De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LRP GEREGISTREERDEN release 2.1 Koos Willemse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LRP GEREGISTREERDEN release 2.1 Koos Willemse."— Transcript van de presentatie:

1 LRP GEREGISTREERDEN release 2.1 Koos Willemse

2 Deze instructie behandelt het onderwerp GEREGISTREERDEGEGEVENS.
Zet het programma op DIAVOORSTELLING; klik op uw keuze: Stoppen Algemeen Gegevens geregistreerden Wijziging kerkelijke gegevens Wijziging burgerlijke gegevens Huisbezoeken Uitdraai gegevens Documenten via Planner Begin STOP ALGEMEEN GEGEVENS WIJZIGING KERK. GEG. WIJZIGING BURG. GEG. HUISBEZOEK UITDRAAIEN PLANNER START

3 LRP ALGEMEEN

4 LRP (Ledenregistratie Protestantse Kerk)
SILA, GBA en LRP GBA gemeentelijke basisadministratie SILA (Stichting Interkerkelijke Leden Administratie) Geregistreerden van deelnemende kerkgenootschappen liggen daar vast; zo kunnen GBA-mutaties naar het juiste kerk- genootschap worden gestuurd. LRP (Ledenregistratie Protestantse Kerk) Mutaties voor alle deelnemende kerkgenootschappen Plaatsen en verwijderen van SILA-stip (afnemers- indicatie) Mutaties voor Protestantse Kerk in Nederland Aan- en afmeldingen

5 LRP (Ledenregistratie Protestantse Kerk)
SILA, GBA en LRP GBA gemeentelijke basisadministratie SILA (Stichting Interkerkelijke Leden Administratie) Geregistreerden van deelnemende kerkgenootschappen liggen daar vast; zo kunnen GBA-mutaties naar het juiste kerk- genootschap worden gestuurd. LRP (Ledenregistratie Protestantse Kerk) X Bij GBA-bezwaar X Bij SILA-bezwaar

6 SILA GBA Mutatiestromen vanuit LRP Aanmelding naar SILA / GBA, bij:
Opname in registratie Verwijdering SILA-blokkade LRP SILA GBA Afmelding naar SILA / GBA, bij: Aanbrengen SILA/blokkade Uitschrijving Overlijden

7 SILA GBA Mutatiestromen naar LRP Melding (na aanmelding door LRP) dat:
Afnemersindicatie (SILA-stip) is geplaatst Persoon al een SILA-stip heeft Persoon met die gegevens niet bekend is LRP SILA GBA Soorten mutaties: Verhuizing, vertrek buitenland Naamswijziging en naamgebruik Begin- en einddatum verbintenis Datum overlijden

8 Meldingen: SILA uitvallers
Algemeen: De meldingen wijzen doorgaans op een situatie waarin de gegevens van de geregistreerde in LRP anders zijn dan de GBA/SILA-mutatie verwacht. Hierna een overzicht van de meest voorkomende meldingen met daarbij een advies voor de LA over de gewenste actie. Het tabblad SILA-berichten van het geregistreerdedossier kan meer informatie geven die bij de beoordeling van de melding nuttig is

9 Wijziging burgerlijke staat, bv.:
Een SILA-mutatie met een verbintenisdatum, terwijl er al een verbintenis is (of juist met ontbindingsdatum, terwijl verbintenis al ontbonden is) → LA: controle, evt. aanpassing LRP-gegevens Een SILA-mutatie met ontbinding van verbintenis terwijl de geregistreerde in LRP geen verbintenis heeft

10 Wijziging burgerlijke staat, bv.:
Naam partner in SILA-bericht klopt niet met naam partner in LRP → LA: controle, evt. aanpassing LRP-gegevens Geregistreerde of partner is niet meer in LRP-registratie (bv. overleden) → LA: controle: is persoon echt overleden? Evt. correctie LRP-gegevens Verbintenis of ontbindingsdata in SILA-bericht t.o.v. LRP ongelijk / niet volledig → LA: controle, evt. corrigeren en/of aanvullen Bericht van overlijden Al aanwezige overlijdensdatum in LRP komt niet overeen met datum in SILA-bericht → LA: juiste datum registreren

11 Adresgegevens komen niet overeen:
Adreswijziging GBA : Geregistreerde heeft geen eigenaarsrelatie met (wijk)gemeente of sectie → LA: doorgeven aan Huisnummer niet gevuld → LA: juiste huisnummer aanbrengen Adresgegevens komen niet overeen: Nieuwe postcode-huisnummercombinatie komt niet voor in de postcodetabel van LRP

12 Toelichting op SILA-berichten
Mutatietype 10 aanmelding 11 afmelding 50 adreswijziging 51 naamswijziging 52 overlijden 53 wijziging verbintenisdatum (burgerlijke staat) Naamgebruik E eigen geslachtsnaam P geslachtsnaam partner V geslachtsnaam partner VOOR eigen geslachtsnaam N geslachtsnaam partner NA eigen geslachtsnaam CBS-code code van het Centraal Bureau voor de Statistiek

13 Type adres N normaal L locatie (o.a. woonboten) Functie adres W woonadres B briefadres (doorgaans adres van zaakwaar-nemer, waar de geregistreerde zelf niet woont)

14 Foutcode 21 op aanmelding geslachtsnaam ontbreekt 22 ongeldige geboortedatum 23 postcode bestaat niet 24 ongeldig huisnummer 25 persoon niet gevonden in GBA 27 persoon heeft geheim adres 32 persoon is overleden 53 op afmelding

15 Wie staan geregistreerd?
Geregistreerden Wie staan geregistreerd?

16 gedoopt of belijdend lid van een ander kerkgenootschap
GEREGISTREERDEN GROEP LEDEN LID gedoopt belijdenis gedaan GASTLID gedoopt of belijdend lid van een ander kerkgenootschap GROEP VERBONDENEN ONGEDOOPT KIND niet gedoopt kind van PKN-lid vroeger geboortelid BLIJKGEVER voelt zich verbonden met de gemeente (kan ook lid zijn van andere PKN-gemeente) GROEP MEEGEREGISTREERDE ‘gezins’lid van PKN-lid (geen lid van de gemeente)

17 Kerkelijke Structuur en Organisatie in LRP
Geregistreerde behoort tot ? PKN Gemeente Wijkgemeente 1 Wijkgemeente … Dit is de structuur waarin de ledengegevens als het ware zijn opgehangen. LRP zorgt er voor dat alle gegevens op 1 plek zijn vastgelegd; de plaatselijke gemeente is eigenaar van de gegevens van de gemeente. De strenge inlogprocedure met de sleutel zorgt er voor dat onbevoegden geen toegang krijgen tot de gegevens van de gemeente (vinkje DO uitleggen). Sectie 1 Sectie 2 Sectie … Sectie 1 Sectie 2 Sectie 17

