De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

E-Procurement Situering in het inkoopproces Gert Maddens November 2005.

Verwante presentaties


Presentatie over: "E-Procurement Situering in het inkoopproces Gert Maddens November 2005."— Transcript van de presentatie:

1 e-Procurement Situering in het inkoopproces Gert Maddens November 2005

2 Introductie Gert Maddens Gert Maddens Oprichter 1e cursus inkoop (1990) Oprichter 1e cursus inkoop (1990) Sinds 1992 werkzaam in inkoop Sinds 1992 werkzaam in inkoop 1992-1994: fabrikant conveyors 1992-1994: fabrikant conveyors 1994-1995: roomijsfabrikant 1994-1995: roomijsfabrikant 1995-1998: oprichting 1e dienstverlener inkoop (PSI) 1995-1998: oprichting 1e dienstverlener inkoop (PSI) 1998-nu: Purcon Consultants Ltd 1998-nu: Purcon Consultants Ltd

3 Inhoud Situering van inkoop Situering van inkoop e-Procurement e-Procurement

4 SITUERING INKOOP Definitie inkoop De inkoopfunctie Het inkoopproces Praktijkobservaties Terminologie

5 Definitie Het via externe bronnen betrekken van alle goederen en diensten die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsuitoefening, bedrijfsvoering en de instandhouding van de organisatie tegen de voor de organisatie meest gunstige voorwaarden Het via externe bronnen betrekken van alle goederen en diensten die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsuitoefening, bedrijfsvoering en de instandhouding van de organisatie tegen de voor de organisatie meest gunstige voorwaarden

6 DefinitieDefinitie Alles waarvoor een externe factuur binnenkomt betekent inkoop! We onderscheiden Directe en Indirecte inkoop goederen diensten DirecteIndirecte Mechanische componenten Hard & Software ICT onderhoud Verpakken

7 Wat is de inkoopfunctie Kortom, de inkoopfunctie is breder dan de inkoopafdeling of inkoper De inkoopfunctie beslaat: Alle activiteiten in de fasen van het inkoopproces Alle activiteiten in de fasen van het inkoopproces Alle afdelingen die deze activiteiten uitvoeren Alle afdelingen die deze activiteiten uitvoeren Alle goederen/diensten/werken die worden ingekocht en aanbesteed Alle goederen/diensten/werken die worden ingekocht en aanbesteed De administratieve afhandeling van bestellingen en facturen De administratieve afhandeling van bestellingen en facturen

8 NAZORG BEWAKEN BESTELLEN CONTRACTEREN SELECTERENSPECIFICEREN Organisatie- beleid Inkoopbeleid Organisatie & Personeel Methoden & Procedures Informatie- voorziening Prestatie-indicatoren Klanten Leveranciers

9 Praktijkobservaties extern Praktijkobservaties extern Elektronisch inkopen en aanbesteden (met stip) Elektronisch inkopen en aanbesteden (met stip) Uitbesteden niet-kerntaken Uitbesteden niet-kerntaken Toenemend aandeel inkoopvolume Toenemend aandeel inkoopvolume Aandacht voor milieuzorg en integriteit Aandacht voor milieuzorg en integriteit Toenemende professionalisering inkoopvak Toenemende professionalisering inkoopvak

10 Terminologie: Begrippen rond inkoopproces Klant Lever- ancier Inkoopfunctie Initiële/tactische inkoopfunctie Bestel/operationele inkoopfunctie Purchasing/supply management Sourcing Buying Procurement Speci- ficeren Select- eren Contrac- teren Bestel- len Bewa- ken Nazorg

11 Terminologie: Inkoopproces kent 3 koopsituaties Eerste aankoopsituatie Eerste aankoopsituatie Gewijzigde herhalingsaankoop Gewijzigde herhalingsaankoop Rechtstreekse herhalingsaankoop Afhankelijk van de koopsituatie kunnen één of meerdere fasen in het inkoopproces worden overgeslagen Rechtstreekse herhalingsaankoop Afhankelijk van de koopsituatie kunnen één of meerdere fasen in het inkoopproces worden overgeslagen

12 e-PROCUREMENT Definitie Definitie Soorten e-Procurement Soorten e-Procurement Het inkoopprocesmodel en e-Procurement Het inkoopprocesmodel en e-Procurement E-ordering E-ordering E-marketplaces E-marketplaces Purchasing Card Purchasing Card E-procurement en Kraljic E-procurement en Kraljic SRM SRM

13 Definitie “e-Procurement is het afhandelen van de fasen van het inkoopproces met behulp van internettechnologie “e-Procurement is het afhandelen van de fasen van het inkoopproces met behulp van internettechnologie met als doel kostenreducties te genereren en het inkoopproces te stroomlijnen” met als doel kostenreducties te genereren en het inkoopproces te stroomlijnen”

14 Soorten e-procurement E-Sourcing: Zoeken naar nieuwe leveranciers op het internet E-Tendering: Het electronisch aanvragen en uitwisselen van offertes E-Auctioning: Leveranciers strijden interactief en dynamisch om een contract E-Ordering: Bestellen over het internet

15 Het inkoopprocesmodel en e-procurement Specificeren Selecteren Contrac- teren Nader Specificeren Nader Selecteren Nader Contrac- teren Bestellen Bewaken Nazorg E-sourcing E-tendering E-auction E-ordering

16 E-Ordering: Catalogi Papieren catalogus: - Overzicht assortiment - Kost papier - Aanpassingen - Opzoeking kan ingewikkeld zijn CD-Rom catalogus: - Overzicht assortiment - Gemakkelijk aan te passen - Kan meer info bevatten - Opzoeking is eenvoudiger - Aanpassingen nog steeds een probleem

