De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De UvA Masterstudenten over Onderwijs. Een onderzoek. 10e DAIR-seminar Woudschoten, 1 november 2006 Vincent Vendel Universiteit van Amsterdam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De UvA Masterstudenten over Onderwijs. Een onderzoek. 10e DAIR-seminar Woudschoten, 1 november 2006 Vincent Vendel Universiteit van Amsterdam."— Transcript van de presentatie:

1 De UvA Masterstudenten over Onderwijs. Een onderzoek. 10e DAIR-seminar Woudschoten, 1 november 2006 Vincent Vendel Universiteit van Amsterdam

2 De UvA Masterstudenten over onderwijs 1.Vraagstelling 2.Onderzoekspraktijk 3.Uitkomsten 4.Effectiviteit

3 1. Vraagstelling Uitgangspunten bij masteronderzoek : Thema’s: aansluiten op 3e jaars bachelor onderzoek van 2005 Vragen:toesnijden op de nieuwe doelgroep van masterstudenten Onderwijsvisie: aansluiten bij de uitgangspunten van de onderwijsvisie van de UvA (voorjaar 2006)

4 Thema’s masters ’06bachelors ‘05 tevredenheid:onderwijsxx docentenxx studiebegeleidingx studieadviseurx voorzieningenxx engelstalig onderwijsx oordeel over:niveau opleidingxx medestudentenxx belang van academische vaardighedenxx tevredenheid over academische vaardighedenxx ervaringen in het onderwijsxx voorlichting over mastersx keuze van masteropleidingx studieinzet en werkxx verwachtingen en ambitiesxx

5 Vragen aanpassen aan doelgroep voorbeeld: verwachtingen en ambities bachelormaster kans op bachelor diplomakans op masterdiploma ga je na bachelordiploma ga je na masterdiploma: door met een masterwerken, verder studeren, promoveren heb je de ambitie om tewaar wil je gaan werken, studeren promoverenof promoveren: aan UvA of elders in Nederland of buitenland

6 Vragen aanpassen aan doelgroep voorbeeld: academische vaardigheden bachelormaster brede algemene ontwikkelingbrede academische vorming schriftelijk en mondeling op academisch niveau kunnen uitdrukkingsvermogenargumenteren en presentereneffectief samenwerken met anderenmet studenten en docenten

7 Aansluiten bij uitgangspunten Onderwijsvisie UvA De UvA biedt academisch onderwijs De UvA biedt passend onderwijs voor velen De UvA biedt kwalitatief hoogwaardig onderwijs

8 2. Onderzoekspraktijk Voorbereiding IR Uitvoeringonderzoeksondersteuning (Elion) Data-analyseonderzoekers (SEO, SCO) RapportageIR

9 Voorbereiding IR : -bepaalde thema’s en stelde vragenlijst vast, in overleg met de onderzoekers -stemde thema’s en vragenlijst af met: onderwijsdirecteuren, bestuursstaf (academische zaken, communicatie), studenten -zorgde voor een engelse versie van de vragenlijst -maakte keuze voor de wijze van uitvoeren: elektronische enquête -legde emailbestand aan van de te enquêteren masterstudenten -stelde aanbiedingstekst op voor de email aan studenten

10 Uitvoering onderzoeksondersteuning : -ontwierp elektronische versie van Nederlandstalige en Engelstalige vragenlijst -verzond e-mail met aanbiedingsbrief van IR -hield overzicht van respondenten bij -verstuurde 1 maal een reminder aan degenen die nog niet gerespondeerd hadden -leverde databestand aan IR en de onderzoekers

11 Data-analyse nderzoekers: -overlegden met IR over analyseplan -verzorgden de responsanalyse en bepaalden weegfactoren -stelden het tabellenboek samen -maakten significantie-analyse -staan klaar voor aanvullende ad hoc analyses

12 Rapportage

13 3. Uitkomsten masteronderzoek 2006 % tevreden% ontevreden masterprogramma5811 inhoud programma5813 vakdeskundigheid docenten82 4 inzet docenten65 8 enthousiasmeren door docenten6110 organisatie opleiding3131 beroepsgerelateerde vaardigheden3329 feedback van docenten3333 feedback gekregen van docenten:vaak:19%nooit:24% niveau programmate laag:13%te hoog:25% rapportcijfer motivatie medestudenten6,6 rapportcijfer betrokkenheid medestudenten6,3

