De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WERELDDOUANEDAG STOP NAMAAK EN PIRATERIJ! Hervé JAMAR Noël COLPIN 26/01/2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WERELDDOUANEDAG STOP NAMAAK EN PIRATERIJ! Hervé JAMAR Noël COLPIN 26/01/2007."— Transcript van de presentatie:

1 WERELDDOUANEDAG STOP NAMAAK EN PIRATERIJ! Hervé JAMAR Noël COLPIN 26/01/2007

2 « Le commerce loyal tend à élever l’industrie, le commerce frauduleux tend à l’avilir et à la dégrader. Protégez le commerce loyal, frappez le commerce déloyal 1 » Victor Hugo, 1846 1 “Eerlijke handel verheft de industrie terwijl oneerlijke handel haar verlaagt en onteert. Bescherm dus de eerlijke handel en pak de oneerlijke handel aan.”

3 INHOUD  WERELDDOUANEDAG  GEVOLGEN VAN NAMAAK  ENKELE CIJFERS – WERELDWIJD  ENKELE CIJFERS – BELGIË  BELGISCHE RESULTATEN  EUROPESE RESULTATEN  INTERNATIONALE INITIATIEVEN  BELGISCHE INITIATIEVEN  NIEUWE WETGEVING  MEER CONTROLES  BEWUSTMAKINGSCAMPAGNE

4 Werelddouanedag  26 januari : Werelddouanedag  26 januari 1953 :oprichtingsvergadering van de CCD (17 lidstaten toen)  WDO : Intergouvernementele organisatie 3 kerntaken :  Research en Ontwikkeling  Technische Organisatie  Opleiding en vorming  170 lidstaten  Opgericht in 1952  Hoofdzetel gevestigd in Brussel  De leden van de WDO vieren de behaalde resultaten op 26 januari  26 januari 2007 : begin van de strijd tegen namaak

5 GEVOLGEN VAN NAMAAK  Namaak treft alle producten onderworpen aan accijnzen en deze waarvan de winstmarge voldoende hoog is  De gevolgen zijn talrijk: Verlies aan BTW-inkomsten, accijnzen en directe belastingen Economische problemen : oneerlijke concurrentie Problemen voor de volksgezondheid: nagemaakte geneesmiddelen Problemen inzake veiligheid: namaak van auto- en vliegtuigonderdelen Op sociaal vlak: verlies van arbeidsplaatsen Link met de georganiseerde misdaad: witwassen van geld en financiering van terrorisme

6 ENKELE CIJFERS - WERELDWIJD  Omvang van de handel in namaak : 7 à 10% 500 miljard $ US  In 2004 : 4000 dossiers  166 miljoen namaakgoederen werden in beslag genomen  Van 1998 tot 2004 : stijging aantal in beslag genomen goederen met 1000%  10 à 30% van alle geconsumeerde geneesmiddelen in ontwikkelingslanden zijn nagemaakt  Omvang van namaakgeneesmiddelen wereldwijd : 2005 : 35 miljard $US 2010 : 75 miljard $ US (schatting)  43% van de gebruikte software is namaak  Wereldbeker voetbal 2006 : 2005 inbeslagnames  Namaak - 200.000 jobs in Europa per jaar - 750.000 jobs in de VS per jaar

7 ENKELE CIJFERS - BELGIË  7% van de handel is namaak  Waarde totale invoer in België : 130 miljard euro  verlies van 9 miljard euro voor de Belgische economie(7% van de totale invoer)  De Douane schat dat het aantal in beslag genomen goederen 10% vertegenwoordigt  900 miljoen euro  In 2005 zou de Belgische Schatkist in 2005, zonder het optreden van de Douane, 150 miljoen euro aan vennootschapsbelasting en 6 miljoen euro aan accijnzen op sigaretten zijn misgelopen

8 ENKELE CIJFERS - BELGIË  In 2007 : Aanwerving van 20 militairen opgeleid in namaak  doel : stijging van het aantal inbeslagnames met 5%  Voortbouwend op de voorgaande redenering : de omvang in beslag genomen goederen zou 15% bedragen van het verlies aan omzet  1350 miljoen euro  In de toekomst zal de Belgische Schatkist zonder het optreden van de Douane inzake namaak, 225 miljoen euro aan vennootschapsbelasting mislopen  Schatting van de boetes en inbeslagnames : 7, 5 miljoen euro

9 CIJFERS – België -In beslaggenomen namaakgoederen Goederen200420052006 Voedingsproducten, Alcohol en dranken 46.6603.613.58883.776 Parfums en cosmeticaproducten 64.801122.590407.170 Kleding en kledingtoebehoren 169.950313.210833.231 Elektrische apparaten 180.45373.153864.905 Informaticamaterieel 1.6904271.518 CDs, DVDs, Cassettes, … 5.813.6451.947.0921.242.766 Uurwerken en juwelen 24.1752.15112.234 Spelen en spelletjes 26.18416.42535.717 Diverse producten (geneesmiddelen, kookpot, auto- onderdelen,.. ) 140.2142.299.200190.094 Sigaretten (per pakje van 20 ) 13.928.13510.568.2148.170.607 TOTAAL 20.395.90718.956.05011.842.018

