De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘GEBRUIKSBESLUIT EN REOB-REGELING 2008’

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘GEBRUIKSBESLUIT EN REOB-REGELING 2008’"— Transcript van de presentatie:

1 ‘GEBRUIKSBESLUIT EN REOB-REGELING 2008’
In samenwerking met: WELKOM REOB CONGRES ‘GEBRUIKSBESLUIT EN REOB-REGELING 2008’ 27 MEI 2008 CONGRESCENTRUM DE REEHORST TE EDE

2 In samenwerking met: OPENING De heer V. Kimpe Dagvoorzitter Saval B.V.

3 Programma Congres 10.00 – 10.10 Opening congres door de dagvoorzitter
In samenwerking met: Programma Congres 10.00 – Opening congres door de dagvoorzitter De heer V. Kimpe, bestuurslid VEBON 10.10 – Gebruiksbesluit onderhoudsfrequentie De heer R.A.R. van Beurden van Ansul B.V. 10.30 – Aansprakelijkheid versus onderhoudsinterval De heer R.F. Thunnissen van STV Advocaten 10.50 – Pauze 11.10 – Certificatie- eis of wetgeving De heer T.A. Koopmans van NCP Certificatie 11.30 – Highlights REOB-regeling 2008 De heer P.E. Voshol van Kiwa N.V. 11.50 – Afsluiting congresprogramma door de dagvoorzitter

4 Workshopprogramma “van REOB 2005 naar 2008”
In samenwerking met: Lunch 12.00 – 13.00 Workshopprogramma “van REOB 2005 naar 2008” 13.00 – Vier parallelle workshops door: - de heer F.R. Snel van Kiwa N.V. - de heer P.E. Voshol van Kiwa N.V. - de heer H.L.J. in ’t Veld van NCP Certificatie - de heer H.J. Broos van LPCB Nederland B.V. Aansluitend borrel

5 In samenwerking met:

6 GEBRUIKSBESLUIT ONDERHOUDSFREQUENTIE
In samenwerking met: GEBRUIKSBESLUIT ONDERHOUDSFREQUENTIE De heer R.A.R. van Beurden Ansul B.V.

7 Gebruiksbesluit. Wat nu?
In samenwerking met: Gebruiksbesluit. Wat nu?

8 Gebruiksbesluit: een overzicht
In samenwerking met: Gebruiksbesluit: een overzicht Discussie sinds 2005 Veel goede argumenten maar geen gehoor Juli 2007: brief van de Minister: het tij keert Bereidheid onderhoudsfrequentie te handhaven Alternatieve besparingen aandragen

9 Gebruiksbesluit: een overzicht
In samenwerking met: Gebruiksbesluit: een overzicht Juli tot oktober 2007: Onderzoek SIRA Alternatieve besparingen aangereikt Totaal besparingspotentieel: € 40 mln 22 januari 2008: Gebruiksbesluit wordt in de kamer vastgesteld. Onderhoudsfrequentie blijft jaarlijks.

10 Gebruiksbesluit: een overzicht
In samenwerking met: Gebruiksbesluit: een overzicht 4 februari Tweede kamer neemt motie aan om frequentie toch nu al te halveren 5 maart Demonstratie Brandwonden Stichting voor de tweede kamer

11 In samenwerking met:

12 In samenwerking met: April 2008: Minister communiceert besluit dat zij de motie gaat uitvoeren Motie nr. 70 (controlefrequentie mobiele brandblussers) In deze motie is gevraagd om de controlefrequentie van mobiele brandblussers van één keer per jaar naar één keer per twee jaar te verlagen. Bij brief van 26 februari 2008 heeft de Nederlandse Brandwonden Stichting de Tweede Kamer om heroverweging van die motie verzocht. Naar mijn oordeel heeft de stichting in haar brief geen argumenten, feiten of omstandigheden naar voren gebracht die niet reeds ten tijde van het aanvaarden van de motie bekend waren. Of de motie dient te worden heroverwogen is mijns inziens derhalve geheel aan de Tweede Kamer ter beoordeling. Ik zal de voorgeschreven controlefrequentie van mobiele brandblussers in het ontwerp-Gebruiksbesluit dan ook conform de aangenomen motie wijzigen van éénmaal per jaar in éénmaal per twee jaar.

