De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LRP GEREGISTREERDEN release 2.1 Koos Willemse. Deze instructie behandelt het onderwerp GEREGISTREERDEGEGEVENS. Zet het programma op DIAVOORSTELLING; klik.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LRP GEREGISTREERDEN release 2.1 Koos Willemse. Deze instructie behandelt het onderwerp GEREGISTREERDEGEGEVENS. Zet het programma op DIAVOORSTELLING; klik."— Transcript van de presentatie:

1 LRP GEREGISTREERDEN release 2.1 Koos Willemse

2 Deze instructie behandelt het onderwerp GEREGISTREERDEGEGEVENS. Zet het programma op DIAVOORSTELLING; klik op uw keuze: Stoppen Algemeen Gegevens geregistreerden Wijziging kerkelijke gegevens Wijziging burgerlijke gegevens Huisbezoeken Uitdraai gegevens Documenten via Planner Begin STOP HUISBEZOEK ALGEMEEN START UITDRAAIEN GEGEVENS PLANNER WIJZIGING KERK. GEG. WIJZIGING KERK. GEG. WIJZIGING BURG. GEG. WIJZIGING BURG. GEG.

3 LRP ALGEMEEN

4 GBA gemeentelijke basisadministratie SILA ( S tichting I nterkerkelijke L eden A dministratie) Geregistreerden van deelnemende kerkgenootschappen liggen daar vast; zo kunnen GBA-mutaties naar het juiste kerk- genootschap worden gestuurd. LRP (Ledenregistratie P rotestantse K erk) Aan- en afmeldingen Plaatsen en verwijderen van SILA-stip (afnemers- indicatie) Mutaties voor alle deelnemende kerkgenootschappen Mutaties voor Protestantse Kerk in Nederland SILA, GBA en LRP

5 GBA gemeentelijke basisadministratie SILA ( S tichting I nterkerkelijke L eden A dministratie) Geregistreerden van deelnemende kerkgenootschappen liggen daar vast; zo kunnen GBA-mutaties naar het juiste kerk- genootschap worden gestuurd. LRP (Ledenregistratie P rotestantse K erk) Bij SILA-bezwaar SILA, GBA en LRP X X Bij GBA-bezwaar

6 LRP SILA •Aanmelding naar SILA / GBA, bij : •Opname in registratie •Verwijdering SILA-blokkade GBA •Afmelding naar SILA / GBA, bij: •Aanbrengen SILA/blokkade •Uitschrijving •Overlijden Mutatiestromen vanuit LRP

7 LRP SILAGBA Mutatiestromen naar LRP •Melding (na aanmelding door LRP) dat: •Afnemersindicatie (SILA-stip) is geplaatst •Persoon al een SILA-stip heeft •Persoon met die gegevens niet bekend is •Soorten mutaties: •Verhuizing, vertrek buitenland •Naamswijziging en naamgebruik •Begin- en einddatum verbintenis •Datum overlijden

8 Meldingen: SILA uitvallers Algemeen: De meldingen wijzen doorgaans op een situatie waarin de gegevens van de geregistreerde in LRP anders zijn dan de GBA/SILA-mutatie verwacht. Hierna een overzicht van de meest voorkomende meldingen met daarbij een advies voor de LA over de gewenste actie. Het tabblad SILA-berichten van het geregistreerdedossier kan meer informatie geven die bij de beoordeling van de melding nuttig is

9 Wijziging burgerlijke staat, bv.: Een SILA-mutatie met een verbintenisdatum, terwijl er al een verbintenis is (of juist met ontbindingsdatum, terwijl verbintenis al ontbonden is) → LA: controle, evt. aanpassing LRP-gegevens Een SILA-mutatie met ontbinding van verbintenis terwijl de geregistreerde in LRP geen verbintenis heeft → LA: controle, evt. aanpassing LRP-gegevens

10 Wijziging burgerlijke staat, bv.: Naam partner in SILA-bericht klopt niet met naam partner in LRP → LA: controle, evt. aanpassing LRP-gegevens Geregistreerde of partner is niet meer in LRP-registratie (bv. overleden) → LA: controle: is persoon echt overleden? Evt. correctie LRP-gegevens Verbintenis of ontbindingsdata in SILA-bericht t.o.v. LRP ongelijk / niet volledig → LA: controle, evt. corrigeren en/of aanvullen Bericht van overlijden Al aanwezige overlijdensdatum in LRP komt niet overeen met datum in SILA-bericht → LA: juiste datum registreren

11 Adreswijziging GBA : Geregistreerde heeft geen eigenaarsrelatie met (wijk)gemeente of sectie → LA: doorgeven aan lrp-help@pkn.nl Huisnummer niet gevuld → LA: juiste huisnummer aanbrengen Adresgegevens komen niet overeen: Nieuwe postcode-huisnummercombinatie komt niet voor in de postcodetabel van LRP → LA: doorgeven aan lrp-help@pkn.nl

12 Toelichting op SILA-berichten Mutatietype 10aanmelding 11afmelding 50adreswijziging 51naamswijziging 52overlijden 53wijziging verbintenisdatum (burgerlijke staat) Naamgebruik Eeigen geslachtsnaam Pgeslachtsnaam partner V geslachtsnaam partner VOOR eigen geslachtsnaam N geslachtsnaam partner NA eigen geslachtsnaam CBS-code code van het Centraal Bureau voor de Statistiek

13 Type adres Nnormaal Llocatie (o.a. woonboten) Functie adres Wwoonadres B briefadres (doorgaans adres van zaakwaar- nemer, waar de geregistreerde zelf niet woont)

14 Foutcode 21op aanmeldinggeslachtsnaam ontbreekt 22op aanmeldingongeldige geboortedatum 23op aanmeldingpostcode bestaat niet 24op aanmeldingongeldig huisnummer 25op aanmeldingpersoon niet gevonden in GBA 27op aanmeldingpersoon heeft geheim adres 32op aanmeldingpersoon is overleden 53op afmeldingpersoon niet gevonden in GBA

15 Geregistreerden Wie staan geregistreerd?

16 GEREGISTREERDEN GROEP LEDEN LID - gedoopt - belijdenis gedaan GASTLID - gedoopt of belijdend lid van een ander kerkgenootschap GROEP VERBONDENEN ONGEDOOPT KIND - niet gedoopt kind van PKN-lid - vroeger geboortelid BLIJKGEVER - voelt zich verbonden met de gemeente (kan ook lid zijn van andere PKN-gemeente) GROEP MEEGEREGISTREERDE - ‘gezins’lid van PKN-lid (geen lid van de gemeente)

17 Wijkgemeente 1 Gemeente PKN Sectie 1 Sectie 2 Sectie … Sectie 1 Sectie 2 Sectie … Wijkgemeente … Geregistreerde behoort tot ? Kerkelijke Structuur en Organisatie in LRP

18 EINDE ALGEMEEN Stoppen Algemeen Gegevens geregistreerden Wijziging kerkelijke gegevens Wijziging burgerlijke gegevens Huisbezoeken Uitdraai gegevens Documenten via Planner Begin STOP HUISBEZOEK ALGEMEEN START UITDRAAIEN GEGEVENS PLANNER WIJZIGING KERK. GEG. WIJZIGING KERK. GEG. WIJZIGING BURG. GEG. WIJZIGING BURG. GEG.