18 Gegevens geregistreerden Wijziging kerkelijke gegevens
EINDE ALGEMEEN Stoppen Algemeen Gegevens geregistreerden Wijziging kerkelijke gegevens Wijziging burgerlijke gegevens Huisbezoeken Uitdraai gegevens Documenten via Planner Begin STOP ALGEMEEN GEGEVENS WIJZIGING KERK. GEG. WIJZIGING BURG. GEG. HUISBEZOEK UITDRAAIEN PLANNER START

19 GEGEVENS GEREGISTREERDEN
LRP GEGEVENS GEREGISTREERDEN

20 GEGEVENS GEREGISTREERDEN Stoppen Gegevens Ledenadministrateur
Gegevens Bijdragenadministrateur Gegevens Pastoraal Werker Begin STOP LA BA PW START

21 GEGEVENS GEREGISTREERDEN
LRP GEGEVENS GEREGISTREERDEN LEDENADMINISTRATEUR

22

23 onder alle geregistreerden (in geautoriseerd gebied)
onder alle uitgeschrevenen (in geautoriseerd gebied)

24 20 geregistreerden per scherm; overigen te zien via
→ Excel-lijst van alle geregistreerden

25 sortering aan te passen door op het opschrift van het veld te klikken

26 zoeken in zoekveld; geen zoekveld? klik op
Tip: gebruik en

27 selecteer geregistreerde en klik op

28

29

30 In bovenstaand geval is de geregistreerde (voorkeurs)lid van wijkgemeente Alkmaar-Noord (de eigenaar) en tegelijk Blijkgever van wijkgemeente Alkmaar-Oost (geen eigenaar). Dit betekent dat Alkmaar-Oost beperkt wijzigingen kan aanbrengen in de gegevens maar wel melding krijgt van eventuele wijzigingen.

31 wijkgemeente Alkmaar-Noord (de eigenaar) ziet alleen
en kan gegevens wijzigen wijkgemeente Alkmaar-Oost ziet en kan geen wijzigingen aanbrengen in de gegevens maar krijgt wel melding van eventuele wijzigingen

32

33 zie voor notities ook de module LRP-algemeen
PE-notities worden niet meegenomen in selecties en vrije export

34 Publieke notities zijn te zien door iedereen die geautoriseerd is voor deze PE; te verwijderen door de maker en de LA Bewerken via

35 Persoonlijke notities zijn alleen te zien, te wijzigen en te verwijderen door de maker
Bewerken via

36

37 zie voor notities ook de module LRP-algemeen
hier staan de notities m.b.t. de geregistreerde zelf

38 Publieke notities zijn te zien door iedereen die geautoriseerd is voor deze geregistreerde; deze notities kunnen ook gebruikt worden bij selecties en vrije export, te verwijderen door de maker en de LA Bewerken via

39 Persoonlijke notities zijn alleen te zien , te wijzigen en te verwijderen door de maker
Bewerken via

40 behoort geregistreerde tot een groep
zit geregistreerde in een selectie

41 zit geregistreerde in een vrije gebied
heeft geregistreerde een kerkelijke functie

42 hier is o.a. de huwelijksdatum te vinden

43 hier zijn de huisbezoeken te vinden
aan te maken door PW te zien door LA, BA en PW (geautoriseerd voor die sectie) te verwijderen door maker hier zijn de verstuurde brieven te vinden

44 Mutatietype 10 aanmelding 11 afmelding 50 adreswijziging 51 naamswijziging 52 overlijden 53 wijziging verbintenisdatum (burgerlijke staat)

45 Gegevens Ledenadministrateur Gegevens Bijdragenadministrateur
EINDE GEGEVENS LA Stoppen Gegevens Ledenadministrateur Gegevens Bijdragenadministrateur Gegevens Pastoraal Werker Begin STOP LA BA PW START

46 LRP GEGEVENS GEREGISTREERDEN BIJDRAGENADMINISTRATEUR

47

48 onder alle geregistreerden (in geautoriseerd gebied)
onder alle uitgeschrevenen (in geautoriseerd gebied)

49 20 geregistreerden per scherm; overigen te zien via
→ Excel-lijst van alle geregistreerden

50 sortering aan te passen door op het opschrift van het veld te klikken

51 zoeken in zoekveld; geen zoekveld? klik op
Tip: gebruik en

52 selecteer geregistreerde en klik op

53

54

55 zie voor notities ook de module LRP-algemeen
PE-notities worden niet meegenomen in selecties en vrije export

56 Publieke notities zijn te zien door iedereen die geautoriseerd is voor deze PE; te verwijderen door de maker en de LA Bewerken via

57 Persoonlijke notities zijn alleen te zien, te wijzigen en te verwijderen door de maker
Bewerken via

58 zie voor notities ook de module LRP-algemeen
hier staan de notities m.b.t. de geregistreerde

59 Publieke notities zijn te zien door iedereen die geautoriseerd is voor deze geregistreerde; deze notities kunnen ook gebruikt worden bij selecties en vrije export, te verwijderen door de maker en de LA Bewerken via

60 Persoonlijke notities zijn alleen te zien, te wijzigen en te verwijderen door de maker
Bewerken via

61 niet-financiële deelnames
behoort geregistreerde tot een groep zit geregistreerde in een selectie

62 zit geregistreerde in een vrije gebied
heeft geregistreerde een kerkelijke functie

63 kan niet bijdragen wil niet bijdragen
maak bij meerdere bankrekeningen één standaard

64 hier is te zien voor welk fonds/abonnement geregistreerde is uitgesloten

65 hier is te zien voor aan welke fondsen en abonnementen geregistreerde deelneemt

66 hier is te zien welke ontvangsten/storneringen geboekt zijn voor geregistreerde

67 hier zijn de huisbezoeken te vinden
hier zijn de verstuurde brieven te vinden

68 Gegevens Ledenadministrateur Gegevens Bijdragenadministrateur
EINDE GEGEVENS BA Stoppen Gegevens Ledenadministrateur Gegevens Bijdragenadministrateur Gegevens Pastoraal Werker Begin STOP LA BA PW START

