De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Datavisualisatie: design > de macht van de metafoor

Verwante presentaties


Presentatie over: "Datavisualisatie: design > de macht van de metafoor"— Transcript van de presentatie:

1 Datavisualisatie: design > de macht van de metafoor
minor I research Crosslab winter 2011 I

2 28 nov 11 Datavisualisatie > design > betekenis thema’s: metafoor, dataflow, semantische ordening - adopteer een boek! bespreking opdracht 1 bespreking onderzoeksopzet welke rol speelt design bij de beantwoording van jouw onderzoeksvraag?

3 zoek 2 voorbeelden van manipulatie van datadesign voor politieke
opdracht 1 zoek 2 voorbeelden van manipulatie van datadesign voor politieke doeleinden. Beschrijf hoe manipulatie wordt ingezet d.m.v. design. zoek 1 artikel over het actuele debat over datavisualisatie (relateer aan je onderzoeksvraag). lezen: beschrijf de kernpunten van het actuele debat: John Grimwade Data Wars, 2010 Tracy Metz, Van Woord naar Beeld, NRC, 9 april 2010

4 vragen: ‘beautiful evidence’ of subjectieve bewijsvoering?
wat zijn de visies van Grimwade / Metz over de relatie tussen design - betekenis? - hoe onderbouwen zij hun mening? [2 argumenten] - noem 3 valkuilen volgens de auteurs definieer 3 uitgangspunten voor datavisualisatie en de rol van design hierin

5 met welke visuele middelen vertel je een verhaal?
context: wat / hoe / wie / voor wie Kw 1: wat: data as beautiful evidence? wat: betrouwbaarheid van data bv: Tufte Principles of Analytical Design transparency: herkomst van data zichtbaar maken subjectief bewijs: meerdere auteurs betrekken community: open source data Kw 2: hoe: data als story [subjectief bewijs] auteurschap: visie op data hoe? design en visualisering

6 datavisualisatie: de macht van de metafoor
The essence of metaphor is understanding and experiencing one kind of thing in terms of another. George Lakoff en Mark Johnson, Metaphors We Live By [1980] vragen: - welke beeldende middelen visualiseer je data tot een verhaal? hoe zet je een metafoor in? - wat betekent deze metafoor in culturele zin?

7 wat is een metafoor Een metafoor is gebaseerd op overeenkomst tussen twee verschillende entiteiten. vb datavisualisering: - spotlight als metafoor voor zoeken - wereldbol als metafoor voor internet - bureaublad als metafoor voor computerdesktop

8 Door middel van metaforen proberen we iets onbekends te
conceptualiseren door het te zien als iets dat we al kennen. Als zulke metaforen productief blijken, worden ze in de cultuur opgeslagen. > culturele / collectieve herkenbaarheid doel ikv datavisualisatie: - vertaling van concepten dmv een ander [bekend] concept - concretiseren van informatie - betekenis geven aan informatie

9

10 welke metaforen worden gebruikt bij datavisualisatie?
wat zijn de cliché’s? metafoors zijn krachtige beeldende middelen: herkenbaar is duidelijk herkenbare metafoor ook op artistiek gebied interessant? wat zijn de valkuilen? - de rol van abstractie

11 veelvoorkomende metaforen:
- kaarten / plattegronden

12

13

14 - baloons

15

16 pie charts

17

18 manipulatie

19 demografische metafoor: Isotype
> nieuwe ‘universele’ visuele taal?

20 Hoe kan je metaforen betekenisvol gebruiken bij datavisualisatie?

21 onderzoeksopzet: onderzoeksdocument 1500 woorden
onderzoeksontwerp: 0. kwartaal 1: vooronderzoek / inventarisatie, actueel debat 1. onderzoeksvraag: specificeren m.b.t 1 aspect design 2. concept: aanvullend bronnenonderzoek [deskresearch] - wat is het theoretische kader? welke methode? - reflecteren, reflectie verwerken in concept praktijkopdr. 3. uitvoering: nieuwe data verzamelen [fieldresearch] - welke data heb je nodig voor je onderzoek? - experimenteren, veldonderzoek, interviews, case analyse - reflecteren, reflectie verwerken in document EN praktijkopdr. 4. concluderen / reflecteren

22 onderzoekscyclus

23 klassieke onderzoekscyclus

24 1.oriënteren / inventariseren: les 1 - 4 design en datavisualisatie.
stappenplan 1.oriënteren / inventariseren: les 1 - 4 design en datavisualisatie. > doel: theoretisch kader / concept opdracht > verzamel bronnen: projecten, artikelen, boeken etc. > reflecteer hierop > maak een eigen literatuurlijst van bronnen en artikelen. - vermeld altijd de bronnen! - notatie: auteur, titel publicatie, jaartal, uitgever / URL / datum laatste bezoek

25 2. afbakening: les 2 / 3 welk specifiek thema binnen design? > doel: afbakenen en verdiepen > kies 1 van de thema’s m.b.t design [ metafoor, flow, semantische verbanden] > criteria: wat interesseert je in dit thema? waarom is het nu actueel / relevant? - wat zijn de definitie / specifieke eigenschappen van je thema? - wat is het actuele debat? - wat is de relatie met jouw praktijkproject?

26 3. aanscherping onderzoeksvraag: les 3
> differentieer je onderzoeksvraag m.b.t design [afbakening] > wat wil je te weten komen? > wat is het doel? > voor wie is het interessant / relevant? > reflecteren > kenmerken van een onderzoeksvraag: de vraag is helder geformuleerd de vraag is afgebakend (specifiek) de vraag moet beantwoordbaar zijn (conclusie)

27 4. uitvoeren onderzoek: les 2 - 6
> doel: beantwoorden onderzoeksvraag > data verzamelen: welke data heb je nodig voor je onderzoek? > fieldresearch [case analyse,experimenteren, interviews etc.] > reflecteren 5. concluderen : les 7-8 - verwerk de conclusies in je praktijkopdracht / onderzoeksdoc.

28 opdracht 2: bespreking 5 dec 11 research
Definieer metafoor volgens Lakoff / Johnson. Zoek 3 metaforen die een herkenbare culturele betekenis hebben. Omschrijf deze betekenis en onderzoek de oorsprong van deze metafoor. Analyseer voor welk doel / doelgroep deze worden gebruikt. Zoek een specifiek artikel over datavisualisatie en metaforen. lezen George Lakoff and Mark Johnson, Metaphors We Live By, (1980), p formuleer een voorlopige onderzoeksopzet [1 A4] - specificeer je onderzoeksvraag a.h.v. design - hoe ga je dit onderzoeken / welke bronnen? / welk fieldresearch?

29 bronnen http://www.informationisbeautiful.net/


Download ppt "Datavisualisatie: design > de macht van de metafoor"

Verwante presentaties


Ads door Google