De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het nieuwe leren en social software

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het nieuwe leren en social software"— Transcript van de presentatie:

1 Het nieuwe leren en social software
Een weblog ter ondersteuning van het actief leren Annette van Liere CVI 13_04_06 Bits, Brains & Games

2 Expertisecentrum Leren en ICT
Voorstellen ROC van Twente Expertisecentrum Leren en ICT Implementatie van ROC-brede ICT-toepassingen t.b.v. het onderwijs Trendanalyse, visieontwikkeling Advisering Proces- en projectondersteuning Toolkit: weblog als middel tot actief leren (O&G ) Persoonlijk: experimenteren met website, weblog, wiki, enz. Werkzaam bij het ROC van Twente, ontstaan op 1 augustus 2004 na een fusie van ROC Twente Plus en ROC Oost Nederland. Ruim 1800 medewerkers, bijna studenten. 11 hoofdlocaties in Almelo, Hengelo en Enschede. 8 scholen Expertise Centrum Leren en ICT, ontsproten uit het beleidsplan ICT , als project. Per 1 aug een onderdeel van O&K en sinds kort ondergebracht bij Shared Services (geeft duidelijk aan de tweeledige functie die het centrum heeft, nl. enerzijds visie-ontwikkeling en advisering, anderzijds Proces- en projectondersteuning. In het januari nr.1 van dit jaar in het vakblad Onderwijs en Gezondheidszorg een toolkit geschreven. Persoonlijk: Doel van de presentatie: kennismaking met het fenomeen weblog en wat voorbeelden uit de praktijk.

3 Schema van de presentatie
Toelichting termen: Nieuwe leren Social software Weblog Historie weblog De mogelijkheden van een weblog Een weblog in het onderwijsproces Succes en faalfactoren Weblog O&K Praktijkvoorbeelden Vragen en discussie

4 Het nieuwe leren: van Pavlov
Behaviourisme Behaviourisme Het nieuwe leren: van Pavlov Leren is waarneembaar, herkenbaar aan het gedrag. Een mens is vormbaar door zijn omgeving: een bepaald gedrag (respons) wordt veroorzaakt door een bepaalde stimulus. Operante conditionering: iemand toont een bepaald gedrag waarna deze wordt bekrachtigt. Deze komt het meeste voor: een kind dat de hand opsteekt, beloning voor een goed resultaat.

5 Cognitivisme .. naar cognitief leren
Informatie wordt waargenomen, opgenomen, getransformeerd en opgeslagen in het geheugen. Netwerkmodellen, betekenisvol leren (Ausubel), schema-theorie (Sweller, Merrienboer)), plaatsgebonden kennis (praktijk, COP’s -> Wenger) Georganiseerde instructie, procedures, stadia van ontwikkeling (Piaget) Interactieve theorieën van ontwikkeling: Vygotsky en Bruner: concepten, interactie, sociaal-cultureel bepaald, kritieke periodes van ontwikkeling, onderscheid in natuurlijk (aangeboren) en opvoeding.

6 Constructivisme Student construeert zijn eigen kennis, zelfstandig leren Docent als coach, begeleider. Bieden van een rijke leeromgeving Leren is een sociaal-interactief, contextueel, construerend, zelfregulerend en reflectief proces (Simons 2000) Nieuwe leeruitkomsten -> competenties. En nu hebben we het over onderwijsvormen die door gebruik te maken van bijvoorbeeld dialoog en argumentatie leiden tot kennisconstructie, gedeelde kennis en gedeelde mentale modellen, waar lerenden samenwerken en waar gemeenschappen van lerenden of uitvoerenden of beiden tot stand komen. En nu spreken we van constructivistisch c.q. nieuw leren. (Paul Kirschner)

7 = sociaal-constructivistisch leren
Het nieuwe leren Wat is het nieuwe leren? = sociaal-constructivistisch leren Leren is een sociaal-interactief, contextueel, construerend, zelfregulerend en reflectief proces (Simons 2000) De belangrijkste principes zijn: Leren is een construerende activiteit Leren is een gesitueerde activiteit Leren is een sociale activiteit Ervaringsleren, probleemgestuurd leren of onderzoekend leren. Docent wordt begeleider bij het leerproces Er is sprake van authentieke leerinhouden en/ of authentieke leeromgevingen Samenwerkend leren wordt bevorderd Geen afzonderlijke componenten maar complexe problemen