69 GEGEVENS GEREGISTREERDEN
LRP GEGEVENS GEREGISTREERDEN PASTORAAL WERKER

70

71 onder alle geregistreerden in geautoriseerd gebied
onder alle uitgeschrevenen in geautoriseerd gebied

72 sortering aan te passen door op het opschrift van het veld te klikken

73 20 geregistreerden per scherm; overigen te zien via
→ Excel-lijst van alle geregistreerden

74 zoeken in zoekveld; geen zoekveld? klik op
Tip: gebruik en

75 selecteer geregistreerde en klik op

76

77 met de knop kan de LA (foutieve) dubbele relaties verwijderen

78 Notities betreffende de PE zijn te maken onder tabblad

79 zie voor notities ook de module LRP-algemeen
PE-notities worden niet meegenomen in selecties en vrije export

80 Publieke notities zijn te zien door iedereen die geautoriseerd is voor deze PE; te verwijderen door de maker en de LA Bewerken via

81 Persoonlijke notities zijn alleen te zien, te wijzigen en te verwijderen door de maker
Bewerken via

82

83 zie voor notities ook de module LRP-algemeen
hier staan de notities m.b.t. de geregistreerde zelf

84 Publieke notities zijn te zien door iedereen die geautoriseerd is voor deze geregistreerde; deze notities kunnen ook gebruikt worden bij selecties en vrije export Bewerken via

85 Persoonlijke notities zijn alleen te zien, te wijzigen en te verwijderen door de maker
Bewerken via

86 niet-financiële deelnames
behoort geregistreerde tot een groep zit geregistreerde in een selectie

87 zit geregistreerde in een vrije gebied
heeft geregistreerde een kerkelijke functie

88 hier is o.a. de huwelijksdatum te vinden

89 hier zijn de huisbezoeken te vinden
via zijn de notities te raadplegen, te wijzigen en aan te vullen hier zijn de verstuurde brieven te vinden

90 EINDE GEGEVENS GEREGISTREERDEN Stoppen Algemeen
Wijziging kerkelijke gegevens Wijziging burgerlijke gegevens Huisbezoeken Uitdraai gegevens Documenten via Planner Begin STOP ALGEMEEN GEGEVENS WIJZIGING KERK. GEG. WIJZIGING BURG. GEG. HUISBEZOEK UITDRAAIEN PLANNER START

91 WIJZIGING KERKELIJKE GEGEVENS
LRP WIJZIGING KERKELIJKE GEGEVENS

92 WIJZIGING KERKELIJKE GEGEVENS Stoppen Inschrijving
Wijziging relatie met wijkgemeente Registratie doop Registratie belijdenis Uitschrijving Voorkeurslidmaatschap Begin STOP INSCHIJVING REL. WIJZIGING DOOPREG. BELIJDENISREG. UITSCHRIJVING VOORKEUR START

93 LRP INSCHRIJVING

94 Inschrijving ongedoopt kind Inschrijving lid Inschrijving gastlid
Stoppen Inschrijving Inschrijving ongedoopt kind Inschrijving lid Inschrijving gastlid Inschrijving blijkgever Inschrijving meegeregistreerde Inschrijving overig contact Begin STOP INSCHRIJVING ONGED. KIND LID GASTLID BLIJKGEVER MEEGEREG. OVERIG CONTACT START

95 INSCHRIJVING ONGEDOOPT KIND
LRP INSCHRIJVING ONGEDOOPT KIND

96 1) 2)

97 vul wijkgemeente in!

98

99

100

101

102 Als de gegevens van de nieuwe inschrijving overeenkomen met die van een al in LRP geregistreerde verschijnt een waarschuwingsscherm: Controleer of dit dezelfde persoon is, zo ja selecteer de persoon en klik op Voorkom dubbele inschrijvingen!

103 Als de gegevens van de nieuwe inschrijving niet in LRP voorkomen:
sluit venster

104 hier is ook de achternaam te wijzigen als dit nodig is!
Vergeet niet!

105

106 EINDE INSCHRIJVING ONGEDOOPT KIND Stoppen Inschrijving
Inschrijving lid Inschrijving gastlid Inschrijving blijkgever Inschrijving meegeregistreerde Inschrijving overig contact Begin STOP INSCHRIJVING ONGED. KIND LID GASTLID BLIJKGEVER MEEGEREG. OVERIG CONTACT START

107 LRP INSCHRIJVING LID

108 1) 2)

109 vul wijkgemeente in!

110

111

112 vul de peroonsgegevens in
zet een vinkje bij Gedoopt doopdatum is geen verplicht veld; kies bij een doopdatum vóór het onstaan van de PKN ( ) als Kerk. gezindte doop: Overige; klik naast Overige Kerk. gezindte doop op

113

114 handel, indien van toepassing: bij belijdenis hetzelfde
completeer de overige gegevens

115 Als de gegevens van de nieuwe inschrijving overeenkomen met die van een al in LRP geregistreerde verschijnt een waarschuwingsscherm: Controleer of dit dezelfde persoon is, zo ja selecteer de persoon en klik op Voorkom dubbele inschrijvingen!

116 als het adres niet aan een sectie kan worden gekoppeld opent het venster
Kies een sectie als het adres hetzelfde is als dat van een andere geregistreerde opent het venster Kies wat van toepassing is en voltooi het inschrijvingsproces

117 sluit het venster vul de gegevens aan en sla op

118 EINDE INSCHRIJVING LID Stoppen Inschrijving
Inschrijving ongedoopt kind Inschrijving lid Inschrijving gastlid Inschrijving blijkgever Inschrijving meegeregistreerde Inschrijving overig contact Begin STOP INSCHRIJVING ONGED. KIND LID GASTLID BLIJKGEVER MEEGEREG. OVERIG CONTACT START

119 LRP INSCHRIJVING GASTLID

120 1) 2)

121 vul wijkgemeente in!

122

123 vul de peroonsgegevens en het adres in

124 kies de gezindte waaruit het gastlid komt

125 zet een vinkje bij Gedoopt;
selecteer de kerk. gezindte van de doop

126 NB: 34 mogelijkheden gebruik zo nodig

127 handel, indien van toepassing: bij belijdenis hetzelfde
completeer de overige gegevens

128 Als de gegevens van de nieuwe inschrijving overeenkomen met die van een al in LRP geregistreerde verschijnt een waarschuwingsscherm: Controleer of dit dezelfde persoon is, zo ja selecteer de persoon en klik op Voorkom dubbele inschrijvingen!

