De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In samenwerking met: WELKOM REOB CONGRES ‘GEBRUIKSBESLUIT EN REOB-REGELING 2008’ 27 MEI 2008 CONGRESCENTRUM DE REEHORST TE EDE In samenwerking met:

Verwante presentaties


Presentatie over: "In samenwerking met: WELKOM REOB CONGRES ‘GEBRUIKSBESLUIT EN REOB-REGELING 2008’ 27 MEI 2008 CONGRESCENTRUM DE REEHORST TE EDE In samenwerking met:"— Transcript van de presentatie:

1 In samenwerking met: WELKOM REOB CONGRES ‘GEBRUIKSBESLUIT EN REOB-REGELING 2008’ 27 MEI 2008 CONGRESCENTRUM DE REEHORST TE EDE In samenwerking met:

2 OPENING De heer V. Kimpe Dagvoorzitter Saval B.V. In samenwerking met:

3 Programma Congres 10.00 – 10.10 Opening congres door de dagvoorzitter De heer V. Kimpe, bestuurslid VEBON 10.10 – 10.30Gebruiksbesluit onderhoudsfrequentie De heer R.A.R. van Beurden van Ansul B.V. 10.30 – 10.50Aansprakelijkheid versus onderhoudsinterval De heer R.F. Thunnissen van STV Advocaten 10.50 – 11.10Pauze 11.10 – 11.30Certificatie- eis of wetgeving De heer T.A. Koopmans van NCP Certificatie 11.30 – 11.50Highlights REOB-regeling 2008 De heer P.E. Voshol van Kiwa N.V. 11.50 – 12.00Afsluiting congresprogramma door de dagvoorzitter In samenwerking met:

4 Lunch 12.00 – 13.00 Workshopprogramma “van REOB 2005 naar 2008” 13.00 – 16.00 Vier parallelle workshops door: -de heer F.R. Snel van Kiwa N.V. -de heer P.E. Voshol van Kiwa N.V. -de heer H.L.J. in ’t Veld van NCP Certificatie -de heer H.J. Broos van LPCB Nederland B.V. Aansluitend borrel In samenwerking met:

5

6 GEBRUIKSBESLUIT ONDERHOUDSFREQUENTIE De heer R.A.R. van Beurden Ansul B.V. In samenwerking met:

7 Gebruiksbesluit. Wat nu? In samenwerking met:

8 Gebruiksbesluit: een overzicht Discussie sinds 2005 Veel goede argumenten maar geen gehoor Juli 2007: brief van de Minister: het tij keert – Bereidheid onderhoudsfrequentie te handhaven – Alternatieve besparingen aandragen In samenwerking met:

9 Gebruiksbesluit: een overzicht Juli tot oktober 2007: Onderzoek SIRA – Alternatieve besparingen aangereikt – Totaal besparingspotentieel: € 40 mln 22 januari 2008: Gebruiksbesluit wordt in de kamer vastgesteld. Onderhoudsfrequentie blijft jaarlijks. In samenwerking met:

10 Gebruiksbesluit: een overzicht 4 februari 2008 Tweede kamer neemt motie aan om frequentie toch nu al te halveren 5 maart 2008 Demonstratie Brandwonden Stichting voor de tweede kamer In samenwerking met:

11

12 April 2008: Minister communiceert besluit dat zij de motie gaat uitvoeren In samenwerking met: Motie nr. 70 (controlefrequentie mobiele brandblussers) In deze motie is gevraagd om de controlefrequentie van mobiele brandblussers van één keer per jaar naar één keer per twee jaar te verlagen. Bij brief van 26 februari 2008 heeft de Nederlandse Brandwonden Stichting de Tweede Kamer om heroverweging van die motie verzocht. Naar mijn oordeel heeft de stichting in haar brief geen argumenten, feiten of omstandigheden naar voren gebracht die niet reeds ten tijde van het aanvaarden van de motie bekend waren. Of de motie dient te worden heroverwogen is mijns inziens derhalve geheel aan de Tweede Kamer ter beoordeling. Ik zal de voorgeschreven controlefrequentie van mobiele brandblussers in het ontwerp-Gebruiksbesluit dan ook conform de aangenomen motie wijzigen van éénmaal per jaar in éénmaal per twee jaar.

