De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennismaking Marketing Wim Lecluyse Manitobalaan Brugge

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennismaking Marketing Wim Lecluyse Manitobalaan Brugge"— Transcript van de presentatie:

1 Kennismaking Marketing Wim Lecluyse Manitobalaan 33 8200 Brugge
adres: Tel Fax GSM Wim Lecluyse Wim Lecluyse

2 Manager van een ……………………………….
…………………………….. 1. 2. Aanwezigheid Manager van een ………………………………. …. …. benoeming ………………………….. …………………..…….. zaak hoofdzetel: …………………………. kapitaal: ……………………………. Wim Lecluyse

3 …… …… N …………… V …………… I …………… K …………… ……………… ……………… Wim Lecluyse

4 Drie kikkers ‘Aan de oever van de sloot zitten drie kikkers.
De middelste kikker besluit om in het water te springen.’ Hoeveel kikkers zitten er nu nog op de kant? Wim Lecluyse

5 ……………..…………… Wim Lecluyse

6 ? Attitudes? Competenties? Vaardigheden? Wim Lecluyse
Commercieel beleid - Deel 2

7 Presteren = ( Attitude + Kennis + Kunde ) x Kunst motivatie weten doen
Buiten u In u (kan je veranderen) (niet veranderen) Presteren = ( Attitude + Kennis + Kunde ) x Kunst motivatie weten doen aanleg enthousiasme vaardigheid talent houding - instelling karakter Competenties Bijv. gericht op leren: Attitude : nieuwsgierigheid Kennis: weten wat mijn manier is om te leren Kunnen: kunnen verwerken van informatie, samenvattingen maken enzo ‘De geïntegreerde kennis, vaardigheden en attitudes waardoor iemand in staat is om kwaliteitsvolle prestaties te leveren, gericht op een bepaalde functie en in een bepaalde context’ Wim Lecluyse Commercieel beleid - Deel 2

8 Wim Lecluyse

9 Haalbaarheidsstudie: wat?
IDEE HEDEN TOEKOMST Risico’s H.S. beperken Slaagkansen Wim Lecluyse

10 Haalbaarheidsstudie: wat?
Beschrijft de complete route van idee tot commercialisering van dat idee. Geeft antwoorden op vragen als: Wie zijn we? Waar willen we naartoe? Hoe gaan we daar geraken? Wim Lecluyse

11 Haalbaarheidsstudie: wat?
Doelstellingen moeten SMART zijn S………. M…………. A…………. R………… T…… pecific Specifiek Meetbaaraar Ambitieus Realistisch Tijdsgebonden easurable ttainable ealistic ime Wim Lecluyse

12 Haalbaarheidsstudie: wat?
De schooldirecteur wens een stijging van het aantal studenten. Specifiek, gedetailleerd Meetbaar Acceptabel, bereikbaar Realistisch Tijdsgebonden Wim Lecluyse

13 Haalbaarheidsstudie: wat?
De schooldirecteur wens een stijging van het aantal studenten met 300%. Specifiek, gedetailleerd Meetbaar Acceptabel, bereikbaar Realistisch Tijdsgebonden Wim Lecluyse

14 Haalbaarheidsstudie: wat?
De schooldirecteur wens voor volgend schooljaar een stijging van het aantal studenten met 50%. Specifiek, gedetailleerd Meetbaar Acceptabel, bereikbaar Realistisch Tijdsgebonden Wim Lecluyse

15 Haalbaarheidsstudie: wat?
De schooldirecteur wens voor volgend schooljaar een stijging van het aantal studenten met 15%. Specifiek, gedetailleerd Meetbaar Acceptabel, bereikbaar Realistisch Tijdsgebonden Wim Lecluyse

16 Haalbaarheidsstudie: wat?
Een zelfgemaakt, gedetailleerd document dat beschrijft welke stappen moeten worden ondernomen om de onderneming tot een succes te maken. Wim Lecluyse