129 als het adres niet aan een sectie kan worden gekoppeld opent het venster
Kies een sectie als het adres hetzelfde is als dat van een andere geregistreerde opent het venster Kies wat van toepassing is en voltooi het inschrijvingsproces

130 sluit het venster vul de gegevens aan en sla op

131 EINDE INSCHRIJVING GASTLID Stoppen Inschrijving
Inschrijving ongedoopt kind Inschrijving lid Inschrijving gastlid Inschrijving blijkgever Inschrijving meegeregistreerde Inschrijving overig contact Begin STOP INSCHRIJVING ONGED. KIND LID GASTLID BLIJKGEVER MEEGEREG. OVERIG CONTACT START

132 INSCHRIJVING BLIJKGEVER
LRP INSCHRIJVING BLIJKGEVER

133 Inschrijven blijkgever die al in de landelijke registratie voorkomt
De persoonsgegevens moeten worden opgezocht in het KERKELIJK REGISTER

134 Tenminste de minimale criteria invullen en

135 Is de persoon gevonden dan

136 Inschrijven blijkgever die niet in de landelijke registratie voorkomt
1) 2)

137 vul wijkgemeente in!

138

139 vul de peroonsgegevens en het adres in

140

141 Als de gegevens van de nieuwe inschrijving overeenkomen met die van een al in LRP geregistreerde verschijnt een waarschuwingsscherm: Controleer of dit dezelfde persoon is, zo ja selecteer de persoon en klik op Voorkom dubbele inschrijvingen!

142 als het adres niet aan een sectie kan worden gekoppeld opent het venster
Kies een sectie als het adres hetzelfde is als dat van een andere geregistreerde opent het venster Kies wat van toepassing is en voltooi het inschrijvingsproces

143 sluit het venster vul de gegevens aan en sla op

144 EINDE INSCHRIJVING BLIJKGEVER Stoppen Inschrijving
Inschrijving ongedoopt kind Inschrijving lid Inschrijving gastlid Inschrijving blijkgever Inschrijving meegeregistreerde Inschrijving overig contact Begin STOP INSCHRIJVING ONGED. KIND LID GASTLID BLIJKGEVER MEEGEREG. OVERIG CONTACT START

145 INSCHRIJVEN MEEGEREGISTREERDE
LRP INSCHRIJVEN MEEGEREGISTREERDE

146 1) 2)

147 vul wijkgemeente in!

148

149

150

151 vul de persoonsgegevens in en

152 Als de gegevens van de nieuwe inschrijving overeenkomen met die van een al in LRP geregistreerde verschijnt een waarschuwingsscherm: Controleer of dit dezelfde persoon is, zo ja selecteer de persoon en klik op Voorkom dubbele inschrijvingen!

153 sluit het venster vul de gegevens aan en sla op

154 EINDE INSCHRIJVING MEEGEREGISTREERDE Stoppen Inschrijving
Inschrijving ongedoopt kind Inschrijving lid Inschrijving gastlid Inschrijving blijkgever Inschrijving meegeregistreerde Inschrijving overig contact Begin STOP INSCHRIJVING ONGED. KIND LID GASTLID BLIJKGEVER MEEGEREG. OVERIG CONTACT START

155 INSCHRIJVING OVERIG CONTACT
LRP INSCHRIJVING OVERIG CONTACT

156 NB geen waarschuwing als het contact al is ingeschreven
vul de gegevens aan en sla op NB: overige contacten zijn niet in selecties mee te nemen

157 Wijziging relatie met wijkgemeente Registratie doop
EINDE INSCHRIJVING Stoppen Inschrijving Wijziging relatie met wijkgemeente Registratie doop Registratie belijdenis Uitschrijving Voorkeurslidmaatschap Begin STOP INSCHIJVING REL. WIJZIGING DOOPREG. BELIJDENISREG. UITSCHRIJVING VOORKEUR START

158 WIJZIGING RELATIE MET WIJKGEMEENTE
LRP WIJZIGING RELATIE MET WIJKGEMEENTE

159 zoek geregistreerde en open het dossier

160 ga naar tabblad

161 Een scherm van dit type (afhankelijk van de huidige relatie) opent Blijkgever kan gewijzigd worden in meegeregistreerde ongedoopt kind Op dezelfde manier kan een meegeregistreerde of ongedoopt kind gewijzigd worden; wijziging in lid of gastlid is pas mogelijk als eerst een doop wordt geregistreerd Lid kan gewijzigd worden in gastlid; wijziging naar een andere categorie is alleen mogelijk als eerst de doop ongedaan wordt gemaakt (zie bij doopregistratie)

162 EINDE WIJZIGING RELATIE MET WIJKGEMEENTE Stoppen Inschrijving
Registratie doop Registratie belijdenis Uitschrijving Voorkeurslidmaatschap Begin STOP INSCHIJVING REL. WIJZIGING DOOPREG. BELIJDENISREG. UITSCHRIJVING VOORKEUR START

163 LRP DOOPREGISTRATIE

164 zoek geregistreerde en open het dossier

165 ga naar tabblad ga naar wijzig Kerkelijke staat

166 vul doopdatum in; vul de gezindte in als dit anders is dan Protestants (bijv als de doop plaatsvond voor ); zoek zo nodig de wijkgemeente waar de doop plaatsvond; sla op

167 bij een dooplid is het langs dezelfde weg mogelijk om
de doopregistratie te wijzigen de doopregistratie ongedaan te maken een belijdenis te registreren

168 EINDE DOOPREGISTRATIE Stoppen Inschrijving
Wijziging relatie met wijkgemeente Registratie doop Registratie belijdenis Uitschrijving Voorkeurslidmaatschap Begin STOP INSCHIJVING REL. WIJZIGING DOOPREG. BELIJDENISREG. UITSCHRIJVING VOORKEUR START

169 BELIJDENISREGISTRATIE
LRP BELIJDENISREGISTRATIE

170 zoek geregistreerde en open het dossier

171 ga naar tabblad ga naar wijzig Kerkelijke staat

172 vul belijdenisdatum in;
vul de gezindte in als dit anders is dan Protestants (bijv als de belijdenis plaatsvond voor ); zoek zo nodig de wijkgemeente waar de belijdenis plaatsvond; sla op

173 bij een belijdend lid is het langs dezelfde weg mogelijk om
de doopregistratie te wijzigen de belijdenisregistratie te wijzigen de belijdenisregistratie ongedaan te maken

174 EINDE BELIJDENISREGISTRATIE Stoppen Inschrijving
Wijziging relatie met wijkgemeente Registratie doop Registratie belijdenis Uitschrijving Voorkeurslidmaatschap Begin STOP INSCHIJVING REL. WIJZIGING DOOPREG. BELIJDENISREG. UITSCHRIJVING VOORKEUR START

