De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Recente tendensen bij het aanbieden van leerinhouden via ICT Prof. Dr. P. Desmet KULAK/K.U.Leuven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Recente tendensen bij het aanbieden van leerinhouden via ICT Prof. Dr. P. Desmet KULAK/K.U.Leuven."— Transcript van de presentatie:

1 Recente tendensen bij het aanbieden van leerinhouden via ICT Prof. Dr. P. Desmet KULAK/K.U.Leuven

2 0. Voorbeschouwingen Kwaliteitsnormen voor “klassieke” leermiddelen gelden onverminderd voor ICT-applicaties: afgelijnde doelstellingen kwaliteitsvol leermateriaal didactische aanpak afstemming op publiek Didactiek blijft dus primeren op techniek! Voorgestelde tendensen slechts (niet exhaustieve) schematisering. Dus niet verabsoluteren.

3 ICT-applicaties: Vous dites?!WeboscopeAlfagram

4 1. Welke leerinhouden via ICT? Van kennisnaarvaardigheidstraining lezen luisteren schrijven (spreken) met actueel, multimediaal en (semi-)authentiek materiaal lexicon grammatica

5 2.Welk soort activiteiten? Van geslotennaaropen activiteiten verbeteroefeningen vertalingsoefeningen oefeningen met diverse antwoordpaden (met on line correctie) Schrijf- en spreekoefeningen (zonder on line correctie) fill in the blank drag and drop multiple choice

6 3. Welke interactie mens-machine? Van lokale feedbacknaar elektronisch leerlingvolgsysteem bijhouden gevolgd parcours bijhouden fouten/”casse-tête” adaptieve pakketten goed/fout juiste oplossing

7 3. Welke interactie mens-machine? Van programma- gestuurd naar programma- en leerdergestuurd Niet lineair Verschillende navigatiepaden Keuzemenu voor selectie materiaal Differentiatie (niveau) Tools ter beschikking Van mens-machine interactie naar mens-machine-mens interactie

8 4. Progressieve integratie van spraak- en taaltechnologie : TTS, ASR, (machinevertaling), spellingscorrectoren, grammaticacheckers wat? hoe ? spraakgestuurde interface taaltaken: bv. schrijftaak met spellingscorrector, dictee via TTS, (uitspraakcorrectie via ASR), etc. cf. symposium EDUTEST (KULAK-FLV), 22 maart 2000

9 5. Welke drager voor leerinhouden? Van stand alonenaarnetwerkapplicaties Webapplicaties databanken + bevragingsmodules paswoord + betaling Diskette cd-rom Desktop PC Wireless networks & notebooks

10 5. Welke drager voor leerinhouden? Van geslotennaaropen software Zelf selectie maken uit databank auteurssystemen : zelf materiaal maken broncode vrijgeven: zelf programmeren (cf. Microsoft vs Linux)

11 6. Plaats van ICT binnen curriculum Van evaluatie en remediëring naarintegratie in alle componenten van het didactisch proces Van zelfstudie en thuisgebruik naarnaar gebruik in de klas (pc-klas vs pc in de klas)

12 7. Welke visie op leren en lesgeven? Van kennisabsorptienaarkennisconstructie taakgericht, vaardigheden en strategieën Visie op leren Van extern gestuurd input-output naarzelfgestuurd, actief leren, leerautonomie Van individueelnaarcoöperatief Van ”sage on the stage” instructor naar“guide on the side” facilitator, coach Visie op lesgeven

13 Nabeschouwing: le revers de la médaille? nood aan middelen voor ontwikkeling taaldidactische ICT-applicaties bijv. oprichting Stimuleringsprogramma Innovatie Secundair Onderwijs? nood aan technische vorming en ondersteuning bijv. ECDL nood aan didactische (na)vorming


Download ppt "Recente tendensen bij het aanbieden van leerinhouden via ICT Prof. Dr. P. Desmet KULAK/K.U.Leuven."

Verwante presentaties


Ads door Google