13 In samenwerking met:

14 Gebruiksbesluit, NEN en REOB NEN-normen: 1 keer per jaar REOB: Conform NEN norm Gebruiksbesluit: minimaal 1 keer per 2 jaar

15 In samenwerking met: Toekomst Discussie over frequentie in relatie tot risico Relatie tussen onderhoudsschema en frequentie Europese norm? Gebruiksbesluit fase 2: kans of bedreiging?

16 In samenwerking met:

17 AANSPRAKELIJKHEID VERSUS ONDERHOUDSINTERVAL De heer mr. R.F. Thunnissen STV Advocaten In samenwerking met:

18 Aansprakelijkheid –Overeenkomst Tekortkoming Schuld/Risico –Wet WA (Wettelijke Aansprakelijkheid) Eigen/andermans handelen of nalaten

19 In samenwerking met: Schade –Materieel geleden verlies gederfde winst –Schadebeperking leveringsvoorwaarden

20 In samenwerking met: Uw aansprakelijkheid –Contractueel Onderhoud garandeert geen absoluut goede werking van brandblusmiddelen Inspanningsverplichting Geen garantie –Leveringsvoorwaarden Schadebeperkingsclausule

21 In samenwerking met: Consequenties wettelijke onderhoudsinterval –Nen-normen en certificaat 1 jaar –Gebruiksbesluit 2 jaar Verzwaring aansprakelijkheid?

22 In samenwerking met: Nee, geen verzwaring juridisch –Aard overeenkomsten blijft hetzelfde –Vrijheid om te blijven afspreken 1 jaar onderhoudsinterval Ja, wel verzwaring feitelijk –Aard onderhoud bij 2 jaar onderhoudsinterval

23 In samenwerking met: Vragen? Indien u na deze presentatie nog vragen heeft, kunt u te allen tijden contact opnemen met: Thunnissen@stv-advocaten.nl

24 In samenwerking met:

25 PAUZE REOB CONGRES ‘GEBRUIKSBESLUIT EN REOB-REGELING 2008’ In samenwerking met:

26 CERTIFICATIE- EIS OF WETGEVING De heer T.A. Koopmans NCP Certificatie In samenwerking met:

27 REOB 2008 Ing. T.A. Koopmans Directeur NCP Certificatie

28 In samenwerking met: Waarom een nieuwe REOB-Regeling?

29 In samenwerking met: Huidige Regeling REOB Bestond al bij het oude NCP Met wijzigingen overgenomen door CCV Quick scan RvA: niet accreditabel

30 In samenwerking met: Problemen met de tekst REOB 2005 Niet consistent (vertaalde NCP regeling) Certificatie = Inspectie Certificaat gericht op de dienst onderhoud

31 In samenwerking met: Nieuwe Regeling 2008 Leidt tot gecertificeerd onderhoud Geen garantie op correcte werking Maximale zekerheid dat het apparaat zal werken

32 In samenwerking met: Waarom accreditatie? Uitvoering door meerdere partijen Harmonisatie vereist (door derden)

33 In samenwerking met: Waarom accreditatie? Raad voor Accreditatie houdt toezicht: Onafhankelijkheid Onpartijdigheid Deskundigheid

34 In samenwerking met: Hoe is Regeling REOB 2008 opgesteld? WG binnen CCV heeft tekst opgesteld TC Brand heeft voorstel gemaakt CCvD heeft voorstel aangenomen

35 In samenwerking met: Wie heeft Regeling REOB 2008 gemaakt? WG samenstelling VEBON / NIVF / VOC / CCV / VNO-NCW / Verzekeraars

36 In samenwerking met: Is alles nu geregeld met REOB 2008? NEEN!

37 In samenwerking met: Nieuwe wetgeving niet consistent met REOB 2008 LPG besluit: jaarlijks Haspels niet genoemd: jaarlijks Diverse wetgevingen noemen nog steeds jaarlijkse controles Verzekeraar: polis noemt jaarlijks

38 In samenwerking met: Gelukkig! Goede overgangsregeling Ingangsdatum 1-7-2008

39 In samenwerking met: U bent aan zet!

40 In samenwerking met:

41 HIGHLIGHTS REOB-REGELING 2008 De heer P.E. Voshol Kiwa N.V. In samenwerking met:

42 Verschillen REOB:2008 versus REOB:2005 Peter Voshol

43 In samenwerking met: Begrippen REOB:2008REOB:2005 Onderhoudsbedrijf levert de dienst onderhoud Onderhoudsbedrijf voert onderhoud uit.  Op specificatie brengen  Werkvaardig  Onderhouden  Niet gebruiksklaar  Hervuld  Goedgekeurd  Afgekeurd  Hervuld

