De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bemefa 20021 Monstername in praktijk Bemefa-Apfaca.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bemefa 20021 Monstername in praktijk Bemefa-Apfaca."— Transcript van de presentatie:

1 Bemefa 20021 Monstername in praktijk Bemefa-Apfaca

2 Bemefa 20022 Inhoud Inleiding Verantwoordelijkheid Bemonsteringsschema’s Bemonsteringsmateriaal Monsterreductie Monsternameplan Monsterverzegeling, labeling, registratie en bewaring

3 Bemefa 20023 1.Inleiding Diverse redenen voor monstername – Selectie van een ingrediënt – Selectie van een leverancier – Aanvaarding of weigering van een levering – Bijsturen van het proces – Waarborgen van de specificaties van een product – Borgen van de voederveiligheid – Hygiënecontrole

4 Bemefa 20024 2.Verantwoordelijkheid Management is verantwoordelijk voor monsternameplan – Handhaven van het kwaliteitssysteem – Implementatie van HACCP – Autocontrole Management ziet toe op: – Het tot stand komen en volgen van procedures – De aanwezigheid en uitvoering van instructies

5 Bemefa 20025 3.Bemonsteringsschema’s Eenvoudige random sampling Gelaagde (gestratifieerde) sampling Systematische monstername

6 Bemefa 20026 3.1. Eenvoudige random – N willekeurige monsters – At random voor elke monstername op de totale hoeveelheid 3.2. Gelaagde sampling – Totale hoeveelheid verdelen in x aantal onafhankelijke straten (lagen) en per laag random sampling – Bvb. Verschillende compartimenten met een zelfde grondstof bemonsteren door elk compartiment als laag te beschouwen

7 Bemefa 20027 3.3. Systematische sampling – Eerste monstername at random – Gevolgd door een repetitieve monstername op gelijke intervallen – Vb. lossen van een bulkwagen 3.4. Bemonstering van niet uniforme ladingen

8 Bemefa 20028 drie bemonsteringen - bepaal de grenzen van de beschadigde fractie door repetitieve monstername en beoordeling - eens men de grenzen heeft bepaald worden van goede, beschadigde en totale fractie een staal verzameld - schat de hoeveelheid materiaal dat een staal vertegenwoordigt en duidt de plaats aan van beschadigde delen in het lot

9 Bemefa 20029 Algemene regel een partij van een grondstof of eindproduct wordt bemonsterd door het nemen van discrete monsters of ondermonsters, verdeeld over de ganse hoeveelheid Het aantal wordt bepaald door de grootte van de partij De ondermonsters worden verzameld in 1 verzamelmonster

10 Bemefa 200210 Statistiek Totale variantie (S t ²)= – Variantie op monstername S² s – + variantie op monsterbereiding = S² sp – + variantie van de analyse S² a S² s daalt bij toename aantal stalen S² sp daalt bij toenemende voorbereiding S² a daalt met toenemende aantal stalen

11 Bemefa 200211 Onverpakte voedersMinimum Max 2.5 ton7 Groter dan 2.5 ton(20 n) ½ tot maximum 40 VerzamelmonstersMinimum 4 kg Verpakkingen met inhoud groter dan 1 kg Aantal 1 tot 4Alle Aantal 4 tot 164 Aantal meer dan 16 N ½ tot maximum 20 Verzamelmonster4 kg

12 Bemefa 200212 4. Bemonsteringsmateriaal voor manuele bemonstering 4.1. Manueel versus automatisch 4.2. Eisen gesteld aan bemonsteringsmateriaal 4.3. Droge grondstoffen/eindproducten – In bulk – Zakgoed – In transportstroom 4.4.Vloeibare producten

13 Bemefa 200213 4.1. Manueel versus automatisch Automatische bemonstering is duur Reinheid en betrouwbaarheid van apparatuur is belangrijk Meeste monsternames zijn manueel Materiaal moet aan een aantal eisen voldoen Mankracht vs. Investering Automatisch: representatief ?

