De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Kennisplatform Administratieve Software ECP-ECN 11 februari 2010 Frans van Beers - NVB SEPA Migratie in Nederland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Kennisplatform Administratieve Software ECP-ECN 11 februari 2010 Frans van Beers - NVB SEPA Migratie in Nederland."— Transcript van de presentatie:

1 1 Kennisplatform Administratieve Software ECP-ECN 11 februari 2010 Frans van Beers - NVB SEPA Migratie in Nederland

2 2 SEPA: Single Euro Payments Area Eén Europese betaalmarkt Politieke achtergrond – financiële sector voorop in de uitvoering

3 SEPA: stand van zaken Migratie naar SEPA is een feit; timing nog ongewis Migratieplan SEPA Nederland is leidraad; MOB is schakelpunt Specificaties SCT en SDD zijn beschikbaar, banken zijn gereed Overheid is gestart met de invoering Grote bedrijven hebben voorbereidingen gestart IT-providers? “grote aanbieders” hebben eigen expertise opgebouwd overige aanbieders: stand van zaken onbekend

4 Doel: Informeren alle bij SEPA migratie betrokken partijen Basis voor invulling SEPA migratieplannen door stakeholders Inhoud: Uitwerking zorgpunten MOB De overgang naar SEPA in Nederland voor: Het rekeningnummer: IBAN en BIC Giraal betalingsverkeer: overschrijven en incasso Cards Beschrijving open issues Europees en nationaal Planning van vervolg SEPA Migratieplan Nederland juni 2009

5 SEPA Migratieplan Nederland 1.veranderingen voor Incasso 2.iban-bic service operationeel 3.Acceptgiro aanpassingen 4.gebruik van betaalkaarten (toonbankbetalingen) 5.standaardisatie klant-bank interfaces 6.overstapservice aangepast 7.einddatum 5 SEPA Migratieplan Veranderingen die ondernemers raken zie www.sepanl.nl voor volledige versiewww.sepanl.nl

6 Hoofdlijnenakkoord op uitbouw Convenant Betalingsverkeer 2005 IBANBIC Service beschikbaar in juni 2009 Alerteringsservice en (selectieve) blokkade Europese incasso Machtigingen kunnen migreren Implementatierichtlijnen klant-bank interface vastgesteld Overstapservice aangepast voor SEPA KiFid ook in SEPA centraal aanspreekpunt geschillenbeslechting Toegankelijkheid heeft vastgesteld toetsingskader Consultatie alle stakeholders geborgd via MOB Zorgpunten MOB zijn opgelost

7 7 Standaardisatie interfaces klant - bank Aanlevering betaalopdrachten is (formeel) altijd bij de bank: -Contractuele relatie is met de bank -ISO20022/XML is de basis Specificaties (implementatie richtlijn) voor Nederland beschikbaar voor: -Europese overschrijving -Europese incasso Overige specificaties (bank kan daarvoor kiezen): -niet-SEPA betaalopdrachten (NL specials) -internationale betaalopdrachten Verantwoording betalingen -wordt (voor Nederland) alsnog uitgewerkt

8 Discussie over einddatum wordt op diverse plekken gevoerd Onnodig lange duale fase voorkomen Kostbaar Voordelen SEPA blijven onbenut Zetten einddatum doet geen afbreuk aan marktgedreven aanpak Europese processoren (Equens, Vocalink) vragen om duidelijkheid Europese consultatie leert: einddatum in Europees verband gewenst; einddatum kan alleen succesvol zijn met dwingende regelgeving aparte einddatum voor Europese overschrijving en incasso hangt nog in de lucht Europese Commissie beraadt zich nog op de te kiezen aanpak Einddatum

9 Punten ter bespreking 1.Zijn IT-ontwikkelaars en pakketleveranciers voldoende geïnformeerd over de overgang naar SEPA? 2.Wat is de stand van zaken met betrekking tot het ontwikkelen en leveren van SEPA toepassingen in standaard software. Is het in de releaseplanning opgenomen? (NB: DNB is bezig met het opzetten van een monitor – aansluiting sector?) 3.Wat verwachten pakketleveranciers (IT-ontwikkelaars) van de bancaire sector? 4.SEPA en XBRO worden separaat aangestuurd; zorgen IT- ontwikkelaars zelf voor de integratie in pakketten en releases?

