De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennismaking  Marketing  Wim Lecluyse  Manitobalaan 33 8200 Brugge  adres:  Tel. 050 39 32 41  Fax 050 30 06 17 

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennismaking  Marketing  Wim Lecluyse  Manitobalaan 33 8200 Brugge  adres:  Tel. 050 39 32 41  Fax 050 30 06 17 "— Transcript van de presentatie:

1 Kennismaking  Marketing  Wim Lecluyse  Manitobalaan 33 8200 Brugge  E-mailadres: wim@alleverzekeringen.be  Tel. 050 39 32 41  Fax 050 30 06 17  GSM 0479 65 99 09 1Wim Lecluyse

2 Manager van een ………………………………. …. 1. 2. ………………………….. …………………………….. hoofdzetel: …………………………. kapitaal: ……………………………. benoeming …………………..…….. zaak Aanwezigheid 2Wim Lecluyse

3 …… …………… ……………… N VI K 3Wim Lecluyse

4 Drie kikkers ‘Aan de oever van de sloot zitten drie kikkers. De middelste kikker besluit om in het water te springen.’ Hoeveel kikkers zitten er nu nog op de kant? 4Wim Lecluyse

5 ……………..…………… 5Wim Lecluyse

6 Attitudes? Competenties? Vaardigheden? Attitudes? Competenties? Vaardigheden? ? 6Wim Lecluyse

7 Presteren Attitude Kennis Kunde Kunst + = + x () motivatie enthousiasme wetendoen vaardigheid aanleg talent karakter Competenties Buiten uIn u (kan je veranderen) houding - instelling (niet veranderen) ‘De geïntegreerde kennis, vaardigheden en attitudes waardoor iemand in staat is om kwaliteitsvolle prestaties te leveren, gericht op een bepaalde functie en in een bepaalde context’ 7Wim Lecluyse

8 8

9 Haalbaarheidsstudie: wat? IDEE HEDENTOEKOMST Risico’s H.S. Slaagkansen beperken 9Wim Lecluyse

10 Haalbaarheidsstudie: wat? Beschrijft de complete route van idee tot commercialisering van dat idee. 1. Wat?  Geeft antwoorden op vragen als:   Wie zijn we?  Waar willen we naartoe?  Hoe gaan we daar geraken? 10Wim Lecluyse

11 Haalbaarheidsstudie: wat? Doelstellingen moeten SMART zijn S………. M…………. A…………. R………… T…… pecific easurable ttainable ealistic ime Specifiek Meetbaaraar Ambitieus Realistisch Tijdsgebonden 11Wim Lecluyse

12 Haalbaarheidsstudie: wat? Specifiek, gedetailleerd Meetbaar Acceptabel, bereikbaar Realistisch Tijdsgebonden De schooldirecteur wens een stijging van het aantal studenten. 12Wim Lecluyse

13 Haalbaarheidsstudie: wat? Specifiek, gedetailleerd Meetbaar Acceptabel, bereikbaar Realistisch Tijdsgebonden De schooldirecteur wens een stijging van het aantal studenten met 300%. 13Wim Lecluyse

14 Haalbaarheidsstudie: wat? Specifiek, gedetailleerd Meetbaar Acceptabel, bereikbaar Realistisch Tijdsgebonden De schooldirecteur wens voor volgend schooljaar een stijging van het aantal studenten met 50%. 14Wim Lecluyse

15 Haalbaarheidsstudie: wat? Specifiek, gedetailleerd Meetbaar Acceptabel, bereikbaar Realistisch Tijdsgebonden De schooldirecteur wens voor volgend schooljaar een stijging van het aantal studenten met 15%. 15Wim Lecluyse

16 Haalbaarheidsstudie: wat? Een zelfgemaakt, gedetailleerd document dat beschrijft welke stappen moeten worden ondernomen om de onderneming tot een succes te maken. 1. Wat? 16Wim Lecluyse