19 LRP GEGEVENS GEREGISTREERDEN

20 Stoppen Gegevens Ledenadministrateur Gegevens Bijdragenadministrateur Gegevens Pastoraal Werker Begin STOP BA LA START GEGEVENS GEREGISTREERDEN PW

21 LRP GEGEVENS GEREGISTREERDEN LEDENADMINISTRATEUR

22

23 onder alle geregistreerden (in geautoriseerd gebied) onder alle uitgeschrevenen (in geautoriseerd gebied)

24 20 geregistreerden per scherm; overigen te zien via → Excel-lijst van alle geregistreerden

25 sortering aan te passen door op het opschrift van het veld te klikken

26 zoeken in zoekveld; geen zoekveld? klik op Tip: gebruik en

27 selecteer geregistreerde en klik op

28

29

30 In bovenstaand geval is de geregistreerde (voorkeurs)lid van wijkgemeente Alkmaar-Noord (de eigenaar) en tegelijk Blijkgever van wijkgemeente Alkmaar- Oost (geen eigenaar). Dit betekent dat Alkmaar-Oost beperkt wijzigingen kan aanbrengen in de gegevens maar wel melding krijgt van eventuele wijzigingen.

31 wijkgemeente Alkmaar-Noord (de eigenaar) ziet alleen en kan gegevens wijzigen wijkgemeente Alkmaar-Oost ziet en kan geen wijzigingen aanbrengen in de gegevens maar krijgt wel melding van eventuele wijzigingen

32

33 PE-notities worden niet meegenomen in selecties en vrije export zie voor notities ook de module LRP-algemeen

34 Publieke notities zijn te zien door iedereen die geautoriseerd is voor deze PE; te verwijderen door de maker en de LA Bewerken via

35 Persoonlijke notities zijn alleen te zien, te wijzigen en te verwijderen door de maker Bewerken via

36

37 zie voor notities ook de module LRP-algemeen hier staan de notities m.b.t. de geregistreerde zelf

38 Bewerken via Publieke notities zijn te zien door iedereen die geautoriseerd is voor deze geregistreerde; deze notities kunnen ook gebruikt worden bij selecties en vrije export, te verwijderen door de maker en de LA

39 Bewerken via Persoonlijke notities zijn alleen te zien, te wijzigen en te verwijderen door de maker

40 behoort geregistreerde tot een groep zit geregistreerde in een selectie

41 zit geregistreerde in een vrije gebied heeft geregistreerde een kerkelijke functie

42 hier is o.a. de huwelijksdatum te vinden

43 hier zijn de huisbezoeken te vinden hier zijn de verstuurde brieven te vinden aan te maken door PW te zien door LA, BA en PW (geautoriseerd voor die sectie) te verwijderen door maker

44 Mutatietype 10aanmelding 11afmelding 50adreswijziging 51naamswijziging 52overlijden 53wijziging verbintenisdatum (burgerlijke staat)

45 EINDE GEGEVENS LA Stoppen Gegevens Ledenadministrateur Gegevens Bijdragenadministrateur Gegevens Pastoraal Werker Begin STOP BA LA START PW

46 LRP GEGEVENS GEREGISTREERDEN BIJDRAGENADMINISTRATEUR

47

48 onder alle geregistreerden (in geautoriseerd gebied) onder alle uitgeschrevenen (in geautoriseerd gebied)

49 20 geregistreerden per scherm; overigen te zien via → Excel-lijst van alle geregistreerden

50 sortering aan te passen door op het opschrift van het veld te klikken

51 zoeken in zoekveld; geen zoekveld? klik op Tip: gebruik en

52 selecteer geregistreerde en klik op

53

54

55 PE-notities worden niet meegenomen in selecties en vrije export zie voor notities ook de module LRP-algemeen

56 Publieke notities zijn te zien door iedereen die geautoriseerd is voor deze PE; te verwijderen door de maker en de LA Bewerken via

57 Persoonlijke notities zijn alleen te zien, te wijzigen en te verwijderen door de maker Bewerken via

58 zie voor notities ook de module LRP-algemeen hier staan de notities m.b.t. de geregistreerde

59 Bewerken via Publieke notities zijn te zien door iedereen die geautoriseerd is voor deze geregistreerde; deze notities kunnen ook gebruikt worden bij selecties en vrije export, te verwijderen door de maker en de LA

60 Bewerken via Persoonlijke notities zijn alleen te zien, te wijzigen en te verwijderen door de maker

61 behoort geregistreerde tot een groep zit geregistreerde in een selectie niet-financiële deelnames

62 zit geregistreerde in een vrije gebied heeft geregistreerde een kerkelijke functie

63 kan niet bijdragen wil niet bijdragen maak bij meerdere bankrekeningen één standaard

64 hier is te zien voor welk fonds/abonnement geregistreerde is uitgesloten

65 hier is te zien voor aan welke fondsen en abonnementen geregistreerde deelneemt

66 hier is te zien welke ontvangsten/storneringen geboekt zijn voor geregistreerde

67 hier zijn de huisbezoeken te vinden hier zijn de verstuurde brieven te vinden

68 EINDE GEGEVENS BA Stoppen Gegevens Ledenadministrateur Gegevens Bijdragenadministrateur Gegevens Pastoraal Werker Begin STOP BA LA START PW

69 LRP GEGEVENS GEREGISTREERDEN PASTORAAL WERKER

70

71 onder alle geregistreerden in geautoriseerd gebied onder alle uitgeschrevenen in geautoriseerd gebied

72 sortering aan te passen door op het opschrift van het veld te klikken

73 20 geregistreerden per scherm; overigen te zien via → Excel-lijst van alle geregistreerden