8 Social software Social software: communicatie wereldwijd, waarbij gebruik gemaakt wordt van computertechnieken. Klik: afbeeldingen van communicatietools: flickr om foto’s op te slaan en te delen Bloglines voor een gratis weblog en RSS-feeder Edublogs: een gezamenlijk weblog voor HBO Google: discussiegroepen, earth -> geo-gegevens Furl: opslag documenten, gezamenlijk gebruik, abonneren (social bookmarking) MSN: mail, messenger (chat), webcam, spaces Skype: telefoon via internet (deels gratis), video Yahoo: mail, groepen Wikipedia: gezamenlijke wiki, encyclopedie Podcast van Donner: gesproken teksten, muziekfragmenten

9 WEB - LOG Klik: op WEB Klik 2: LOG

10 WEB WORLD WIDE WEB Klik: terug naar dia WEB-LOG

11 WEB - LOG

12 Artikelen zijn chronologisch, meest recente bovenaan
Titel en inhoud Er kunnen bestanden aan toegevoegd worden of linken naar andere pagina’s Artikelen kunnen ingedeeld worden in categorieën Een weblog kan gedeeld worden met meerdere “auteurs” Anderen hebben toegang Kik: naar Wat is een weblog? Niet afgebeeld: het kunnen reageren op elkaars artikelen Archief op datum Zoekfunctie op basis van metadata