17 Haalbaarheidsstudie: wat?  Is de markt ……………………..?  Hoe benaderen we de markt?  Hoe kunnen we groeien?  Hoe maken we winst?  Hoe ……………………. we ons? Geeft antwoord op vragen: 1. Wat? 17Wim Lecluyse

18 Commerciële functie ………………………………………… ……………………………… persoonlijke relatie klikken eerste seconden Commercieel beleid 18Wim Lecluyse

19 Commercieel beleid De ………………………… regel de eerste 20 de eerste 20 ………………………… 19Wim Lecluyse

20 Commercieel beleid Wilt u een goede eerste indruk maken? Zorg dat u vanaf het allereerste moment op uw best bent. In de eerste 3 min beslist de ander hoe close hij met u zal worden. Amerikaans onderzoek: studenten 20Wim Lecluyse

21 Commercieel beleid Amerikaans onderzoek: Men liet studenten op de eerste schooldag 3 minuten met elkaar kennismaken. Men vroeg hen te noteren welke relatie ze met elkaar ‘dachten’ te krijgen: Kennissen / goede kennissen Vrienden / goede vrienden Negen weken later was deze voorspelling bij de meerderheid ……………………… 21Wim Lecluyse

22 Commercieel beleid Verklaring:  mensen kunnen dit heel goed ……………………  selffullfilling prophecy: men zal zich ………………… ten opzichte van die persoon gedragen, omdat men de ………………… over de relatie wilt waarmaken. 22Wim Lecluyse

23 Commercieel beleid Acroniem:     ……………….. woord dat bestaat uit de ………………. ……………………………………………. ASAP: SOS: MUG: …………………………… 23Wim Lecluyse

24 Commercieel beleid IKZ: JIT: ROI: …………………………………….. FAQ: USP: DMU: …………………………………….. CEO: …………………………………….. 24Wim Lecluyse

25 Commercieel beleid B2A: B2B: B2C: ……………………………………….. R&D: CRM: TEAM: ……………………………………….. AIDA: ……………………………………….. 25Wim Lecluyse

26 COMMUNICEREN ……………………………………… …….....…….………..…… 26Wim Lecluyse

27 COMMUNICEREN Regel: V C A O ……………….. L 27Wim Lecluyse

28 Gesloten vragen Werkt u er al mee? Bent u tevreden over de kwaliteit? Is dat belangrijk voor u? Heeft u al een vergunning? Vindt u het een mooi kleur? Beslist u alleen? 28Wim Lecluyse

29 Gesloten vragen Wilt u het snel geleverd? Heeft u er al mee gewerkt? Werken de kinderen er ook mee? Loopt het water erlangs? Leest u veel? Is het genoeg? 29Wim Lecluyse

30 Gesloten vragen De ………………………… zijn vaak …………… Beantwoorden met ……, ……… of ………………………… Worden vooral gesteld ………………………………… om de instemming van de klant te krijgen. 30Wim Lecluyse

31 Open vragen W…………Hoeveelheidsaanduiding W…………Door middel van W…………Plaatsaanduiding W…………Beweegredenen W…………Ontdekking van persoon W…………Tijdsaanduiding W…………Ontdekking zaken 31Wim Lecluyse

32 Open vragen H…………De kwantiteit H…………Aantal malen H…………De manier waarop 32Wim Lecluyse

33 Open vragen Wat wilt u eraan besteden? Waarmee kan ik u van dienst zijn? Wat zoekt u precies? Waarom denkt u dat? Waaraan moet een goed merk voldoen? Wat vindt u hiervan? Waarvoor gebruikt u dat? 33Wim Lecluyse

34 Open vragen Welke soort klanten krijgt u over de vloer? Hoe staat u daar tegenover? Hoe bedoelt u? Welke stijl geniet uw voorkeur? Welke merken verkoopt u? Hoe ziet u dat ? 34Wim Lecluyse