17 Haalbaarheidsstudie: wat?
Geeft antwoord op vragen: Is de markt ……………………..? Hoe benaderen we de markt? Hoe kunnen we groeien? Hoe maken we winst? Hoe ……………………. we ons? Wim Lecluyse

18 Commercieel beleid Commerciële functie ………………………………………… ………………………………
persoonlijke relatie klikken eerste seconden Wim Lecluyse

19 Commercieel beleid De ………………………… regel de eerste 20 de eerste 20
Wim Lecluyse

20 Commercieel beleid Wilt u een goede eerste indruk maken?
Zorg dat u vanaf het allereerste moment op uw best bent. In de eerste 3 min beslist de ander hoe close hij met u zal worden. Amerikaans onderzoek: studenten Wim Lecluyse

21 Commercieel beleid Amerikaans onderzoek:
Men liet studenten op de eerste schooldag 3 minuten met elkaar kennismaken. Men vroeg hen te noteren welke relatie ze met elkaar ‘dachten’ te krijgen: Kennissen / goede kennissen Vrienden / goede vrienden Negen weken later was deze voorspelling bij de meerderheid ……………………… Wim Lecluyse

22 Commercieel beleid Verklaring: mensen kunnen dit heel goed ……………………
selffullfilling prophecy: men zal zich ………………… ten opzichte van die persoon gedragen, omdat men de ………………… over de relatie wilt waarmaken. Wim Lecluyse

23 Commercieel beleid Acroniem: ……………….. woord dat bestaat uit de ……………….
……………………………………………. ASAP: …………………………… SOS: …………………………… MUG: …………………………… Wim Lecluyse

24 Commercieel beleid …………………………………….. …………………………………….. ……………………………………..
IKZ: …………………………………….. JIT: …………………………………….. ROI: …………………………………….. FAQ: …………………………………….. USP: …………………………………….. DMU: …………………………………….. CEO: …………………………………….. Wim Lecluyse

25 Commercieel beleid ……………………………………….. ………………………………………..
B2A: ……………………………………….. B2B: ……………………………………….. B2C: ……………………………………….. R&D: ……………………………………….. CRM: ……………………………………….. TEAM: ……………………………………….. AIDA: ……………………………………….. Wim Lecluyse

26 COMMUNICEREN ……………………………………… …….....……. ………..…… Wim Lecluyse

27 V ……………….. L ……………….. O ……………….. A ……………….. C ……………….. Regel:
COMMUNICEREN Regel: V ……………….. L ……………….. O ……………….. A ……………….. C ……………….. Wim Lecluyse

28 Gesloten vragen Werkt u er al mee? Bent u tevreden over de kwaliteit?
Is dat belangrijk voor u? Heeft u al een vergunning? Vindt u het een mooi kleur? Beslist u alleen? Wim Lecluyse

29 Gesloten vragen Wilt u het snel geleverd? Heeft u er al mee gewerkt?
Werken de kinderen er ook mee? Loopt het water erlangs? Leest u veel? Is het genoeg? Wim Lecluyse

30 Gesloten vragen De ………………………… zijn vaak ……………
Beantwoorden met ……, ……… of ………………………… Worden vooral gesteld ………………………………… om de instemming van de klant te krijgen. Wim Lecluyse

31 Open vragen W………… Ontdekking van persoon W………… Hoeveelheidsaanduiding
W………… Plaatsaanduiding W………… Door middel van W………… Beweegredenen W………… Tijdsaanduiding W………… Ontdekking zaken Wim Lecluyse

32 Open vragen H………… De manier waarop H………… De kwantiteit
H………… Aantal malen Wim Lecluyse

33 Open vragen Wat zoekt u precies? Wat vindt u hiervan?
Wat wilt u eraan besteden? Waarom denkt u dat? Waarmee kan ik u van dienst zijn? Waaraan moet een goed merk voldoen? Waarvoor gebruikt u dat? Wim Lecluyse

34 Open vragen Hoe bedoelt u? Hoe ziet u dat ?
Hoe staat u daar tegenover? Welke stijl geniet uw voorkeur? Welke soort klanten krijgt u over de vloer? Welke merken verkoopt u? Wim Lecluyse