74 zoeken in zoekveld; geen zoekveld? klik op Tip: gebruik en

75 selecteer geregistreerde en klik op

76

77 met de knop kan de LA (foutieve) dubbele relaties verwijderen

78 Notities betreffende de PE zijn te maken onder tabblad

79 zie voor notities ook de module LRP-algemeen PE-notities worden niet meegenomen in selecties en vrije export

80 Publieke notities zijn te zien door iedereen die geautoriseerd is voor deze PE; te verwijderen door de maker en de LA Bewerken via

81 Persoonlijke notities zijn alleen te zien, te wijzigen en te verwijderen door de maker Bewerken via

82

83 zie voor notities ook de module LRP-algemeen hier staan de notities m.b.t. de geregistreerde zelf

84 Bewerken via Publieke notities zijn te zien door iedereen die geautoriseerd is voor deze geregistreerde; deze notities kunnen ook gebruikt worden bij selecties en vrije export

85 Bewerken via Persoonlijke notities zijn alleen te zien, te wijzigen en te verwijderen door de maker

86 behoort geregistreerde tot een groep zit geregistreerde in een selectie niet-financiële deelnames

87 zit geregistreerde in een vrije gebied heeft geregistreerde een kerkelijke functie

88 hier is o.a. de huwelijksdatum te vinden

89 hier zijn de huisbezoeken te vinden via zijn de notities te raadplegen, te wijzigen en aan te vullen hier zijn de verstuurde brieven te vinden

90 EINDE GEGEVENS GEREGISTREERDEN Stoppen Algemeen Gegevens geregistreerden Wijziging kerkelijke gegevens Wijziging burgerlijke gegevens Huisbezoeken Uitdraai gegevens Documenten via Planner Begin STOP HUISBEZOEK ALGEMEEN START UITDRAAIEN GEGEVENS PLANNER WIJZIGING KERK. GEG. WIJZIGING KERK. GEG. WIJZIGING BURG. GEG. WIJZIGING BURG. GEG.

91 LRP WIJZIGING KERKELIJKE GEGEVENS

92 Stoppen Inschrijving Wijziging relatie met wijkgemeente Registratie doop Registratie belijdenis Uitschrijving Voorkeurslidmaatschap Begin STOP UITSCHRIJVING INSCHIJVING START WIJZIGING KERKELIJKE GEGEVENS VOORKEUR REL. WIJZIGING DOOPREG. BELIJDENISREG.

93 LRP INSCHRIJVING

94 Stoppen Inschrijving Inschrijving ongedoopt kind Inschrijving lid Inschrijving gastlid Inschrijving blijkgever Inschrijving meegeregistreerde Inschrijving overig contact Begin STOP LID ONGED. KIND START BLIJKGEVER GASTLID OVERIG CONTACT OVERIG CONTACT INSCHRIJVING MEEGEREG. INSCHRIJVING

95 LRP INSCHRIJVING ONGEDOOPT KIND

96 1) 2)

97 vul wijkgemeente in!

98

99

100

101

102 Als de gegevens van de nieuwe inschrijving overeenkomen met die van een al in LRP geregistreerde verschijnt een waarschuwingsscherm: Controleer of dit dezelfde persoon is, zo ja selecteer de persoon en klik op Voorkom dubbele inschrijvingen!

103 sluit venster Als de gegevens van de nieuwe inschrijving niet in LRP voorkomen:

104 Vergeet niet! hier is ook de achternaam te wijzigen als dit nodig is!

105

106 Stoppen Inschrijving Inschrijving ongedoopt kind Inschrijving lid Inschrijving gastlid Inschrijving blijkgever Inschrijving meegeregistreerde Inschrijving overig contact Begin STOP LID ONGED. KIND START BLIJKGEVER GASTLID OVERIG CONTACT OVERIG CONTACT INSCHRIJVING MEEGEREG. EINDE INSCHRIJVING ONGEDOOPT KIND

107 LRP INSCHRIJVING LID

108 1) 2)

109 vul wijkgemeente in!

110

111

112 doopdatum is geen verplicht veld; kies bij een doopdatum vóór het onstaan van de PKN (01-05-2004 ) als Kerk. gezindte doop: Overige; klik naast Overige Kerk. gezindte doop op vul de peroonsgegevens in zet een vinkje bij Gedoopt

113

114 handel, indien van toepassing: bij belijdenis hetzelfde completeer de overige gegevens

115 Als de gegevens van de nieuwe inschrijving overeenkomen met die van een al in LRP geregistreerde verschijnt een waarschuwingsscherm: Controleer of dit dezelfde persoon is, zo ja selecteer de persoon en klik op Voorkom dubbele inschrijvingen!

116 Kies een sectie als het adres hetzelfde is als dat van een andere geregistreerde opent het venster Kies wat van toepassing is en voltooi het inschrijvingsproces als het adres niet aan een sectie kan worden gekoppeld opent het venster

117 vul de gegevens aan en sla op sluit het venster

118 Stoppen Inschrijving Inschrijving ongedoopt kind Inschrijving lid Inschrijving gastlid Inschrijving blijkgever Inschrijving meegeregistreerde Inschrijving overig contact Begin STOP LID ONGED. KIND START BLIJKGEVER GASTLID OVERIG CONTACT OVERIG CONTACT INSCHRIJVING MEEGEREG. EINDE INSCHRIJVING LID

119 LRP INSCHRIJVING GASTLID

120 1) 2)

121 vul wijkgemeente in!

122

123 vul de peroonsgegevens en het adres in

124 kies de gezindte waaruit het gastlid komt

125 zet een vinkje bij Gedoopt; selecteer de kerk. gezindte van de doop

126 NB: 34 mogelijkheden gebruik zo nodig

127 handel, indien van toepassing: bij belijdenis hetzelfde completeer de overige gegevens

128 Als de gegevens van de nieuwe inschrijving overeenkomen met die van een al in LRP geregistreerde verschijnt een waarschuwingsscherm: Controleer of dit dezelfde persoon is, zo ja selecteer de persoon en klik op Voorkom dubbele inschrijvingen!