35 Geven een minimale ….…………… en richting aan het antwoord. Nodigen uit tot het verwoorden van eigen standpunten en gevoelens. Geven de ruimte voor eigen ………………… Geven veel …………………… Open vragen 35Wim Lecluyse

36 Vier regels omtrent vragen stellen 1. 2. 3. 4. Stel ……………….. om optimale informatie te krijgen Stel …………… vragen om bevestiging of ontkenning te krijgen Stel steeds ………………… tegelijk Als u een vraag heeft gesteld, ……..….. dan min. ……………….. op het antwoord 36Wim Lecluyse

37 DURF te vragen ‘een..……… heb je, een …… kan je krijgen’ 37Wim Lecluyse

38 Antwoorden: 1. ……………………….. 2. ……………………….. 3. ……………………….. …………………… L Test: drie vragen 38Wim Lecluyse

39 …………………… O Test 1 Test 2 39Wim Lecluyse

40 Observeren  We zien wel iets, maar ……………………………. “Wat zien we en wat willen we zien!” Maurits Cornelis ESCHER 1898-1972  We moeten dagelijks oefenen (op kantoor of thuis)  een ………………….. ………………………... 40Wim Lecluyse

41 Observeren  Let bij uw klant steeds op de volgende zaken:  ……………………………………  Verkopen is een spel en hij die het spel het best speelt …………………..  Waarderen is niet hetzelfde als slijmen  …………………………………… 41Wim Lecluyse

42 Analyseren  Het verwerken van de verkregen informatie:  ………………………………….  Bij eventuele twijfel:  ……………… : “Kan u dit nog even toelichten?”  ……………… : “Heb ik het goed begrepen dat…” vragen luisteren observeren 42Wim Lecluyse

43 Concluderen  Het gevaar van ………………. :  “Daar heeft u zeker geen tijd voor.”  “Dat past zeker niet in uw budget.”  “Daar heeft u zeker nog voldoende van.”  “ Dat zal hen waarschijnlijk niet interesseren.” “Presuming is the mother of ……………………..” Ralph Waldo Emerson 43Wim Lecluyse

44 COMMUNICATIE  Doorgeven van ……………..  Anderen deelgenoot maken van informatie  ……………… : via taal (…………………)  ……………… : via lichaamstaal (………..………) 44Wim Lecluyse

45 ……. : volume, tempo, intonatie, toon- hoogte, articulatie ……. : woorden, stijl O…………………. H…………………. B…………………. M…………………. K…………………. G…………………. B…………………. ….% ….% ………… 45Wim Lecluyse

46 Door de …………… te veranderen kan één zin acht verschillende betekenissen krijgen. 46Wim Lecluyse

47 1. ………… feitelijke verklaring 2. ………… iemand anders heeft dat gezegd, maar niet ik 3. ………… ik ontken dat ik het gezegd heb 4. ………… erop gezinspeeld, maar niet hardop uitgesproken 5. ………… iemand anders dan hij is de schuldige 6. ………… hij heeft wel geld gestolen, maar niet het geld 7. ………… hij heeft iets anders gestolen dan geld 8. ………… hij heeft het misschien geleend Ik heb niet gezegd dat hij het geld gestolen heeft. 47Wim Lecluyse

48 …………………………… …………… ………… ……………… 48Wim Lecluyse

49 Het belang van non-verbale communicatie is enorm. Zonder ook maar één woord te uiten, geeft u een indruk met uw eigen lichaamstaal. U kunt................. communiceren Alles communiceert:  wat je doet of …………….  wat je zegt of ……………. 49Wim Lecluyse

50 Commercieel beleid Definitie: Commercieel: Beleid:  betreft ……………………………  gericht op ………………………  het behandelen van een zaak m.b.t. de gevolgde beginselen of gedragslijn 50Wim Lecluyse