17 E-Ordering: Catalogi Sourcing catalog: - Gebruikt bij zoeken naar leveranciers - Omvat zoveel mogelijk goederen van zoveel mogelijk leveranciers - Zoeken op trefwoorden - Voorbeelden: - www.kompass.be www.kompass.be - www.thomasregister.com www.thomasregister.com

18 Sourcing catalog: www.kompass.be

19 E-Ordering: Catalogi Ordering catalog: - Catalogus met automatische bestelmogelijkheid - Bevat 2 elementen: - Catalogus - Ordering systeem - Voorbeeld: - www.dell.be www.dell.be

20 E-Ordering: Catalogi Maar... Content management !!! - De inkopende organisatie doet beheer - Handmatig inbrengen MAAR leidt tot fouten - Electronisch inbrengen MAAR is moeilijk omdat het in het juiste formaat moet geconverteerd worden - De verkopende organisatie doet beheer - Op maat van de klant aanleveren MAAR als de leverancier dat voor al haar klanten moet doen... - Een derde doet beheer Wie zal dat betalen ?

21 E-Marketplaces Definitie: - Zijn electronische en virtuele marktplaatsen die kopers en verkopers samenbrengen. - Meestal beheerd door een derde partij (on- line intermediair) internet E-marktplaats VERKOPERSVERKOPERS INKOPERSINKOPERS

22 E-Marketplaces: aanbod - Catalogi: Een derde partij biedt een geaggregeerde catalogus (bijna allemaal mislukt) - Goederenbeurs Werkt op principe van een aandelenbeurs (vb. e-bay) - Handelsverzoeken Verzoek wordt via een online formulier op de site gezet ofwel naar de desbetreffende handelspartners verstuurd. - RFP (Request for Proposal) - RFQ (Request for Quotation) - RFI (Request fro Information) - Veilingen

23 Alternatief: Purchasing Card - Principe van Visa / MasterCard: Individual Purchasing Card = een kaart per persoon Department Purchasing Card = een kaart over groep - Bevat de nodige veiligheden Limiet per persoon / per afdeling Limiet per transactie Limiet per tijdsperiode Limiet waar kan besteld worden - Sinds 2000 – BTW recupereerbaar indien goedgekeurde leverancier – “Line Item Detail-capable”

24 Alternatief: Purchasing Card - Voordelen voor de inkopers: Vereenvoudinging van administratie - geen bestelbon nodig - vermindering van aantal facturen Makkelijke controle op uitgavenpatroon per kaart Controle op omzet per leverancier, per productcode, etc. - Voordelen voor de leveranciers Zeker van betaling binnen de 3 dagen Indien LID, geen facturen meer te sturen - Kosten Leverancier: abonnementsbijdrage + per transactie een percentage op het brutobedrag van de transactie Inkoper: abonnementsbijdrage per kaart + per transactie een vaste bijdrage

25 E-procurement en Kraljic Inkoop- Portfolio `Kraljic Invloed op resultaat Toeleveringsrisico Laag Hoog Hefboomproducten Doel: Vinden van de beste ‘prijs’ Beleid: Concurrerende offertestelling Activiteiten: Degelijke markt- en leverancierskennis Centraal ofgesloten raamcontracten Selectie toeleveranciers Methode voor vergelijking offerte Strategische producten Doel: Planmatig samenwerken En wederzijdse betrokkenheid Beleid: Partnership Activiteiten: Zorgvuldige leveranciersselectie Uitwisseling kennis en deskundigheid Op verschillende niveaus Routineproducten Doel: Efficiënte bestelprocedure Beleid: Met minder leveranciers meer doen Activiteiten: Standaardisatie Raamcontracten Vaste order-, bestel- en factuurafhandelingsprocedure Knelpuntproducten Doel: Veilig stellen toelevering Beleid: Creëren voorkeurspositie Activiteiten: Risicobeperkende maatregelen Zoeken naar substituten E-auction Ordering- catalog P-Card Ideeënbus Collaborative engineering E-sourcing Leveranciers- gebonden Oplossingen Vb. voorraad VMI

26 Na 5 jaar e-procurement... Wat nu? S upplier R elationship M anagement

27 SRM Definitie Definitie Waarom SRM Waarom SRM SRM in het inkoopproces SRM in het inkoopproces

28 Definitie “de beheersing / het managen van de juiste relatie met de juiste leverancier” “de beheersing / het managen van de juiste relatie met de juiste leverancier”

29 Waarom SRM ? Uit onderzoek blijkt dat een inkoopstrategie gebaseerd op een goede relatie minder kost dan een strategie gebaseerd op transacties Goede relatie betekent: - uitwisseling van ideeën - afstemmen van voortgang - voorkomen van over- en ondercapaciteit Kan beschouwd worden als de tegenhanger van CRM

30 SRM in het inkoopproces 1. Make-or-buy 2. Ontwikkelen strategie per inkooppakket 3. Optimaliseren leveranciersbestand 4. Ontwikkelen en managen van de leveranciersrelatie 5. Optimaliseren van proces/product innovatie en ontwikkeling 6. Integratie van leveranciers in orderrealisatie proces 7. Verbeteren leveranciers- prestaties en bewaken en vergroten kwaliteit 8. Managen van strategische kosten SOURCINGSRM PURCHASING E-sourcing E-tendering E-auction E-contract management Vendor rating Collaborative Product Commerce E-ordering E-invoicing


Download ppt "E-Procurement Situering in het inkoopproces Gert Maddens November 2005."

Verwante presentaties


Ads door Google