35 Open vragen Geven een minimale ….…………… en richting aan het antwoord.
Nodigen uit tot het verwoorden van eigen standpunten en gevoelens. Geven de ruimte voor eigen ………………… Geven veel …………………… Wim Lecluyse

36 Vier regels omtrent vragen stellen
1. 2. 3. 4. Stel ……………….. om optimale informatie te krijgen Stel …………… vragen om bevestiging of ontkenning te krijgen Als u een vraag heeft gesteld, ……..….. dan min. ……………….. op het antwoord Stel steeds ………………… tegelijk Wim Lecluyse

37 DURF te vragen ‘een ..……… heb je, een …… kan je krijgen’ Wim Lecluyse

38 L …………………… Test: drie vragen Antwoorden: ……………………….. Wim Lecluyse

39 O …………………… Test 1 Test 2 Wim Lecluyse

40 Observeren “Wat zien we en wat willen we zien!”
We zien wel iets, maar ……………………………. “Wat zien we en wat willen we zien!” Maurits Cornelis ESCHER We moeten dagelijks oefenen (op kantoor of thuis) een ………………….. ………………………... Wim Lecluyse

41 Observeren Let bij uw klant steeds op de volgende zaken:
…………………………………… Waarderen is niet hetzelfde als slijmen …………………………………… Verkopen is een spel en hij die het spel het best speelt ………………….. Wim Lecluyse

42 Analyseren Het verwerken van de verkregen informatie:
vragen luisteren observeren Het verwerken van de verkregen informatie: …………………………………. Bij eventuele twijfel: ……………… : “Kan u dit nog even toelichten?” ……………… : “Heb ik het goed begrepen dat…” Wim Lecluyse

43 “Presuming is the mother of ……………………..”
Concluderen Het gevaar van ………………. : “Daar heeft u zeker geen tijd voor.” “Dat past zeker niet in uw budget.” “Daar heeft u zeker nog voldoende van.” “ Dat zal hen waarschijnlijk niet interesseren.” “Presuming is the mother of ……………………..” Ralph Waldo Emerson Wim Lecluyse

44 COMMUNICATIE Doorgeven van ……………..
Anderen deelgenoot maken van informatie ……………… : via taal (…………………) ……………… : via lichaamstaal (………..………) Wim Lecluyse

45 ………… ………… ….% ….% ……. : volume, tempo, intonatie, toon-
hoogte, articulatie ……. : woorden, stijl ….% O…………………. H…………………. B…………………. M…………………. K…………………. G…………………. ….% ………… Wim Lecluyse

46 Door de …………… te veranderen kan één zin acht verschillende betekenissen krijgen.
Wim Lecluyse

47 Ik heb niet gezegd dat hij het geld gestolen heeft.
………… feitelijke verklaring ………… iemand anders heeft dat gezegd, maar niet ik ………… ik ontken dat ik het gezegd heb ………… erop gezinspeeld, maar niet hardop uitgesproken ………… iemand anders dan hij is de schuldige ………… hij heeft wel geld gestolen, maar niet het geld ………… hij heeft iets anders gestolen dan geld ………… hij heeft het misschien geleend Wim Lecluyse

48 …………………………… …………… ………… ……………… Wim Lecluyse

49 U kunt ................. communiceren Alles communiceert:
Het belang van non-verbale communicatie is enorm. Zonder ook maar één woord te uiten, geeft u een indruk met uw eigen lichaamstaal. U kunt communiceren Alles communiceert: wat je doet of ……………. wat je zegt of ……………. Wim Lecluyse

50 Commercieel beleid Definitie: Commercieel: Beleid: betreft ……………………………
gericht op ……………………… Beleid: het behandelen van een zaak m.b.t. de gevolgde beginselen of gedragslijn Wim Lecluyse

51 Commercieel beleid Definitie: Commercieel beleid:
Een geheel van beginselen, uitgangspunten m.b.t. de wijze waarop de ondernemer zijn zaak leidt met als doel ……………………………………… te boeken. Hoe te werk gaan om …………………………… te zijn? Technieken en tips om op zakelijk vlak ………………… te zijn en om uw winst te ……………. Wim Lecluyse