51 Commercieel beleid Definitie: Commercieel beleid: Een geheel van beginselen, uitgangspunten m.b.t. de wijze waarop de ondernemer zijn zaak leidt met als doel ……………………………………… te boeken. Hoe te werk gaan om …………………………… te zijn? Technieken en tips om op zakelijk vlak ………………… te zijn en om uw winst te …………….     51Wim Lecluyse

52 Commercieel beleid Waarom commercieel beleid? ...... faalt in het 1e jaar  …… haalt het 4e jaar niet ...... stopt in de eerste 5 jaar Mislukkingen 52Wim Lecluyse

53 53

54 Commercieel beleid Oorzaken van mislukken? 54Wim Lecluyse

55 Commercieel beleid  ………………………  Bedrijfsleider Oorzaken van mislukken? 55Wim Lecluyse

56 L ……………………. C …………………….. B …………… K ………….. O ……………… P ………………… P …………….. W …………….. 56Wim Lecluyse

57 Commercieel beleid       Debiteurenbeheer  Soorten slechte betalers 57Wim Lecluyse

58 Commercieel beleid  Domiciliëring Debiteurenbeheer Klant Bank Bedrijf De SA geeft de SE toelating op eigen initiatief zijn rekening te laten debiteren 58Wim Lecluyse

59 Commercieel beleid Debiteurenbeheer Klant Bank Bedrijf SA geeft bank opdracht om elke maand, op een vaste datum een vast bedrag over te schrijven van zijn rekening naar een andere rekening.  Bestendige opdracht 59Wim Lecluyse

60 klanten bezoeken e-mails lezen klachten behandelen voorraad beheren Alles kost tijd en u komt steeds tijd tekort! offertes opmaken planning bijscholingen beurzen bezoeken overleggen 60Wim Lecluyse

61 B…………… N……………….. D……………..N………………….... spoedjobs deadlines crisiszaken met collega’s bijpraten uw e-mail checken internetten klanten bezoeken D………………P…………………… D…………………..I……………………. klantvragen berekeningen interne rapporten offertes opstellen administratie bijwerken De prioriteitenmatrix van ………………….. 61Wim Lecluyse

62 Commercieel beleid  Startkapitaal Oorzaken van mislukken? 1 e jaar 2 e jaar 3 e jaar 62Wim Lecluyse

63 Commercieel beleid  ………………………  Extern Oorzaken van mislukken? 63Wim Lecluyse

64 Commercieel beleid  Bedrijfsleider / zijn gezin  …………………  …………………… Gevolgen van mislukken?  Bedrijfsleider / zijn gezin  Leveranciers  Klanten  Personeel 64Wim Lecluyse

65 Prestatieformule Profiel van een ideale verkoper? 1. ……………………………………… 2. ……………………………………… 3. ……………………………………… 4. ……………………………………… 5. ……………………………………… 6. ……………………………………… 7. ……………………………………… 8. ……………………………………… 9. ……………………………………… 10. ……………………………………… Lijst met persoonlijke eigenschappen: 65Wim Lecluyse

66 Prestatieformule Profiel van een ideale verkoper? 1. ……………………………………… 2. ……………………………………… 3. ……………………………………… 4. ……………………………………… 5. ……………………………………… 6. ……………………………………… 7. ……………………………………… 8. ……………………………………… 9. ……………………………………… 10. ……………………………………… Klaslijst met persoonlijke eigenschappen: 66Wim Lecluyse

67 Prestatieformule 67Wim Lecluyse

68 …….……. klanten ………….. klanten …….…………. Prestatieformule 68Wim Lecluyse

69 Prestatieformule TEAMTEAM ………… 69Wim Lecluyse

70 Verkooptechnieken K G L 70Wim Lecluyse

71 Verkooptechnieken Ons bedrijf Concurrent 12 + 71

72 Verkooptechnieken Prijs 1 Argument Prijs 2 Argument 72Wim Lecluyse

73 Verkooptechnieken Prijs Argument V L O A C Behoeften Wensen Argument 73Wim Lecluyse

74 Verkooptechnieken GSM € 80 74Wim Lecluyse

75 Prestatieformule Kenmerken van natuurlijke aanleg Extravertie:……………………………… Sociale intelligentie: Verbale kwaliteiten: Fysionomie: Nieuwsgierigheid: Dynamisme: Durf: Humor: Diplomatie: ……………………………… 75Wim Lecluyse

