Autisme Persoonsbeeld Hulpverlening Dagbesteding Onderwijs Vrije Tijd SVA vakanties Vrije tijd voor Frans Tekening I Tekening II Voorwaarden Frans Wonen Belangen OWB de cliënt - Autismespectrumsoornis

21 Vrije Tijd – tekenen en schilderen II
Inhoudsopgave Autisme Persoonsbeeld Hulpverlening Dagbesteding Onderwijs Vrije Tijd SVA vakanties Vrije tijd voor Frans Tekening I Tekening II Voorwaarden Frans Wonen Belangen OWB de cliënt - Autismespectrumsoornis

22 Vrije Tijd - voorwaarden
Activiteiten die ondernomen worden om het volgende doel te bereiken; Frans wordt gestimuleerd om meer vormen van vrijetijdsbesteding te ondernemen, bijvoorbeeld wandelen, fietsen, gitaar spelen en tekenen. Met Frans wordt besproken welke activiteiten hij wil ondernemen Er worden nieuwe activiteiten in zijn structuur gezet (dit wordt rustig opgebouwd). Frans houdt zich aan de aanpassingen in zijn structuur en voert de nieuwe activiteiten uit. Regelmatig wordt met Frans besproken wat hij verder wil. Mogelijk presteert Frans op dit moment onder zijn niveau. Uitgezocht wordt wat Frans kan en indien mogelijk zullen zijn activiteiten uitgebreid worden. Inhoudsopgave Autisme Persoonsbeeld Hulpverlening Dagbesteding Onderwijs Vrije Tijd SVA vakanties Vrije tijd voor Frans Tekening I Tekening II Voorwaarden Frans Wonen Belangen OWB de cliënt - Autismespectrumsoornis

23 OWB de cliënt - Autismespectrumsoornis
Wonen - algemeen Eisen overheid: Eigentijdse zorgverlening is gericht op: Doel 1. Het aanbieden van individuele, vraaggerichte zorg met een dienstverlenend karakter Doel 2. Vergroten kwaliteit van leven door integratie Doel 3. Vergroten zelfstandigheid/ zelfredzaamheid van het individu Conclusie voor Filadelfia: De huidige zorg moet worden aangepast aan bijbelse richtlijnen en aan hedendaagse eisen die het ministerie stelt. Locatie Sonneheerdt is ontstaan als GVT en voldoet niet meer aan de hedendaagse zorgvraag van de bewoners. Er wordt groepsgebonden zorg gegeven, dit kan beter individueler worden afgestemd. Binnen Sonneheerdt is er een beperkte vorm van integratie die wij willen stimuleren. Uit de gesprekken met de belangenbehartigers blijkt dat zij positief gestemd zijn over deze ontwikkeling. Inhoudsopgave Autisme Persoonsbeeld Hulpverlening Dagbesteding Onderwijs Vrije Tijd Wonen Algemeen Frans verhuist Belangen OWB de cliënt - Autismespectrumsoornis

24 OWB de cliënt - Autismespectrumsoornis
Wonen – Frans verhuist Begane grond Inhoudsopgave Autisme Persoonsbeeld Hulpverlening Dagbesteding Onderwijs Vrije Tijd Wonen Algemeen Frans verhuist Belangen Entreehal Grote gezinnen met gehandicapt gezinslid Behandelruimten en kantoren Filadelfia 4 appartementen Filadelfia met gemeen-schappelijke voorziening Entreehal Intramurale zorg Filadelfia groepswonen 5 personen OWB de cliënt - Autismespectrumsoornis

25 Belangen en informatie - bronnen
Inhoudsopgave Autisme Persoonsbeeld Hulpverlening Dagbesteding Onderwijs Vrije Tijd Wonen Belangen Bronnen Mantelzorg Belangen familie (Het Autisme Info Centrum NVA is het informatie- en documentatiecentrum voor (ouders en partners van) mensen met autisme) Belangenverenigingen voor mensen met een autismespectrumstoornis (Nederlandse Vereniging voor Autisme voor mensen met een aandoening uit het spectrum van autistische stoornissen) (Belangenvereniging voor en door normaal begaafde volwassen Personen uit het Autisme Spectrum) OWB de cliënt - Autismespectrumsoornis

26 Belangen en informatie - Mantelzorg
Inhoudsopgave Autisme Persoonsbeeld Hulpverlening Dagbesteding Onderwijs Vrije Tijd Wonen Belangen Bronnen Mantelzorg Mantelzorg Frans is mobiel en tot een bepaald niveau zelfstandig. Hij heeft hulp nodig bij sommige taken, zijn vader ondersteunt hem bij die taken: Zijn vader maakt een kappersafspraak maar Frans gaat daar zelfstandig naartoe Nadat Frans thuis is geweest geeft vader hem de post mee Vader regelt de financiën samen met Frans Samen kopen ze kleding voor Frans OWB de cliënt - Autismespectrumsoornis

27 OWB de cliënt - Autismespectrumsoornis
Einde Zie ook het informatiedocument bij deze presentatie voor aanvulling en verdiepende informatie OWB de cliënt - Autismespectrumsoornis


Download ppt "Biljoenen, biljardens keren op de goede manier (…)"

Verwante presentaties


Ads door Google