13 In samenwerking met:

14 Gebruiksbesluit, NEN en REOB
In samenwerking met: Gebruiksbesluit, NEN en REOB NEN-normen: 1 keer per jaar REOB: Conform NEN norm Gebruiksbesluit: minimaal 1 keer per 2 jaar

15 Toekomst risico Relatie tussen onderhoudsschema en frequentie
In samenwerking met: Toekomst Discussie over frequentie in relatie tot risico Relatie tussen onderhoudsschema en frequentie Europese norm? Gebruiksbesluit fase 2: kans of bedreiging?

16 In samenwerking met:

17 AANSPRAKELIJKHEID VERSUS ONDERHOUDSINTERVAL
In samenwerking met: AANSPRAKELIJKHEID VERSUS ONDERHOUDSINTERVAL De heer mr. R.F. Thunnissen STV Advocaten

18 Aansprakelijkheid Overeenkomst Wet Tekortkoming Schuld/Risico
WA (Wettelijke Aansprakelijkheid) Eigen/andermans handelen of nalaten

19 Schade Materieel Schadebeperking geleden verlies gederfde winst
leveringsvoorwaarden

20 Uw aansprakelijkheid Contractueel Leveringsvoorwaarden
Onderhoud garandeert geen absoluut goede werking van brandblusmiddelen Inspanningsverplichting Geen garantie Leveringsvoorwaarden Schadebeperkingsclausule

21 Consequenties wettelijke onderhoudsinterval
Nen-normen en certificaat 1 jaar Gebruiksbesluit 2 jaar Verzwaring aansprakelijkheid?

22 Nee, geen verzwaring juridisch
Aard overeenkomsten blijft hetzelfde Vrijheid om te blijven afspreken 1 jaar onderhoudsinterval Ja, wel verzwaring feitelijk Aard onderhoud bij 2 jaar onderhoudsinterval

23 Vragen? Indien u na deze presentatie nog vragen heeft, kunt u te allen
tijden contact opnemen met:

24 In samenwerking met:

25 ‘GEBRUIKSBESLUIT EN REOB-REGELING 2008’
In samenwerking met: PAUZE REOB CONGRES ‘GEBRUIKSBESLUIT EN REOB-REGELING 2008’

26 CERTIFICATIE- EIS OF WETGEVING De heer T.A. Koopmans NCP Certificatie
In samenwerking met: CERTIFICATIE- EIS OF WETGEVING De heer T.A. Koopmans NCP Certificatie

27 REOB 2008 Ing. T.A. Koopmans Directeur NCP Certificatie

28 Waarom een nieuwe REOB-Regeling?

29 Huidige Regeling REOB Bestond al bij het oude NCP
Met wijzigingen overgenomen door CCV Quick scan RvA: niet accreditabel

30 Problemen met de tekst REOB 2005
Niet consistent (vertaalde NCP regeling) Certificatie = Inspectie Certificaat gericht op de dienst onderhoud

31 Nieuwe Regeling 2008 Leidt tot gecertificeerd onderhoud
Geen garantie op correcte werking Maximale zekerheid dat het apparaat zal werken

32 Uitvoering door meerdere partijen Harmonisatie vereist (door derden)
Waarom accreditatie? Uitvoering door meerdere partijen Harmonisatie vereist (door derden)

33 Waarom accreditatie? Raad voor Accreditatie houdt toezicht:
Onafhankelijkheid Onpartijdigheid Deskundigheid

34 Hoe is Regeling REOB 2008 opgesteld?
WG binnen CCV heeft tekst opgesteld TC Brand heeft voorstel gemaakt CCvD heeft voorstel aangenomen

35 Wie heeft Regeling REOB 2008 gemaakt?
WG samenstelling VEBON / NIVF / VOC / CCV / VNO-NCW / Verzekeraars

36 Is alles nu geregeld met REOB 2008?
NEEN!

37 Nieuwe wetgeving niet consistent met REOB LPG besluit: jaarlijks Haspels niet genoemd: jaarlijks Diverse wetgevingen noemen nog steeds jaarlijkse controles Verzekeraar: polis noemt jaarlijks

38 Goede overgangsregeling Ingangsdatum 1-7-2008
Gelukkig! Goede overgangsregeling Ingangsdatum

39 U bent aan zet!

40 In samenwerking met:

41 HIGHLIGHTS REOB-REGELING 2008 De heer P.E. Voshol Kiwa N.V.
In samenwerking met: HIGHLIGHTS REOB-REGELING 2008 De heer P.E. Voshol Kiwa N.V.

