De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LRP ALGEMEEN release 2.1 Koos Willemse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LRP ALGEMEEN release 2.1 Koos Willemse."— Transcript van de presentatie:

1 LRP ALGEMEEN release 2.1 Koos Willemse

2 Deze instructie behandelt ALGEMENE ONDERWERPEN
Zet het programma op DIAVOORSTELLING; klik op uw keuze: Stoppen LRP Dienstverlening LRP-team Inloggen Wachtwoord wijzigen Signaleringen (meldingen) Gemeentesjablonen Sorteringen Kerkelijk Register (BA, PW) Begin STOP ALGEMEEN DIENSTVERL. INLOGGEN WACHTWOORD SIGNALERING SJABLONEN SORTERING KERK.REG. START

3 LRP

4 LRP Lokaal beheerder Leden- administrateur Dienstenorganisatie
kerkelijke structuur geregistreerden overige contacten Leden- administrateur Dienstenorganisatie Bijdragen- administrateur Pastoraal medewerker

5 autoriseert andere gebruikers maakt fondsen aan maakt abonnementen aan
maakt sjablonen aan regelt meldingen naar gebruiker vraagbaak verantwoordelijk voor onderhoud en beheer gegevens beheer fondsen beheer abonnementen maakt financiële rapportage verleent pastorale zorg Lokaal beheerder Leden- administrateur Bijdragen- administrateur Pastoraal medewerker

6 Voor de gemeenten die een lokale applicatie willen gebruiken in combinatie met LRP is er een XML-koppeling van LRP naar lokale pakketten beschikbaar. Zie hiervoor:

7 Notities: Op verschillende plaatsen in LRP is het mogelijk notities aan te brengen (bijv. bij PE, geregistreerde of huisbezoek). Er zijn persoonlijke notities en publieke notities. Publieke notities kunnen worden gelezen door alle andere gebruikers in de gemeente. Persoonlijke notities zijn maker gerelateerd en kunnen alleen door de maker zelf worden gelezen.

8 Zaken om goede afspraken over te maken:
Inzien Gebruiken Bewerken Verwijderen Selecties (schrijfbaar *) LB-LA-BA-PW maker-LB Groepen **) LA-BA-PW Vrije gebieden **) LA-BA-LB Publieke notities maker maker-LA Contactmomenten PW (maker) Bewaarde uitdraaien Sorteringen *) Met vinkje bij de optie “selectie schrijven”; NB selecties aangemaakt in release 1.0 zijn altijd schrijfbaar! **) voor gebruik altijd herbepalen

9 Spreek ook af wie wijzigingen aanbrengt die door meerdere geautoriseerden kunnen worden aangebracht:
kan door bij voorkeur door PE-Adreswijziging LA-BA LA Adres onbekend LB-LA ongeldige PE aanpassen LA-BA-PW

10 TIP Om zonder gevaar voor uw eigen administratie iets te kunnen proberen is een oefensite beschikbaar met gegevens uit uw eigen gemeente Inloggen kan met dezelfde gegevens als die van de ‘echte’ site; na inloggen is het oefenbestand (genaamd TESTOMGEVING) te herkennen aan de blauwe achtergrond De site wordt regelmatig ververst

11 Hoe de ledenregistratie is geregeld in de kerkorde is te vinden in het document LRP en de Kerkorde; hierin komt ook het onderwerp privacy ter sprake. Belangrijk hierbij: de kerkenraad is verantwoordelijk voor de plaatselijke ledenadministratie en dus ook voor het plaatselijk gebruik van de LRP.

12 Dienstverlening LRP-team Inloggen Wachtwoord wijzigen
EINDE LRP Stoppen LRP Dienstverlening LRP-team Inloggen Wachtwoord wijzigen Signaleringen (meldingen) Gemeentesjablonen Sorteringen Kerkelijk Register (BA, PW) Begin STOP ALGEMEEN DIENSTVERL. INLOGGEN WACHTWOORD SIGNALERING SJABLONEN SORTERING KERK.REG. START

13 DIENSTVERLENING LRP-TEAM

14 Taken van het LRP-team Onderhoud kerkelijke structuren (m.n. realiseren van fusies, federaties, aanmerkingen, wijkwijzigingen in LRP) Uit handen nemen van (productie-)werk dat een gemeent zelf niet wil of kan doen, bijv. afdrukken van acceptgiro’s, combinatieformulieren etc. uitvoeren van bijdragenadministratie (actie kerkbalans, solidariteitskas, eindejaarscollecte, etc. uitvoeren van lokaal beheer (sleutels en/of secties) invoeren van (leden-)mutaties en toezeggingen Beantwoorden van vragen en oplossen van problemen rond het gebruik van LRP

15 Hulp en advies bij (her)inrichten van de plaatselijke organisatie rond leden- en bijdragenadministratie Ondersteuning ter plaatse Organiseren van trainingen in Utrecht en op locatie Voor alle mogelijkheden en tarieven: zie lrp-netwerk.pkn.nl Voor meer informatie:

16 Fusies, wijkwijzigingen, etc.
Is er in uw gemeente sprake van een fusie, federatie, aanmerking, samenvoeging of splitsing van wijkgemeenten: Graag z.s.m. melden aan Formele stukken (verenigingsbesluit, classisbesluit, fusieacte) liefst digitaal toesturen LRP-team brengt in overleg met u de wijzigingen aan.

