De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STOP NAMAAK EN PIRATERIJ! Hervé JAMAR Noël COLPIN

Verwante presentaties


Presentatie over: "STOP NAMAAK EN PIRATERIJ! Hervé JAMAR Noël COLPIN"— Transcript van de presentatie:

1 STOP NAMAAK EN PIRATERIJ! Hervé JAMAR Noël COLPIN
WERELDDOUANEDAG STOP NAMAAK EN PIRATERIJ! Hervé JAMAR Noël COLPIN 26/01/2007

2 « Le commerce loyal tend à élever l’industrie, le commerce frauduleux tend à l’avilir et à la dégrader. Protégez le commerce loyal, frappez le commerce déloyal1 » Victor Hugo, 1846 1 “Eerlijke handel verheft de industrie terwijl oneerlijke handel haar verlaagt en onteert. Bescherm dus de eerlijke handel en pak de oneerlijke handel aan.”

3 INHOUD WERELDDOUANEDAG GEVOLGEN VAN NAMAAK ENKELE CIJFERS – WERELDWIJD
ENKELE CIJFERS – BELGIË BELGISCHE RESULTATEN EUROPESE RESULTATEN INTERNATIONALE INITIATIEVEN BELGISCHE INITIATIEVEN NIEUWE WETGEVING MEER CONTROLES BEWUSTMAKINGSCAMPAGNE

4 Werelddouanedag 26 januari : Werelddouanedag
26 januari 1953 :oprichtingsvergadering van de CCD (17 lidstaten toen) WDO : Intergouvernementele organisatie 3 kerntaken : Research en Ontwikkeling Technische Organisatie Opleiding en vorming 170 lidstaten Opgericht in 1952 Hoofdzetel gevestigd in Brussel De leden van de WDO vieren de behaalde resultaten op 26 januari 26 januari 2007 : begin van de strijd tegen namaak

5 GEVOLGEN VAN NAMAAK Namaak treft alle producten onderworpen aan accijnzen en deze waarvan de winstmarge voldoende hoog is De gevolgen zijn talrijk: Verlies aan BTW-inkomsten, accijnzen en directe belastingen Economische problemen : oneerlijke concurrentie Problemen voor de volksgezondheid: nagemaakte geneesmiddelen Problemen inzake veiligheid: namaak van auto- en vliegtuigonderdelen Op sociaal vlak: verlies van arbeidsplaatsen Link met de georganiseerde misdaad: witwassen van geld en financiering van terrorisme

6 ENKELE CIJFERS - WERELDWIJD
Omvang van de handel in namaak : 7 à 10% 500 miljard $ US In 2004 : 4000 dossiers  166 miljoen namaakgoederen werden in beslag genomen Van 1998 tot 2004 : stijging aantal in beslag genomen goederen met 1000% 10 à 30% van alle geconsumeerde geneesmiddelen in ontwikkelingslanden zijn nagemaakt Omvang van namaakgeneesmiddelen wereldwijd : 2005 : 35 miljard $US 2010 : 75 miljard $ US (schatting) 43% van de gebruikte software is namaak Wereldbeker voetbal 2006 : 2005 inbeslagnames Namaak jobs in Europa per jaar jobs in de VS per jaar

7 ENKELE CIJFERS - BELGIË
7% van de handel is namaak Waarde totale invoer in België : 130 miljard euro verlies van 9 miljard euro voor de Belgische economie(7% van de totale invoer) De Douane schat dat het aantal in beslag genomen goederen 10% vertegenwoordigt  900 miljoen euro  In 2005 zou de Belgische Schatkist in 2005, zonder het optreden van de Douane, 150 miljoen euro aan vennootschapsbelasting en 6 miljoen euro aan accijnzen op sigaretten zijn misgelopen

8 ENKELE CIJFERS - BELGIË
In 2007 : Aanwerving van 20 militairen opgeleid in namaak  doel : stijging van het aantal inbeslagnames met 5%  Voortbouwend op de voorgaande redenering : de omvang in beslag genomen goederen zou 15% bedragen van het verlies aan omzet  1350 miljoen euro  In de toekomst zal de Belgische Schatkist zonder het optreden van de Douane inzake namaak, 225 miljoen euro aan vennootschapsbelasting mislopen Schatting van de boetes en inbeslagnames : 7, 5 miljoen euro

9 CIJFERS – België -In beslaggenomen namaakgoederen
2004 2005 2006 Voedingsproducten, Alcohol en dranken 46.660 83.776 Parfums en cosmeticaproducten 64.801 Kleding en kledingtoebehoren Elektrische apparaten 73.153 Informaticamaterieel 1.690 427 1.518 CDs, DVDs, Cassettes, … Uurwerken en juwelen 24.175 2.151 12.234 Spelen en spelletjes 26.184 16.425 35.717 Diverse producten (geneesmiddelen, kookpot, auto-onderdelen,.. ) Sigaretten (per pakje van 20 ) TOTAAL