129 Kies een sectie als het adres hetzelfde is als dat van een andere geregistreerde opent het venster Kies wat van toepassing is en voltooi het inschrijvingsproces als het adres niet aan een sectie kan worden gekoppeld opent het venster

130 vul de gegevens aan en sla op sluit het venster

131 Stoppen Inschrijving Inschrijving ongedoopt kind Inschrijving lid Inschrijving gastlid Inschrijving blijkgever Inschrijving meegeregistreerde Inschrijving overig contact Begin STOP LID ONGED. KIND START BLIJKGEVER GASTLID OVERIG CONTACT OVERIG CONTACT INSCHRIJVING MEEGEREG. EINDE INSCHRIJVING GASTLID

132 LRP INSCHRIJVING BLIJKGEVER

133 Inschrijven blijkgever die al in de landelijke registratie voorkomt De persoonsgegevens moeten worden opgezocht in het KERKELIJK REGISTER

134 Tenminste de minimale criteria invullen en

135 Is de persoon gevonden dan

136 1) 2) Inschrijven blijkgever die niet in de landelijke registratie voorkomt

137 vul wijkgemeente in!

138

139 vul de peroonsgegevens en het adres in

140

141 Als de gegevens van de nieuwe inschrijving overeenkomen met die van een al in LRP geregistreerde verschijnt een waarschuwingsscherm: Controleer of dit dezelfde persoon is, zo ja selecteer de persoon en klik op Voorkom dubbele inschrijvingen!

142 Kies een sectie als het adres hetzelfde is als dat van een andere geregistreerde opent het venster Kies wat van toepassing is en voltooi het inschrijvingsproces als het adres niet aan een sectie kan worden gekoppeld opent het venster

143 sluit het venster vul de gegevens aan en sla op

144 Stoppen Inschrijving Inschrijving ongedoopt kind Inschrijving lid Inschrijving gastlid Inschrijving blijkgever Inschrijving meegeregistreerde Inschrijving overig contact Begin STOP LID ONGED. KIND START BLIJKGEVER GASTLID OVERIG CONTACT OVERIG CONTACT INSCHRIJVING MEEGEREG. EINDE INSCHRIJVING BLIJKGEVER

145 LRP INSCHRIJVEN MEEGEREGISTREERDE

146 1) 2)

147 vul wijkgemeente in!

148

149

150

151 vul de persoonsgegevens in en

152 Als de gegevens van de nieuwe inschrijving overeenkomen met die van een al in LRP geregistreerde verschijnt een waarschuwingsscherm: Controleer of dit dezelfde persoon is, zo ja selecteer de persoon en klik op Voorkom dubbele inschrijvingen!

153 sluit het venster vul de gegevens aan en sla op

154 Stoppen Inschrijving Inschrijving ongedoopt kind Inschrijving lid Inschrijving gastlid Inschrijving blijkgever Inschrijving meegeregistreerde Inschrijving overig contact Begin STOP LID ONGED. KIND START BLIJKGEVER GASTLID OVERIG CONTACT OVERIG CONTACT INSCHRIJVING MEEGEREG. EINDE INSCHRIJVING MEEGEREGISTREERDE

155 LRP INSCHRIJVING OVERIG CONTACT

156 NB geen waarschuwing als het contact al is ingeschreven vul de gegevens aan en sla op NB: overige contacten zijn niet in selecties mee te nemen

157 EINDE INSCHRIJVING Stoppen Inschrijving Wijziging relatie met wijkgemeente Registratie doop Registratie belijdenis Uitschrijving Voorkeurslidmaatschap Begin STOP UITSCHRIJVING INSCHIJVING START VOORKEUR REL. WIJZIGING DOOPREG. BELIJDENISREG.

158 LRP WIJZIGING RELATIE MET WIJKGEMEENTE

159 zoek geregistreerde en open het dossier

160 ga naar tabblad

161 Een scherm van dit type (afhankelijk van de huidige relatie) opent Blijkgever kan gewijzigd worden in • meegeregistreerde • ongedoopt kind Op dezelfde manier kan een meegeregistreerde of ongedoopt kind gewijzigd worden; wijziging in lid of gastlid is pas mogelijk als eerst een doop wordt geregistreerd Lid kan gewijzigd worden in gastlid; wijziging naar een andere categorie is alleen mogelijk als eerst de doop ongedaan wordt gemaakt (zie bij doopregistratie)

162 EINDE WIJZIGING RELATIE MET WIJKGEMEENTE Stoppen Inschrijving Wijziging relatie met wijkgemeente Registratie doop Registratie belijdenis Uitschrijving Voorkeurslidmaatschap Begin STOP UITSCHRIJVING INSCHIJVING START VOORKEUR REL. WIJZIGING DOOPREG. BELIJDENISREG.

163 LRP DOOPREGISTRATIE

164 zoek geregistreerde en open het dossier

165 ga naar tabblad ga naar wijzig Kerkelijke staat

166 vul doopdatum in; vul de gezindte in als dit anders is dan Protestants (bijv als de doop plaatsvond voor 01-05-2004); zoek zo nodig de wijkgemeente waar de doop plaatsvond; sla op

167 bij een dooplid is het langs dezelfde weg mogelijk om • de doopregistratie te wijzigen • de doopregistratie ongedaan te maken • een belijdenis te registreren

168 EINDE DOOPREGISTRATIE Stoppen Inschrijving Wijziging relatie met wijkgemeente Registratie doop Registratie belijdenis Uitschrijving Voorkeurslidmaatschap Begin STOP UITSCHRIJVING INSCHIJVING START VOORKEUR REL. WIJZIGING DOOPREG. BELIJDENISREG.

169 LRP BELIJDENISREGISTRATIE

170 zoek geregistreerde en open het dossier

171 ga naar tabblad ga naar wijzig Kerkelijke staat

172 vul belijdenisdatum in; vul de gezindte in als dit anders is dan Protestants (bijv als de belijdenis plaatsvond voor 01-05-2004); zoek zo nodig de wijkgemeente waar de belijdenis plaatsvond; sla op

173 bij een belijdend lid is het langs dezelfde weg mogelijk om •de doopregistratie te wijzigen •de belijdenisregistratie te wijzigen •de belijdenisregistratie ongedaan te maken

174 EINDE BELIJDENISREGISTRATIE Stoppen Inschrijving Wijziging relatie met wijkgemeente Registratie doop Registratie belijdenis Uitschrijving Voorkeurslidmaatschap Begin STOP UITSCHRIJVING INSCHIJVING START VOORKEUR REL. WIJZIGING DOOPREG. BELIJDENISREG.