17 Overige dienstverlening/ondersteuning
Zie productenoverzicht Bij uitbesteding van werkzaamheden rond fondsen is duidelijkheid over taakverdeling belangrijk. Voor richtlijnen zie DO financieel beheer

18 EINDE DIENSTVERLENING LRP-TEAM Stoppen LRP Dienstverlening LRP-team
Inloggen Wachtwoord wijzigen Signaleringen (meldingen) Gemeentesjablonen Sorteringen Kerkelijk Register (BA, PW) Begin STOP ALGEMEEN DIENSTVERL. INLOGGEN WACHTWOORD SIGNALERING SJABLONEN SORTERING KERK.REG. START

19 LRP INLOGGEN EN NAVIGEREN

20 Website https://lrp.pkn.nl/
inloggen - adres - wachtwoord sleutel NB: kies een geldig adres i.v.m. berichtgeving

21 NB geef een verandering van emailadres aan de LB door
Als het adres van de LB verandert zijn er drie opties: maak een andere sleutel de LB-sleutel maak een andere sleutel de LB-sleutel en wijzig daarmee ingelogd als LB het adres van de oorspronkelijke sleutel neem contact op met de Helpdesk of

22 Wat te doen als inloggen niet lukt en volgende scherm verschijnt?
klik op

23 vul in - adres - wachtwoord sleutel #1 roep een nieuw sleutelgetal op vul in bij sleutel #2 -

24 log nu opnieuw in lukt het inloggen nog niet, neem contact op met uw LB

25 Navigeren in LRP: startpagina scherm verversen pagina terug pagina heen uitloggen

26 Het is niet mogelijk om in dezelfde browser tegelijk met twee verschillende rollen in te loggen
Het is wel mogelijk om in dezelfde browser met dezelfde rol tegelijkertijd twee tabbladen open te hebben

27 zgn. broodkruimelspoor
hiermee is snel tussen de vensters heen en weer te schakelen

28 EINDE INLOGGEN EN NAVIGEREN Stoppen LRP Dienstverlening LRP-team
Wachtwoord wijzigen Signaleringen (meldingen) Gemeentesjablonen Sorteringen Kerkelijk Register (BA, PW) Begin STOP ALGEMEEN DIENSTVERL. INLOGGEN WACHTWOORD SIGNALERING SJABLONEN SORTERING KERK.REG. START

29 LRP WACHTWOORD WIJZIGEN

30 procedure is gelijk voor BA, LA, LB en PW
tik hier het nieuwe wachtwoord in en sla op

31 Dienstverlening LRP-team Inloggen Wachtwoord wijzigen
EINDE WACHTWOORD Stoppen LRP Dienstverlening LRP-team Inloggen Wachtwoord wijzigen Signaleringen (meldingen) Gemeentesjablonen Sorteringen Kerkelijk Register (BA, PW) Begin STOP ALGEMEEN DIENSTVERL. INLOGGEN WACHTWOORD SIGNALERING SJABLONEN SORTERING KERK.REG. START

32 SIGNALERINGEN (MELDINGEN)
LRP SIGNALERINGEN (MELDINGEN)

33 Signalering (wie krijgt welke melding)
Iedere gebruiker ontvangt meldingen uit LRP, gerelateerd aan rol en autorisatie. Na het inloggen worden de nieuwe meldingen zichtbaar.

34 Er is een beperkt aantal standaard-meldingen
de overige meldingen zijn in te stellen door de LB. standaardmeldingen BA LA PW geboorte - ja overlijden overschrijving geaccepteerd overschrijving geweigerd overschrijving verzoek verbintenis verbreken verbintenis verhuizing buiten (wijk)gemeente verhuizing binnen (wijk)gemeente

35 Instelling signaleringen
kies tabblad wijkgemeenten

36 selecteer de wijkgemeente en klik op
kies tabblad

37

38 om een signalering in te stellen: selecteer het type melding en kies

39

40

41

42 onder in te lichten overige gebruikers is het mogelijk om met name genoemde systeemgebruikers de meldingen te laten ontvangen opslaan !