10 CIJFERS – Aantal in beslag genomen goederen in 2005 in de EU per land

11 INTERNATIONALE INITIATIEVEN
G8 : Top van Sint-Petersburg (juli 2006) Intentie om de strijd tegen namaak en piraterij op te voeren Meer samenwerking tussen : G8 WHO WDO INTERPOL OESO Raad van Europa OMPI WDO : Actieplan met normenkader (wetgeving, opleiding, communicatie en informatie, …) Douanekit (verfijning van de douanewetgeving, risicoanalyse, …) Europese Commissie : Gemeenschappelijke douane-acties Overeenkomst « Philip Morris » Task force tegen namaak Samenwerking met TAXUD en OLAF Communautaire risicobeheersing

12 BELGISCHE INITIATIEVEN
België : Ministerraad 20/07/06 Nieuwe en verfijnde wetgeving Meer controles bewustmakingscampagne

13 NIEUWE WETGEVING Wetgeving België : vandaag morgen

14 BEGISCHE WETGEVING– Vandaag
Extracommunautair Bevoegdheden (Verordening EU 1383/2003) Controles Opsporingen Vaststellingen Bestraffingen (Algemene Wet D&A) Afhandeling overtredingen: douaneovertreding (vb: frauduleuze invoer) = Douanemisdrijf Namaak= overtreding van gemeen recht Intracommunautair Bevoegdheden Geen Bestraffingen

15 BELGISCHE WETGEVING – Binnenkort
wetsontwerp op de bestraffing van namaak en intellectueel eigendomsrecht Extracommunautair Bevoegdh (Verord.1383/03) Controles Opsporingen Vaststellingen Bestraffing (Alg. Wet D&A) douaneovertreding: Douanemisdrijf Namaak commerciële goederen : Gevangenisstraf van 3 maand tot 3 jaar en Boete : 500,00€ tot ,00€ en verbeurdverklaring Intracommunautair Bevoegdheden Controles Opsporingen Vaststellingen Bestraffing Overtreding inzake gemeen recht Mogelijkheid tot aanbieden minnelijke schikking, ondermeer Gevangenisstraf van 3 maand tot 3 jaar En/of boete: van 1.000€ tot € (+opcentimen) En/of verbeurdverklaring

16 BELGISCHE WETGEVING – Binnenkort
Toepassing voor reizigers Extracommunautair Controlebevoegdheden > vrijstelling (430 €) = commerciële goederen = Europese Verordening EU 1383/2003 Toelating van de rechtshouder Afstand + vernietiging door de rechtshouder Boete (transactioneel) ≤ vrijstelling Commercieel karakter = commerciële goederen Akkoord van de reiziger Zonder instemming van de reiziger : Inbeslagname en vernietiging van de goederen Douaneboete (ordeboete 25 €) + kosten van de vernietiging Geen commercieel karakter = valt rechtstreeks onder toepassing van de nieuwe wet Vernietiging + boete vast te leggen in KB in overleg tussen douane, Justitie en de FOD Economie Inhouden van de goederen + boete Rechtshouders : pro rata verdeling van kosten voor opslag en vernietiging Administratieve omzendbrief : vastleggen van een controledrempel

17 BELGISCHE WETGEVING – Binnenkort
Toepassing voor reizigers Intracommunautair Steekproefsgewijze controle (niet systematisch) Directe toepassing van de nieuwe strafwet Ingehouden goederen Inbeslagname van de goederen met toelating van het Parket Bevoegdheden van het Parket Vernietiging en bestraffing Modaliteiten vast te leggen in KB + transactiebevoegdheid voor de Douane Rechtshouders Samenwerking: in overleg met Justitie

18 BELGISCHE WETGEVING – Binnenkort
Toepassing voor koerierbedrijven Extracommunautair Toepassing Verordening EU 1383/2003 Hoeveelheid heeft geen belang = commerciële zending Praktische werkmethodes met rechtshouders Opslag en vernietiging van de goederen Intracommunautair Directe toepassing van de nieuwe strafwet Ingehouden goederen Inbeslagname van de goederen met toelating van het Parket Bevoegdheden van het Parket Vernietiging en bestraffing Modaliteiten vast te leggen in KB + transactiebevoegdheid voor de Douane Rechtshouders Samenwerking: in overleg met Justitie

19 MEER CONTROLES Opleiding van douane- en politie-ambtenaren
ACTIES OP HET TERREIN DOOR DE DOUANE- EN POLITIEDIENSTEN Opleiding van douane- en politie-ambtenaren Samenwerking met controleorganen en privé-sector Internationale controleacties BENEFRALUX Week van de namaak Controle op het internet Operationele doelstellingen 1/3 vaststellingen : niet-fiscale taken

20 BEWUSTMAKINGSCAMPAGNE
BEWUSTMAKINGSCAMPAGNE VOOR DE CONSUMENT 26/01/2007 : preventiebrochure Verdeling in de Belgische luchthavens Juni 2007 : bewustmakingscampagne in samenwerking met de privé-sector Tv spots Radiospots Affiches Folders

21 Vragen - Antwoorden


Download ppt "STOP NAMAAK EN PIRATERIJ! Hervé JAMAR Noël COLPIN"

Verwante presentaties


Ads door Google