76 Prestatieformule …………………… 76Wim Lecluyse

77 Boosheid Verdriet Minachting Angst Verrassing Blijdschap Walging 1 3 2 5 4 6 7 De zeven basisemoties 77

78 Prestatieformule Een pessimist: ziet in elke mogelijkheid een …………………… Een optimist: ziet in elke moeilijkheid een …………………… 78Wim Lecluyse

79 Prestatieformule Onderzoek naar de succesvolste verkopers concludeerde:  93% van de redenen waarom ze zo succesvol waren was te herleiden tot ………………………………………………………………  Slechts 7 % had te maken met wat ze ………… en met hun …………………………………… 79Wim Lecluyse

80 Ideale Verkoper 80Wim Lecluyse

81 Prestatieformule Eerlijk ?  Klant: in voorlichting en in advies “U moet altijd de waarheid vertellen, maar u hoeft niet altijd de waarheid te zeggen.” in afspraken “Afspraak is afspraak.” “Eerlijk duurt het langst.” 81Wim Lecluyse

82 Prestatieformule ‘Veel mislukkingen zijn het gevolg van het feit dat men niet besefte hoe dicht men bij het succes was, toen men het opgaf.’ Thomas Edison 82Wim Lecluyse

83 Prestatieformule ‘Jij en ik hebben iets 2.400 keer geprobeerd voor we het konden. Wat?  …………………  ……………………………………… 83Wim Lecluyse

84 Prestatieformule Succesvolle verkopers hebben een vaardigheid gestoeld op een oerdegelijke en eenvoudige denkwijze: ……………………………………………………….……..….. ……………………………………… 84Wim Lecluyse

85 …………… …………………… Prestatieformule …………………………………. ……… …………………… ………………… D…………… D……………… …………………… 85 Wim Lecluyse

86 Prestatieformule ……………………..……………………………………..…… Drie dingen zijn van belang om te kunnen winnen… 86Wim Lecluyse

87 ... goed is niet genoeg … want dit betekent dat: u …. minuten per dag zonder elektriciteit zit bij elke vlucht …. passagiers hun bagage niet krijgen er jaarlijks …. baby’s omgewisseld worden in een materniteit er in elke brief …. tikfouten zouden staan Prestatieformule 87Wim Lecluyse

88 Leerproces ………………… Bekwaam Bewust…………………… ………………Onbekwaam Onbewust…………………… …………… ……………… 88Wim Lecluyse

89 Wij onthouden 90 % ………………………… 70 % 50 % 30 % 20 % ………………………… …………… ……………… 89Wim Lecluyse

90 De luchtvervuiling neemt drastisch toe! De hoeveelheid koolmonoxide die dagelijks wordt uitgestoten uitgedrukt in het aantal tonnen. De dichtheid van de roetdeeltjes per kubieke meter noemen. Een foto die toont hoeveelheid uitlaatgassen één auto per dag produceert heeft duidelijk meer impact.       “Een beeld zegt meer dan duizend woorden” 90Wim Lecluyse

91 WILSKRACHT wilskracht empathie EMPATHIE Empathiekruis 91Wim Lecluyse

92 WILSKRACHT EMPATHIE (verkoper) (verkoper) (klant) (klant) Empathiekruis P………………………… 92Wim Lecluyse

93 Empathiekruis Architect - plan Bouwvergunning Grondwerken / fundering Metselwerk Schrijnwerk / dakwerken Elektriciteit Sanitair Ramen / deuren Keuken Plakker Vloeren Schilder / behang Tuin Bouw van een woning Afwerken sanitair 93Wim Lecluyse