13 Een weblog, afgekort blog, is een persoonlijke website,
Wat is een weblog? Wat is een weblog? Een weblog, afgekort blog, is een persoonlijke website, die regelmatig, soms meerdere keren per dag (vandaar “log” van logboek), vernieuwd wordt en waarop de geboden informatie in chronologische volgorde (op datum) wordt weergegeven. Er zijn verschillende soorten weblogs, ingedeeld op basis van inhoud (nieuws, life, links) professioneel (business, onderwijs) soort content (foto’s, video) Eerst vragen: wie heeft wel eens gehoord van een weblog? (verschil met 1 jaar geleden) Wie weet wat een weblog is? En voor de echte netgeneratie: Wie weet wat een vlog is (video blog) Wie weet wat een wiki is? Blog, persoonlijk Regelmatig vernieuwd -> actueel Chronologisch Klik: voorbeeld van een weblog Soorten: Nieuwslog Een Nieuwslog is een online krant in weblog vorm waardoor de interactiviteit met betrekking tot het nieuws toeneemt. Een nieuwslog wordt meerdere keren per dag ge-updated, speelt in op actualiteiten en is vaak onderhouden door meerdere redactieleden. Een voorbeeld is: NieuwsZicht of ANS-online Opinie weblog Een Opinie weblog is een weblog waarop vrijwel dagelijks meningen, commentaren en/of satirische beschouwingen worden gegeven over de actualiteit en de samenleving. Gevestigde namen in deze categorie zijn Komma Punt Log, Sargasso, Verbal Jam en Bieslog. Jaglog Een Jaglog is een weblog die nietszeggende inhoud bevat die meerdere keren per dag ge-updated wordt. Vaak bestaande uit enkele zinnetjes als "ik laat de hond uit en drink koffie". Vanuit deze blogvorm is ook de term "jij bent een JAG" voortgekomen (een nietszeggend persoon). Lifelog Een lifelog is een weblog waarop regelmatig berichten geplaatst over gebeurtenissen in het leven van de beheerder van de lifelog. Een soort online dagboek. Clublog Een Clublog is feitelijk meer een uitgebreide vorm van een gastenboek dan een zuivere weblog. Het verschil zit hem in het enigszins besloten karakter van de Clublog. Het is weliswaar geen besloten log en voor een ieder toegankelijk, verreweg de meeste bezoekers van een Clublog zullen echter deel uitmaken van een bepaalde club, vereniging of organisatie waarvan de leden nieuwtjes en wetenswaardigheden met betrekking tot hun club publiceren. Linklog Een linklog bestaat uit een collectie url's (adressen op het internet) die door degene die de linklog verzorgt als interessant wordt bestempeld voor de lezer van de desbetreffende log. Moblog Een moblog is een weblog dat wordt bijgehouden vanaf een mobiele telefoon (bijvoorbeeld MMS of ), vaak ook met foto's die vanaf die telefoon zijn genomen. Vlog = video-blog Muzilog Een muzilog is het begrip dat gebruikt wordt voor weblogs met het universele begrip muziek in de hoofdrol. Er kan, soms uitermate streng, kritiek worden geleverd over actuele muziek door zowel bezoekers als makers van de website. Vaak gebeurt dat op een ook taalkundige wijze. Linkdump Een linkdump is een weblog waarop verschillende leuke, grappige, ontroerende en sexy dingen aan bod komen. In feite is het een verzameling van links, doorgaans voorzien van persoonlijk commentaar. Kenmerkend aan linkdump-weblogs is dat er doorgaans minder gereageerd wordt dan op de zogenaamde lifelogs of shocklogs. Shocklogs proberen door middel van een schokkende en agressieve inhoud veel publiek te trekken, of door onafhankelijk en niet gehinderd door gevestigde journalistieke grenzen van het oldschoolnetwork in de branche met een scherpe pen verslag te doen van de actualiteit en wat er in de wereld speelt. Bekende voorbeelden zijn Geenstijl.nl, Retecool.com, Jaggle, Drijfzand.com, Neukia.nl, Hersenscheet.com ,VolkomenKut.com en Wateengelul.nl Een businesslog is een weblog waarop berichten geplaatst worden door een bedrijf. Dit vertegenwoordigt niet de mening van een individu maar die van het betreffende bedrijf. Een stadslog is een weblog waarop berichten geplaatst worden met als onderwerp een bepaalde stad of gemeente. Onderwerpen die aan bod komen zijn recente gebeurtenissen in de stad, culturele of sportieve gebeurtenissen, aankondigingen van evenementen, persoonlijke verhalen rond de gemeente/stad. Het doel van een stadslog omvat het kritisch volgen van de gebeurtenissen in een gemeente/stad zonder zelf politiek gekleurd te zijn. De stadslogs komen vaak tot stand vanuit een samenwerkingsverband tussen een aantal lokale loggers. Een bekend stadslog is Amsterdam Centraal Een klasblog is een weblog waarop berichten geplaatst worden door een klas: zowel door de leerkracht als de leerlingen. Dit kunnen klasbelevenissen zijn, de dagelijkse agenda met taken en lessen, foto's, brieven naar ouders, links die bruikbaar zijn bij lessen in de klas of thuis. Themablogs Een themablog is een weblog waarop berichten staan over een onderwerp of professie. De mensen die schrijven hebben een passie voor het onderwerp en hebben vaak veel kennis van het onderwerp. Er zijn tegenwoordig webloguitgevers die deze vorm van weblogs professioneel inzetten. Travelblogs Travelblogs zijn weblogs over verschillende reizen die mensen ondernemen. Soms wordt de web-log onderweg bijgehouden, maar veel vaker achteraf op basis van een tijdens het reizen bijgehouden dagboek. Fotolog

14 Voorbeeld van een weblog
Klik: naar “ Geschiedenis van een weblog

15 De geschiedenis van de weblog
De eerste persoonlijke weblogs startten in 1995 De term "weblog" is geïntroduceerd in december 1997 De afkorting "blog" werd voor het eerst gebruikt in 1999 Juli 1999 begon de eerste nederlandstalige weblog En nu… Start 1995 (11 jaar) 1997: term “weblog” 1999: eerste “Nederlandstalige” weblog Nu: Klik naar: overzicht technorati Het tegenwoordige weblog is ontstaan uit dagboeken die mensen bijhielden op het internet. De eerste van deze persoonlijke weblogs startten in 1995. De term "weblog" is geïntroduceerd door Jorn Barger op 17 December De afkorting "blog," werd gebruikt door Peter Merholz. Hij gebruikte "we blog" in zijn weblog in Het woord "Blog" is nu geaccepteerd als afkorting voor weblog en is tevens een werkwoord ("bloggen") geworden, wat betekent "het “editen”van een weblog of het plaatsen van een artikel op iemands weblog”. Na een langzame start werd bloggen al snel populair: de site Xanga, gestart in 1996, had in 1997 slechts 100 dagboeken, maar in december 2005 waren dit er meer dan Nog voor juli 1999 begon de eerste nederlandstalige weblog . Daarvoor waren andere Nederlanders reeds begonnen met Engelstalige weblogs in Nederland.