175 LRP UITSCHRIJVING

176 zoek geregistreerde en open het dossier

177 ga naar tabblad Uitschrijven is wijziging van de Inschrijfstatus

178 Betreft de uitschrijving een niet-lid (ongedoopt kind, meegeregistreerde of blijkgever) wordt de uitschrijving gerealiseerd m.b.v. de knop vul de datum in en

179 Betreft de uitschrijving een lid dan opent het scherm

180 is geen schriftelijke verklaring aanwezig (betrokkene weigert
handtekening) dan krijgt hij/zij een brief waarin aangekondigd wordt dat uitschrijving zal plaatsvinden. De betrokkene kan binnen 35 dagen bezwaar aantekenen; doet hij/zij dat dan gaat de uitschrijving niet door, anders is de uitschrijving na deze termijn een feit. vul de datum in; als PE-leden worden getoond, selecteer degenen die ook uitgeschreven moeten worden en

181 de persoon is terug te vinden onder
hier is ook de datum te vinden waarop de uitschrijving definitief wordt als er geen bezwaar wordt ingediend.

182 is een schriftelijke verklaring aanwezig, dan wordt de betrokkene onmiddellijk uitgeschreven en krijgt hij/zij een schriftelijke bevestiging daarvan als PE-leden worden getoond (bij uitschrijving PE-hoofd), selecteer degenen die ook uitgeschreven moeten worden vul datum in en

183 de uitgeschevene is te vinden onder de tab Uigeschrevenen in het Geregistreerdenoverzicht

184 Controleer ook de achtergebleven PE als niet de hele PE is uitgeschreven!!!
ga naar en pas zo nodig de PE aan

185 wanneer de volledige PE is uitgeschrevene verschijnt het scherm

186 bij het sluiten van dit scherm, wordt het PE-scherm getoond
opslaan geeft

187 ga naar ga naar tabblad

188 PE is leeg; selecteren en
NB om de inhoud van een PE te zien, is het voldoende om de muiscursor op te zetten

189 Wijziging relatie met wijkgemeente Registratie doop
EINDE UITSCHRIJVING Stoppen Inschrijving Wijziging relatie met wijkgemeente Registratie doop Registratie belijdenis Uitschrijving Voorkeurslidmaatschap Begin STOP INSCHIJVING REL. WIJZIGING DOOPREG. BELIJDENISREG. UITSCHRIJVING VOORKEUR START

190 VOORKEURSLIDMAATSCHAP
LRP VOORKEURSLIDMAATSCHAP

191 VOORKEURSLIDMAATSCHAP Stoppen Overschrijven naar ander sectie
Overschrijven naar andere wijkgemeente Overschrijven naar andere gemeente Overschrijven vanuit andere gemeente Begin STOP SECTIE WIJKGE-MEENTE NAAR GEMEENTE VAN GEMEENTE START

192 LRP OVERSCHRIJVEN NAAR EEN ANDERE SECTIE (formeel geen voorkeurslidmaatschap)

193 open geregistreerdedossier

194 ga naar tabblad

195 vul in

196 EINDE OVERSCHRIJVEN NAAR ANDERE SECTIE Stoppen
Overschrijven naar ander sectie Overschrijven naar andere wijkgemeente Overschrijven naar andere gemeente Overschrijven vanuit andere gemeente Begin STOP SECTIE WIJKGE-MEENTE NAAR GEMEENTE VAN GEMEENTE START

197 OVERSCHRIJVEN NAAR EEN ANDERE WIJKGEMEENTE
LRP OVERSCHRIJVEN NAAR EEN ANDERE WIJKGEMEENTE

198 open geregistreerdedossier

199 ga naar tabblad

200 vul in

201 onder Lopende overschrijvingen
bij en is de overschrijving te zien

202 de LA van de ontvangende wijkgemeente krijgt een melding
onder

203 onder Lopende overschrijvingen
bij en is de overschrijving te zien binnen 30 dagen moet dit verzoek worden beoordeeld anders is de overschrijving een feit

204 selecteer en

205 sectie invullen en

206 Reden afwijzing invullen en nogmaals op weigeren klikken

207 onder Gesloten overschrijvingen
bij en is nog terug te vinden of de overschrijving is geaccepteerd of geweigerd De betrokkene wordt automatisch per brief er van op de hoogte gesteld of de overschrijving is geaccepteerd of geweigerd

208 EINDE OVERSCHRIJVEN NAAR ANDERE WIJKGEMEENTE Stoppen
Overschrijven naar ander sectie Overschrijven naar andere wijkgemeente Overschrijven naar andere gemeente Overschrijven vanuit andere gemeente Begin STOP SECTIE WIJKGE-MEENTE NAAR GEMEENTE VAN GEMEENTE START

209 LRP OVERSCHRIJVEN NAAR EEN ANDERE GEMEENTE
VANUIT DE GEOGRAFISCHE GEMEENTE

210 open geregistreerdedossier

211

212

213 NB: Naam: verwijst naar de naam van de kerkelijke gemeente
Plaatsnaam verwijst naar de plaats waar het contactadres is

214 vul wijkgemeente en motivatie in
geef aan of andere PE-leden mee overgeschreven moeten worden verzend

215 beoordeling verzoek tot voorkeurslidmaatschap door LA ontvangende gemeente

216 onder Lopende overschrijvingen
bij en is de overschrijving te zien binnen 30 dagen moet dit verzoek worden beoordeeld anders is de overschrijving een feit

217

218 Reden afwijzing invullen en nogmaals op weigeren klikken

219 sectie invullen en

220 na beoordeling komt de melding bij de LA van de geografische gemeente
nu ook mededeling: Ongeldige PE! Verwijder die!