52 Commercieel beleid Waarom commercieel beleid? Mislukkingen
faalt in het 1e jaar …… haalt het 4e jaar niet stopt in de eerste 5 jaar Wim Lecluyse

53

54 Commercieel beleid Oorzaken van mislukken? Wim Lecluyse

55 Commercieel beleid Oorzaken van mislukken? Bedrijfsleider ………………………
Wim Lecluyse

56 W…………….. O……………… K………….. P………………… C…………………….. P…………….. L…………………….
B…………… Wim Lecluyse

57 Commercieel beleid Debiteurenbeheer Soorten slechte betalers
Wim Lecluyse

58 Commercieel beleid Debiteurenbeheer Domiciliëring Bank Klant Bedrijf
De SA geeft de SE toelating op eigen initiatief zijn rekening te laten debiteren Wim Lecluyse

59 Commercieel beleid Debiteurenbeheer Bestendige opdracht Bank Klant
Bedrijf SA geeft bank opdracht om elke maand, op een vaste datum een vast bedrag over te schrijven van zijn rekening naar een andere rekening. Wim Lecluyse

60 Alles kost tijd en u komt steeds tijd tekort!
voorraad beheren overleggen offertes opmaken s lezen klanten bezoeken beurzen bezoeken bijscholingen planning klachten behandelen Alles kost tijd en u komt steeds tijd tekort! Wim Lecluyse

61 De prioriteitenmatrix van …………………..
spoedjobs klanten bezoeken B…………… deadlines offertes opstellen crisiszaken administratie bijwerken D……………… P…………………… klantvragen met collega’s bijpraten N……………….. berekeningen uw checken interne rapporten internetten Wim Lecluyse

62 Commercieel beleid Oorzaken van mislukken? Startkapitaal 1e jaar
Wim Lecluyse

63 Commercieel beleid Oorzaken van mislukken? Extern ………………………
Wim Lecluyse

64 Commercieel beleid Gevolgen van mislukken? Bedrijfsleider / zijn gezin
………………… …………………… Bedrijfsleider / zijn gezin Leveranciers Klanten Personeel Wim Lecluyse

65 Prestatieformule Profiel van een ideale verkoper?
Lijst met persoonlijke eigenschappen: 1. ……………………………………… 2. ……………………………………… 3. ……………………………………… 4. ……………………………………… 5. ……………………………………… 6. ……………………………………… 7. ……………………………………… 8. ……………………………………… 9. ……………………………………… 10. ……………………………………… Wim Lecluyse Wim Lecluyse - Deel 3

66 Prestatieformule Profiel van een ideale verkoper?
Klaslijst met persoonlijke eigenschappen: 1. ……………………………………… 2. ……………………………………… 3. ……………………………………… 4. ……………………………………… 5. ……………………………………… 6. ……………………………………… 7. ……………………………………… 8. ……………………………………… 9. ……………………………………… 10. ……………………………………… Wim Lecluyse Wim Lecluyse - Deel 3

67 Prestatieformule Wim Lecluyse

68 Prestatieformule ………….. klanten …….…………. …….……. klanten Wim Lecluyse

69 Prestatieformule T E A M ………… ………… ………… ………… Wim Lecluyse

70 Verkooptechnieken L G K Wim Lecluyse

71 Verkooptechnieken Ons bedrijf Concurrent 1 2 +

72 Verkooptechnieken 1 2 Prijs Argument Argument Prijs Wim Lecluyse

73 Verkooptechnieken V L O A C Behoeften Wensen Argument Argument Prijs
Wim Lecluyse

74 Verkooptechnieken GSM € 80 Wim Lecluyse

75 Prestatieformule Kenmerken van natuurlijke aanleg Extravertie:
……………………………… Sociale intelligentie: ……………………………… Verbale kwaliteiten: ……………………………… Fysionomie: ……………………………… Nieuwsgierigheid: ……………………………… Dynamisme: ……………………………… Durf: ……………………………… Humor: ……………………………… Diplomatie: ……………………………… Wim Lecluyse