16 1 jaar geleden: Gecreëerd per dag! 3 maanden gigantisch -> webservices Een jaar geleden had nauwelijks nog iemand gehoord Technorati volgt nu 7.8 miljoen weblogs en 937 miljoen links. Dat is ongeveer een verdubbeling van de cijfers uit oktober Een verdubbeling in vijf maanden die zich nu voor de vierde achereenvolgende keer afspeelt. Volgens Marketingfacts dekt Technnorati daarmee ongeveer een vijfde deel van de totale blogosfeer. Iets bijzonders doet zich voor met de ontwikkeling van het aantal weblogs dat gemiddeld per dag gestart wordt. Dat aantal is namelijk de afgelopen drie maanden sterk gestegen tot inmiddels zo'n tot nieuwe weblogs dat op dit moment dag in dag uit gestart wordt. De verklaring hiervoor ligt in de start nieuwe services als MSN Spaces en Le Monde

17 De mogelijkheden van een weblog
Men kan kennis delen ongeacht het kennisniveau, plaats en tijd Een weblog is interactiever dan een website Het stimuleert studenten tot actieve deelname Het publiceren van informatie en actueel houden De student wordt op een creatieve manier uitgedaagd tot zelfstandig leren De student is de eigenaar van zijn/haar weblog Kennis delen: ongeacht leeftijd, niveau van opleiding -> novice –expert, speciale kenniskringen, open of gesloten interactief: je kunt reageren. Actieve deelname: niet alleen maar lezen maar meedoen in discussie, aandragen aanvullende informatie. Publiceren, actueel: eenvoudig zelf artikelen plaatsen, afbeeldingen toe te voegen, veranderen van het artikel of verwijderen Zelfstandig leren: verzamelen van informatie, door chronologische volgorde proces volgen, een ander voorleggen/toegang geven Student eigenaar: eigen layout, wel of niet toelaten van artikelen (redactie), iemand toelaten tot site.

18 Mogelijkheden van een weblog in het onderwijs
Het vastleggen van het ontwikkelingsproces van een werkstuk (Zelf)reflectie op het leerproces van de student zelf Uitwisselen van ervaringen Het laten meekijken door en reageren van ouders of hulpvragers in het onderwijsproces van de student. Voordat ik hier op inga nog even het volgende: De voorbeelden van weblogs die ik laat zien zijn snapshots van bestaande sites. Ik heb de meeste in een korte tijd gevonden bij web-log.nl. Ik had natuurlijk ook bij bijvoorbeeld Blogger.nl kunnen kijken en waarschijnlijk nog meer kunnen vinden. Het is dus best mogelijk dat je opeens verrast wordt door je eigen site te zien of die van je eigen organisatie. Het verbaasde mij dat er al zoveel was. Ik was toch aardig verrast. Toch weet men dit van elkaar vaak niet. Ook bij ons ROC zullen vast wel voorbeelden te vinden zijn, waarvan je geen weet hebt. Wellicht is iets met deze informatie te doen. ontwikkelingsproces: ROC Tilburg -> eindproject van vierde jaars opleiding energie-automatisering, waarin het proces gevolgd kan worden en gereageerd kan worden (zelf-)reflectie: Digitale Universiteit -> is nog weinig over bekend, onderzoek aan de DU, een idee-beschrijving bij digitaledidactiek site (Hoe kan ik een weblog inzetten om feedback te geven op leerproducten van studenten?; Uitwisselen van ervaringen: Weblog van het team E-experimenten Kennisnet, ook iedere projectleider van de experimenten hebben een eigen weblog om de vorderingen e.d. mee te delen. Ouders, hulpvragers mee laten kijken: Weblog van juf Daniëlle, een stagiaire op een basisschool.

