De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GOEDE PRAKTIJK 2 / BONNE PRATIQUE 2 Eenmalige perceelsregistratie met e-loket Maarten Stieperaere en Ruben Fontaine.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GOEDE PRAKTIJK 2 / BONNE PRATIQUE 2 Eenmalige perceelsregistratie met e-loket Maarten Stieperaere en Ruben Fontaine."— Transcript van de presentatie:

1 GOEDE PRAKTIJK 2 / BONNE PRATIQUE 2 Eenmalige perceelsregistratie met e-loket Maarten Stieperaere en Ruben Fontaine

2 Missie  De administratieve lasten voor landbouwer en overheid doen afnemen Visie  We realiseren een administratieve lastenvermindering d.m.v. procesverbetering en maken optimaal gebruik van mogelijkheden van e- government en beschikbare authentieke bronnen Authentieke bron… Referentiegegevens waarvan de kwaliteit door een beheerdienst te allen tijde wordt gegarandeerd, bijvoorbeeld Rijksregister- gegevens

3 Doelstelling  Gemeenschappelijke identificatie van land- en tuinbouwers  Gemeenschappelijke registratie van landbouwgronden  Uitbouw frontoffice - Online registratie  Klant (= landbouwer) staat centraal

4 Stappenplan (1/7)  Opzetten projectorganisatie  1 projectleider per agentschap  Werkgroepen ( bereiden oplossingen voor)  Projectgroep ( met leidinggevenden, bereidt stuurgroep voor)  Stuurgroep ( met kabinetten, neemt eindbeslissingen)  Klankbordgroep ( met landbouworganisaties, zorgt voor advies en draagvlak)

5 Stappenplan (2/7)  Uitschrijven timing  Start project 1 april 2006  Slechts één perceelsregistratie vanaf 1 januari 2007  E-loket online perceelsregistratie vanaf 15 maart 2007  Communicatie unieke identificatienummers eind 2007

6 Stappenplan (3/7)  Splitsen project in clusters van processen  Proces identificatie  Proces registratie  Toekennen clusters aan werkgroepen  Overeenkomen unieke definities identificatie, schrijven van decreet en publicatie decreet  Afstemmen op bestaande authentieke bronnen en matchen databanken  Overeenkomen gemeenschappelijke registratieformulieren

7 Stappenplan (4/7)  Hertekenen identificatieprocessen, formulieren  Scenarioanalyses (= detecteert overnames, stopzettingen,…) met impactanalyses (= impact van scenario op dossiers, rechten, plichten)  Reengineren informatiesystemen  Communicatie ID-sleutels aan landbouwers

8 Stappenplan (5/7)  Overeenkomen unieke definities authentieke percelen  Scenarioanalyse met impactanalyse (wijzigingen percelen en kenmerken ervan)  Reengineering informatiesystemen  Voorbereiden en starten opvolgingsproject (PDCA)

9 Stappenplan (6/7)  Tussentijdse communicatie via landbouwpers

10 Stappenplan (7/7)  Online registratie gestuurd door pilootgroep  Uitvoering door middel van SCRUM-proces

11 Methodologie (1/10)  Ketenbenadering

12 Methodologie (2/10)  Business process management  Analyseren bestaande processen  Uittekenen nieuwe processen  Overeenkomen performantie-indicatoren

13 Methodologie (3/10)  Discussienota’s  Vertrekken van gemeenschappelijkheden om iteratief knelpunten weg te werken  Versiebeheer  Voorbeeld

14 Methodologie (4/10)  Discussiedocumenten

15 Methodologie (5/10)  Service oriented architecture (SOA), authentieke bronnen

16 Methodologie (6/10)  PDCA – regelkring (Deming)  Plan – Do – Check – Act  Op projectniveau en bij bouw webservices

17 Methodologie (7/10)  SCRUM  Methode voor communicatie tussen business en IT  Methode voor gedegen prioritiseren  In complexe situatie aan klanteneisen kunnen voldoen

18 Methodologie (8/10) 30 days 24 hours Product Backlog As prioritized by Product Owner Sprint Backlog Backlog tasks expanded by team Potentially Shippable Product Increment Daily Scrum Meeting

19 Methodologie (9/10)  e-ID  Belgische standaard!  Uniek binnen Europa  Basis voor mogelijke single-sign-on over diverse e-loketten

20 Methodologie (10/10)  Klankbordgroepen  Doelgroep actief betrekken  Zeer nuttige feedback – inspraak op efficiënte manier  Verhoging draagvlak  Communicatie op maat  EPR: landbouworganisaties  E-loket: testgroep van 35 landbouwers

21 Resultaten (1/2)  Nieuwe authentieke gegevens ter beschikking  Gestroomlijnde backoffice is basis voor e-gov toepassingen (Online registratie al mogelijk)  Kwaliteitsvollere aanvragen via het e-loket (minder kans op sancties en beheerkost overheid daalt)

22 Resultaten (2/2)  Administratieve lastenverlaging voor 44.000 landbouwers  Identificatie tot 70 % minder lasten  Registratie tot 40 % minder lasten  In totaal: tot 3.600.000 EUR minder lasten per jaar  Snellere reactietijd overheid  Antwoord overheid na 10 dagen i.p.v. 21 dagen  Daling beheerkost overheid maakt ruimte vrij voor betere advisering en ondersteuning  Project is terugverdiend op 1,5 tot 2 jaar

23 Negatieve ervaringen  Vervallen in oude gewoonten en denkwijzen  Praktijk meestal nog ingewikkelder  e-ID authenticatie: hoge drempel  Integreren backoffice (SOA) met scenario’s is moeilijk  Vrijblijvende houding t.o.v. deadlines  Voorzien van voldoende middelen is cruciaal: EPR woog zwaar op kernprocessen  E-gov zit nog niet in de genen

24 Positieve ervaringen  Ontstaan dynamiek over entiteitsgrenzen heen  BPM en automatisatie verbetert dienstverlening  Gevoel van goed bestuur  Opent mogelijkheden voor toekomstige geïntegreerde frontoffice  Positieve feedback landbouwers doet deugd  SCRUM-methode werkt (aanvraag tijdig online)

25 Tips  Hou rekening met behoeftenanalyse  Processen vormen keten: scenario’s mét impact op andere processen documenteren  Slagkrachtige projectorganisatie nodig  Vertrek van gemeenschappelijkheden  Stem af op bestaande authentieke bronnen  Voordelen van BPM, SOA, e-gov (bronnen, e-ID,...)  Geef je doelgroep inspraak

26 Contactpersonen Vlaamse Landmaatschappij Maarten Stieperaere maarten.stieperaere@vlm.be 02/543 73 02 www.vlm.be Agentschap voor Landbouw en Visserij Ruben Fontaine ruben.fontaine@lv.vlaanderen.be 02/552 75 44 www.vlaanderen.be/landbouw/

27 Sites E-loket landbouw: www.landbouwvlaanderen.be www.landbouwvlaanderen.be Formulierensite: www.vlaanderen.be/formulieren www.vlaanderen.be/formulieren CORVe: http://www3.vlaanderen.be/e-governmenthttp://www3.vlaanderen.be/e-government


Download ppt "GOEDE PRAKTIJK 2 / BONNE PRATIQUE 2 Eenmalige perceelsregistratie met e-loket Maarten Stieperaere en Ruben Fontaine."

Verwante presentaties


Ads door Google