44 In samenwerking met: Toepassingsgebied REOB:2008REOB:2005 5 onderwerpen - DEELCERTIFICATEN  Draagbare brandblustoestellen  Verrijdbare blustoestellen  Vaste slanghaspels – oprolbare slang  Brandslanginstallaties – plat oprolbaar  Droge blusleidingen 4 onderwerpen - 1 totaalcertificaat voor het bedrijf  Draagbare brandblustoestellen  Verrijdbare blustoestellen  Vaste slanghaspels – oprolbare slang  Brandslanginstallaties – plat oprolbaar Bedrijven kunnen kiezen welk deelgebied zij uitvoeren onder keurmerk. Geen keuze mogelijk Toepassingsgebied = tevens soort blusmiddel. Er worden 5 soorten onderscheiden Geen verschil. Per soort verschillende typen. Bij draagbaar: ­Constante druk - schuim e.d. ­Constante druk – poeder ­Patroon – schuim e.d. ­Patroon – poerder ­Kooldioxide (CO2) Geen verschil. 1.2

45 In samenwerking met: Overgangstermijn REOB:2008REOB:2005 Ingangsdatum: 1 juli 2008 Overgangstermijn 1 jaar. Zie www.hetccv.nl Geldig tot 1 juli 2009 Bedrijven moeten vóór 1 juli 2009 een positieve beoordeling hebben ontvangen van hun CI dat het bedrijf voldoet aan de REOB:2008 1.4

46 In samenwerking met: Registratie bij onderhoud REOB:2008REOB:2005 Registratie van onderhoudsstappen. Interpretatie: wat zijn onderhoudstappen? Mogelijkheden: - Checklist (merkspecifiek?) Geen eis voor registratie van onderhoudsstappen. Onderhoudsetiket na afronden onderhoud** Idem; echter etiket oude stijl 2.3

47 In samenwerking met: ** LET OP: Het etiket is gewijzigd. Zie bijlage I REOB:2008  ‘Goedgekeurd’ wordt ‘Onderhouden’  ‘Afgekeurd’ wordt ‘Niet gebruiksklaar’  ‘Hervuld’ blijft als term gehandhaafd. ** LET OP: Het etiket is gewijzigd. Zie bijlage I REOB:2008  ‘Goedgekeurd’ wordt ‘Onderhouden’  ‘Afgekeurd’ wordt ‘Niet gebruiksklaar’  ‘Hervuld’ blijft als term gehandhaafd.

48 In samenwerking met: 2.5 Onderhoudsrapport REOB:2008REOB:2005 Op basis van NEN-EN 671-3 met:  Datum  Naam monteur  NAW REOB bedrijf  NAW locatie van onderhoud  Aantal en soort onderhouden blusmiddel  Omschrijving vervangen onderdelen  Specifiek melden blusmiddelen die niet correct zijn afgerond Onderhoudsrapport kent minder registraties dan 2008 versie. Vaak kon de werkbon met enige aanpassingen als rapport worden gebruikt.

49 In samenwerking met: 2.6 Identiteitspassen REOB:2008REOB:2005 Verplicht; afgifte door of namens het bedrijf. Max. 5 jaar geldig (bijscholing) Geen andere eisen genoemd. Praktijk: passen met een geldigheid van 1 jaar.

50 In samenwerking met: 3.2 Kwaliteitsborging REOB:2008REOB:2005 Kwaliteitssysteem per onderwerp benoemd Globale inhoud benoemd. ISO 9001:2000 certificaat met scope ‘’REOB’’ geeft reductie op audittijd. Zie 4.2.2.1 + 4.2.2.2 (toelatingsonderzoek) en 4.2.4.1 + 4.2.4.2 (controle- audit) Geen relatie benoemd.

51 In samenwerking met: 3.4 Technische voorzieningen REOB:2008REOB:2005 PBM’s nu specifiek benoemd. Deze dienen dus altijd aanwezig te zijn. Niet specifiek benoemd. Afhankelijk van omstandigheid. Geen zware eis.

52 In samenwerking met: 3.5.3 Gebruik van het certificatiemerk - optioneel REOB:2008REOB:2005 Gebruik van het beeldmerk ‘’REOB’’ – indien toegepast - aan regels gebonden. Zie ook H5 + bijlage II. Niet benoemd. 3.5.7 Bezoek CI op locatie REOB:2008REOB:2005 Beding verplicht bezoek van CI op locatie in afspraken / contracten naar relaties Niet benoemd.