10 2. Incasso

11 11 2. Europese incasso: invoeringstermijn Startdatum Europese incasso: 1 november 2009 Europese verplichting (2560) voor alle banken: uiterlijk reachable 1 november 2010 Nederlandse banken: start 1 november 2009 uiterlijk reachable 1 juli 2010

12 12 2. standaard Europese incasso: Overzicht operationele aspecten Wijzigen standaard Europese incasso zijn beperkt: -informatieplicht was er al; duidelijker geformuleerd; afwijking kan worden afgesproken -verschil zakelijk – particulier mn. in ontbreken terugboektermijn Terugboektermijn van 30 dagen naar 8 weken ook voor huidige Incasso Processing: -tijdlijnen voor aanlevering wijzigen -berichtenprotocol op basis van nieuwe XML standaard

13 13 standaard Europese incasso a.klant moet geïnformeerd zijn over komende incasso betaling b.uiterste aanlevertermijn 1e x en eenmalige incasso opdrachten c.uiterste aanlevertermijn vervolg opdrachten d.uiterste termijn waarop transactie vooraf geweigerd kan worden e.verwerken van betaling g.laatste moment voor een correctie door de debetbank h.laatste moment voor een klant om een terugboeking te vragen i.laatste moment voor het herstellen van een onterechte betaling j.einde geldigheidstermijn machtiging na het laatste gebruik 2. Europese incasso: processing tijdlijnen - overzicht ab cdef g hi j D D - 2D - 5D - 14D + 5D + 56D + 13 maanden D + 36 maanden D - 1

14 14 standaard Europese incasso a.klant moet geïnformeerd zijn over komende incasso betaling b.uiterste aanlevertermijn 1e x en eenmalige incasso opdrachten c.uiterste aanlevertermijn vervolg opdrachten d.uiterste termijn waarop transactie vooraf geweigerd kan worden e.verwerken van betaling g.laatste moment voor een correctie door de debetbank h.laatste moment voor een klant om een terugboeking te vragen i.laatste moment voor het herstellen van een onterechte betaling j.einde geldigheidstermijn machtiging na het laatste gebruik 2. Europese incasso: processing tijdlijnen - overzicht ab cdef g hi j D D - 2D - 5D - 14D + 5D + 56D + 13 maanden D + 36 maanden D - 1 nieuwe elementen

15 15 2. Europese incasso: aanvullende maatregelen Nederland Vertrouwen in Europese incasso is voorwaarde voor massaal gebruik: daarom 2 aanvullende maatregelen afgesproken: Alerteringsservice -banken bieden minimaal 1 (gratis) alertering-service; (= seintje voor verwerking 1e betaling) -invoering uiterlijk 1,5 – 2 jaar na start Europese incasso -voor zakelijk nog punt van bespreking Selectieve incassoblokkade -rekeninghouder kan betaalrekening laten blokkeren voor afboekingen naar (door rekeninghouder bepaalde) tegenrekeningen

16 16 2. gewone Europese incasso: machtigingen blijven geldig De huidige machtigingen voor Incasso blijven geldig bij de overgang naar de gewone Europese incasso: voorwaarden voor de debiteur blijven gelijk of worden beter banken borgen overgang naar Europese incasso in de nieuwe voorwaarden betalingsverkeer crediteur heeft de schriftelijke machtiging in archief Voor de zakelijke Europese incasso zullen er nieuwe machtigingen moeten worden afgegeven. De mogelijkheid van machtigen via internet (elektronische machtiging) wordt toegevoegd. Brede invoering door zowel debet- als creditbanken zal nog wel enige tijd vergen.

17 17 2. zakelijke Europese incasso: Overzicht operationele aspecten Wijzigen zakelijke Europese incasso: -informatieplicht was er al; duidelijker geformuleerd; afwijking kan worden afgesproken -geen terugboektermijn (was 5 dagen) -Debetbank moet de machtiging voor verwerking afboeking controleren Processing (zelfde als voor gewone Europese incasso): -tijdlijnen voor aanlevering wijzigen -berichtenprotocol op basis van nieuwe standaard Invoering (bereikbaarheid) wordt bepaald door de markt – geen termijnen afgesproken.