19

20

21

22

23 Studenten zelf betrekken bij de inrichting
Succesfactoren Studenten zelf betrekken bij de inrichting Geef duidelijke instructie en sturing Goede feedback en voldoende tijd van de begeleider Uitgebreide voorbereiding en handleiding om de angst van beginners weg te nemen Betrek studenten bij de instructie Voorkomen van technische problemen door goede kwaliteit hardware en software Studenten weten vaak meer van internetomgevingen en toepassingen dan de docenten. Door ze erbij te betrekken zijn ze gemotiveerder en sluit het beter aan op hun al aanwezig kennis en behoeften Duidelijke instructie en sturing is noodzakelijk om misverstanden achteraf te voorkomen, geef bijvoorbeeld aan waaraan een artikel moet voldoen, wat voor reactie verwacht wordt, welke afspraken er gelden enz. Feedback: geef aan wat de doelen zijn en of de doelen bereikt zullen worden of dat er aanpassingen nodig zijn. De begeleidende rol van de docent is hierin erg belangrijk en zal meer tijd vragen dan bij meer traditionelere onderwijsvormen. De voorbereiding kan bestaan uit “spelen in de zandbak” (trial en error), kijken naar praktijkvoorbeelden. De handleiding moet duidelijk zijn, stapsgewijs, aangevuld met afbeeldingen, deze laten testen door een “leek”. Neem er vooral de tijd voor. Ook bij de instructie kunnen studenten betrokken worden, ook hier geldt novice-expert. Zij kunnen elkaar instrueren, maar ook de docenten. Laat ze een workshop organiseren. Training van docenten, zelfstandig (trail en error) Oriënteren, bieden van onbeperkte toegang tot digitaal onderwijsmateriaal Goede organisatie Voorkomen van technische problemen, goede kwaliteit hardware en software Voldoende tijd Goede feedback en voldoende tijd van de begeleider Duidelijke instructies en sturing Student wordt zelf betrokken bij de inrichting Uitgebreide voorbereiding en handleiding om de angst van beginners weg te nemen Rekening houden met de verschillende leerstijlen Zet de kennis van studenten in om zowel studenten, docenten als beleidsmakers te trainen in het gebruik van tools Beloon de studenten die mee willen werken

24 Gebrek aan zelfvertrouwen bij de docenten t.a.v. ICT-gebruik
Faalfactoren Gebrek aan zelfvertrouwen bij de docenten t.a.v. ICT-gebruik Een organisatie die e-learning ontmoedigt De weblog als doel i.p.v. middel Ontbreken van specifieke vaardigheden t.a.v begeleiding Als een eiland opereren Deze komen onder andere voort uit het ontbreken van de succesfactoren: Gebrek aan zelfvertrouwen: ze weten minder dan de studenten, omgevingsfactoren, onwil ten aanzien van verandering, studenten zijn vaardiger) De schoolorganisatie: roosters en assessments die belemmerend werken (past niet in modaal van student centraal) De onvoldoende infrastructuur en hardware Digitale hulpmiddelen worden nogal eens een doel op zich in plaats van dat men afvraagt “wat wil ik bereiken met mijn onderwijs en welke middelen zet ik daarvoor in?”. Digitale didactiek moet niet apart worden benaderd, maar geïntegreerd in de didactiek De rol van de docent verandert, dit vraagt andere (digitale) vaardigheden ten aanzien van onderwijs ontwerpen en begeleiding: Hoe laat ik studenten op elkaar laten reageren? Hoe nodig ik uit om deel te nemen? Hoe kun je een organisatie krijgen die e-learning stimuleert, die uitgaat van de student centraal, als niet duidelijk is dat je samen deze weg op wilt gaan? Het blijft vaak nog teveel een initiatief van een enkele docent, die door de collega’s gezien wordt als die ene idioot die zelfs in zijn vrije tijd alleen maar bezig is met computers. Een enkel initiatief zal zich niet als een olievlek verspreiden. Wil men echt bereiken dat digitale hulpmiddelen functioneel en effectief ingezet kunnen worden, dan zal daar actief door de organisatie en de betrokken mensen een plan voor moeten opgesteld en uitgevoerd.

