De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Visie “Ons” Oude Noorden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Visie “Ons” Oude Noorden"— Transcript van de presentatie:

1 Visie “Ons” Oude Noorden
9 november 2009

2 Visie Oude Noorden Inhoud Doel: waarom wilden we een visie?
Proces: hoe is ‘ie gemaakt? Uitkomst: wat is het uiteindelijk geworden? - analyse - visie - uitvoeringsprogramma

3 Visie Oude Noorden? Aanleiding:
Inhoudelijke focus: voor wie doen we het? Integrale (inhoud, partners) gebiedsvisie Betrokkenheid intern & bij partners

4 Proces visie Oude Noorden
Binnen Woonstad gesproken met Projectgroep [regio, vgo, s&b, communicatie] Visiegroep [plus voorraadbeheer, commercie] Wijkteam Stuurgroep Bestuur

5 Proces visie Oude Noorden
Buiten Woonstad gesproken met: Raad der wijzen: fysiek, sociaal, identiteit, feedback Com.Wonen, PWS, deelgemeente Kloosterpartijen

6 Het plangebied ons Oude Noorden

7 Analyse Oude Noorden De mensen
Vroeger middenstand en arbeiders, nu armer Zeer multicultureel Jong, maar slechte omstandigheden voor kinderen Sociale index: 1 van 7 (3) zwakste wijken op noord-oever: gezondheid, armoede, taal, school, binding. GWT: tevredenheid lager dan Noord.

8 Analyse Oude Noorden Wijk zelf (ruimtelijk fysiek)
Gunstige ligging: centrum, Rotte, Dichtbebouwd, veel smalle straten, weinig groen, weinig (openbare) ruimte Looks: rommelig, stenig, mix oudbouw & 80-er jaren, stratenpatroon Bereikbaarheid: auto, trein

9 Analyse Oude Noorden Onze woningen 2.300 eenheden
60% oudbouw, 25% stadsvernieuwing Klein, goedkoop en eenzijdig: 18% 2-k, 47% 3-k, 27% 4-k (gem 62m2) WOZ 35% tussen 50-75k€, 43% tussen k€ 75% z lift, 20% benedenwoning, 5 egw… Ruim 90% bereikbaar (gem €380) Bedrijfsruimten: veel opslag/werkplaats, vooral voor starters

10 Analyse Oude Noorden Economie Vooral wonen
200 bedrijfsruimten: werkplaats in midden, randen wat drukker Voor de wijk als geheel: veel winkels, Kookpunt, veel andere voorzieningen Imago Redelijk imago

11 Analyse Oude Noorden Bijzonder
Klooster, Blommersdijkselaan, Soetendaalseweg VARA serie ‘het oude noorden’ Willem de Kooning, Wim Jansen, Faas Wilkes, Coen Molijn, Wilfried de Jong Buurtidentiteit: vertrouwd, ontluikend, bont en volksbuurt/straathumor

12 Analyse Oude Noorden Sterkten ligging centrum+Rotte OV bereikbaar
Zwakten (de opgaven): sociaal welzijn fysieke uitstraling woningen

13 Het BSR-model: vier leefstijlen
Extravert Vitaliteit Harmonie ontplooien plezier harmonie geloven in jezelf vernieuwing genieten gelijkheid zelfverzekerd groeien verwennen evenwichtigheid passie erbij horen presteren uitdaging psychologische as sociaal contact succes ambitie verbondenheid uitblinken Geeft de omgang met risico emoties weer netheid Ego georiënteerd fatsoen Sociaal georiënteerd sociologische as normen Geeft aan hoe een persoon zich opstelt ten opzichte privacy warmte van zijn omgeving rust intimiteit erkenning ontspanning liefde & geluk prestige controle status volgzaam aanzien zekerheid respect hebben rationaliteit Controle macht geborgenheid verdraagzaam efficiëntie veiligheid Manifestatie Zekerheid perfectie Introvert

14 Analyse Oude Noorden

15 SWOT analyse Oude Noorden
Sterkten ligging centrum+Rotte OV bereikbaar Kansen rode leefstijl rustig stedelijk wonen Klooster concept Zwakten (de opgaven): sociaal welzijn fysieke uitstraling Woningen Bedreigingen sociaal spiraal neerwaarts ‘incidenten publiciteit’

