De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Visie Gastvrij Nederland Ir. Arjen van den Dool Koninklijke Horeca Nederland Informatie-uitwisseling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Visie Gastvrij Nederland Ir. Arjen van den Dool Koninklijke Horeca Nederland Informatie-uitwisseling."— Transcript van de presentatie:

1 Visie Gastvrij Nederland Ir. Arjen van den Dool Koninklijke Horeca Nederland Informatie-uitwisseling

2 a.evenementenorganisatie die wil weten welke specifieke vereisten er zijn in gemeente X b.starter die wil weten welke meldingen en vergunningen nodig zijn voor een restaurant c.bowlingbaan die wil weten of er subsidiemogelijkheden zijn voor toepassing van zonne-energie d.campinghouder die moet weten dat naburige agrariër gaat uitbreiden e.bioscoophouder die moet weten dat brandveiligheidseisen veranderen Vormen van informatieuitwisseling in Gastvrijheidsector (1) Inzicht verkrijgen (en verlenen) in vereisten en faciliteiten en wijzigingen:

3 a.recreatiepark dat nieuw zwembad wil bouwen b.eigenaar van eetcafé die terras wil beginnen bij zijn bedrijf c.evenementorganisatie die festival wil organiseren d.concertgebouw waar buitenlands ensemble optreedt e.attractiepark dat een reclamebord langs de weg wil plaatsen f.sportcafé dat i.v.m. Olympische Spelen een paar uur langer open wil blijven g.bioscoop die filmfestival wil organiseren, i.s.m. enkele naburige horecalocaties h.jachthaven die aantal ligplaatsen wil uitbreiden i.strandtent wil ivm vroege Pasen een week eerder open Vormen van informatieuitwisseling in Gastvrijheidsector (2) Verkrijgen (en verlenen) van toestemmingen, zowel voor starten als wijzigen en uitbreiden:

4 a)theater dat aan wil tonen dat decor van rondreizend gezelschap bandveilig is b)sauna die wil aantonen dat hygiënecontroles adequaat worden uitgevoerd c)speelparadijs dat controles aan speeltoestellen aan wil tonen d)hotel dat inzicht wil geven in risico-inventarisatie en (realisatie) maatregelplan m.b.t. legionella e)zwembad dat wil aantonen de waterkwaliteit te beheersen f)poppodium dat inzicht wil geven in RI&E en voortgang maatregelen m.b.t. gehoorbescherming voor medewerkers Vormen van informatieuitwisseling in Gastvrijheidsector (3) Aantonen (en toetsen) van operationeel voldoen aan vereisten:

5  verdwalen in hoeveelheid en versnippering vereisten  vastlopen in complexiteit vereisten  onbedoeld missen van wijzigingen in vereisten  grote hoeveelheid aan indieningvereisten  herhaald aanleveren van dezelfde gegevens Welke problemen ondervinden Gastvrijheidondernemers? (1)

6  bij iedere wijziging of verlenging weer de 'full monty'  gegevens van ene overheidsinstantie opvragen voor andere  aanleveren en/of bijhouden van bedrijfsvreemde gegevens  tijdsbeslag voor administratieve controles  registraties bijhouden om werk toezicht te vergemakkelijken Welke problemen ondervinden Gastvrijheidondernemers? (2)

7  iedere overheidsinstantie heeft eigen wijze  gemeenten allemaal andere handelswijzen en systemen  geen dossieroverdracht bij wisseling van inspecteur  geen inspectiehistorie Welke problemen ondervinden Gastvrijheidondernemers? (3)

8  Bedrijvenloket en Antwoord voor Bedrijven  Nalevingshulp  Hiswa Alert & Recron Alert  Horeca1, Horeca2 en Horeca Digitaal  Digitale Evenementenvergunning  Vernieuwd Toezicht Horeca & Recreatie  RIEC's  En ….EOD! Relevante acties en ervaringen in en om de Gastvrijheidsector

9 Centrale vraagstelling m.b.t. uitrol Vraag: Hoe verwerken we de opbrengsten van eerdere en lopende initiatieven optimaal in een ‘Pilot’ EOD Gasvrijheidsector, als onderdeel van de bedrijfslevenbrede uitrol van EOD? Voorstel: Gecoördineerde aanpak van de ‘Pilot’ EOD Gastvrijheidsector, waarin verschillende functionaliteiten, modules en toepassingen in gezamenlijk en geregisseerd verband worden (door)ontwikkeld.