221 EINDE OVERSCHRIJVEN NAAR ANDERE GEMEENTE Stoppen
Overschrijven naar ander sectie Overschrijven naar andere wijkgemeente Overschrijven naar andere gemeente Overschrijven vanuit andere gemeente Begin STOP SECTIE WIJKGE-MEENTE NAAR GEMEENTE VAN GEMEENTE START

222 LRP OVERSCHRIJVEN NAAR EIGEN GEMEENTE VANUIT ANDERE GEMEENTE

223 De persoonsgegevens moeten worden opgezocht in het KERKELIJK REGISTER

224 Tenminste de minimale criteria invullen en

225 Is de persoon gevonden dan

226 LET OP: bij verhuizing van geregistreerde blijft het voorkeurslidmaatschap bestaan totdat de LA van de voorkeursgemeente dit opheft

227 EINDE WIJZIGING KERKELIJKE GEGEVENS Stoppen Algemeen
Gegevens geregistreerden Wijziging kerkelijke gegevens Wijziging burgerlijke gegevens Huisbezoeken Uitdraai gegevens Documenten via Planner Begin STOP ALGEMEEN GEGEVENS WIJZIGING KERK. GEG. WIJZIGING BURG. GEG. HUISBEZOEK UITDRAAIEN PLANNER START

228 WIJZIGING BURGERLIJKE GEGEVENS
LRP WIJZIGING BURGERLIJKE GEGEVENS

229 Voor geregistreerden zonder SILA- of GBA-bezwaar geldt dat de wijzigingen via de SILA binnenkomen.
Wacht daarom twee weken voordat u zelf wijziging aanbrengt in deze gegevens. Bij geregistreerden met SILA- of GBA-bezwaar moet u deze mutaties wel zelf aanbrengen.

230 MUTATIES BURGERLIJKE GEGEVENS Stoppen Verhuizing Overlijden
Huwelijk/Geregistreerd partnerschap Scheiding Begin STOP verhuizing overlijden verbintenis scheiding START

231 LRP VERHUIZING

232 open geregistreerdendossier

233

234 vul postcode en huisnummer in

235 verhuis eventueel andere PE-leden,

236 NB verhuizen niet alle personen uit een PE en is de verhuizing binnen wijkgemeente, dan blijft de oude PE intact, pas deze zo nodig aan!!

237 BELANGRIJK: bij (GBA-) mutatie ‘vertrek buitenland’ blijft de geregistreerde als voorkeurslid in de gemeente verhuizing naar het buitenland wordt daarom gezien als een verhuizing binnen de (wijk)gemeente en er is alleen een melding zichtbaar als de signalering ‘verhuizing binnen (wijk)gemeente’ aan staat (aan te zetten door LB) In deze dia eerst een opsomming, in de volgende dia’s uitwerking met voorbeeld.

238 Beëindiging inschrijving van personen in het buitenland
Mail geregistreerde nummer & naam naar Ledendesk verwijdert de persoon uit uw gemeente. Bij terugkeer in Nederland vindt (op basis van GBA-mutatie) heropname plaats in de gemeente van vestiging. Let op: in deze gevallen NIET “uitschrijven”! Bij uitschrijving vervalt de SILA-stip en wordt de persoon bij terugkeer in Nederland niet meer in de nieuwe kerkelijke gemeenten geplaatst.

239 Huwelijk/Geregistreerd partnerschap Scheiding Begin
EINDE VERHUIZING Stoppen Verhuizing Overlijden Huwelijk/Geregistreerd partnerschap Scheiding Begin STOP verhuizing overlijden verbintenis scheiding START

240 LRP OVERLIJDEN

241 open geregistreerdedossier

242 ga naar tabblad

243 ook registratie overlijden partner is mogelijk
vul datum in; verander zo nodig de plaats en

244 de overledene is terug te vinden onder

245 verwijder lege PE’s of controleer de PE

246 NB: als de PE na overlijden alleen nog Meegeregistreerden bevat, verwijder deze personen of maak hen Blijkgever

247 Huwelijk/Geregistreerd partnerschap Scheiding Begin
EINDE OVERLIJDEN Stoppen Verhuizing Overlijden Huwelijk/Geregistreerd partnerschap Scheiding Begin STOP verhuizing overlijden verbintenis scheiding START

248 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP
LRP HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

249 Bij het registreren van een huwelijk of geregistreerd partnerschap van een gemeentelid al of niet met iemand uit een andere gemeente eerst twee weken wachten of er een SILA mutatie komt. Als de SILA-melding onderstaande vorm heeft open het geregistreerdedossier en ga naar het tabblad

250 Wijzig het verbintenistype m.b.v. de knop
onder de kop verbintenissen

251 Pas als blijkt dat een of beide partners een SILA-bezwaar hebben, moet de LA de registratie zelf doorvoeren. Gaat het huwelijk gepaard met een verhuizing, eerst de verhuizing doorvoeren en vervolgens het huwelijk registreren; dat is het eenvoudigst!

252 Registratie van het huwelijk van E. T. Cirkel en F
Registratie van het huwelijk van E.T. Cirkel en F. Bruil; beiden wonen Korte Vondelstraat 4 in Alkmaar Open het geregistreerdedossier van E.T.Cirkel ga naar tabblad

253 kies voor registratie partnerschap
en volg dezelfde stappen als bij registratie huwelijk

254 bij een persoon buiten de wijkgemeente moeten naam, postcode of straatnaam, huisnummer, woonplaats en geboortedatum ingevuld worden NB De zes tekens van de postcode moeten aaneengeschreven worden en er moeten hoofdletters gebruikt worden

255 in dit geval wonen de personen binnen de wijkgemeente, want op hetzelfde adres

256 vul naam in en selecteer de juiste persoon!

257 vul datum in bij kerkelijke inzegening: vul gegevens in en sla op

258 ga naar tabblad er zijn twee PE’s ontstaan!

259 PE van dhr. Cirkel pas de PE-naam aan en indien nodig het relatietype en sla op

260 bekijk nu de PE van fam. Bruil
hier zijn de relatietypes omgedraaid; sla op en verwijder vervolgens deze PE

261 sla op

262 EINDE HUWELIJK/GEREGISTREERDPARTNERSCHAP Stoppen Verhuizing Overlijden
Scheiding Begin STOP verhuizing overlijden verbintenis scheiding START

263 LRP SCHEIDING

264 open geregistreerdedossier

265 ga naar tabblad

266 vul datum in;

267 NB bij ongedaan maken van de scheiding moet de PE weer hersteld worden en de losse PE verwijderd worden!

268 EINDE WIJZIGING BURGERLIJKE GEGEVENS Stoppen Algemeen
Gegevens geregistreerden Wijziging kerkelijke gegevens Wijziging burgerlijke gegevens Huisbezoeken Uitdraai gegevens Documenten via Planner Begin STOP ALGEMEEN GEGEVENS WIJZIGING KERK. GEG. WIJZIGING BURG. GEG. HUISBEZOEK UITDRAAIEN PLANNER START

269 LRP HUISBEZOEKEN (PW)

270

271 opent zoekveld na selectie is huisbezoek te verwijderen export van gegevens op het scherm (niet van de notities!)