76 Prestatieformule …………………… …………………… Wim Lecluyse

77 De zeven basisemoties Boosheid Verdriet Minachting Angst Verrassing
1 7 2 Boosheid Verdriet Minachting Angst Verrassing Blijdschap Walging 6 3 5 4 De zeven basisemoties

78 Prestatieformule Een pessimist: Een optimist:
ziet in elke mogelijkheid een …………………… Een optimist: ziet in elke moeilijkheid een …………………… Wim Lecluyse

79 Prestatieformule Onderzoek naar de succesvolste verkopers concludeerde: 93% van de redenen waarom ze zo succesvol waren was te herleiden tot ……………………………………………………………… Slechts 7 % had te maken met wat ze ………… en met hun …………………………………… Wim Lecluyse

80 Ideale Verkoper Wim Lecluyse

81 Prestatieformule Eerlijk ? Klant: in voorlichting en in advies
“U moet altijd de waarheid vertellen, maar u hoeft niet altijd de waarheid te zeggen.” in afspraken “Afspraak is afspraak.” “Eerlijk duurt het langst.” Wim Lecluyse

82 Prestatieformule ‘Veel mislukkingen zijn het gevolg van het feit dat men niet besefte hoe dicht men bij het succes was, toen men het opgaf.’ Thomas Edison Wim Lecluyse

83 ‘Jij en ik hebben iets 2.400 keer geprobeerd voor we het konden. Wat?
Prestatieformule ‘Jij en ik hebben iets keer geprobeerd voor we het konden. Wat? ………………… ……………………………………… Wim Lecluyse

84 Prestatieformule Succesvolle verkopers hebben een vaardigheid gestoeld op een oerdegelijke en eenvoudige denkwijze: ……………………………………………………….……..….. ……………………………………… Wim Lecluyse

85 Prestatieformule …………………………………. …………………… …………………… …………………… ……………………
D…………… ……… …………… ………………… D…………… …………………… …………………… ………………… D…………… ………………… D…………… D……………… Wim Lecluyse

86 Prestatieformule Drie dingen zijn van belang om te kunnen winnen…
…………………….. …………………… ………………..…… Wim Lecluyse

87 ... goed is niet genoeg … want dit betekent dat:
Prestatieformule ... goed is niet genoeg … want dit betekent dat: u …. minuten per dag zonder elektriciteit zit bij elke vlucht …. passagiers hun bagage niet krijgen er in elke brief …. tikfouten zouden staan er jaarlijks …. baby’s omgewisseld worden in een materniteit Wim Lecluyse

88 Leerproces ………………… Bekwaam ……………… Bewust …………………… ………………
……………… Onbekwaam …………… Onbewust …………………… Wim Lecluyse

89 Wij onthouden 90 % ………………………… 70 % ………………………… 50 % ………………………… 30 %
20 % ……………… Wim Lecluyse

90 “Een beeld zegt meer dan duizend woorden”
De luchtvervuiling neemt drastisch toe! De hoeveelheid koolmonoxide die dagelijks wordt uitgestoten uitgedrukt in het aantal tonnen. De dichtheid van de roetdeeltjes per kubieke meter noemen. Een foto die toont hoeveelheid uitlaatgassen één auto per dag produceert heeft duidelijk meer impact.         Wim Lecluyse

91 Empathiekruis WILSKRACHT empathie EMPATHIE wilskracht Wim Lecluyse

92 Empathiekruis WILSKRACHT (verkoper) P………………………… EMPATHIE (klant)
Wim Lecluyse Wim Lecluyse - Deel 3

93 Empathiekruis Bouw van een woning Schrijnwerk / dakwerken Sanitair
Grondwerken / fundering Metselwerk Plakker Schilder / behang Vloeren Elektriciteit Keuken Architect - plan Ramen / deuren Bouwvergunning Tuin Afwerken sanitair Wim Lecluyse Wim Lecluyse - Deel 3