42 Verschillen REOB:2008 versus REOB:2005
In samenwerking met: Verschillen REOB:2008 versus REOB:2005 Peter Voshol

43 Onderhoudsbedrijf levert de dienst onderhoud
In samenwerking met: Begrippen REOB:2008 REOB:2005 Onderhoudsbedrijf levert de dienst onderhoud Onderhoudsbedrijf voert onderhoud uit. Op specificatie brengen Werkvaardig Onderhouden Niet gebruiksklaar Hervuld Goedgekeurd Afgekeurd

44 5 onderwerpen - DEELCERTIFICATEN Draagbare brandblustoestellen
In samenwerking met: Toepassingsgebied REOB:2008 REOB:2005 5 onderwerpen - DEELCERTIFICATEN Draagbare brandblustoestellen Verrijdbare blustoestellen Vaste slanghaspels – oprolbare slang Brandslanginstallaties – plat oprolbaar Droge blusleidingen 4 onderwerpen totaalcertificaat voor het bedrijf Bedrijven kunnen kiezen welk deelgebied zij uitvoeren onder keurmerk. Geen keuze mogelijk Toepassingsgebied = tevens soort blusmiddel. Er worden 5 soorten onderscheiden Geen verschil. Per soort verschillende typen. Bij draagbaar: Constante druk - schuim e.d. Constante druk – poeder Patroon – schuim e.d. Patroon – poerder Kooldioxide (CO2) 1.2

45 Overgangstermijn 1 jaar. Zie www.hetccv.nl Geldig tot 1 juli 2009
In samenwerking met: Overgangstermijn REOB:2008 REOB:2005 Ingangsdatum: 1 juli 2008 Overgangstermijn 1 jaar. Zie Geldig tot 1 juli 2009 Bedrijven moeten vóór 1 juli 2009 een positieve beoordeling hebben ontvangen van hun CI dat het bedrijf voldoet aan de REOB:2008 1.4

46 Registratie bij onderhoud
In samenwerking met: Registratie bij onderhoud REOB:2008 REOB:2005 Registratie van onderhoudsstappen. Interpretatie: wat zijn onderhoudstappen? Mogelijkheden: Checklist (merkspecifiek?) Geen eis voor registratie van onderhoudsstappen. Onderhoudsetiket na afronden onderhoud** Idem; echter etiket oude stijl 2.3

47 Het etiket is gewijzigd. Zie bijlage I REOB:2008
In samenwerking met: ** LET OP: Het etiket is gewijzigd. Zie bijlage I REOB:2008 ‘Goedgekeurd’ wordt ‘Onderhouden’ ‘Afgekeurd’ wordt ‘Niet gebruiksklaar’ ‘Hervuld’ blijft als term gehandhaafd.

48 Op basis van NEN-EN 671-3 met: Datum Naam monteur NAW REOB bedrijf
In samenwerking met: Onderhoudsrapport REOB:2008 REOB:2005 Op basis van NEN-EN met: Datum Naam monteur NAW REOB bedrijf NAW locatie van onderhoud Aantal en soort onderhouden blusmiddel Omschrijving vervangen onderdelen Specifiek melden blusmiddelen die niet correct zijn afgerond Onderhoudsrapport kent minder registraties dan 2008 versie. Vaak kon de werkbon met enige aanpassingen als rapport worden gebruikt. 2.5

49 Verplicht; afgifte door of namens het bedrijf.
In samenwerking met: 2.6 Identiteitspassen REOB:2008 REOB:2005 Verplicht; afgifte door of namens het bedrijf. Max. 5 jaar geldig (bijscholing) Geen andere eisen genoemd. Praktijk: passen met een geldigheid van 1 jaar.

50 Kwaliteitsborging REOB:2008 REOB:2005
In samenwerking met: 3.2 Kwaliteitsborging REOB:2008 REOB:2005 Kwaliteitssysteem per onderwerp benoemd Globale inhoud benoemd. ISO 9001:2000 certificaat met scope ‘’REOB’’ geeft reductie op audittijd. Zie (toelatingsonderzoek) en (controle-audit) Geen relatie benoemd.

51 Technische voorzieningen
In samenwerking met: Technische voorzieningen REOB:2008 REOB:2005 PBM’s nu specifiek benoemd. Deze dienen dus altijd aanwezig te zijn. Niet specifiek benoemd. Afhankelijk van omstandigheid. Geen zware eis. 3.4

52 Gebruik van het certificatiemerk - optioneel REOB:2008 REOB:2005
In samenwerking met: Gebruik van het certificatiemerk - optioneel REOB:2008 REOB:2005 Gebruik van het beeldmerk ‘’REOB’’ – indien toegepast - aan regels gebonden. Zie ook H5 + bijlage II. Niet benoemd. 3.5.3 Bezoek CI op locatie REOB:2008 REOB:2005 Beding verplicht bezoek van CI op locatie in afspraken / contracten naar relaties Niet benoemd. 3.5.7

53 Elke vestiging apart of hoofdvestiging met subs.
In samenwerking met: 4.1.2 Multisite REOB:2008 REOB:2005 Elke vestiging apart of hoofdvestiging met subs. Mede afhankelijk van scopes per vestiging. Niet benoemd.