272 na selectie is huisbezoek in te zien en te bewerken

273 nieuw huisbezoek te registreren

274 vul een zoekcriterium in en
selecteer de persoon (geregistreerdenummer moet bekend zijn) en

275 Vul de Persoonlijke notitie in en
vul datum en reden in Vul bij de Reden “Anders” ook het (verplichte) veld Publieke notitie in (zo mogelijk met de aard van het bezoek). Bij andere redenen is dit niet nodig, wel mogelijk (*). Vul de Persoonlijke notitie in en (*) de publieke notitie wordt behalve bij Reden: Anders nergens getoond dan bij het geregistreerdedossier

276 NB sortering op datum mogelijk door op Bezoekdata te klikken
let op driehoekje in vak onderste sortering bovenste sortering op dezelfde manier zijn andere sorteringen aan te brengen

277 ALTERNATIEF voor noteren en/of raadplegen huisbezoek
Ledenadministratie > Geregistreerden > Geregistreerdedossier > via zijn de notities te raadplegen, te wijzigen en aan te vullen

278 Gegevens geregistreerden Wijziging kerkelijke gegevens
EINDE HUISBEZOEKEN Stoppen Algemeen Gegevens geregistreerden Wijziging kerkelijke gegevens Wijziging burgerlijke gegevens Huisbezoeken Uitdraai gegevens Documenten via Planner Begin STOP ALGEMEEN GEGEVENS WIJZIGING KERK. GEG. WIJZIGING BURG. GEG. HUISBEZOEK UITDRAAIEN PLANNER START

279 LRP UITDRAAI GEGEVENS

280 Uitdraai Bijdragen- of Ledenadministrateur Pastoraal werker

281 Het format voor een uitdraai kan bewaard worden om later weer gebruikt te worden
Bewaarde uitdraaien kunnen door iedere geautoriseerde worden gebruikt, bewerkt en verwijderd worden Maak goede afspraken (bijv zet voor de uitdraai de initialen van de gebruiker: BA-etiketten kerkblad) Bij oproepen van een bewaarde uitdraai is alleen mogelijk; niet

282 Keuzemogelijkheden binnen gemeente:
Keuzemogelijkheden binnen wijkgemeente:

283 Etiketten/Etiketten + Vrij veld Gezins- en Persoonskaarten
UITDRAAI GEGEVENS Stoppen Etiketten/Etiketten + Vrij veld Gezins- en Persoonskaarten Aanvraag inschrijving/overschrijving Bezoekformulier nieuw ingekomenen Vrije brief Mutaties Looplijst Begin STOP ETIKETTEN KAARTEN IN/OVER-SCHRIJVING NIEUW INGEKOMEN VRIJE BRIEF MUTATIES LOOPLIJST START

284 UITDRAAI ETIKETTEN/ETIKETTEN + VRIJ VELD
LRP UITDRAAI ETIKETTEN/ETIKETTEN + VRIJ VELD

285 Formaat NB: Bij gebruik van andere pdf-readers dan Acrobat Reader kunnen problemen optreden!

286 kies voor Etiketten of Etiketten + vrij veld

287 voor Etiketten + vrij veld moet vooraf een sjabloon zijn aangemaakt door de LB

288 Kies voor Selectie of Persoon

289 PERSOON: NB u krijgt maar één etiket!
Deze tekst staat hier ten onrechte, alleen de geselecteerde persoon komt op het etiket. selecteer persoon

290 of de uitdraaiparameters worden bewaard

291 een .pdf bestand is te lezen met Adobe Reader;
gratis te downloaden via

292 SELECTIE: NB bij invullen van Wijkgemeente en/of Sectie krijgt u alleen de selecties te zien die voor die Wijkgemeente resp Sectie zijn gemaakt of de uitdraaiparameters worden bewaard het document wordt gemaakt via de planner. voor een handleiding klik op

293 EINDE ETIKETTEN/ETIKETTEN + VRIJ VELD Stoppen
Gezins- en Persoonskaarten Aanvraag inschrijving/overschrijving Bezoekformulier nieuw ingekomenen Vrije brief Mutaties Looplijst Begin STOP ETIKETTEN KAARTEN IN/OVER-SCHRIJVING NIEUW INGEKOMEN VRIJE BRIEF MUTATIES LOOPLIJST START

294 UITDRAAI GEZINS- OF PERSOONSKAART
LRP UITDRAAI GEZINS- OF PERSOONSKAART

295 vul zo nodig de wijkgemeente en sectie in
persoonskaart gaat net zo als gezinskaart

296

297 selecteer persoon of

298 bij keuze van selectie worden kaarten voor de hele selectie gegenereerd; dit gaat via de planner
voor een handleiding klik op een .pdf bestand is te lezen met Adobe Reader; gratis te downloaden via

299 gezins-kaart persoons-kaart

300 EINDE GEZINS- EN PERSOONSKAARTEN Stoppen
Etiketten/Etiketten + Vrij veld Gezins- en Persoonskaarten Aanvraag inschrijving/overschrijving Bezoekformulier nieuw ingekomenen Vrije brief Mutaties Looplijst Begin STOP ETIKETTEN KAARTEN IN/OVER-SCHRIJVING NIEUW INGEKOMEN VRIJE BRIEF MUTATIES LOOPLIJST START

301 UITDRAAI AANVRAAG UIT- OF OVERSCHRIJVING
LRP UITDRAAI AANVRAAG UIT- OF OVERSCHRIJVING

302 vul zo nodig de wijkgemeente en sectie in
kies voor Aanvraag uitschrijving of Aanvraag overschrijving

303 Als alleen het PE-hoofd moet worden uit- of overgeschreven, dan geregistreerde eerst PE-hoofd af maken! selecteer persoon

304 of een .pdf bestand is te lezen met Adobe Reader; gratis te downloaden via

305 uitschrijvingsaanvraag overschrijvingsaanvraag
bij keuze van selectie worden formulieren voor de hele selectie gegenereerd; dit gaat via de planner voor een handleiding klik op

306 EINDE AANVRAAG UITSCHRIJVING/OVERSCHRIJVING Stoppen
Etiketten/Etiketten + Vrij veld Gezins- en Persoonskaarten Aanvraag inschrijving/overschrijving Bezoekformulier nieuw ingekomenen Vrije brief Mutaties Looplijst Begin STOP ETIKETTEN KAARTEN IN/OVER-SCHRIJVING NIEUW INGEKOMEN VRIJE BRIEF MUTATIES LOOPLIJST START