94 WILSKRACHT EMPATHIE (verkoper) (verkoper) (klant) (klant) Verkoopgesprek V…………………… A…………………… B……………………… A………………………… A………………………… T……………………… T……………………… R…………………… R…………………… A………………… A………………… K………………… K………………… VABAT RAK Empathiekruis 94

95 - ……….. ………. ……………………. ……… x……. = …………… ………….………………………. Streefdoel van elk bedrijf 95Wim Lecluyse

96  Bedrijven: consumptiegoederen en diensten  Mediabedrijven: kranten, magazines, radio- en tv-zenders  Journalisten: hun standpunten en wereldbeeld  Entertainmentbedrijven: popsterren, cd’s, films,videogames  Sportbusiness: sportwedstrijden, competities, atleten  Kunstgaleries en musea: kunstwerken en artiesten  Politieke partijen: programma’s, standpunten, politici  Uzelf: verkoopt zich dagelijks in het professionele leven Iedereen verkoopt 96Wim Lecluyse

97  Advocaat……………………………………  Leraar……………………………………  Hotelier……………………………………  Taxichauffeur……………………………………  Dokter……………………………………  NMBS ……………………………………  Artiest……………………………………  Beursbedrijf……………………………………  Professor……………………………………  Zanger…………………………………… Namen van de klant 97Wim Lecluyse

98  Verhuurder……………………………………  Kranten……………………………………  TV zender……………………………………  Politicus……………………………………  Priester……………………………………  Rode Kruis……………………………………  Website……………………………………  Samson & Gert……………………………………  Radio zender……………………………………  Voetbalclub…………………………………… Namen van de klant 98Wim Lecluyse

99 De huidige salescontext Concurrentiëlere markten Bedrijf 1 Bedrijf 2 Bedrijf 3 Bedrijf 4 … Succesvol product / dienst “………..……..” producten Prijzen Winst Het verkoopproces verloopt steeds moeilijker…

100 De huidige salescontext Hoe winnen in een concurrentiële markt?       …………………. Concurrentiëlere markten Het verkoopproces verloopt steeds moeilijker…

101 Productlevenscyclus (PLC) …………… …………….

102 WINST Belastingen LevenInvesteren De huidige salescontext Twee oplossingen 1. 2. ……………………………….

103 Hoe energieverbruik verminderen? 1. Voorkom energiegebruik  isoleren 2. Kies duurzame energiebronnen  hoogrendementsketel 3. Spaartips voor verwarming  doe er een graadje af  zet een half uur voor slapengaan de verwarming al op nachtstand  gebruik thermostaatkranen op de radiator  isoleer de leidingen van C.V. in ruimten die je niet verwarmt 4. Spaartips voor warm water  neem een douche in plaats van een bad  gebruik daarbij een spaardouchekop

104 De huidige salescontext Meer verkopen? HOE ? ……………… klanten ………………………

105 Concurrentie …………………... V ………… Marketing keuze KLANT ? Marketing …..…. A …………… 105Wim Lecluyse

106 ……………………. CEO General Electric “Wie niet denkt in de geest van de klant, denkt helemaal niet!” “Het bedrijf kan u geen baangarantie geven. Dat kan alleen …………. …………… 106Wim Lecluyse

107 Marketing ‘Het opsporen en bevredigen van behoeften’ ‘Zoekt een ……………………………. ’ ‘De kern van marketing is de klanten……………’ 107Wim Lecluyse

108 Philip …………… Grondlegger van de marketing Zoek naar de beste manieren om uw klant ervan te overtuigen dat uw product het best zijn behoeften kan bevredigen 108Wim Lecluyse