16 Visie Ons Oude Noorden Lange termijn
Stadswijk => rustig stedelijk wonen Betaalbaar Voor oranje (of rood met een gele gloed) en wat startende ondernemers

17 Het BSR-model: vier leefstijlen
Extravert Vitaliteit Harmonie ontplooien plezier harmonie geloven in jezelf vernieuwing genieten gelijkheid zelfverzekerd groeien verwennen evenwichtigheid passie erbij horen presteren uitdaging psychologische as sociaal contact succes ambitie verbondenheid uitblinken Geeft de omgang met risico emoties weer netheid Ego georiënteerd fatsoen Sociaal georiënteerd sociologische as normen Geeft aan hoe een persoon zich opstelt ten opzichte privacy warmte van zijn omgeving rust intimiteit erkenning ontspanning liefde & geluk prestige controle status volgzaam aanzien zekerheid respect hebben rationaliteit Controle macht geborgenheid verdraagzaam efficiëntie veiligheid Manifestatie Zekerheid perfectie Introvert

18 Visie Ons Oude Noorden Korte termijn
Over 5 jaar: de meest gewilde volkswijk ten noorden van centrum, vergelijkbaar met Lombok, de Pijp Voor oranjerood (kop+rand) en geel (zuid/midden)

19 Visie Ons Oude Noorden Doelstellingen
Sociaal economisch: meer levensgeluk door scholing, werk en ontmoeting Ruimtelijk fysiek: meer verblijfsgeluk dankzij groen-accenten, historische details & heelheid Portefeuille: meer woongeluk, betere waardesturing Wijkeconomie: meer startend ondernemersgeluk Identiteit & imago: aantrekkelijker imago

20 Strategie Oude Noorden
1+1=3 integrale aanpak bijvoorbeeld: gevel+straat+participatie Fasering: kop van noord (Heer Kerstant & ^) Kloostergebied – Johan Idaplein Vinkenbuurt èn Blokland ‘Rotte’ gebied KT (oranjerood en geel) -> LT (oranjerood)

21 Uitvoeringsprogramma
Van de visie naar het uitvoeringsprogramma

22 Uitvoeringsprogramma
1 sociaal economisch: Meer levensgeluk door scholing, werk en ontmoeting Kloosterprogrammering Watch Out Wijkmedia Participatie en betrokkenheid vergroten Ouderbetrokkenheid vergroten Aandacht voor de jeugd: TOS, JOS

23 Uitvoeringsprogramma
2 Ruimtelijk fysiek Meer verblijfsgeluk dankzij groen-accenten, historische details & heelheid Johan Idaplein Extra leefbaarheidsprojecten Bijdrage aan Cruyf Krajicekveld Aankoop en herinrichten binnenterreinen Inzet 3 servicemedewerkers Bouwkundige aanpassingen Klooster

24 Uitvoeringsprogramma
3 Portefeuille: meer woongeluk, betere waardesturing Meerjarenplanning onderhoud Esthetisch onderhoud Bloklandblok Onderzoek casco en fundering voor Hildegardisstraat Blommersdijkselaan Hoyledestraat Heer Kerstantstraat Hooglandstraat Meidoornblok Doorbraak Bingenstraat, Bloklandstraat

25 Uitvoeringsprogramma
4 Wijkeconomie: meer startend ondernemersgeluk Aandacht voor huurniveau Incidentele huurcompensatie

26 Uitvoeringsprogramma
5 Identiteit & imago: aantrekkelijker imago Bijdrage aan branding/reclame campagne (met deelgemeente en andere corporaties) Wijkmedia

27 Visie Oude Noorden De uitvoering van de projecten is inmiddels in volle gang. Vraag van Gerdie: Wie heeft interesse in het ‘monitoren’ van de voortgang?

28 Einde uitvoeringsprogramma
Visie Oude Noorden Einde uitvoeringsprogramma


Download ppt "Visie “Ons” Oude Noorden"

Verwante presentaties


Ads door Google