18 18 2. zakelijke Europese incasso: processing tijdlijnen - overzicht ab cdef g hi j D D - 14D + 13 maanden D + 36 maanden D - 1D + 2 zakelijke Europese incasso a.klant moet geïnformeerd zijn over komende incasso betaling d.uiterste aanlevertermijn opdracht bij debetbank + uiterste termijn waarop transactie vooraf geweigerd kan worden e.verwerken van betaling f.laatste moment voor een correctie door de debetbank i.laatste moment voor het herstellen van een onterechte betaling j.einde geldigheidstermijn machtiging na het laatste gebruik

19 3. IBAN BIC Service

20 20 3. IBAN BIC IBAN BIC Service operationeel: -Introductie 16 juni 2009 -Voor zakelijke en particuliere partijen -Via Internet, SMS, telefoon Voorbeeld Internet

21

22

23

24 24 3. IBAN BIC IBAN BIC Service -Introductie 16 juni 2009 -Voor zakelijke en particuliere partijen -Via Internet, SMS, telefoon Communicatie IBAN BIC in de markt -Grensoverschrijdende facturen al verplicht sinds 2001 (2560) -Next step: communiceren IBAN BIC in alle nationale correspondentie -Banken vermelden IBAN BIC al op afschrift + opvragen via internet -Vermelding op bankpassen zal geleidelijk worden ingevoerd

25 25 4. Acceptgiro aanpassingen Acceptgiro: -gebruik stabiliseert -formulier = betaalopdracht + brondocument betaalkenmerk -gebruik vaak in combinatie met incasso -marktbehoefte vraagt oplossing in SEPA tijdperk Aanpassingen voor SEPA worden uitgewerkt: -IBAN wordt toegevoegd aan het formulier -gebruik blijft beperkt tot Nederland -verwerking net zo eenvoudig als huidig formulier SEPA Acceptgiro bruikbaar vanaf (naar verwachting) medio 2010

26 26 5. Betaalkaarten (Cards) Cards: aanvullende afspraken gemaakt voor Nederland -ondertekening aanvulling convenant 27 mei 2009 -migratie terminals naar EMV afgerond in 2011 (ipv 2013) -onderzoek naar mogelijkheden voor kleine betalingen

27 27 6. Overstapservice aangepast Overstapservice aangepast voor SEPA; effect voor eindgebruiker gelijk -bijschrijvingen worden doorgeleid -incasso-opdrachten gaan vanaf de nieuwe bankrekening -rekeninghouder heeft 13 maanden tijd om wijziging definitief te maken Overstapservice blijft een nationale oplossing: -andere landen starten vergelijkbare trajecten Voortzetten Overstapservice zorgt er voor dat betalingsverkeer ongestoord doorgaat bij wisseling van bank, een voordeel voor zowel ondernemers als particulieren.

28 Programmabureau SEPA NL sepa@nvb.nl websites: www.sepanl.nl www.europeanpaymentscouncil.eu en die van de Nederlandse banken Vragen? SEPA MIGRATIEPLAN NEDERLAND STATUS EN PLANNING Juni 2009

29 Bijlagen

30 Hoofdlijnenakkoord op uitbouw Convenant Betalingsverkeer 2005 IBANBIC Service beschikbaar in juni 2009 Alerteringsservice en (selectieve) blokkade Europese incasso Machtigingen kunnen migreren Implementatierichtlijnen klant-bank interface vastgesteld Overstapservice aangepast voor SEPA KiFid ook in SEPA centraal aanspreekpunt geschillenbeslechting Toegankelijkheid heeft vastgesteld toetsingskader Consultatie alle stakeholders geborgd via MOB 1. Zorgpunten MOB zijn opgelost

31 IBAN BIC Service batch

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45


Download ppt "1 Kennisplatform Administratieve Software ECP-ECN 11 februari 2010 Frans van Beers - NVB SEPA Migratie in Nederland."

Verwante presentaties


Ads door Google