175 LRP UITSCHRIJVING

176 zoek geregistreerde en open het dossier

177 ga naar tabblad Uitschrijven is wijziging van de Inschrijfstatus

178 Betreft de uitschrijving een niet-lid (ongedoopt kind, meegeregistreerde of blijkgever) wordt de uitschrijving gerealiseerd m.b.v. de knop vul de datum in en

179 Betreft de uitschrijving een lid dan opent het scherm

180 • is geen schriftelijke verklaring aanwezig (betrokkene weigert handtekening) dan krijgt hij/zij een brief waarin aangekondigd wordt dat uitschrijving zal plaatsvinden. De betrokkene kan binnen 35 dagen bezwaar aantekenen; doet hij/zij dat dan gaat de uitschrijving niet door, anders is de uitschrijving na deze termijn een feit. vul de datum in; als PE-leden worden getoond, selecteer degenen die ook uitgeschreven moeten worden en

181 de persoon is terug te vinden onder hier is ook de datum te vinden waarop de uitschrijving definitief wordt als er geen bezwaar wordt ingediend.

182 vul datum in en is een schriftelijke verklaring aanwezig, dan wordt de betrokkene onmiddellijk uitgeschreven en krijgt hij/zij een schriftelijke bevestiging daarvan als PE-leden worden getoond (bij uitschrijving PE-hoofd), selecteer degenen die ook uitgeschreven moeten worden

183 de uitgeschevene is te vinden onder de tab Uigeschrevenen in het Geregistreerdenoverzicht

184 Controleer ook de achtergebleven PE als niet de hele PE is uitgeschreven!!! ga naar en pas zo nodig de PE aan

185 wanneer de volledige PE is uitgeschrevene verschijnt het scherm

186 bij het sluiten van dit scherm, wordt het PE-scherm getoond opslaan geeft

187 ga naar tabblad ga naar

188 NB om de inhoud van een PE te zien, is het voldoende om de muiscursor op te zetten PE is leeg; selecteren en

189 EINDE UITSCHRIJVING Stoppen Inschrijving Wijziging relatie met wijkgemeente Registratie doop Registratie belijdenis Uitschrijving Voorkeurslidmaatschap Begin STOP UITSCHRIJVING INSCHIJVING START VOORKEUR REL. WIJZIGING DOOPREG. BELIJDENISREG.

190 LRP VOORKEURSLIDMAATSCHAP

191 Stoppen Overschrijven naar ander sectie Overschrijven naar andere wijkgemeente Overschrijven naar andere gemeente Overschrijven vanuit andere gemeente Begin STOP WIJKGE- MEENTE WIJKGE- MEENTE SECTIE START VAN GEMEENTE VAN GEMEENTE NAAR GEMEENTE NAAR GEMEENTE VOORKEURSLIDMAATSCHAP

192 LRP OVERSCHRIJVEN NAAR EEN ANDERE SECTIE (formeel geen voorkeurslidmaatschap)

193 open geregistreerdedossier

194 ga naar tabblad

195 vul in

196 Stoppen Overschrijven naar ander sectie Overschrijven naar andere wijkgemeente Overschrijven naar andere gemeente Overschrijven vanuit andere gemeente Begin STOP WIJKGE- MEENTE WIJKGE- MEENTE SECTIE START VAN GEMEENTE VAN GEMEENTE NAAR GEMEENTE NAAR GEMEENTE EINDE OVERSCHRIJVEN NAAR ANDERE SECTIE

197 LRP OVERSCHRIJVEN NAAR EEN ANDERE WIJKGEMEENTE

198 open geregistreerdedossier

199 ga naar tabblad

200 vul in

201 onder Lopende overschrijvingen bij en is de overschrijving te zien

202 de LA van de ontvangende wijkgemeente krijgt een melding onder

203 onder Lopende overschrijvingen bij en is de overschrijving te zien binnen 30 dagen moet dit verzoek worden beoordeeld anders is de overschrijving een feit

204 selecteer en

205 sectie invullen en

206 Reden afwijzing invullen en nogmaals op weigeren klikken

207 onder Gesloten overschrijvingen bij en is nog terug te vinden of de overschrijving is geaccepteerd of geweigerd De betrokkene wordt automatisch per brief er van op de hoogte gesteld of de overschrijving is geaccepteerd of geweigerd

208 Stoppen Overschrijven naar ander sectie Overschrijven naar andere wijkgemeente Overschrijven naar andere gemeente Overschrijven vanuit andere gemeente Begin STOP WIJKGE- MEENTE WIJKGE- MEENTE SECTIE START VAN GEMEENTE VAN GEMEENTE NAAR GEMEENTE NAAR GEMEENTE EINDE OVERSCHRIJVEN NAAR ANDERE WIJKGEMEENTE

209 LRP OVERSCHRIJVEN NAAR EEN ANDERE GEMEENTE VANUIT DE GEOGRAFISCHE GEMEENTE

210 open geregistreerdedossier

211

212

213 NB: Naam: verwijst naar de naam van de kerkelijke gemeente Plaatsnaam verwijst naar de plaats waar het contactadres is

214 • vul wijkgemeente en motivatie in • geef aan of andere PE-leden mee overgeschreven moeten worden • verzend

215 beoordeling verzoek tot voorkeurslidmaatschap door LA ontvangende gemeente 215

216 onder Lopende overschrijvingen bij en is de overschrijving te zien binnen 30 dagen moet dit verzoek worden beoordeeld anders is de overschrijving een feit

217

218 Reden afwijzing invullen en nogmaals op weigeren klikken

219 sectie invullen en

220 na beoordeling komt de melding bij de LA van de geografische gemeente nu ook mededeling: Ongeldige PE! Verwijder die!

221 Stoppen Overschrijven naar ander sectie Overschrijven naar andere wijkgemeente Overschrijven naar andere gemeente Overschrijven vanuit andere gemeente Begin STOP WIJKGE- MEENTE WIJKGE- MEENTE SECTIE START VAN GEMEENTE VAN GEMEENTE NAAR GEMEENTE NAAR GEMEENTE EINDE OVERSCHRIJVEN NAAR ANDERE GEMEENTE

222 LRP OVERSCHRIJVEN NAAR EIGEN GEMEENTE VANUIT ANDERE GEMEENTE

223 De persoonsgegevens moeten worden opgezocht in het KERKELIJK REGISTER

224 Tenminste de minimale criteria invullen en

225 Is de persoon gevonden dan

226 LET OP: bij verhuizing van geregistreerde blijft het voorkeurslidmaatschap bestaan totdat de LA van de voorkeursgemeente dit opheft

227 EINDE WIJZIGING KERKELIJKE GEGEVENS Stoppen Algemeen Gegevens geregistreerden Wijziging kerkelijke gegevens Wijziging burgerlijke gegevens Huisbezoeken Uitdraai gegevens Documenten via Planner Begin STOP HUISBEZOEK ALGEMEEN START UITDRAAIEN GEGEVENS PLANNER WIJZIGING KERK. GEG. WIJZIGING KERK. GEG. WIJZIGING BURG. GEG. WIJZIGING BURG. GEG.