25 Klik: overzicht implementatie bij de beleidseenheid Onderwijs en Kwaliteitszorg

26 Weblog O&K Doel: Implementatie En nu verder ..? Kennisdeling
Ervaring opdoen Implementatie Keuze weblog Inrichten Start oktober 2005 Instructie En nu verder ..? Keuze: Gratis, met ongewenste reclame, minder mogelijkheden Zelf hosten, extra kosten, beheersbaar, meer mogelijkheden Klaarzetten en inrichten vrij eenvoudig gehouden, nog geen layout Collega’s de inloggegevens gegeven Bleek behoefte aan een uitleg Geen internetverbinding op moment van instructie Filmpje gemaakt met gesproken tekst, kwaliteit van geluid was slecht Alleen de “al ingewijden” werken ermee Problemen met beveiliging (aanval en spam) (Aanval op server Foutmelding er niet uit, geen reactie bij forum, alternatief -> alles overnieuw-> artikelen overzetten? Spam via een artikel) Gebruik: beperkt Reden: tijdsdruk, onbekendheid, geen “reden”, Moet nog geëvalueerd worden.

27 Enkele praktijkvoorbeelden (1)
Universiteiten HBO Tot slot laat ik wat voorbeelden zien van weblogs die ik in een uurtje zoeken ben tegengekomen.

28 http://www.gorissen.info/Pierre/ http://www.gorissen.info/Pierre/
de afdeling Onderwijs van het Facilitair Bedrijf van Fontys als consultant binnen het ICT en Onderwijs (ICTO) team. Belangrijkste aandachtspunten zijn elektronische leeromgevingen en daarbinnen in het bijzonder hergebruik van educatieve content, leertechnologie specificaties en standaarden en de implementatie van Natschool binnen Fontys. 

29 Deze 'projectweblog' is bedoeld om van gedachten te wisselen over gebruik van weblogs als instrument voor (zelf)reflectie in het onderwijs. Ook onderwerpen die hiermee verband houden, zoals (peer)feedback, (zelf)evaluatie en coaching komen aan bod. De weblog zal gedurende het project (initiatiefase -aanscherpen projectidee/projectdefinitie- en implementatiefase -ontwerp en implementatie-), maar ook daarna (institutionalisatiefase/nazorg) worden onderhouden."

30 Weblog.leidenuniv.nl http://Weblog.leidenuniv.nl
WEBLOG.leidenuniv.nl is een pilotproject dat wordt uitgevoerd binnen de sectie informatiemanagement van het bestuursbureau. Het doel van dit project is het komende jaar kennis en ervaring opdoen met de inzet van weblogs in een academische omgeving. Weblog.leidenuniv.nl

31 Enkele praktijkvoorbeelden (2)
MBO: VO: Basisonderwijs Bedrijven en onderwijs

32 http://amandaah.web-log.nl http://amandaah.web-log.nl
Persoonlijk weblog van student Friese Poort in Drachten

33 http://werkendleren.web-log.nl http://werkendleren.web-log.nl
‘Werkend Leren’ is een (nu nog experimenteel) weblog over leren in de praktijk. Doelstelling is om via ‘Werkend Leren’ leerlingen, leermeesters, stagebegeleiders en docenten met elkaar in contact te brengen. Vanuit verschillende invalshoeken zal de dagelijkse praktijk van ‘Werkend Leren’ in verschillende branches worden belicht.

34 http://blackboard.web-log.nl/ http://blackboard.web-log.nl/
Van het ROC Midden-Brabant. Doel: Vragen rond BB gebruik te beantwoorden (een soort FAQ)

35 http://tipsvanrene.web-log.nl/ http://tipsvanrene.web-log.nl/
Maar dan is het volgende probleem: wie is waarin geïnteresseerd? Het kennismanagement in het MBO-onderwijs staat nog (niet) in de kinderschoenen, althans niet bij ons op school. Al denkend over dit probleem kwam bij mij de gedachte op om deze informatie via een weblog bekend te maken. Dan kan iedereen eruit pikken wat voor hem/haar van belang is. Ik zou het leuk vinden om van jullie feedback te krijgen: zit er iets bij wat je erg bruikbaar vindt, of juist helemaal niet, laat het me weten! Wanneer je je reactie onder het betreffende log plaatst kan er misschien nog wel een leuke gedachtenwisseling ontstaan tussen de verschillende lezers/collega's.