307 UITDRAAI BEZOEKFORMULIER NIEUW INGEKOMENEN
LRP UITDRAAI BEZOEKFORMULIER NIEUW INGEKOMENEN

308 vul zo nodig de wijkgemeente en sectie in
de naam van het bezoekformulier is Nieuw ingekomen kies Selectie of Persoon

309 selecteer persoon en of een .pdf bestand is te lezen met Adobe Reader; gratis te downloaden via

310 bij keuze van selectie worden formulieren voor de hele selectie gegenereerd; dit gaat via de planner
voor een handleiding klik op

311 EINDE BEZOEKFORMULIER NIEUW INGEKOMENEN Stoppen
Etiketten/Etiketten + Vrij veld Gezins- en Persoonskaarten Aanvraag inschrijving/overschrijving Bezoekformulier nieuw ingekomenen Vrije brief Mutaties Looplijst Begin STOP ETIKETTEN KAARTEN IN/OVER-SCHRIJVING NIEUW INGEKOMEN VRIJE BRIEF MUTATIES LOOPLIJST START

312 LRP UITDRAAI VRIJE BRIEF

313 VRIJE BRIEF De brief moet vooraf door de LB als sjabloon zijn aangemaakt! vul zo nodig de wijkgemeente en sectie in

314 bij keuze van selectie worden formulieren voor de hele selectie gegenereerd; dit gaat via de planner
voor een handleiding klik op

315 Deze tekst staat hier ten onrechte, alleen de geselecteerde persoon komt op de brief
selecteer persoon; of

316 een .pdf bestand is te lezen met Adobe Reader;
gratis te downloaden via

317 Etiketten/Etiketten + Vrij veld Gezins- en Persoonskaarten
EINDE VRIJE BRIEF Stoppen Etiketten/Etiketten + Vrij veld Gezins- en Persoonskaarten Aanvraag inschrijving/overschrijving Bezoekformulier nieuw ingekomenen Vrije brief Mutaties Looplijst Begin STOP ETIKETTEN KAARTEN IN/OVER-SCHRIJVING NIEUW INGEKOMEN VRIJE BRIEF MUTATIES LOOPLIJST START

318 LRP UITDRAAI MUTATIES

319 MUTATIES vul zo nodig de wijkgemeente en sectie in kies type document

320 vul de periode in of de uitdraai gaat via de planner voor een handleiding klik op

321 voorbeeld Exceluitdraai

322 Etiketten/Etiketten + Vrij veld Gezins- en Persoonskaarten
EINDE MUTATIES Stoppen Etiketten/Etiketten + Vrij veld Gezins- en Persoonskaarten Aanvraag inschrijving/overschrijving Bezoekformulier nieuw ingekomenen Vrije brief Mutaties Looplijst Begin STOP ETIKETTEN KAARTEN IN/OVER-SCHRIJVING NIEUW INGEKOMEN VRIJE BRIEF MUTATIES LOOPLIJST START

323 LRP UITDRAAI LOOPLIJST

324 Looplijsten op basis van selectie kunnen gemaakt worden door een BA, LA of PW; hierin kunnen geen overige contacten worden opgenomen De BA kan ook looplijsten maken op basis van een fonds of abonnement; hierin kunnen overige contacten worden meegenomen. Looplijsten voor kerkbladen of om kerkbalansbrieven te bezorgen, zijn looplijsten gebaseerd op een abonnement resp een fonds en moeten dus door een gebruiker met BA-autorisatie worden aangemaakt.

325 looplijst op basis van selectie (BA/LA/PW)
looplijsten worden samengesteld door groepen of vrije gebieden te selecteren; zowel groepen als vrije gebieden kunnen over wijkgemeentegrenzen heen lopen daarom veld wijkgemeente en sectie vrij laten! voor de uitdraai eerst de geregistreerden in de groepen of vrije gebieden herbepalen!

326 kies Type document

327 kies Persoon of PE mogelijkheden gegevens te verbergen

328 bij aanvinken hiervan wordt de nieuwe uitdraai met de eerder gedraaide looplijst vergeleken en worden alleen de mutaties weergegeven

329 kies Selectie kies Sortering

330 selecteer groep(en) en/of vrij(e) gebieden
de uitdraai gaat via de planner voor een handleiding klik op

331

332 resultaat:

333 looplijst op basis van fonds/abonnement (alleen BA)
vul de gewenste gegevens in kies hier persoon als overige contacten meegenomen moeten worden (overige contacten hebben geen PE!)

334

335 neem overige contacten mee; kies actiejaar en sortering

336 of de uitdraai gaat via de planner voor een handleiding klik op

337 resultaat: dit is het overig contact

338 EINDE UITDRAAI GEGEVENS Stoppen Algemeen Gegevens geregistreerden
Wijziging kerkelijke gegevens Wijziging burgerlijke gegevens Huisbezoeken Uitdraai gegevens Documenten via Planner Begin STOP ALGEMEEN GEGEVENS WIJZIGING KERK. GEG. WIJZIGING BURG. GEG. HUISBEZOEK UITDRAAIEN PLANNER START

339 DOCUMENTEN VIA PLANNER
LRP DOCUMENTEN VIA PLANNER

340 bij het genereren van een document dat via de planner loopt opent het volgende venster

341 geeft mogelijkheid om een tijdstip te kiezen
waarop de documenten gereed moeten zijn. vul datum en tijd in NB de uitdraai wordt gemaakt met de actuele gegevens (mutaties in de tussentijd worden dus meegenomen)

342 bij is de planner op een later tijdstip te raadplegen

343 in beide gevallen is het bestand via de Planner het bestand op een later tijdstip op te halen
Bijdragen- of Ledenadministrateur Pastoraal werker

344 het bestand is te vinden onder tabblad
na selectie in geval van een .pdf bestand moet Adobe Reader op de computer aanwezig zijn; gratis te downloaden via

345 bij als de aanvraag is verdwenen onder ga naar tabblad na selectie

346 wanneer de aanvraag is verdwenen bij
maar niet te vinden is onder is er een fout opgetreden en staat de opdracht onder

347 EINDE DOCUMENTEN VIA PLANNER Stoppen Algemeen Gegevens geregistreerden
Wijziging kerkelijke gegevens Wijziging burgerlijke gegevens Huisbezoeken Uitdraai gegevens Documenten via Planner Begin STOP ALGEMEEN GEGEVENS WIJZIGING KERK. GEG. WIJZIGING BURG. GEG. HUISBEZOEK UITDRAAIEN PLANNER START


Download ppt "LRP GEREGISTREERDEN release 2.1 Koos Willemse."

Verwante presentaties


Ads door Google