De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Automatische fietsenstallingen Themabijeenkomst ‘Fietsparkeren bij stations’ Utrecht, 7 april 2005 Ronald Jorna.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Automatische fietsenstallingen Themabijeenkomst ‘Fietsparkeren bij stations’ Utrecht, 7 april 2005 Ronald Jorna."— Transcript van de presentatie:

1 Automatische fietsenstallingen Themabijeenkomst ‘Fietsparkeren bij stations’ Utrecht, 7 april 2005 Ronald Jorna

2 Inhoud presentatie  Inleiding  Stand van zaken systemen  Praktijkervaringen  Voor- en nadelen  Algemene conclusies  Checklist  Ontbrekende kennis

3 Inleiding  Diepens & Okkema:  adviesbureau verkeer en vervoer  Delft, Zwolle, Eindhoven  circa 30 medewerkers  Project ICT en fiets:  Automatische fietsenstalling  Actieve chip  e-CYCLIST instrument

4 Automatische stallingen ‘Onbemande bewaakte fietsenstalling waarbij d.m.v. elektronische identificatie toegang tot een stalling wordt verkregen’ Aanmeldpunt per stalplaats Aanmeldpunt centraal - collectief stallen - individueel stallen Beeldvorming

5 Automatische stallingen  Bike Tree & Bike Hedge (Ecomove)  Velominck (Lo Minck systemen)  Fietsmolen (Fietsumrond) Beschrijving systemen

6 Automatische stallingen  Bikestation (Klaver)  Tourniquetsysteem (NS)  Bikedispenser (Springtime)  OVfietskluizen Beschrijving systemen

7 Automatische fietsenstallingen  Storingsgevoeligheid: Niet exact te achterhalen, Ecomove geeft 1 op 15.000 aan.  In- & uitgiftesnelheid: Gemiddeld circa 25 sec., afh. van identificatietechniek & aantal in- & uitgiftepunten.  Betalingswijze/identificatie: Op allerlei wijzen. Technische bekwaamheid (1)

8  Stalcapaciteit: Individuele stalplaatsen en modules (eenheden van 3, 6, 9, 15, 30, 50) Opschaling mogelijk.  Max. technische levensduur: 10 tot 20 jaar (bron ProRail), op onderdelen eerder vervanging.  Vandalismegevoeligheid: Sterk afhankelijk van inpassing in openbare ruimte. Technische bekwaamheid (2) Automatische fietsenstallingen

9  Aanschafkosten:  Verschillend per systeem.  Algemeen tussen  1.000-2.500 per stalplaats. Afhankelijk van bouwcomplexiteit van systeem.  Niet altijd duidelijke welke onderdelen in de aanschaf- kosten worden meegenomen. Financiële en organisatorische bekwaamheid (1) Automatische fietsenstallingen

10  Exploitatiekosten, o.a.:  energiegebruik  Gebruik comm. middelen  onderhoud,  backoffice,  betalingssysteem  reserveringen groot onderhoud Geen eenduidig antwoord vanuit leveranciers... Financiële en organisatorische bekwaamheid (2) Automatische fietsenstallingen

11  Indicatie exploitatiekosten: Financiële en organisatorische bekwaamheid (3) Onbemande stalling Bemande stalling TourniquetteVelominckFietsmolenLocker Expl.kosten/ jaar45.00025.00013.500100.000 Stalplts.1500502001500 Expl.kst/stalplts.€ 30€ 500€ 67,50€ 66,67 Automatische fietsenstallingen

12  Onderhoud stallingen:  1 à 2 onderhoudsbeurten/jaar  Eens in de zoveel jaar een grote onderhoudsbeurt.  Werkwijze storingen:  Automatisch signaal naar beheerder of via tel.nummer.  Op afstand bedienbaar.  Lokale beheerder blijft nodig. Financiële en organisatorische bekwaamheid (4) Automatische fietsenstallingen

13  Locatiemogelijkheden: Op elke locatie inzetbaar....maar:  Collectieve systemen op grootschalige locaties  Individuele systemen op klein- schalige locaties  Netwerkmogelijkheden:  In principe in netwerk inzetbaar.  Verhuur stallen. Financiële en organisatorische bekwaamheid (5) Automatische fietsenstallingen

14  Bediening:  Meeste systemen hebben terminal met beeldscherm met info over de te nemen stappen.  Betalen bij in- of uitchecken.  Abonnementsvormen:  Voor veelvuldige gebruikers allerlei vormen mogelijk, eventueel doelgroep gericht. Gebruikers- vriendelijkheid (1) Automatische fietsenstallingen

15  Sociale veiligheid:  Bepalend is verlichting, levendigheid van omgeving, openheid van de stalling en uitstraling externe omgeving.  Veelal uitgiftepunt op maaiveldniveau.  Automatenangst: Oorzaak is o.a. onwetendheid, gebruiker moet info ontvangen. Gebruikers- vriendelijkheid (2) Automatische fietsenstallingen

16 Praktijkervaringen  De Fietsmolen te Nieuw Vennep  Ervaring: storingscontract  Tourniquetsysteem te Schiedam  Ervaring: communicatie i.v.m. automatenangst  Velominck Floriade  Ervaring toegangspasjes: magneetpas ongeschikt voor onbemande stalling, te gevoelig en kwetsbaar.

17 Voor- en nadelen  Dag en nacht open  Lagere exploitatiekosten dan bemande stalling  Goede controle door pasjes- systeem  Bewaking op afstand door gebruik van camera's  Te combineren met fietsverhuur- systeem (afh. van systeemkeuze) Voordelen automatische fietsenstalling

18 Voor- en nadelen  Betere mogelijkheden om gebruikersinformatie te verzamelen (wie, hoe lang, wanneer piekperiode, bezettings- graad, etc.)  Ook toepasbaar op kleinere stations, waar bemande stalling te duur is. Voordelen automatische fietsenstalling

19 Voor- en nadelen  Gevoel van onveiligheid.  Afhankelijk van systeemkeuze zijn aanschafkosten hoog.  Nog niet veel praktijkervaring opgedaan.  (Nog) geen integraal pasjes- systeem. Nadelen automatische fietsenstalling

20 Algemene conclusie  Tijd is rijp, veel partijen zijn ermee bezig, toch nog in beginfase  Stalling is technisch product, daaromheen ontwikkeling (marketing)concepten waar te nemen  Voor gebruiker & overheden is integratie van systemen van belang

21 Checklist bij realisatie  Wat is de doelgroep?  Verwachte gebruik van de locatie?  Verwachte capaciteit (nu/ toekomst)  Piekbelasting?  Individuele stalling of netwerk?  Wijze van betalen en identificatie

22 Checklist bij realisatie  Wat te doen m.b.t. de sociale veiligheid en vandalisme?  Communicatie mbt de stalling?  Welk type backoffice heeft de voorkeur?  Wat is het jaarlijkse exploitatie- budget en hoe kunnen deze kosten verkleind worden?

23 Ontbrekende kennis Nog onduidelijkheid over investerings- en exploitatiekosten van automatische fietsenstallingen Nog onduidelijk over exploitatie- vorm en back-office.

24 Bedankt voor uw aandacht! Voor meer informatie: http://www.diepensenokkema.nl/ictenfiets/  eindrapport ‘ICT en Fiets’  e-CYCLIST instrument of: Ronald Jorna 038-4225780 r.jorna@diepensenokkema.nl


Download ppt "Automatische fietsenstallingen Themabijeenkomst ‘Fietsparkeren bij stations’ Utrecht, 7 april 2005 Ronald Jorna."

Verwante presentaties


Ads door Google