43 Einde Signaleringen Stoppen LRP Dienstverlening LRP-team Inloggen
Wachtwoord wijzigen Signaleringen (meldingen) Gemeentesjablonen Sorteringen Kerkelijk Register (BA, PW) Begin STOP ALGEMEEN DIENSTVERL. INLOGGEN WACHTWOORD SIGNALERING SJABLONEN SORTERING KERK.REG. START

44 LRP GEMEENTESJABLONEN

45 LRP kent een aantal modellen voor .pdf-documenten.
De landelijke modellen kunnen enigszins worden aangepast. Dit moet door de LB gebeuren. Wanneer de gemeente gebruik maakt van de fondswerving via LRP moeten in elk geval de Toezeggingsbrief en de Toezeggingsbriefinitieel worden aangemaakt

46 zoeken in sjablonen nieuw sjabloon maken naamgeving en omschrijving bewerken sjabloon veranderen sjabloon verwijderen

47 Bij alle sjablonen komen twee tabbladen voor
Via het tabblad instellingen zijn (afhankelijk van het soort sjabloon) meer of minder opties in te schakelen. Voor de toezeggingsbrieven is het aantal mogelijkheden maximaal

48 Bij selecteren van een instelling verschijnt het volgende venster
Een vinkje betekent tonen

49 Om een gemeentesjabloon aan te maken, wordt een landelijk sjabloon opgeroepen en onder eigen naam opgeslagen kies

50 landelijke naam eigen naam eigen toelichting opslaan

51 een voorbeeld verschijnt (in dit geval van een herinnerings e-mail voor een betaling)
dubbel klikken op het gekleurde vakje geeft de mogelijkheid om de tekst te veranderen

52 de beschikbare variabelen (tussen #) kunnen in de tekst worden gekopieerd: het systeem geeft bij uitdraai de juiste waarden sla alles op

53 voorbeeld van een Uitdraaibrief

54 voorbeeld etiket + vrij veld
bewerken bewerken

55 → voorbeeld etiket + sectie bewerken etiket + wijkgemeente +sectie
kopieer etiket + wijkgemeente +sectie

56 voorbeeld herinneringsbrief

57 voorbeeld toezeggings-brief met acceptgiro

58 het resultaat is te zien door op
te klikken

59 voorbeeld toezeggings-briefinitieel

60 voorbeeld toezeggingsbrief leeg; hierin zijn via tabblad instellingen de diverse onderdelen wel of niet in de brief te zetten

61 Bij opening van een sjabloon is het volgende te zien:
dubbelklik op een van de kleuren, verander niets, maar sla op, de sjabloon komt te voorschijn

62 EINDE GEMEENTESJABLONEN Stoppen LRP Dienstverlening LRP-team Inloggen
Wachtwoord wijzigen Signaleringen (meldingen) Gemeentesjablonen Sorteringen Kerkelijk Register (BA, PW) Begin STOP ALGEMEEN DIENSTVERL. INLOGGEN WACHTWOORD SIGNALERING SJABLONEN SORTERING KERK.REG. START

63 LRP SORTERINGEN

64 BA LA LB PW

65 naast landelijke sorteringen die gebruikt kunnen worden, is het ook mogelijk om als gemeente eigen sorteringen samen te stellen

66 ga naar tabblad kies geef herkenbare naam kies tussen persoon en PE vul zo nodig wijkgemeente in klik op

67 kies een sorteervolgorde
selecteer een type

68 bepaal de sortering sla op

69 herhaal dit proces LET OP: ieder geautoriseerde kan deze sorteringen zien, gebruiken en wijzigen; maak dus goede afspraken hierover

70 Dienstverlening LRP-team Inloggen Wachtwoord wijzigen
EINDE SORTERINGEN Stoppen LRP Dienstverlening LRP-team Inloggen Wachtwoord wijzigen Signaleringen (meldingen) Gemeentesjablonen Sorteringen Kerkelijk Register (BA, PW) Begin STOP ALGEMEEN DIENSTVERL. INLOGGEN WACHTWOORD SIGNALERING SJABLONEN SORTERING KERK.REG. START

71 LRP KERKELIJK REGISTER (BA, PW)
voor kerkelijk register LB zie module KSO voor kerkelijk register LA zie module GEREGISTREERDEN

72 BA PW het kerkelijk register geeft algemene gegevens over kerkelijke gemeenten en classes

73 nu zijn de algemene gegevens in te zien (voor zover ingevuld!)

74 NB: dit levert alleen resultaat als die plaatsnaam wordt ingevuld waar zich het contactadres van de kerk bevindt bijv. Heumen invullen levert niets op; het contactadres van de Prot. Gem. te Heumen is in Malden (het is dus het beste om op Naam te zoeken!) Ook nu zijn de algemene gegevens van de betreffende gemeente in te zien

75

76 hier zijn de details van de classis op te zoeken

77 EINDE KERKELIJK REGISTER BA, PW Stoppen LRP Dienstverlening LRP-team
Inloggen Wachtwoord wijzigen Signaleringen (meldingen) Gemeentesjablonen Sorteringen Kerkelijk Register (BA, PW) Begin STOP ALGEMEEN DIENSTVERL. INLOGGEN WACHTWOORD SIGNALERING SJABLONEN SORTERING KERK.REG. START


Download ppt "LRP ALGEMEEN release 2.1 Koos Willemse."

Verwante presentaties


Ads door Google