De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programmeren in Java met BlueJ David J. Barnes Michael Kölling 2.1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programmeren in Java met BlueJ David J. Barnes Michael Kölling 2.1."— Transcript van de presentatie:

1 Programmeren in Java met BlueJ David J. Barnes Michael Kölling 2.1

2 * *Programmeren in Java met BlueJ, een 'objecten eerst'-benadering © David J. Barnes, Michael Kölling Inhoud van de cursus • Inleiding tot objectgeoriënteerd programmeren… • …met een goed onderbouwde programmeerbasis… • …gericht op het produceren en onderhouden van grote, kwalitatief hoogwaardige softwaresystemen.

3 * *Programmeren in Java met BlueJ, een 'objecten eerst'-benadering © David J. Barnes, Michael Kölling Trefwoorden interface javadoc inkapseling afhankelijkheid cohesie polymorfe methode-aanroepen overerving mutator -methoden verzamelingklassen overschrijven iteratoren Ontwerpen op basis van verantwoordelijkheden

4 * *Programmeren in Java met BlueJ, een 'objecten eerst'-benadering © David J. Barnes, Michael Kölling Doelen • Een goede kennis van programmeerprincipes • Een goede kennis van object-oriëntatie • Kritisch de kwaliteit van een (klein) softwaresysteem kunnen bepalen • Een klein softwaresysteem in Java kunnen implementeren

5 * *Programmeren in Java met BlueJ, een 'objecten eerst'-benadering © David J. Barnes, Michael Kölling Boek David J. Barnes & Michael Kölling Programmeren in Java met BlueJ: Een 'objecten eerst'-benadering Tweede editie, Pearson Education, 2005 ISBN 90-430-0988-1

6 * *Programmeren in Java met BlueJ, een 'objecten eerst'-benadering © David J. Barnes, Michael Kölling Website De Nederlandstalige website bij dit boek is te vinden op www.pearsoneducation.nl/barnes De Engelstalige website bij dit boek is te vinden op www.mip.sdu.dk/~mik/teaching/se01 Bezoek deze site regelmatig. Op de website vind je aanvullende informatie en aanvullend materiaal.

7 * *Programmeren in Java met BlueJ, een 'objecten eerst'-benadering © David J. Barnes, Michael Kölling Cursusoverzicht (1) • Objecten en klassen • Klassedefinities • Interactie van objecten • Objecten groeperen • Meer geavanceerd gedrag - bibliotheken • Correct werkende objecten - testen, onderhouden, debuggen • Klassen ontwerpen

8 * *Programmeren in Java met BlueJ, een 'objecten eerst'-benadering © David J. Barnes, Michael Kölling Cursusoverzicht (2) • Overerving • Polymorfisme • Uitbreidbare, flexibele klassestructuren • Grafische gebruikersinterfaces maken • Foutafhandeling • Toepassingen ontwerpen

9 * *Programmeren in Java met BlueJ, een 'objecten eerst'-benadering © David J. Barnes, Michael Kölling Demo

10 * *Programmeren in Java met BlueJ, een 'objecten eerst'-benadering © David J. Barnes, Michael Kölling Elementaire concepten • object • klasse • methode • parameter • datatype

11 * *Programmeren in Java met BlueJ, een 'objecten eerst'-benadering © David J. Barnes, Michael Kölling Objecten en klassen • objecten –zijn ‘dingen’ die echt bestaan en aanwijsbaar zijn (zoals bijvoorbeeld 'de rode auto die daar op het parkeerterrein staat') • klassen –zijn een representatie van alle objecten van een bepaalde soort (bijvoorbeeld 'auto')

12 * *Programmeren in Java met BlueJ, een 'objecten eerst'-benadering © David J. Barnes, Michael Kölling Methoden en parameters • In objecten zijn bewerkingen besloten die geactiveerd kunnen worden (die in Java methoden genoemd worden) • methoden kunnen parameters hebben zodat ze met aanvullende informatie uitgevoerd kunnen worden

13 * *Programmeren in Java met BlueJ, een 'objecten eerst'-benadering © David J. Barnes, Michael Kölling Andere waarnemingen • van één klasse kunnen veel instanties gemaakt worden • een object heeft attributen: dit zijn waarden die in velden opgeslagen worden. • de klasse definieert welke velden een object heeft, maar de individuele set waarden (de toestand) van het object wordt in het object zelf opgeslagen)

14 * *Programmeren in Java met BlueJ, een 'objecten eerst'-benadering © David J. Barnes, Michael Kölling Toestand

15 * *Programmeren in Java met BlueJ, een 'objecten eerst'-benadering © David J. Barnes, Michael Kölling Twee cirkel-objecten

16 * *Programmeren in Java met BlueJ, een 'objecten eerst'-benadering © David J. Barnes, Michael Kölling Broncode • Elke klasse bestaat uit broncode (Java-code) waarmee de informatie van de klasse (de velden en methoden) gedefinieerd wordt.

17 * *Programmeren in Java met BlueJ, een 'objecten eerst'-benadering © David J. Barnes, Michael Kölling Retourwaarden • Methoden kunnen resultaat retourneren met behulp van een retourwaarde.


Download ppt "Programmeren in Java met BlueJ David J. Barnes Michael Kölling 2.1."

Verwante presentaties


Ads door Google