10 CIJFERS – Aantal in beslag genomen goederen in 2005 in de EU per land

11 INTERNATIONALE INITIATIEVEN  G8 : Top van Sint-Petersburg (juli 2006) Intentie om de strijd tegen namaak en piraterij op te voeren Meer samenwerking tussen :  G8  WHO  WDO  INTERPOL  OESO  Raad van Europa  OMPI  WDO : Actieplan met normenkader (wetgeving, opleiding, communicatie en informatie, …) Douanekit (verfijning van de douanewetgeving, risicoanalyse, …)  Europese Commissie : Gemeenschappelijke douane-acties Overeenkomst « Philip Morris » Task force tegen namaak Samenwerking met TAXUD en OLAF Communautaire risicobeheersing

12  België : Ministerraad 20/07/06 Nieuwe en verfijnde wetgeving Meer controles bewustmakingscampagne BELGISCHE INITIATIEVEN

13  Wetgeving België :  vandaag  morgen NIEUWE WETGEVING

14 BEGISCHE WETGEVING– Vandaag Extracommunautair  Bevoegdheden (Verordening EU 1383/2003) Controles Opsporingen Vaststellingen  Bestraffingen (Algemene Wet D&A) Afhandeling overtredingen:  douaneovertreding (vb: frauduleuze invoer) = Douanemisdrijf  Namaak= overtreding van gemeen recht Intracommunautair  Bevoegdheden Geen  Bestraffingen Geen

15 BELGISCHE WETGEVING – Binnenkort Intracommunautair  Bevoegdheden Controles Opsporingen Vaststellingen  Bestraffing Overtreding inzake gemeen recht Mogelijkheid tot aanbieden minnelijke schikking, ondermeer  Gevangenisstraf van 3 maand tot 3 jaar  En/of boete: van 1.000€ tot 100.000€ (+opcentimen)  En/of verbeurdverklaring Extracommunautair  Bevoegdh (Verord.1383/03) Controles Opsporingen Vaststellingen  Bestraffing (Alg. Wet D&A) douaneovertreding:  Douanemisdrijf  Namaak commerciële goederen :  Gevangenisstraf van 3 maand tot 3 jaar  en Boete : 500,00€ tot 500.000,00€ en verbeurdverklaring wetsontwerp op de bestraffing van namaak en intellectueel eigendomsrecht

16 BELGISCHE WETGEVING – Binnenkort Toepassing voor reizigers Extracommunautair  Controlebevoegdheden  > vrijstelling (430 €) = commerciële goederen = Europese Verordening EU 1383/2003 Toelating van de rechtshouder  Afstand + vernietiging door de rechtshouder  Boete (transactioneel)  ≤ vrijstelling Commercieel karakter = commerciële goederen Akkoord van de reiziger  Afstand + vernietiging door de rechtshouder Zonder instemming van de reiziger :  Inbeslagname en vernietiging van de goederen  Douaneboete (ordeboete 25 €) + kosten van de vernietiging Geen commercieel karakter = valt rechtstreeks onder toepassing van de nieuwe wet Vernietiging + boete vast te leggen in KB in overleg tussen douane, Justitie en de FOD Economie  Inhouden van de goederen + boete  Rechtshouders : pro rata verdeling van kosten voor opslag en vernietiging  Administratieve omzendbrief : vastleggen van een controledrempel

17 BELGISCHE WETGEVING – Binnenkort Toepassing voor reizigers Intracommunautair  Steekproefsgewijze controle (niet systematisch)  Directe toepassing van de nieuwe strafwet Ingehouden goederen Inbeslagname van de goederen met toelating van het Parket  Bevoegdheden van het Parket Vernietiging en bestraffing Modaliteiten vast te leggen in KB + transactiebevoegdheid voor de Douane  Rechtshouders Samenwerking: in overleg met Justitie

18 BELGISCHE WETGEVING – Binnenkort Toepassing voor koerierbedrijven Extracommunautair  Toepassing Verordening EU 1383/2003 Hoeveelheid heeft geen belang = commerciële zending  Praktische werkmethodes met rechtshouders Opslag en vernietiging van de goederen Intracommunautair  Directe toepassing van de nieuwe strafwet Ingehouden goederen Inbeslagname van de goederen met toelating van het Parket  Bevoegdheden van het Parket Vernietiging en bestraffing Modaliteiten vast te leggen in KB + transactiebevoegdheid voor de Douane  Rechtshouders Samenwerking: in overleg met Justitie

19  ACTIES OP HET TERREIN DOOR DE DOUANE- EN POLITIEDIENSTEN Opleiding van douane- en politie- ambtenaren Samenwerking met controleorganen en privé-sector Internationale controleacties BENEFRALUX Week van de namaak Controle op het internet Operationele doelstellingen  1/3 vaststellingen : niet-fiscale taken MEER CONTROLES

20  BEWUSTMAKINGSCAMPAGNE VOOR DE CONSUMENT 26/01/2007 : preventiebrochure  Verdeling in de Belgische luchthavens Juni 2007 : bewustmakingscampagne in samenwerking met de privé-sector  Tv spots  Radiospots  Affiches  Folders BEWUSTMAKINGSCAMPAGNE

21 Vragen - Antwoorden


Download ppt "WERELDDOUANEDAG STOP NAMAAK EN PIRATERIJ! Hervé JAMAR Noël COLPIN 26/01/2007."

Verwante presentaties


Ads door Google