36 http://watersluis.web-log.nl/ http://watersluis.web-log.nl/
Wij zijn vierde-jaars leerlingen van het ROC College te Tilburg die bezig zijn met hun eindproject. We doen de opleiding energie automatisering en zullen (wanneer we allen slagen) volgend jaar Juli onze titel MiddenkaderFunctionaris behalen. We hebben de opdracht gekregen om een eindproject te verzinnen en dit vervolgens verder uit te werken. Ons idee was om een geheel geautomatiseerde watersluis te gaan maken. Zo willen we door toepassing van de benodigde pneumatische en elektrische technieken, de werking van een sluis kunnen simuleren. Wanneer u links in het menu op HET IDEE klikt kunt u een schets bekijken van hoe het eindresultaat er waarschijnlijk uit zal gaan zien. Voor vragen, opmerkingen of ideeën vind u rechts het MAILFORMULIER. Verder zal u op deze site de vorderingen van ons project op de voet kunnen volgen. Zo kunt u hier binnenkort de eerste tekeningen, schetsen en andere technische informatie vinden en zal er van tijd tot tijd een fotoreportage toegevoegd worden met de stand van zaken.

37 Fotoweblog

38 http://rocehvolczorg.web-log.nl/ http://rocehvolczorg.web-log.nl/
De diverse informatiekanalen die ons via de school ter beschikking staan bieden (nog) niet altijd de mogelijkheden die we zouden wensen. Daarom proberen we via deze weg de gebruikers van het OLC op de hoogte te brengen van nieuws over het OLC. Ook tips en andere mededelingen krijgen hier een plaats.

39 http://martenwerk.web-log.nl/ http://martenwerk.web-log.nl/
Weblog van een medewerker van ROC Leiden. In deze weblog houd ik allerlei zaken zaken bij die voor mij voor ROC Leiden van belang zijn.

40 http://gozewina.web-log.nl/ http://gozewina.web-log.nl/
Basisschool de Regenboog. Weblog van groep 3. Wetenswaardigheden van de groep.

41 http://o1groep.web-log.nl/ http://o1groep.web-log.nl/
pagina van groep O1. O1 is een groep van de Dr. Vliegenthartschool voor praktijkonderwijs in Utrecht. De pagina is vooral bestemd voor de leerlingen uit O1. Maar anderen kunnen en mogen natuurlijk ook reageren.

42 http://eexperimenten.web-log.nl/ http://eexperimenten.web-log.nl/
Dit is de weblog van het team e-Experimenten

43 http://waldra.web-log.nl/ http://waldra.web-log.nl/
Weblog van een paar studenten, waar onder andere een enquête is afgenomen.

44 http://roclissespw.web-log.nl/ http://roclissespw.web-log.nl/
Een leerling van SPW3 bij ROC in Lisse

45 http://vooreenander.web-log.nl/ http://vooreenander.web-log.nl/
Wij zijn Rosanne, Josine, Marjolein en Inge, wij zijn 1e jaars studenten van de opleiding begeleider kunst, cultuur en media. Dit volgen wij op het ROC midden nederland in Utrecht. Voor de school opdracht die wij gekozen hebben gaan we een benefietconcert organiseren, waarvan de opbrengst naar stichting sam gaat.

46 http://luigi14.web-log.nl/ http://luigi14.web-log.nl/
Student R0C Zadkine.. Ik moet deze site maken van Nederlands Deze opdracht is wat er alle maal te doen is op mijn sgool..

47 http://crossmediaforum.web-log.nl http://crossmediaforum.web-log.nl
Daarnaast is Indira praktijkdocent nieuwe media aan de opleiding communicatie- & informatiewetenschappen Universiteit Utrecht. Indira Reynaert werkt als consultant voor haar bureau eXistenZ waar zij zich richt op coaching en advies bij crossmedia conceptualisatie. Zij begeleidt creatieve teams bij het complete proces van format development en geeft onder meer workshops en trainingen over de laatste internettrends en hoe die efficiënt ingezet kunnen worden.

48 http://jufdaantje.web-log.nl/ http://jufdaantje.web-log.nl/
Ik ben Danielle. Ben 19 jaar en volg de opleiding Onderwijsassistent. Ik loop stage in een hele leuke groep 4 op een erg leuke school!

49 Vragen / discussie


Download ppt "Het nieuwe leren en social software"

Verwante presentaties


Ads door Google