De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OO analyse en de kunst van het motoronderhoud Frens Vonken Frank Peeters.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OO analyse en de kunst van het motoronderhoud Frens Vonken Frank Peeters."— Transcript van de presentatie:

1

2 OO analyse en de kunst van het motoronderhoud Frens Vonken Frank Peeters

3 EXPO - NIOC 20022 Sleutelen! Tijd genoeg Tijd genoeg Onvoldoende informatie Onvoldoende informatie Voortdurende onzekerheid Voortdurende onzekerheid Kwaliteit van het resultaat is niet kritisch Kwaliteit van het resultaat is niet kritisch

4 EXPO - NIOC 20023 OO analyse OMT, OOA/OOD, Booch, Jacobson OMT, OOA/OOD, Booch, Jacobson Voortdurende onzekerheid Voortdurende onzekerheid Welke motor en wat zijn de onderdelen? Welke motor en wat zijn de onderdelen?

5 EXPO - NIOC 20024 OO analyse onderwijzen Oefenen vanuit heuristieken Oefenen vanuit heuristiekenheuristieken Beoordelen? Beoordelen? –Loopt de motor correct –Zijn de juiste onderdelen geselecteerd –Zijn de juiste verbindingen gemaakt UML en veel oefenen! UML en veel oefenen!

6 EXPO - NIOC 20025 Een voorbeeld Het gaat om de uitvoering van praktijkperioden door studenten. Er bestaan twee soorten praktijkperioden namelijk een stage (2 maal tijdens de opleiding) en het afstuderen (aan het einde van de opleiding). Van elke praktijkperiode is de startdatum bekend. De uitvoering van een praktijkperiode vindt bij een bedrijf plaats waarvan de naam en het adres bekend zijn. In een bedrijf kunnen meer studenten tegelijk, maar ook na elkaar hun praktijkperiode uitvoeren. Tijdens de uitvoering van een praktijkperiode wordt de student begeleid door een docent. Welke studenten door een bepaalde docent worden begeleid wordt tijdig gepubliceerd. De docent wordt hierin aangeduid door middel van zijn afkorting, de student door zijn naam en voor alle zekerheid zijn/haar identiteitsnummer. Bij het afstuderen is aan het einde een afstudeervoordracht gepland op een bepaalde datum. Bij deze voordracht functioneert een andere dan de begeleidende docent als voorzitter.

7 EXPO - NIOC 20026 Een uitwerking doet 1 afkorting Docent 0,1 0,1,2 1 0..3 3 1..* 1 1 begeleidt bij ▲ utgevoerd bij start Praktijk periode datum Voordracht id, naam Student Begeleider Voorzitter naam adres Bedrijf door 0,1,2,3 0..* 1 1..*

8 EXPO - NIOC 20027 Kwaliteit en tijd Onderwijsbaar Onderwijsbaar Beoordeelbaar Beoordeelbaar Goed resultaat Goed resultaat Verbindingen voor onderdelen Verbindingen voor onderdelen

9 EXPO - NIOC 20028 EXPO Waar begin je mee? Waar begin je mee? Grote lijn EXPO Grote lijn EXPO EXPO toegepast EXPO toegepast Verdiensten Verdiensten

10 EXPO - NIOC 20029 Principes Informatie is stabiel(er) Informatie is stabiel(er) Informatie is het fundament van gedrag Informatie is het fundament van gedrag Validatie door domeinexpert Validatie door domeinexpert Aansluiting bij UML Aansluiting bij UML

11 EXPO - NIOC 200210 Doel

12 EXPO - NIOC 200211 Verschillende manieren

13 EXPO - NIOC 200212 Relatie als uitgangspunt

14 EXPO - NIOC 200213 Toestand + Gedrag Toestand van objecten Gedrag van object Feiten over objecten EXPO EXPression based Object modeling.