228 LRP WIJZIGING BURGERLIJKE GEGEVENS

229 Voor geregistreerden zonder SILA- of GBA-bezwaar geldt dat de wijzigingen via de SILA binnenkomen. Wacht daarom twee weken voordat u zelf wijziging aanbrengt in deze gegevens. Bij geregistreerden met SILA- of GBA-bezwaar moet u deze mutaties wel zelf aanbrengen.

230 Stoppen Verhuizing Overlijden Huwelijk/Geregistreerd partnerschap Scheiding Begin STOP verbintenis verhuizing START MUTATIES BURGERLIJKE GEGEVENS scheiding overlijden

231 LRP VERHUIZING

232 open geregistreerdendossier

233

234 vul postcode en huisnummer in

235 verhuis eventueel andere PE- leden,

236 NB verhuizen niet alle personen uit een PE en is de verhuizing binnen wijkgemeente, dan blijft de oude PE intact, pas deze zo nodig aan!!

237 BELANGRIJK: bij (GBA-) mutatie ‘vertrek buitenland’ blijft de geregistreerde als voorkeurslid in de gemeente verhuizing naar het buitenland wordt daarom gezien als een verhuizing binnen de (wijk)gemeente en er is alleen een melding zichtbaar als de signalering ‘verhuizing binnen (wijk)gemeente’ aan staat (aan te zetten door LB)

238 Beëindiging inschrijving van personen in het buitenland •Mail geregistreerde nummer & naam naar lrp- help@pkn.nl •Ledendesk verwijdert de persoon uit uw gemeente. •Bij terugkeer in Nederland vindt (op basis van GBA- mutatie) heropname plaats in de gemeente van vestiging. •Let op: in deze gevallen NIET “uitschrijven”!

239 EINDE VERHUIZING Stoppen Verhuizing Overlijden Huwelijk/Geregistreerd partnerschap Scheiding Begin STOP verbintenis verhuizing START scheiding overlijden

240 LRP OVERLIJDEN

241 open geregistreerdedossier

242 ga naar tabblad

243 vul datum in; verander zo nodig de plaats en ook registratie overlijden partner is mogelijk

244 de overledene is terug te vinden onder

245 verwijder lege PE’s of controleer de PE

246 NB: als de PE na overlijden alleen nog Meegeregistreerden bevat, verwijder deze personen of maak hen Blijkgever

247 EINDE OVERLIJDEN Stoppen Verhuizing Overlijden Huwelijk/Geregistreerd partnerschap Scheiding Begin STOP verbintenis verhuizing START scheiding overlijden

248 LRP HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

249 Bij het registreren van een huwelijk of geregistreerd partnerschap van een gemeentelid al of niet met iemand uit een andere gemeente eerst twee weken wachten of er een SILA mutatie komt. Als de SILA-melding onderstaande vorm heeft open het geregistreerdedossier en ga naar het tabblad

250 Wijzig het verbintenistype m.b.v. de knop onder de kop verbintenissen

251 Pas als blijkt dat een of beide partners een SILA-bezwaar hebben, moet de LA de registratie zelf doorvoeren. Gaat het huwelijk gepaard met een verhuizing, eerst de verhuizing doorvoeren en vervolgens het huwelijk registreren; dat is het eenvoudigst!

252 Registratie van het huwelijk van E.T. Cirkel en F. Bruil; beiden wonen Korte Vondelstraat 4 in Alkmaar Open het geregistreerdedossier van E.T.Cirkel ga naar tabblad

253 kies voor registratie partnerschap en volg dezelfde stappen als bij registratie huwelijk

254 bij een persoon buiten de wijkgemeente moeten naam, postcode of straatnaam, huisnummer, woonplaats en geboortedatum ingevuld worden NB De zes tekens van de postcode moeten aaneengeschreven worden en er moeten hoofdletters gebruikt worden

255 in dit geval wonen de personen binnen de wijkgemeente, want op hetzelfde adres

256 vul naam in en selecteer de juiste persoon!

257 vul datum in bij kerkelijke inzegening: vul gegevens in en sla op

258 ga naar tabblad er zijn twee PE’s ontstaan!

259 PE van dhr. Cirkel pas de PE-naam aan en indien nodig het relatietype en sla op

260 bekijk nu de PE van fam. Bruil hier zijn de relatietypes omgedraaid; sla op en verwijder vervolgens deze PE

261 sla op

262 EINDE HUWELIJK/GEREGISTREERDPARTNERSCHAP Stoppen Verhuizing Overlijden Huwelijk/Geregistreerd partnerschap Scheiding Begin STOP verbintenis verhuizing START scheiding overlijden

263 LRP SCHEIDING

264 open geregistreerdedossier

265 ga naar tabblad

266 vul datum in;

267 NB bij ongedaan maken van de scheiding moet de PE weer hersteld worden en de losse PE verwijderd worden!

268 EINDE WIJZIGING BURGERLIJKE GEGEVENS Stoppen Algemeen Gegevens geregistreerden Wijziging kerkelijke gegevens Wijziging burgerlijke gegevens Huisbezoeken Uitdraai gegevens Documenten via Planner Begin STOP HUISBEZOEK ALGEMEEN START UITDRAAIEN GEGEVENS PLANNER WIJZIGING KERK. GEG. WIJZIGING KERK. GEG. WIJZIGING BURG. GEG. WIJZIGING BURG. GEG.

269 LRP HUISBEZOEKEN (PW)

270

271 opent zoekveld na selectie is huisbezoek te verwijderen export van gegevens op het scherm (niet van de notities!)