54 Beoordeling technische voorzieningen – Toelatingsonderzoek
In samenwerking met: Beoordeling technische voorzieningen – Toelatingsonderzoek REOB:2008 REOB:2005 Alle werkplaatsen (mobiel en stationair) beoordelen én van de servicevoertuigen de vierkantswortel van het totaal. Alleen de werkplaats benoemd; geen aantallen. Servicevoertuigen benoemd; geen aantallen.

55 Monitoren van uitvoeren van onderhoud - Toelatingsonderzoek REOB:2008
In samenwerking met: Monitoren van uitvoeren van onderhoud - Toelatingsonderzoek REOB:2008 REOB:2005 Audit van monteur, interview, verificatie van onderhoud en rapportage. Aantal monteur: minimaal 2, maximaal √n waarbij n = aantal monteurs Minimaal 2 apparaten per blussoort** in de scope (zie par. 1.2) Audit: mix van op locatie, werkplaats, servicewagen Aantal te beoordelen monteurs genoemd in een staffel. Aantallen verschillen niet sterk. Werkplaats + audit op locatie genoemd.

56 Dit geldt dus ook voor de controleonderzoeken 1 x per jaar.
In samenwerking met: ** LET OP: Bij een erkenning van alle deelcertificaten moeten er dus 5 x 2 = 10 blusmiddelen worden beoordeeld. Blusmiddel = gedefinieerd in certificatieschema; zie par. 1.2 en hoofdstuk 6 ‘Verwijzingen’. Dus ook een beoordeling van 2 installaties droge blusleiding op basis van NEN 1594 Dit geldt dus ook voor de controleonderzoeken 1 x per jaar.

57 Beoordeling technische voorzieningen – controle-onderzoek REOB:2008
In samenwerking met: Beoordeling technische voorzieningen – controle-onderzoek REOB:2008 REOB:2005 Zie Monitoren van uitvoeren van onderhoud - Toelatingsonderzoek REOB:2008 REOB:2005 Zie Let op aantallen blusmiddel !!

58 Afwijkingen en sancties REOB:2008 REOB:2005
In samenwerking met: Afwijkingen en sancties REOB:2008 REOB:2005 Type A afwijking = schorsen Onderhoud leidt tot onveilige situatie (?) Misbruik beeldmerk Misleiding naar CI toe 2 maanden na type B afwijking Geen beleid specifiek benoemd. Valt onder reguliere certificatiewerkwijze van de CI. (EN / EN 45012) Type B afwijking = corr. Maatr. binnen 2 maanden Termijn afhandelen corrigerende maatregelen 4.4.1

59 Tijdsbesteding door CI REOB:2008 REOB:2005
In samenwerking met: 4.5 Tijdsbesteding door CI REOB:2008 REOB:2005 Uitgangspunten voor tijdsbesteding genoemd. Met en zonder ISO 9000 Per monteur minimaal 2 uur werkplaats/ servicevoertuigen minimaal 4 uur Niet benoemd.

60 In samenwerking met: Dank u voor uw aandacht.

61 In samenwerking met:

62 AFSLUITING De heer V. Kimpe
In samenwerking met: AFSLUITING De heer V. Kimpe Dagvoorzitter Saval B.V.

63 BEDANKT VOOR UW AANDACHT!
In samenwerking met: BEDANKT VOOR UW AANDACHT!

64 Vervolg Programma Lunch 12.00 – 13.00
In samenwerking met: Vervolg Programma Lunch 12.00 – 13.00 Workshopprogramma “van REOB 2005 naar 2008” 13.00 – Vier parallelle workshops door: - de heer F.R. Snel van Kiwa N.V. - de heer P.E. Voshol van Kiwa N.V. - de heer H.L.J. in ’t Veld van NCP Certificatie - de heer H.J. Broos van LPCB Nederland B.V. Aansluitend borrel


Download ppt "‘GEBRUIKSBESLUIT EN REOB-REGELING 2008’"

Verwante presentaties


Ads door Google