De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Datavisualisatie: design > relationeel visualiseren: semantisch web

Verwante presentaties


Presentatie over: "Datavisualisatie: design > relationeel visualiseren: semantisch web"— Transcript van de presentatie:

1 Datavisualisatie: design > relationeel visualiseren: semantisch web
minor I research Crosslab winter 2011 I

2 12 dec 11 Datavisualisatie > design > betekenis thema: semantische verbanden bespreking opdracht 2 en 3 bespreking onderzoeksopzet

3 opdracht 2: bespreking 5 dec 11 research
Definieer metafoor volgens Lakoff / Johnson. Zoek 3 metaforen die een herkenbare culturele betekenis hebben. Omschrijf deze betekenis en onderzoek de oorsprong van deze metafoor. Analyseer voor welk doel / doelgroep deze worden gebruikt. Zoek een specifiek artikel over datavisualisatie en metaforen. lezen George Lakoff and Mark Johnson, Metaphors We Live By, (1980), p formuleer een voorlopige onderzoeksopzet [1 A4] - specificeer je onderzoeksvraag a.h.v. design - hoe ga je dit onderzoeken / welke bronnen? / welk fieldresearch?

4

5 vraag vorige les: Hoe ontwerp je flow / gedrag in een datavisualisatie? eigenschappen van flow: user complete concentrated involvement in the task a sense of ecstasy - of being outside everyday reality great inner clarity - knowledge of what needs to be done knowledge that the activity is doable a feeling of timelessness intrinsic motivation

6 flow model Csikszentmihalyi [1990]

7 opdracht 3: bespreking les 12 december
flow Definieer ‘flow’ en onderzoek de werking. Hoe wordt flow in een statische en een dynamische visualisatie gecreëerd? Vergelijk 1 infographic met 1 datavisualisatie die beide voor hetzelfde doel zijn gemaakt en beschrijf hoe de informatiestroom is ontworpen [volgens de uitgangspunten van het flow model!]. onderzoeksverslag Maak een opzet voor je onderzoeksverslag met als kernvraag: welke rol speelt design [metafoor, flow] in relatie tot jouw onderzoeksvraag? [aanscherping onderzoeksvraag] - aanpak: hoe ga je dit thema onderzoeken?

8 lezen: Lev Manovich, Jeremy Douglass, Visualizing temporal patterns in visual media, 2010, p. 1 -6 bestuderen

9 onderzoeksopzet: onderzoeksdocument 1500 woorden
onderzoeksontwerp: 0. kwartaal 1: vooronderzoek / inventarisatie, actueel debat 1. onderzoeksvraag: specificeren m.b.t 1 aspect design 2. concept: aanvullend bronnenonderzoek [deskresearch] - wat is het theoretische kader? welke methode? - reflecteren, reflectie verwerken in concept praktijkopdr. 3. uitvoering: nieuwe data verzamelen [fieldresearch] - welke data heb je nodig voor je onderzoek? - experimenteren, veldonderzoek, interviews, case analyse - reflecteren, reflectie verwerken in document EN praktijkopdr. 4. concluderen / reflecteren

10 stappenplan 3. aanscherping onderzoeksvraag / opzet 4. uitvoeren onderzoek: les 2 - 6 > doel: beantwoorden onderzoeksvraag > data verzamelen: welke data heb je nodig voor je onderzoek? > fieldresearch [case analyse,experimenteren, interviews etc.] > reflecteren 5. concluderen : les 7-8 - verwerk de conclusies in je praktijkopdracht / onderzoeksdoc.

11 model onderzoeksverslag
inleiding / motivatie onderzoeksvraag: onderbouwing incl. bronnen [wie zegt wat] concept / theoretisch kader 4. aanpak / methode: welke informatie om je vraag te beantwoorden? 5. uitvoering: analyse van deze informatie 6. conclusie / reflectie 7. literatuurlijst

12 > Data design: semantic web
betekenisverbanden leggen en visualiseren > hoe kunnen we relaties in informatie visualiseren? The Semantic Web is not a separate Web but an extension of the current one, in which information is given well-defined meaning, better enabling computers and people to work in cooperation. It is a source to retrieve information from the web (using the web spiders from RDF files) and access the data through Semantic Web Agents or Semantic Web Services. The semantic web, Tim Berners Lee, The Scientific American, 2001

13 betekenisverbanden leggen: inhoudelijke relaties tussen data
semantisch: betekenisverbanden leggen: inhoudelijke relaties tussen data semantic web, web 3.0’ [marketing term] Tim Berners Lee uitvinder www / Cern - vervolg op www inhoudelijke structurering: ontologie Een strikt en uitputtend schema voor een bepaald onderwerpsdomein, meestal in een hierarchische structuur, die alle relevante grootheden en hun relaties bevat, alsmede de regels waaraan die grootheden en relaties binnen dat domein voldoen. -> computer kan relaties tussen data vinden

14 inhoudelijke structurering / metadata:
codering: inhoudelijke benoeming van codes in RDF /XML naast de functie / opmaak ook de inhoud beschrijven <rdf:Description rdf: about=#Jan Peter Balkendeî>
isMinisterOf rdf:resource=î#The Netherlands ì/> - tools: annotaties: tags beschrijven de content van een object personalisering, subjectieve betekenis - visualisering van deze relaties

15

16 voordelen: diverse typen media objecten [video, foto, tekst] kunnen op grond van inhoud worden verbonden: bv voor archiveren koppeling is mogelijk op basis van persoonlijke tags resultaat is geen statische lijst data maar info-cloud contextualisering = visualisering : subjectief, associatief Wat betekent dat voor de interpretatie van de data? [denk aan transparantie, gebruik van verschillende bronnen etc.]

17 aquabrowser: http://zoeken.bibliotheek.nl/

18 Digital Depot, Lust: http://lust.nl/#projects-8

19 tags en clouds: wordl http://www.wordle.net/

20 nadelen m.b.t. datavisualisatie?
tag clouds are the mullets of the internet lezen: Word clouds considered harmful, Jacob Harris noem 3 bezwaren volgens de auteur.

21 Mapping The Archive: 30 Years of Ars Electronica
case: Mapping The Archive: 30 Years of Ars Electronica

22 Wat zouden uitgangspunten kunnen zijn voor het visualiseren van semantische verbanden?

23 opdracht 4: bespreking les 19 december semantic web
Onderzoek hoe 1 actueel thema in 5 verschillende kranten wordt beschreven. Paste en visualiseer de tekst in wordl Wat kan je concluderen over de standpunten van de kranten op grond van deze verschillende tekstclouds? research - Beschrijf de semantische structuur van je praktijkopdracht. Hoe visualiseer je betekenisverbanden? lezen The semantic web, Tim Berners Lee, The Scientific American, 2001

24 bronnen http://www.w3.org/People/Berners-Lee/


Download ppt "Datavisualisatie: design > relationeel visualiseren: semantisch web"

Verwante presentaties


Ads door Google