14 masterstudenten vs bachelorstudenten % tevreden over : masters 2006bachelors 2005 masterprogramma5871 inhoud programma5880 vakdeskundigheid docenten8284 inzet docenten6557 enthousiasmeren door docenten6158 organisatie opleiding3140 beroepsgerelateerde vaardigheden3337 feedback van docenten3333 % nooit feedback gekregen van docenten:1937 % niveau programma te laag1324 % niveau programma te hoog253 aantal uren voor studie2825

15 doorstroom UvA vs nieuwe instroom % tevreden over:doorstroominstroom masterprogramma5363 inhoud programma5562 vakdeskundigheid docenten8283 inzet docenten6465 enthousiasmeren door docenten6260 organisatie opleiding2736 beroepsgerelateerde vaardigheden2639 feedback van docenten3235 % nooit feedback gekregen van docenten:2621 % niveau programma te laag1610 % niveau programma te hoog2129 rapportcijfer motivatie medestudenten6,46,9 rapportcijfer betrokkenheid medestudenten6,06,6

16 1 jarige masters vs 2 jarige masters % tevreden over:1 jarige master2 jarige master masterprogramma5662 inhoud programma5859 vakdeskundigheid docenten8285 inzet docenten6562 enthousiasmeren door docenten6261 organisatie opleiding3228 beroepsgerelateerde vaardigheden2645 feedback van docenten3335 % nooit feedback gekregen van docenten:2719 % niveau programma te laag1315 % niveau programma te hoog2331 rapportcijfer motivatie medestudenten6,46,9 rapportcijfer betrokkenheid medestudenten6,16,5

17 4. Effectiviteit door: In de rapportages de onderzoeksresultaten nadrukkelijk te betrekken op de uitgangspunten van de onderwijsvisie Verschillende vormen van rapportage voor academisch management te ontwikkelen Terugkoppeling naar masterstudenten te geven, met reactie van CvB Belangrijke uitkomsten mee te nemen in managementrapportage bij Bestuurlijk Overleg van CvB en decanen

18 Rapportages en onderwijsvisie Academisch onderwijs, academische vaardigheden niveau van de opleiding belang van en tevredenheid over academische vaardigheden gap tussen belang en tevredenheid Passend onderwijs voor velen masterstudenten redenen voor keuze UvA-master plannen en ambities Kwalitatief hoogwaardig onderwijs aantal uren studie oordeel over docenten, interactie, feedback en begeleiding onderwijservaringen: actief en samenwerkend leren oordeel over medestudenten

19 Rapportages voor academisch management 1.Fact: voor alle bestuurders en managers 2. Interactieve monitor op Elektronisch Feitenboek (intranet) met detailgegevens per onderwijsinstituut 3. Overzicht per onderwijsinstituut van reacties en commentaar op de open vragen: wat vind je goed cq slecht aan de UvA 4. Ad hoc rapportages

20 Terugkoppeling naar studenten Uitgebreide samenvatting van Fact naar alle masterstudenten - met een voorwoord van Rector : “De ondervraagde studenten spreken ook de wens uit meer feedback te krijgen, en dit is een wens die ik graag steun. De UvA beschouwt feedback als een van de belangrijkste leermogelijkheden en de UvA heeft dan ook dit jaar – en dat is voor het eerst - een onderwijsvisie geformuleerd waarin is vastgelegd dat docenten feedback behoren te geven op de prestaties van studenten. In onze gesprekken met de faculteiten over onderwijsbeleid zal dit punt komend jaar op de agenda staan.” - in een Nederlandstalige en Engelstalige versie

21 Belangrijke uitkomsten in managementrapportage


Download ppt "De UvA Masterstudenten over Onderwijs. Een onderzoek. 10e DAIR-seminar Woudschoten, 1 november 2006 Vincent Vendel Universiteit van Amsterdam."

Verwante presentaties


Ads door Google