10 Functionele eisen ‘In de ideale wereld’ (1)  alle overheden uniforme werkwijzen en systemen  overheden hanteren een centrale database met informatie  op basis van profiel met bedrijfskenmerken en activiteiten krijgt ondernemer inzicht in: inhoudelijke vereisten, toestemmingsstelsels en faciliteiten wijzigingen in vereisten, toestemmingstelsels en faciliteiten  meldingen zijn overbodig (overheid weet wat er gebeurt)  vergunningen worden digitaal en integraal aangevraagd en verstrekt, waarbij voortgang te volgen is

11 Functionele eisen ‘In de ideale wereld’ (2)  diverse toetsen zijn overbodig, door digitale intelligence overheid  ondernemer wordt gealerteerd bij wijzigingen in de directe omgeving  toezichthouders opereren volledig risicogestuurd, o.b.v. digitale intelligence  toezichthouders geven ondernemer digitaal inzicht in prioriteiten (collectief) en bevindingen (zowel collectief als individueel)

12 Strategie uitrol in kader EOD (1) I.gastvrijheidsector als pilotsector voor EOD, met aanvullend te ontwikkelen branche(segment) specifieke toepassingen voor een of meerdere informatiedomeinen (vereisten, toestemmingen, registraties, controles, etc.) II.ontwikkelen EOD basisvoorziening III.doorontwikkelen branchewijzers/vragenboom Antwoord voor Bedrijven tot EOD-proof module 'profiel gerelateerd inzicht in vereisten’

13 Strategie uitrol in kader EOD (2) IV.opwaarderen van ervaringen en opbrengsten initiatieven als Business Alert (primaire focus op inzich en naleving) en Horeca Digitaal (primaire focus op inzicht en toestemmingen) tot modulaire EOD-proof oplossingen V.doorontwikkelen Digitale Inspectieruimte, EOD- proof inspectiemodule

14 Randvoorwaarden voor uitrol (1) i.rolverdeling bij ontwikkeling en beheer (overheid versus bedrijfsleven, maar ook uitvoeringsorganisaties) ii.actieve regierol overheid (EOD is meer dan set van afspraken) iii.stroomlijning en aansluiting alle overheden, met name ook lokaal (no escape) iv.kostendragerschap (overheid basis en wat, bedrijfsleven hoe?)

15 Randvoorwaarden voor uitrol (2) v.bedrijfsleven niet de rekening voor ontoegankelijkheid overheid vi.voorkomen afhankelijkheid van marktpartijen (software ontwikkelaars) vii.ook voor niet georganiseerd bedrijfsleven viii.gecoördineerde modulaire aanpak als aanloop naar geïntegreerde aanpak

16 Draagvlak A.Bestuurlijk draagvlak (nationaal en lokaal)? B.Ambtelijk draagvlak (nationaal en lokaal)? C.Draagvlak bij ondernemers? ? Welke acties moeten ondernomen worden?

17 Specifieke issues/aandachtspunten  gebruiksvriendelijkheid (ondernemer centraal)  autorisatie (ondernemer zit aan het stuur)  privacybescherming (Big Brother, lifehacking, HALT, kentekens R’dam, borgingsmechanismen)  basisvoorziening voor kleine bedrijven  nog aanwezig wantrouwen ondernemers jegens inspectiediensten  klachtenprocedure en borgen

18 Samenwerking overheid & bedrijfsleven Hoe maken we samen van EOD Gastvrijheidsector een toekomstbestendig succes?

19

20

21


Download ppt "Visie Gastvrij Nederland Ir. Arjen van den Dool Koninklijke Horeca Nederland Informatie-uitwisseling."

Verwante presentaties


Ads door Google