109 Wat is marketing? P…………….. P………….. P……………. P………………P……………….. P…………… 109Wim Lecluyse

110 Productontwikkeling Productverscheidenheid Kwaliteit Vormgeving Eigenschappen Merknaam Verpakking Afmetingen Service Garantie Retourmogelijkheden Distributiekanaal Gebiedsdekking Assortiment Locaties Voorraad Vervoer Vraagprijs Kortingen Bonussen Betalingstermijn Krediet Reclame Publiciteit Sales promotion Persoonlijke verkoop Marketingmix Product PlaatsPrijs Promotie 110Wim Lecluyse

111 ………………… ……..………. ……………… ………………… 111Wim Lecluyse

112 Uw huidige brutowinst bedraagt 25% en u geeft in een periode een actiekorting van 10%. Indien u uw winstbijdrage wilt handhaven, zoals die was voor de actie, dan moet uw omzet stijgen met …...…? Probeer niet de goedkoopste te zijn. Benadruk steeds uw:  ………………………………………… 112Wim Lecluyse

113 PROMOTIE Instrumenten Marketing …………… Product Plaats Prijs Promotie ………….. B………………. I………………... O………………. Reclame Publiciteit Sales promotions Persoonlijke verkoop 1. 2. 4. 3. (aandacht ………..) 113Wim Lecluyse

114 PROMOTIE Instrumenten  Reclame: …………………. / …………………… …………………. Folders / brochures Afficheren Website / ………………… E-mail Radio / TV Gouden Gids …………………………………. 114Wim Lecluyse

115 PROMOTIE Instrumenten  Projectpresentaties in immobiliën Uitstalraam Immoborden Website …………… website …………… websites Lokale of regionale pers Gespecialiseerde bladen voor exclusieve verkoop 115Wim Lecluyse

116  Domeinnaam - tips Gemakkelijk te …………….. Hou de naam kort en simpel Gebruik geen streepjes (-) tussen woorden Gemakkelijk te …………….. Weerspiegel uw bedrijfsnaam of kernactiviteit Extensie: ……………………………………….. Handelsmerknamen zijn niet te registeren               PROMOTIE 116Wim Lecluyse

117  Zoekmachines SEM SEA SEO(Search Engine Optimization) (Search Engine Marketing) (Search Engine Advertising)  ……………….. PROMOTIE 117Wim Lecluyse

118 PROMOTIE  Reclamesynergie Advertentie Direct mail Website Nieuwsbrief (……………………..) (inschrijven op …………………..) Winkel (coupon voor …….………………) (toestemming om op de hoogte te houden…) 118

119 PROMOTIE Instrumenten  Publiciteit: Mond aan mond reclame Public Relations (PR) Persbericht ………………………………….. laat …………… voor u aandacht creëren       uw ……………… de ……………… 119Wim Lecluyse

120 PROMOTIE Instrumenten  Publiciteit - Hoe? Al deze voorbeelden kosten weinig behalve ………….. Nieuws? Licht meteen de pers in Het voordeel van persaandacht:  ze is ……………….. Journalist heeft het aura van onpartijdigheid gevaar! 120Wim Lecluyse

121 PROMOTIE Instrumenten  Promotionele acties …………………  Permanente  Tijdelijke Prijskorting Premiums Kansacties 121Wim Lecluyse

122 PROMOTIE Instrumenten  Persoonlijke verkoop Deelname aan beurzen Opendeurdagen …………………. 122Wim Lecluyse

123 Vier P’s P………… Vier C’s C………………….. 123Wim Lecluyse

124 Marketingmix De activiteiten op elkaar ……………… om zo een maximaal effect te bekomen. Aanbod: Product Plaats Prijs Promotie Cake = ………. + ………. + ……… + ……….. (Neil Borden) 124Wim Lecluyse


Download ppt "Kennismaking  Marketing  Wim Lecluyse  Manitobalaan 33 8200 Brugge  adres:  Tel. 050 39 32 41  Fax 050 30 06 17 "

Verwante presentaties


Ads door Google