De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

P5 Presentatie Abdullah Altintas Design & Construction Management 5 juli 2013 logistiek 2.0 Bouw Op weg naar een efficiënt bouwproces.

Verwante presentaties


Presentatie over: "P5 Presentatie Abdullah Altintas Design & Construction Management 5 juli 2013 logistiek 2.0 Bouw Op weg naar een efficiënt bouwproces."— Transcript van de presentatie:

1 P5 Presentatie Abdullah Altintas Design & Construction Management 5 juli 2013 logistiek 2.0 Bouw Op weg naar een efficiënt bouwproces

2 Inhoud  Inleiding  Methode  Resultaten  Conclusie & aanbevelingen P5 presentatie - Abdullah Altintas 2

3 3 Inleiding Jubi-toren, Den Haag P5 presentatie - Abdullah Altintas

4 Traditionele bouwlogistiek  Verspillend proces (Sullivan et al., 2010)  Ongecoördineerd proces (traditionele samenwerking)  Lage prestatieniveaus  Veranderende context  Niet wenselijk in binnenstedelijke bouwprojecten  Bouwkosten staan onder de druk 4 P5 presentatie - Abdullah Altintas

5 Mogelijke oplossingsrichtingen  Bundelen van goederenstromen  Realisatie bouwlogistieke hub  Vroeg in de keten bundelen  Pull-gestuurd proces  Logistieke coördinator  Informatievoorzieningssystemen  Betrokkenheid in het bouwproces  Samenwerking in een vroeger stadium Meeste projecten  traditionele wijze 5 Jubi-toren P5 presentatie - Abdullah Altintas

6 Probleemstelling Het toepassen van innovatieve bouwlogistieke concepten wordt vaak voorgesteld als een mogelijke oplossing voor binnenstedelijke bouwprojecten. Echter is het nog onduidelijk voor welke type binnenstedelijke bouwprojecten deze verschillende concepten het meest geschikt zijn (I) en welke voor- en nadelen deze concepten kunnen opleveren t.o.v. de traditionele aanpak vanuit een efficiëntie perspectief (II). 6 P5 presentatie - Abdullah Altintas

7 Onderzoeksvraag  In welke type binnenstedelijke bouwprojecten zijn innovatieve bouwlogistieke concepten toepasbaar (I)  en welke voor- en nadelen kunnen deze concepten opleveren t.o.v. de traditionele aanpak (II)?  Toepasbaarheid (I): invloed van locatie- en projectkenmerken  Efficiëntie (II): kosten & tijd 7 P5 presentatie - Abdullah Altintas

8 8 Methode P5 presentatie - Abdullah Altintas

9 Onderzoeksopzet P5 presentatie - Abdullah Altintas

10 Cases  De Afbouwbox  Smart Building Logistics (SBL)  Bouwtickets i.c.m. een logistiek centrum  Preferred suppliers 10 P5 presentatie - Abdullah Altintas

11 Gebruik van 3 projecten als een analysemiddel 11 P5 presentatie - Abdullah Altintas

12 Project I: functiemenging  Functiemening (retail, appartementen, parkeerkelder)  20.000m2, bouwtijd 2 jaar, sloop gevolgd door nieuwbouw  Aandachtspunten bouwlogistiek  Krappe bouwplaats  Coördinatie van de goederenstroom  Venstertijden & veiligheid passanten 12 P5 presentatie - Abdullah Altintas

13 Project II: woningbouw  Klein nieuwbouwproject  10 eengezinswoningen  Aandachtspunten bouwlogistiek  Bereikbaarheid (eenrichtingswegen, smalle straten)  Opslag van goederen (materiaalschade, diefstal) 13 P5 presentatie - Abdullah Altintas

14 Project III: kantoorrenovatie  Verouderde kantoorgebouw (20.000m2)  Renovatie van het interieur  Aandachtspunten bouwlogistiek  Gebouw is nog deels gebruik (beperking overlast)  Verticale logistics & retourstromen  Goederenstroom naar de bouwplaats 14 P5 presentatie - Abdullah Altintas

15 15 Resultaten P5 presentatie - Abdullah Altintas

16 Case I: Afbouwbox  initiators: transporteur & aannemer  Gebundelde levering van afbouwmaterialen in containers 16 P5 presentatie - Abdullah Altintas

