De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OO analyse en de kunst van het motoronderhoud Frens Vonken Frank Peeters.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OO analyse en de kunst van het motoronderhoud Frens Vonken Frank Peeters."— Transcript van de presentatie:

1

2 OO analyse en de kunst van het motoronderhoud Frens Vonken Frank Peeters

3 EXPO - NIOC Sleutelen! Tijd genoeg Tijd genoeg Onvoldoende informatie Onvoldoende informatie Voortdurende onzekerheid Voortdurende onzekerheid Kwaliteit van het resultaat is niet kritisch Kwaliteit van het resultaat is niet kritisch

4 EXPO - NIOC OO analyse OMT, OOA/OOD, Booch, Jacobson OMT, OOA/OOD, Booch, Jacobson Voortdurende onzekerheid Voortdurende onzekerheid Welke motor en wat zijn de onderdelen? Welke motor en wat zijn de onderdelen?

5 EXPO - NIOC OO analyse onderwijzen Oefenen vanuit heuristieken Oefenen vanuit heuristiekenheuristieken Beoordelen? Beoordelen? –Loopt de motor correct –Zijn de juiste onderdelen geselecteerd –Zijn de juiste verbindingen gemaakt UML en veel oefenen! UML en veel oefenen!

6 EXPO - NIOC Een voorbeeld Het gaat om de uitvoering van praktijkperioden door studenten. Er bestaan twee soorten praktijkperioden namelijk een stage (2 maal tijdens de opleiding) en het afstuderen (aan het einde van de opleiding). Van elke praktijkperiode is de startdatum bekend. De uitvoering van een praktijkperiode vindt bij een bedrijf plaats waarvan de naam en het adres bekend zijn. In een bedrijf kunnen meer studenten tegelijk, maar ook na elkaar hun praktijkperiode uitvoeren. Tijdens de uitvoering van een praktijkperiode wordt de student begeleid door een docent. Welke studenten door een bepaalde docent worden begeleid wordt tijdig gepubliceerd. De docent wordt hierin aangeduid door middel van zijn afkorting, de student door zijn naam en voor alle zekerheid zijn/haar identiteitsnummer. Bij het afstuderen is aan het einde een afstudeervoordracht gepland op een bepaalde datum. Bij deze voordracht functioneert een andere dan de begeleidende docent als voorzitter.

7 EXPO - NIOC Een uitwerking doet 1 afkorting Docent 0,1 0,1, * 1 1 begeleidt bij ▲ utgevoerd bij start Praktijk periode datum Voordracht id, naam Student Begeleider Voorzitter naam adres Bedrijf door 0,1,2,3 0..* 1 1..*

8 EXPO - NIOC Kwaliteit en tijd Onderwijsbaar Onderwijsbaar Beoordeelbaar Beoordeelbaar Goed resultaat Goed resultaat Verbindingen voor onderdelen Verbindingen voor onderdelen

9 EXPO - NIOC EXPO Waar begin je mee? Waar begin je mee? Grote lijn EXPO Grote lijn EXPO EXPO toegepast EXPO toegepast Verdiensten Verdiensten

10 EXPO - NIOC Principes Informatie is stabiel(er) Informatie is stabiel(er) Informatie is het fundament van gedrag Informatie is het fundament van gedrag Validatie door domeinexpert Validatie door domeinexpert Aansluiting bij UML Aansluiting bij UML

11 EXPO - NIOC Doel

12 EXPO - NIOC Verschillende manieren

13 EXPO - NIOC Relatie als uitgangspunt

14 EXPO - NIOC Toestand + Gedrag Toestand van objecten Gedrag van object Feiten over objecten EXPO EXPression based Object modeling.

15 EXPO - NIOC EXPO Grote Lijn requirements use cases expr.analyse, constraints, validatie domein beschrijving documenten met voorbeelden klassen diagram compositie, gedrag, verfijning ontwerp etc. domein experts

16 EXPO - NIOC De casus: expressieanalyse Concrete expressies Concrete expressies Student voert de 1e stage uit. Typering expressie Typering expressieStage Structuur in expressie Structuur in expressie voert de e stage uit. voert de e stage uit.

17 EXPO - NIOC De casus: expressieanalyse(2) Concrete expressies Concrete expressies Student voert het afstuderen uit. Typering expressie Typering expressieAfstuderen Structuur in expressie Structuur in expressie voert het afstuderen uit. voert het afstuderen uit.

18 EXPO - NIOC De casus: expressieanalyse(3) Concrete expressies Concrete expressies Het afstuderen van Student begint op Typering expressie Typering expressieStartdatum Structuur in expressie Structuur in expressie begint op. begint op.

19 EXPO - NIOC Generalisatie Generalisatie Praktijkperiode  Stage Praktijkperiode  Afstuderen De casus: expressieanalyse(4)

20 EXPO - NIOC vindt plaats bij. vindt plaats bij. heeft. heeft. wordt begeleid door. wordt begeleid door. heet. heet. is gepland op. is gepland op. is voorzitter bij. is voorzitter bij. De casus: expressieanalyse(5)

21 EXPO - NIOC Informatiediagram Informatiediagram Constraints Constraints Validatie Validatie Transformatie naar CD Transformatie naar CD Volgende stappen

22 EXPO - NIOC De casus:transformatie naar CD 0..* start : Datum Praktijk periode {abstract} * doet begeleidt door ◄ vindt plaats bij id : Number naam : Text Student Afstuderen nr : Number Stage naam : Text adres : Text Bedrijf afk : Text Docent voorzitter * datum : Datum Voordracht ◄ i.v.m

23 EXPO - NIOC Vervolgstappen Reductie Reductie Navigatie Navigatie Compositie Compositie Gedrag Gedrag Realisatie van use cases Realisatie van use cases

24 EXPO - NIOC De casus: gedrag Praktijkperiode(Bedrijf, Student, Datum) getStartDatum( ) : Datum getDocent( ) : Docent …setDocent(Docent) 0..* start : Datum Praktijk periode {abstract} * doet begeleidt door ◄ vindt plaats bij id : Number naam : Text Student naam : Text adres : Text Bedrijf afk : Text Docent

25 EXPO - NIOC De verdiensten van EXPO expressieanalyse is leerbaar expressieanalyse is leerbaar expressieanalyse is onderwijsbaar expressieanalyse is onderwijsbaar toewijzing van gedrag is eenvoudig toewijzing van gedrag is eenvoudig lage koppeling en hoge cohesie lage koppeling en hoge cohesie validatie d.m.v. gebruikersparticipatie validatie d.m.v. gebruikersparticipatie proces is beter beheer(s)baar proces is beter beheer(s)baar sneller sneller

26 EXPO - NIOC Boek Objectgeoriënteerde domeinanalyse Frank Peeters, Frens Vonken Academic Service, 2001 isbn

27 EXPO - NIOC Bepaal potentiële klassen door: De zelfstandigenaamwoorden uit de probleembeschrijving te selecteren; Te bedenken wat klassen kunnen zijn op basis van kennis van het applicatiedomein; Te bedenken wat klassen kunnen zijn op basis van algemene kennis. Maak een selectie uit potentiële klassen door de volgende klassen te verwijderen: redundante klassen (klassen die synoniem lijken met ander klassen); irrelevante klassen (klassen die buiten het probleemdomein liggen); vage klassen (klassen waarvan de betekenis niet helder is); (terug) OMT heuristieken


Download ppt "OO analyse en de kunst van het motoronderhoud Frens Vonken Frank Peeters."

Verwante presentaties


Ads door Google