272 na selectie is huisbezoek in te zien en te bewerken

273 nieuw huisbezoek te registreren

274 vul een zoekcriterium in en selecteer de persoon (geregistreerdenummer moet bekend zijn) en

275 vul datum en reden in Vul bij de Reden “Anders” ook het (verplichte) veld Publieke notitie in (zo mogelijk met de aard van het bezoek). Bij andere redenen is dit niet nodig, wel mogelijk (*). Vul de Persoonlijke notitie in en (*) de publieke notitie wordt behalve bij Reden: Anders nergens getoond dan bij het geregistreerdedossier

276 NB sortering op datum mogelijk door op Bezoekdata te klikken let op driehoekje in vak onderste sortering bovenste sortering op dezelfde manier zijn andere sorteringen aan te brengen

277 ALTERNATIEF voor noteren en/of raadplegen huisbezoek via zijn de notities te raadplegen, te wijzigen en aan te vullen Ledenadministratie > Geregistreerden > Geregistreerdedossier >

278 EINDE HUISBEZOEKEN Stoppen Algemeen Gegevens geregistreerden Wijziging kerkelijke gegevens Wijziging burgerlijke gegevens Huisbezoeken Uitdraai gegevens Documenten via Planner Begin STOP HUISBEZOEK ALGEMEEN START UITDRAAIEN GEGEVENS PLANNER WIJZIGING KERK. GEG. WIJZIGING KERK. GEG. WIJZIGING BURG. GEG. WIJZIGING BURG. GEG.

279 LRP UITDRAAI GEGEVENS

280 Uitdraai Bijdragen- of LedenadministrateurPastoraal werker

281 Bewaarde uitdraaien kunnen door iedere geautoriseerde worden gebruikt, bewerkt en verwijderd worden Maak goede afspraken (bijv zet voor de uitdraai de initialen van de gebruiker: BA-etiketten kerkblad) Bij oproepen van een bewaarde uitdraai is alleen mogelijk; niet Het format voor een uitdraai kan bewaard worden om later weer gebruikt te worden

282 Keuzemogelijkheden binnen gemeente: Keuzemogelijkheden binnen wijkgemeente:

283 Stoppen Etiketten/Etiketten + Vrij veld Gezins- en Persoonskaarten Aanvraag inschrijving/overschrijving Bezoekformulier nieuw ingekomenen Vrije brief Mutaties Looplijst Begin STOP START IN/OVER- SCHRIJVING IN/OVER- SCHRIJVING NIEUW INGEKOMEN NIEUW INGEKOMEN KAARTEN ETIKETTEN VRIJE BRIEF MUTATIES LOOPLIJST UITDRAAI GEGEVENS

284 LRP UITDRAAI ETIKETTEN/ETIKETTEN + VRIJ VELD

285 Formaat NB: Bij gebruik van andere pdf-readers dan Acrobat Reader kunnen problemen optreden!

286 kies voor Etiketten of Etiketten + vrij veld

287 voor Etiketten + vrij veld moet vooraf een sjabloon zijn aangemaakt door de LB

288 Kies voor Selectie of Persoon

289 Deze tekst staat hier ten onrechte, alleen de geselecteerde persoon komt op het etiket. selecteer persoon PERSOON: NB u krijgt maar één etiket!

290 of de uitdraaiparameters worden bewaard

291 een.pdf bestand is te lezen met Adobe Reader; gratis te downloaden via http://www.adobe-reader.nl/ http://www.adobe-reader.nl/

292 SELECTIE: NB bij invullen van Wijkgemeente en/of Sectie krijgt u alleen de selecties te zien die voor die Wijkgemeente resp Sectie zijn gemaakt het document wordt gemaakt via de planner. voor een handleiding klik op of de uitdraaiparameters worden bewaard

293 EINDE ETIKETTEN/ETIKETTEN + VRIJ VELD Stoppen Etiketten/Etiketten + Vrij veld Gezins- en Persoonskaarten Aanvraag inschrijving/overschrijving Bezoekformulier nieuw ingekomenen Vrije brief Mutaties Looplijst Begin STOP START IN/OVER- SCHRIJVING IN/OVER- SCHRIJVING NIEUW INGEKOMEN NIEUW INGEKOMEN KAARTEN ETIKETTEN VRIJE BRIEF MUTATIES LOOPLIJST

294 LRP UITDRAAI GEZINS- OF PERSOONSKAART

295 vul zo nodig de wijkgemeente en sectie in persoonskaart gaat net zo als gezinskaart

296

297 selecteer persoon of

298 bij keuze van selectie worden kaarten voor de hele selectie gegenereerd; dit gaat via de planner voor een handleiding klik op een.pdf bestand is te lezen met Adobe Reader; gratis te downloaden via http://www.adobe-reader.nl/http://www.adobe-reader.nl/

299 gezins- kaart persoons- kaart

300 EINDE GEZINS- EN PERSOONSKAARTEN Stoppen Etiketten/Etiketten + Vrij veld Gezins- en Persoonskaarten Aanvraag inschrijving/overschrijving Bezoekformulier nieuw ingekomenen Vrije brief Mutaties Looplijst Begin STOP START IN/OVER- SCHRIJVING IN/OVER- SCHRIJVING NIEUW INGEKOMEN NIEUW INGEKOMEN KAARTEN ETIKETTEN VRIJE BRIEF MUTATIES LOOPLIJST

301 LRP UITDRAAI AANVRAAG UIT- OF OVERSCHRIJVING

302 vul zo nodig de wijkgemeente en sectie in kies voor Aanvraag uitschrijving of Aanvraag overschrijving

303 selecteer persoon Als alleen het PE-hoofd moet worden uit- of overgeschreven, dan geregistreerde eerst PE-hoofd af maken!

304 een.pdf bestand is te lezen met Adobe Reader; gratis te downloaden via http://www.adobe-reader.nl/http://www.adobe-reader.nl/ of

305 uitschrijvingsaanvraag overschrijvingsaanvraag bij keuze van selectie worden formulieren voor de hele selectie gegenereerd; dit gaat via de planner voor een handleiding klik op

306 EINDE AANVRAAG UITSCHRIJVING/OVERSCHRIJVING Stoppen Etiketten/Etiketten + Vrij veld Gezins- en Persoonskaarten Aanvraag inschrijving/overschrijving Bezoekformulier nieuw ingekomenen Vrije brief Mutaties Looplijst Begin STOP START IN/OVER- SCHRIJVING IN/OVER- SCHRIJVING NIEUW INGEKOMEN NIEUW INGEKOMEN KAARTEN ETIKETTEN VRIJE BRIEF MUTATIES LOOPLIJST

307 LRP UITDRAAI BEZOEKFORMULIER NIEUW INGEKOMENEN

308 vul zo nodig de wijkgemeente en sectie in kies Selectie of Persoon de naam van het bezoekformulier is Nieuw ingekomen

309 selecteer persoon en een.pdf bestand is te lezen met Adobe Reader; gratis te downloaden via http://www.adobe-reader.nl/ http://www.adobe-reader.nl/ of

310 bij keuze van selectie worden formulieren voor de hele selectie gegenereerd; dit gaat via de planner voor een handleiding klik op