17 Case I: Afbouwbox  Toepasbaarheid (I)  Afbouwboxen: alleen toepasbaar in de afbouwfase  Meeste voordeel bij handle-with-care producten  Minder geschikt voor hoogbouwprojecten  Invloed op kosten & tijd (II)  Betere voorbereiding  voorkomen van verrassingen  Minder materiaalschade & betere processtroom  ca. 5% besparing op de afbouwkosten & eerdere oplevering 17 functiemenging woningbouw kantoorrenovatie P5 presentatie - Abdullah Altintas

18 Case II: Smart Building Logistics  initiators: aannemer & verhuisbedrijf  Just-in-time levering op de bouwplaats buiten de werktijden 18 P5 presentatie - Abdullah Altintas

19 Case II: Smart Building Logistics 19 functiemenging woningbouw kantoorrenovatie  Toepasbaarheid (I)  Meeste voordeel in de afbouwfase  Inzet logistieke teams  verhuizersexpertise  Invloed op kosten & tijd (II)  Betere voorbereiding  voorkomen van verrassingen  Verschuiving naar een centrale aansturing  Minder materiaalschade & verspillingen  ca. 3-5% besparing op de bouwkosten & eerdere oplevering P5 presentatie - Abdullah Altintas

20 Case III: Logistiek centrum 20  initiator: aannemer  Pull-gestuurd proces (opstelplaats & mogelijk om te bundelen) P5 presentatie - Abdullah Altintas

21 Case III: Logistiek centrum  Toepasbaarheid (I)  Toepasbaar gedurende het hele project  Geschikte locatie voor het logistiek centrum  Vooral geschikt voor grote projecten & postzegellocaties  Invloed op kosten & tijd (II)  Goede voorbereiding is vereist (aannemer)  Pull-gestuurd proces  kortere doorlooptijd  Vaste kosten 21 functiemenging woningbouw kantoorrenovatie P5 presentatie - Abdullah Altintas

22 Case IV: Preferred suppliers  initiator: groothandels  Reductie aantal contractanten 22 P5 presentatie - Abdullah Altintas

23 Case IV: Preferred suppliers  Toepasbaarheid (I)  Meeste voordeel in de afbouwfase  Reductie aantal leveranciers  afhankelijk van het product  Invloed op kosten & tijd (II)  Reductie voorraadniveau op de bouwplaats  Kortere bouwtijd & meer op projectbehoefte bestellen  Minder contact met de leveranciers & administratie  Inkoopprijs  mogelijk een positief effect Lange termijn  mogelijk een negatief effect 23 functiemenging woningbouw kantoorrenovatie P5 presentatie - Abdullah Altintas

24 24 Conclusie & aanbevelingen P5 presentatie - Abdullah Altintas

25 Conclusies  Projectkenmerken  Gebundelde levering  meeste kansen in de afbouwfase  Ruwbouwfase  pull-gestuurd proces  Projectomvang weinig invloed  projectongebonden oplossing  Locatiekenmerken  Logistiek centrum  geschikte locatie is vereist (korte reistijd)  Afstand van hub naar bouwplaats  regionale afstand (bestaande middelen) 25 Toepasbaarheid (I) P5 presentatie - Abdullah Altintas

26 Conclusie (2)  Voorraadniveau  Reductie voorraadniveau  betere processstroom & minder materiaalschade  Groot voorraadniveau (Afbouwbox)  betere processtroom  Faalkostenreductie  Proces wordt centraler aangestuurd & meer op projectbehoefte bestellen  Betere voorbereiding  last-minute verrassingen kunnen worden voorkomen  Leveringslogistiek  Hogere flexibiliteit & leveringsbetrouwbaarheid  Verschuiving naar een centraal inkoopmodel mogelijk  Logistieke teams  de werkzaamheden kunnen efficiënter worden uitgevoerd 26 Invloed op kosten & tijd (II) P5 presentatie - Abdullah Altintas

27 Aanbevelingen  Rol gemeente en opdrachtgever  Duidelijk verdienmodel  Mogelijkheden beter benutten 27 Praktijk P5 presentatie - Abdullah Altintas

28 Aanbevelingen (2)  Meer kwantitatieve gegevens  Invloed van verschillende locatie- en projectkenmerken op het efficiënte gebruik  Voor- en nadelen van andere oplossingsrichtingen 28 P5 presentatie - Abdullah Altintas Verder onderzoek

29 29 “Not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed until it is faced” James Baldwin (1924 – 1987) P5 presentatie - Abdullah Altintas


Download ppt "P5 Presentatie Abdullah Altintas Design & Construction Management 5 juli 2013 logistiek 2.0 Bouw Op weg naar een efficiënt bouwproces."

Verwante presentaties


Ads door Google