14 Bemefa 200214 4.2. Eisen aan bemonsteringsmateriaal – juiste dimensie en vorm – Minimale contaminatie mogelijkheid – Geen discriminatie van deeltjesgroottes of- vorm – Aanraking met de hand moet voorkomen worden (hygiëneanalyse)

15 Bemefa 200215 4.3. Droge grondstoffen/ eindproducten - in bulk - in de transportstroom - in zak

16 Bemefa 200216 Monstername in transportstroom, systematische bemonstering van de grondstof bij storten in de transportput

17 Bemefa 200217 Pneumatisch lossen van een schip, monstername in de transportstroom

18 Bemefa 200218 Staalname grijpt plaats op daartoe voorziene (gemaakte) controlepunten, waar men met weinig problemen noch risico de transportstroom kan onderbreken

19 Bemefa 200219 4.4. Vloeistoffen Bom of zone samplers worden gebruikt voor het bemonsteren van vloeibare ingrediënten uit bulkwagens. Afmetingen: ongeveer 30-40 cm lang en 5-7,5 cm diameter, inhoud variërend van ongeveer 0,5 tot 2 liter. Een klep kan op welbepaalde hoogte manueel dmv een touw geopend worden.

20 Bemefa 200220 Meest voorkomende vloeistofleveringen: – Melasse – Vet bemonsteren in de losleiding via kraantje bemonsteren in het mangat bij storting in de tank

21 Bemefa 200221 4.5. Bemonstering van vochtrijke voedermiddelen Cfr. Protocol voor bemonstering van vloeibare voeders en steekvaste producten ikv MINAS Duidelijke beschrijving van plaats van bemonstering nl bij het laden van vrachtwagen Geen restlading aanwezig Eventueel roeren om homogeniteit te bevorderen

22 Bemefa 200222 vervolg Ondermonsters – verzamelmonsters - eindmonsters Tijdens laden verdeeld over de laadtijd Via de aftapkraan (oppassen voor discriminatie) Van steekvaste producten op verschillende plaatsen verspreid over de partij Duidelijke richtlijnen mbt het coderen en administreren van de monsters (cfr. P.11)

23 Bemefa 200223 5. Monsterverdeling Riffler Boerner

24 Bemefa 200224 “vierendelen” of “quartering”

25 Bemefa 200225 6. Intern monsternameplan Diverse redenen (nutritioneel, traceerbaarheid,..) – Bepalen de methode – Bepalen de frekwentie

26 Bemefa 200226 Controle op productspecifcaties-nutritioneel – Belang van goede monstername – Belang van uniformiteit – Kennis van mogelijke toleranties op de labo- analysen t.o.v. de berekende gehaltes – Afwijkingen kunnen een gevolg zijn van onjuiste technische afstellingen – Nood aan representatieve monsters die verzamelmonsters zijn

27 Bemefa 200227 Kritische grondstoffen – Ifv de aard van de grondstof een bemonsteringsfrekwentie PCB’s en dioxine – Basismonsters op verschillende plaatsen met een minimaal gewicht van 100 gram – Verzamelmonsters met minimum gewicht van 1kg – Eindmonster of labomonster moet in duplo- analyse kunnen uitgevoerd worden

28 Bemefa 200228 Bemonstering voor de bepaling van aflatoxine – Monsternameprocedure houdt rekening met: Type product Grootte van het lot Aangeven grootte ondermonsters Aangeven minimum aantal ondermonsters – Drie mogelijke monsternamemethoden

29 Bemefa 200229 Bemonstering met het oog op aflatoxine bepaling – Uniforme monstername over ganse partij – Selectieve monstername op contaminatie – At random monstername

30 Bemefa 200230 Productiestalen – Vb na de menger mengefficiëntie-homogeniteit Door het nemen van bvb 10 monsters op 5 ton tijdens het ledigen van de menger – Na de pers: korrelkwaliteit

31 Bemefa 200231 Bemonstering ifv hygiëneplan – Bijzondere aandacht – Hygiënisch nemen – Ander bewaarprotocol (zie bijlage) Traceerbaarheid – Opslag gedurende bepaalde periode, afhankelijk van grondstof/eindprod./gemedicineerd

32 Bemefa 200232 7. Verzegeling en bewaring Loden kan, andere varianten Labeling duidelijk en ondubbelzinnig Registratie met oog op opsturen of opvragen Correcte bewaring

33 Bemefa 200233 Referenties Zie tekst Interessante webpagina: – Ibelgique.ifrance.com/analysemycotoxinfabolje /chap3


Download ppt "Bemefa 20021 Monstername in praktijk Bemefa-Apfaca."

Verwante presentaties


Ads door Google