De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het therapeutisch milieu

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het therapeutisch milieu"— Transcript van de presentatie:

1 Het therapeutisch milieu
Een serie colleges over het therapeutisch milieu. (Eerste serie)

2 ??? Waar zijn we eigenlijk? Welke sfeer ademt deze ruimte uit? Hoe is de opstelling van ramen en deuren? Welke boodschap spreken de meubelen? In welke zin worden wij beinvloed door de huidige temperatuur, luchtvochtigheid? Welke invloed gaat er uit van het huidige licht?

3 Rollen verpleegkundige
Een verpleegkundige is handelend, Een verpleegkundige is omgangskundig, Een verpleegkundige is sfeerbepaler.

4 Kwaliteit van de verpleegkundige
Wordt bepaald door de kwaliteit van het handelen (binnen organisatorische context), maar vooral door de kwaliteit van het omgaan en sfeerbepalend bezig zijn…

5 Aspecten van een goed milieu
Respect voor medemens en natuur (leefomgeving), Aandacht en belangstelling voor anderen, Luisteren naar de ander (actief en creatief), Empatisch vermogen, Als functionaris en als mens duidelijk aanwezig zijn…….

6 Een goed milieu Daaronder versta ik: een omgeving (materieel en humaan (=biologisch/psychologisch)) welke heilzaam werkt voor de client en voor anderen…….

7 Materieel milieu Veilige ruimten, Licht en frisse lucht,
Passende kleuren, Geuren, Aankleding, Meubels, Indeling ruimten etc. etc. etc.

8 Opdracht 1: Probeer je even bewust te zijn van je eigen houding, gebaren, kleding, mimiek, geur etc. etc. Ga na welke (permanente) boodschappen jij uitzendt naar de ander. Vat dit samen in 3 á 4 begrippen/fenomenen. Deel je bevindingen met een medestudent (10 minuten).

9 De geschiedenis van instituten in de 20e eeuw op het gebied van de GGZ.
Instituten zijn afspiegeling van de samenleving

10 Geschiedenis… 1900-1940: armoede/crisis 1940-1945: oorlogsjaren
: professionalisering : democratisering : normalisering

11 Geschiedenis… Enige kanttekeningen: Het is te globaal.
Oriënterend van aard. Niet-wetenschappelijk. Psychiatrie en verstandelijk gehandicapten.

12 Instituten Onder instituten kunnen wij verstaan: “constructen” van gebouwen, machines en mensen waar bepaalde maatschappelijke activiteiten plaatsvinden

13 1900-1940 Handarbeid, armoede, honger en ziekte….
Weinig professionele aandacht voor psychiatrie en verst. h. Een dak boven je hoofd en eten op je bord is al een luxe.

14 Geen aandacht voor de zwakke medemens vanuit de overheid. Kerken nemen deels de rol van de overheid over.

15 Opdracht 2: Een gevangenis-cel
Je moet 3 maanden doorbrengen in een kale witte gevangeniscel. Je krijgt als verzachtende omstandigheid een budget van 200 gulden om de cel plezierig te maken. Wat doe je voor dit geld en waarom? Bespreek de resultaten met een medestudent. (10 minuten).


Download ppt "Het therapeutisch milieu"

Verwante presentaties


Ads door Google