311 EINDE BEZOEKFORMULIER NIEUW INGEKOMENEN Stoppen Etiketten/Etiketten + Vrij veld Gezins- en Persoonskaarten Aanvraag inschrijving/overschrijving Bezoekformulier nieuw ingekomenen Vrije brief Mutaties Looplijst Begin STOP START IN/OVER- SCHRIJVING IN/OVER- SCHRIJVING NIEUW INGEKOMEN NIEUW INGEKOMEN KAARTEN ETIKETTEN VRIJE BRIEF MUTATIES LOOPLIJST

312 LRP UITDRAAI VRIJE BRIEF

313 VRIJE BRIEF De brief moet vooraf door de LB als sjabloon zijn aangemaakt! vul zo nodig de wijkgemeente en sectie in

314 bij keuze van selectie worden formulieren voor de hele selectie gegenereerd; dit gaat via de planner voor een handleiding klik op

315 selecteer persoon; of Deze tekst staat hier ten onrechte, alleen de geselecteerde persoon komt op de brief

316 een.pdf bestand is te lezen met Adobe Reader; gratis te downloaden via http://www.adobe-reader.nl/http://www.adobe-reader.nl/

317 EINDE VRIJE BRIEF Stoppen Etiketten/Etiketten + Vrij veld Gezins- en Persoonskaarten Aanvraag inschrijving/overschrijving Bezoekformulier nieuw ingekomenen Vrije brief Mutaties Looplijst Begin STOP START IN/OVER- SCHRIJVING IN/OVER- SCHRIJVING NIEUW INGEKOMEN NIEUW INGEKOMEN KAARTEN ETIKETTEN VRIJE BRIEF MUTATIES LOOPLIJST

318 LRP UITDRAAI MUTATIES

319 MUTATIES vul zo nodig de wijkgemeente en sectie in kies type document

320 vul de periode in de uitdraai gaat via de planner voor een handleiding klik op of

321 voorbeeld Exceluitdraai

322 EINDE MUTATIES Stoppen Etiketten/Etiketten + Vrij veld Gezins- en Persoonskaarten Aanvraag inschrijving/overschrijving Bezoekformulier nieuw ingekomenen Vrije brief Mutaties Looplijst Begin STOP START IN/OVER- SCHRIJVING IN/OVER- SCHRIJVING NIEUW INGEKOMEN NIEUW INGEKOMEN KAARTEN ETIKETTEN VRIJE BRIEF MUTATIES LOOPLIJST

323 LRP UITDRAAI LOOPLIJST

324 Looplijsten op basis van selectie kunnen gemaakt worden door een BA, LA of PW; hierin kunnen geen overige contacten worden opgenomen De BA kan ook looplijsten maken op basis van een fonds of abonnement; hierin kunnen overige contacten worden meegenomen. Looplijsten voor kerkbladen of om kerkbalansbrieven te bezorgen, zijn looplijsten gebaseerd op een abonnement resp een fonds en moeten dus door een gebruiker met BA- autorisatie worden aangemaakt.

325 looplijsten worden samengesteld door groepen of vrije gebieden te selecteren; zowel groepen als vrije gebieden kunnen over wijkgemeentegrenzen heen lopen daarom veld wijkgemeente en sectie vrij laten! voor de uitdraai eerst de geregistreerden in de groepen of vrije gebieden herbepalen! looplijst op basis van selectie (BA/LA/PW)

326 kies Type document

327 kies Persoon of PE mogelijkheden gegevens te verbergen

328 bij aanvinken hiervan wordt de nieuwe uitdraai met de eerder gedraaide looplijst vergeleken en worden alleen de mutaties weergegeven

329 kies Selectie kies Sortering

330 selecteer groep(en) en/of vrij(e) gebieden voor een handleiding klik op de uitdraai gaat via de planner of

331

332 resultaat:

333 looplijst op basis van fonds/abonnement (alleen BA) vul de gewenste gegevens in kies hier persoon als overige contacten meegenomen moeten worden (overige contacten hebben geen PE!)

334

335 neem overige contacten mee; kies actiejaar en sortering

336 voor een handleiding klik op de uitdraai gaat via de planner of

337 resultaat: dit is het overig contact

338 EINDE UITDRAAI GEGEVENS Stoppen Algemeen Gegevens geregistreerden Wijziging kerkelijke gegevens Wijziging burgerlijke gegevens Huisbezoeken Uitdraai gegevens Documenten via Planner Begin STOP HUISBEZOEK ALGEMEEN START UITDRAAIEN GEGEVENS PLANNER WIJZIGING KERK. GEG. WIJZIGING KERK. GEG. WIJZIGING BURG. GEG. WIJZIGING BURG. GEG.

339 LRP DOCUMENTEN VIA PLANNER

340 bij het genereren van een document dat via de planner loopt opent het volgende venster

341 geeft mogelijkheid om een tijdstip te kiezen waarop de documenten gereed moeten zijn. vul datum en tijd in NB de uitdraai wordt gemaakt met de actuele gegevens (mutaties in de tussentijd worden dus meegenomen)

342 bij is de planner op een later tijdstip te raadplegen

343 Bijdragen- of LedenadministrateurPastoraal werker in beide gevallen is het bestand via de Planner het bestand op een later tijdstip op te halen

344 het bestand is te vinden onder tabblad na selectie in geval van een.pdf bestand moet Adobe Reader op de computer aanwezig zijn; gratis te downloaden via http://www.adobe-reader.nl/ http://www.adobe-reader.nl/

345 bij als de aanvraag is verdwenen onder ga naar tabblad na selectie

346 wanneer de aanvraag is verdwenen bij maar niet te vinden is onder is er een fout opgetreden en staat de opdracht onder

347 EINDE DOCUMENTEN VIA PLANNER Stoppen Algemeen Gegevens geregistreerden Wijziging kerkelijke gegevens Wijziging burgerlijke gegevens Huisbezoeken Uitdraai gegevens Documenten via Planner Begin STOP HUISBEZOEK ALGEMEEN START UITDRAAIEN GEGEVENS PLANNER WIJZIGING KERK. GEG. WIJZIGING KERK. GEG. WIJZIGING BURG. GEG. WIJZIGING BURG. GEG.


Download ppt "LRP GEREGISTREERDEN release 2.1 Koos Willemse. Deze instructie behandelt het onderwerp GEREGISTREERDEGEGEVENS. Zet het programma op DIAVOORSTELLING; klik."

Verwante presentaties


Ads door Google