94 Empathiekruis WILSKRACHT (verkoper) K………………… A………………… R……………………
Verkoopgesprek T……………………… A………………………… B……………………… A…………………… V…………………… EMPATHIE (klant) V A B A T R A K Wim Lecluyse - Deel 3

95 Streefdoel van elk bedrijf
…………… …………… …………… ………. = ……… x ……. - ……….. ………. …………. …………. …………… Wim Lecluyse Commercieel beleid - Deel 7

96 Iedereen verkoopt Bedrijven: consumptiegoederen en diensten
Mediabedrijven: kranten, magazines, radio- en tv-zenders Journalisten: hun standpunten en wereldbeeld Entertainmentbedrijven: popsterren, cd’s, films,videogames Sportbusiness: sportwedstrijden, competities, atleten Kunstgaleries en musea: kunstwerken en artiesten Politieke partijen: programma’s, standpunten, politici Uzelf: verkoopt zich dagelijks in het professionele leven Wim Lecluyse

97 Namen van de klant Advocaat …………………………………… Leraar ……………………………………
Hotelier …………………………………… Taxichauffeur …………………………………… Dokter …………………………………… NMBS …………………………………… Artiest …………………………………… Beursbedrijf …………………………………… Professor …………………………………… Zanger …………………………………… Wim Lecluyse Commercieel beleid - Deel 7

98 Namen van de klant Verhuurder …………………………………… Kranten ……………………………………
TV zender …………………………………… Politicus …………………………………… Priester …………………………………… Rode Kruis …………………………………… Website …………………………………… Samson & Gert …………………………………… Radio zender …………………………………… Voetbalclub …………………………………… Wim Lecluyse Commercieel beleid - Deel 7

99 De huidige salescontext
Het verkoopproces verloopt steeds moeilijker… Concurrentiëlere markten Bedrijf 1 Bedrijf 2 Bedrijf 3 Bedrijf 4 Succesvol product / dienst Prijzen Winst “………..……..” producten

100 De huidige salescontext
Het verkoopproces verloopt steeds moeilijker… Concurrentiëlere markten Hoe winnen in een concurrentiële markt? …………………. …………………. ………………….

101 Productlevenscyclus (PLC)
…………… …………….

102 De huidige salescontext
WINST Belastingen Leven Investeren Twee oplossingen 1. 2. ………………………………. ……………………………….

103 Hoe energieverbruik verminderen?
1. Voorkom energiegebruik isoleren 2. Kies duurzame energiebronnen hoogrendementsketel 3. Spaartips voor verwarming doe er een graadje af zet een half uur voor slapengaan de verwarming al op nachtstand gebruik thermostaatkranen op de radiator isoleer de leidingen van C.V. in ruimten die je niet verwarmt 4. Spaartips voor warm water neem een douche in plaats van een bad gebruik daarbij een spaardouchekop

104 De huidige salescontext
Meer verkopen? ……………… klanten HOE ? ……………… klanten ………………………

105 ? Concurrentie Marketing keuze KLANT V………… A…………… Marketing…..….
…………………... Marketing V………… A…………… Marketing…..…. Wim Lecluyse

106 ……………………. CEO General Electric
“Wie niet denkt in de geest van de klant, denkt helemaal niet!” “Het bedrijf kan u geen baangarantie geven. Dat kan alleen …………. …………… ……………………. CEO General Electric Wim Lecluyse

107 ‘Het opsporen en bevredigen van behoeften’
Marketing ‘De kern van marketing is de klanten……………’ ‘Het opsporen en bevredigen van behoeften’ ‘Zoekt een …………………………….’ Wim Lecluyse

108 Grondlegger van de marketing
Philip …………… Zoek naar de beste manieren om uw klant ervan te overtuigen dat uw product het best zijn behoeften kan bevredigen Wim Lecluyse