53 In samenwerking met: 4.1.2 Multisite REOB:2008REOB:2005 Elke vestiging apart of hoofdvestiging met subs. Mede afhankelijk van scopes per vestiging. Niet benoemd.

54 In samenwerking met: 4.2.2.3 Beoordeling technische voorzieningen – Toelatingsonderzoek REOB:2008REOB:2005 Alle werkplaatsen (mobiel en stationair) beoordelen én van de servicevoertuigen de vierkantswortel van het totaal. Alleen de werkplaats benoemd; geen aantallen. Servicevoertuigen benoemd; geen aantallen.

55 In samenwerking met: 4.2.2.4 Monitoren van uitvoeren van onderhoud - Toelatingsonderzoek REOB:2008REOB:2005 ­Audit van monteur, interview, verificatie van onderhoud en rapportage. ­Aantal monteur: minimaal 2, maximaal √n waarbij n = aantal monteurs ­Minimaal 2 apparaten per blussoort** in de scope (zie par. 1.2) ­Audit: mix van op locatie, werkplaats, servicewagen Aantal te beoordelen monteurs genoemd in een staffel. Aantallen verschillen niet sterk. Werkplaats + audit op locatie genoemd.

56 In samenwerking met: ** LET OP: Bij een erkenning van alle deelcertificaten moeten er dus 5 x 2 = 10 blusmiddelen worden beoordeeld. Blusmiddel = gedefinieerd in certificatieschema; zie par. 1.2 en hoofdstuk 6 ‘Verwijzingen’. Dus ook een beoordeling van 2 installaties droge blusleiding op basis van NEN 1594 Dit geldt dus ook voor de controleonderzoeken 1 x per jaar. ** LET OP: Bij een erkenning van alle deelcertificaten moeten er dus 5 x 2 = 10 blusmiddelen worden beoordeeld. Blusmiddel = gedefinieerd in certificatieschema; zie par. 1.2 en hoofdstuk 6 ‘Verwijzingen’. Dus ook een beoordeling van 2 installaties droge blusleiding op basis van NEN 1594 Dit geldt dus ook voor de controleonderzoeken 1 x per jaar.

57 In samenwerking met: 4.2.4.3 Beoordeling technische voorzieningen – controle- onderzoek REOB:2008REOB:2005 Zie 4.2.2.3 4.2.4.4 Monitoren van uitvoeren van onderhoud - Toelatingsonderzoek REOB:2008REOB:2005 Zie 4.2.2.4 Let op aantallen blusmiddel !!

58 In samenwerking met: 4.4.1 Afwijkingen en sancties REOB:2008REOB:2005 Type A afwijking = schorsen - Onderhoud leidt tot onveilige situatie (?) - Misbruik beeldmerk - Misleiding naar CI toe - 2 maanden na type B afwijking Geen beleid specifiek benoemd. Valt onder reguliere certificatiewerkwijze van de CI. (EN 45011 / EN 45012) Type B afwijking = corr. Maatr. binnen 2 maanden Termijn afhandelen corrigerende maatregelen

59 In samenwerking met: 4.5 Tijdsbesteding door CI REOB:2008REOB:2005 Uitgangspunten voor tijdsbesteding genoemd. ­Met en zonder ISO 9000 ­Per monteur minimaal 2 uur ­werkplaats/ servicevoertuigen minimaal 4 uur Niet benoemd.

60 In samenwerking met: Dank u voor uw aandacht.

61 In samenwerking met:

62 AFSLUITING De heer V. Kimpe Dagvoorzitter Saval B.V. In samenwerking met:

63 BEDANKT VOOR UW AANDACHT! In samenwerking met:

64 Vervolg Programma Lunch 12.00 – 13.00 Workshopprogramma “van REOB 2005 naar 2008” 13.00 – 16.00 Vier parallelle workshops door: -de heer F.R. Snel van Kiwa N.V. -de heer P.E. Voshol van Kiwa N.V. -de heer H.L.J. in ’t Veld van NCP Certificatie -de heer H.J. Broos van LPCB Nederland B.V. Aansluitend borrel In samenwerking met:


Download ppt "In samenwerking met: WELKOM REOB CONGRES ‘GEBRUIKSBESLUIT EN REOB-REGELING 2008’ 27 MEI 2008 CONGRESCENTRUM DE REEHORST TE EDE In samenwerking met:"

Verwante presentaties


Ads door Google