15 EXPO - NIOC 200214 EXPO Grote Lijn requirements use cases expr.analyse, constraints, validatie domein beschrijving documenten met voorbeelden klassen diagram compositie, gedrag, verfijning ontwerp etc. domein experts

16 EXPO - NIOC 200215 De casus: expressieanalyse Concrete expressies Concrete expressies Student 125426 voert de 1e stage uit. Typering expressie Typering expressieStage Structuur in expressie Structuur in expressie voert de e stage uit. voert de e stage uit.

17 EXPO - NIOC 200216 De casus: expressieanalyse(2) Concrete expressies Concrete expressies Student 125426 voert het afstuderen uit. Typering expressie Typering expressieAfstuderen Structuur in expressie Structuur in expressie voert het afstuderen uit. voert het afstuderen uit.

18 EXPO - NIOC 200217 De casus: expressieanalyse(3) Concrete expressies Concrete expressies Het afstuderen van Student 125426 begint op 12-1-2002. Typering expressie Typering expressieStartdatum Structuur in expressie Structuur in expressie begint op. begint op.

19 EXPO - NIOC 200218 Generalisatie Generalisatie Praktijkperiode  Stage Praktijkperiode  Afstuderen De casus: expressieanalyse(4)

20 EXPO - NIOC 200219 vindt plaats bij. vindt plaats bij. heeft. heeft. wordt begeleid door. wordt begeleid door. heet. heet. is gepland op. is gepland op. is voorzitter bij. is voorzitter bij. De casus: expressieanalyse(5)

21 EXPO - NIOC 200220 Informatiediagram Informatiediagram Constraints Constraints Validatie Validatie Transformatie naar CD Transformatie naar CD Volgende stappen

22 EXPO - NIOC 200221 De casus:transformatie naar CD 0..* start : Datum Praktijk periode {abstract} 10..10..3 1 1..* doet begeleidt door ◄ vindt plaats bij id : Number naam : Text Student Afstuderen nr : Number Stage naam : Text adres : Text Bedrijf afk : Text Docent voorzitter 0..1 0..* datum : Datum Voordracht ◄ i.v.m. 1 0..1

23 EXPO - NIOC 200222 Vervolgstappen Reductie Reductie Navigatie Navigatie Compositie Compositie Gedrag Gedrag Realisatie van use cases Realisatie van use cases

24 EXPO - NIOC 200223 De casus: gedrag Praktijkperiode(Bedrijf, Student, Datum) getStartDatum( ) : Datum getDocent( ) : Docent …setDocent(Docent) 0..* start : Datum Praktijk periode {abstract} 10..10..3 1 1..* doet begeleidt door ◄ vindt plaats bij id : Number naam : Text Student naam : Text adres : Text Bedrijf afk : Text Docent

25 EXPO - NIOC 200224 De verdiensten van EXPO expressieanalyse is leerbaar expressieanalyse is leerbaar expressieanalyse is onderwijsbaar expressieanalyse is onderwijsbaar toewijzing van gedrag is eenvoudig toewijzing van gedrag is eenvoudig lage koppeling en hoge cohesie lage koppeling en hoge cohesie validatie d.m.v. gebruikersparticipatie validatie d.m.v. gebruikersparticipatie proces is beter beheer(s)baar proces is beter beheer(s)baar sneller sneller

26 EXPO - NIOC 200225 Boek Objectgeoriënteerde domeinanalyse Frank Peeters, Frens Vonken Academic Service, 2001 isbn 90 395 1579 4 f.peeters@toccata.nl f.vonken@fontys.nl

27 EXPO - NIOC 200226 Bepaal potentiële klassen door: De zelfstandigenaamwoorden uit de probleembeschrijving te selecteren; Te bedenken wat klassen kunnen zijn op basis van kennis van het applicatiedomein; Te bedenken wat klassen kunnen zijn op basis van algemene kennis. Maak een selectie uit potentiële klassen door de volgende klassen te verwijderen: redundante klassen (klassen die synoniem lijken met ander klassen); irrelevante klassen (klassen die buiten het probleemdomein liggen); vage klassen (klassen waarvan de betekenis niet helder is); (terug) OMT heuristieken


Download ppt "OO analyse en de kunst van het motoronderhoud Frens Vonken Frank Peeters."

Verwante presentaties


Ads door Google