109 Wat is marketing? P…………….. P………….. P………….. P……………. P……………… P………………..
Wim Lecluyse

110 Marketingmix Product Plaats Prijs Promotie Productontwikkeling
Productverscheidenheid Kwaliteit Vormgeving Eigenschappen Merknaam Verpakking Afmetingen Service Garantie Retourmogelijkheden Distributiekanaal Gebiedsdekking Assortiment Locaties Voorraad Vervoer Vraagprijs Kortingen Bonussen Betalingstermijn Krediet Reclame Publiciteit Sales promotion Persoonlijke verkoop Wim Lecluyse

111 ………………… ……..………. ……………… ………………… ……..………. ……………… ………………… …………………
………………… ……..……… ……………… ………………… ……..……… ……………… ………………… ………………… Wim Lecluyse

112 Probeer niet de goedkoopste te zijn. Benadruk steeds uw:
Uw huidige brutowinst bedraagt 25% en u geeft in een periode een actiekorting van 10%. Indien u uw winstbijdrage wilt handhaven, zoals die was voor de actie, dan moet uw omzet stijgen met …...…? Probeer niet de goedkoopste te zijn. Benadruk steeds uw: ………………………………………… ………………………………………… Wim Lecluyse

113 PROMOTIE Instrumenten Product Plaats Prijs Promotie Marketing ……………
B………………. I………………... O………………. ………….. 1. Reclame (aandacht ………..) 2. Publiciteit (aandacht ………..) 3. Sales promotions 4. Persoonlijke verkoop Wim Lecluyse

114 PROMOTIE Instrumenten Reclame: …………………. / …………………… ………………….
…………………………………. …………………. / …………………… …………………. Folders / brochures Afficheren Website / ………………… Radio / TV Gouden Gids Wim Lecluyse

115 PROMOTIE Instrumenten Projectpresentaties in immobiliën Uitstalraam
Immoborden Website …………… website …………… websites Lokale of regionale pers Gespecialiseerde bladen voor exclusieve verkoop Wim Lecluyse

116 PROMOTIE Domeinnaam - tips Gemakkelijk te ……………..
Hou de naam kort en simpel Gebruik geen streepjes (-) tussen woorden Weerspiegel uw bedrijfsnaam of kernactiviteit Extensie: ……………………………………….. Handelsmerknamen zijn niet te registeren Wim Lecluyse

117 PROMOTIE Zoekmachines SEM (Search Engine Marketing) SEO
(Search Engine Optimization) ……………….. SEA (Search Engine Advertising) ……………….. Wim Lecluyse

118 PROMOTIE Reclamesynergie Advertentie Direct mail Website Nieuwsbrief
(……………………..) Direct mail (……………………..) Website (inschrijven op …………………..) Nieuwsbrief (coupon voor …….………………) Winkel (toestemming om op de hoogte te houden…)

119 laat …………… voor u aandacht creëren
PROMOTIE Instrumenten Publiciteit: ………………………………….. Mond aan mond reclame Public Relations (PR) Persbericht uw ……………… de ……………… laat …………… voor u aandacht creëren Wim Lecluyse

120 Journalist heeft het aura van onpartijdigheid
PROMOTIE Instrumenten Publiciteit - Hoe? Al deze voorbeelden kosten weinig behalve ………….. Nieuws? Licht meteen de pers in Het voordeel van persaandacht: ze is ……………….. Journalist heeft het aura van onpartijdigheid gevaar! Wim Lecluyse

121 PROMOTIE Instrumenten Permanente Tijdelijke Promotionele acties
………………… Tijdelijke Prijskorting Premiums Kansacties Wim Lecluyse

122 PROMOTIE Instrumenten Persoonlijke verkoop Deelname aan beurzen
Opendeurdagen …………………. Wim Lecluyse

123 Vier P’s Vier C’s P………… C………………….. Wim Lecluyse

124 Marketingmix (Neil Borden) De activiteiten op elkaar ……………… om zo een maximaal effect te bekomen. Aanbod: Product Plaats Prijs Promotie Cake = ………. + ……… ……… ……….. Wim Lecluyse


Download ppt "Kennismaking Marketing Wim Lecluyse Manitobalaan Brugge"

Verwante presentaties


Ads door Google