De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gedragsverandering- interventies via internet Een systematische review van de literatuur 1 Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus MC 2 Capaciteitsgroep.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gedragsverandering- interventies via internet Een systematische review van de literatuur 1 Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus MC 2 Capaciteitsgroep."— Transcript van de presentatie:

1 Gedragsverandering- interventies via internet Een systematische review van de literatuur 1 Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus MC 2 Capaciteitsgroep GVO, Universiteit Maastricht 3 EMGO instituut, VUMC (voordracht: Hein Raat) Anke Oenema 1, Jascha de Nooijer 2, Nanne de Vries 2, Johannes Brug 3

2 Achtergrond  Internet wordt gezien als een veelbelovend kanaal voor het verstrekken van interventies gericht op het bevorderen van gezond gedrag Voordelen: - Mogelijk groot bereik - 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar - Mogelijkheid om geïndividualiseerde (op-maat) informatie te verstrekken - Interactieve mogelijkheden - Anonimiteit - Combinatie mogelijk met counseling door arts/verpleegkundige

3 Achtergrond Mogelijke nadelen: - bereik niet zo hoog als verwacht - blootstelling aan interventie mogelijk niet optimaal - verwerken van informatie via internet mogelijk niet optimaal - vluchtig medium  Beperkt inzicht in effectiviteit van gedragsveranderinginterventies via internet

4 Doel van deze studie  Inzicht krijgen in de effectiviteit van gedragsveranderinginterventies via internet  Interventies gericht op de primaire preventie van belangrijke chronische ziekten Hart- en vaatziekten, kanker, diabetes type 2, obesitas  Relevante gedragingen: voeding (vet, groente, fruit, energie), alcohol consumptie, lichamelijke activiteit, roken, bescherming tegen zon, veilig vrijen, afvallen/gewichtsbehoud

5 Methoden  Systematische review van de literatuur  Protocol gebaseerd op de Cochrane richtlijnen voor een systematische review van de literatuur  Search in PubMed, PsychInfo, Web-of-Science en Central, van 1995 – July 2007. Handmatig zoeken in referentielijsten van de geïncludeerde artikelen  6000 titels geselecteerd en gescreend  33 papers waren geschikt om in de review op te nemen

6 Methoden  Criteria waaraan de studies moesten voldoen: RCT design, of quasi experimenteel design met controle groep Controle groep geen interventie, of een interventie via een ander communicatie kanaal Determinanten van gedrag, gedrag, of biomedische indicator als uitkomstmaat Volwassenen of adolescenten als doelgroep Gezonde populatie als doelgroep Interventie vrij/publiek toegankelijk Interventie moest via internet worden verspreid, of via een ander interactief medium (bv. CD-ROM, computer) als maar duidelijk was dat de interventie via internet verstrekt zou kunnen worden

7 Onderwerpen waar de studies zich op richtten Onderwerp# studies#Deelnemers Lichamelijke activiteit739 - 817 Afvallen/gewichtbehoud647 - 588 Voeding5146 - 782 Voeding en lichamelijke activiteit Alcohol consumptie Stoppen met roken Veilig vrijen Zon protectie 4532145321 218 - 2598 37 - 214 139 - 351 90 - 157 589

8 Resultaten Lichamelijke Activiteit 11 studies Significante interventie effecten ten opzichte van het totale aantal studies met dezelfde uitkomstmaat # studies Determinant Gedrag zelfrapport. Objectieve maat Totale LA63/52/60/2 Matig/zwaar intensieve LA 5 1/4 1/1 LA in vrije tijd32/3 Noot: alle studies die een interventie effect vonden hadden een geen interventie controle groep. Twee studies vonden een effect ten gunste van de identieke print-versie van de interventie

9 Resultaten afvallen/gewichtsbehoud 6 studies Significante interventie effecten ten opzichte van het totale aantal studies met dezelfde uitkomstmaat # studies Gewicht Voeding/LA gedrag Gewichtsverlies41/40/2 Gewichtsbehoud21/2* 0/2* 0/1 Noot: * Sommige studies hadden meerdere controlegroepen, een basisversie en een uitgebreidere versie. De meest internet interventies waren een toevoeging aan een andere vorm van interventie

10 Resultaten voeding 9 studies Significante interventie effecten ten opzichte van het totale aantal studies met dezelfde uitkomstmaat # studies Determinant Gedrag Zelfrapport. Anthropom. Vet inname64/42/40/1 Groente en fruit inname 42/22/3 Gezonde eetgewoontes 22/21/2

11 Resultaten alcohol en roken Significante interventie effecten ten opzichte van het totale aantal studies met dezelfde uitkomstmaat # studies Determinant Gedrag Zelfrapport. Alcohol51/23/5 Stoppen met roken 31/3 Noot: Effecten voor alcoholconsumptie alleen voor de korte termijn

12 Bevindingen andere gedragingen  Veilig vrijen (2 studies):  Effect op determinanten: 2/2.  Effect op gedrag (condoomgebruik): 1/1.  Zon protectie (1 studie):  Effect op determinanten en gedrag

13 Samenvatting GedragDeterminanten Lichamelijke activiteit Minder dan 50% van de studies vonden effect Meer dan 50% van de studies vonden effect Gewichtsverlies/ gewichtsbehoud Minder dan 50% van de studies vonden effect Voeding Ongeveer 50% van de studies vonden effect Alle studies vonden effect Alcohol Meer dan 50% van de studies vonden effect RokenMinder dan 50% van de studies vonden effect

14 Conclusie (1)  Gedragsveranderinginterventies via internet kunnen effectief zijn maar de evidence voor effectiviteit van zulke interventies is nog niet heel sterk  Er zijn nog te weinig studies om sterke conclusies te kunnen trekken  Beperkingen van de beschikbare evidence:  Aantal gepubliceerde studies over effectiviteit van internet interventies nog beperkt en zeer divers (gedrag onder studie en methodologie)  Studies zijn uitgevoerd in optimale groepen: vooral hoog opgeleide, blanke vrouwen  Follow-up is meestal korte termijn  Het aantal beschikbare studies groeit snel

15 Conclusie (2): Toepassing in bredere context (Jeugdgezondheidszorg) MONITORING PREVENTION     

16 Conclusie (3): Toekomst  De interventies die worden ontwikkeld moeten vooral zijn gericht op het verbeteren van de effecten van de interventies, bijvoorbeeld door sterkere gedragsveranderingstrategieën toe te passen, of het gebruik van de interventies te bevorderen  Er zijn meer goede evaluatiestudies nodig om de effectiviteit van gedragsveranderinginterventies via internet te kunnen bepalen

17 Vragen? a.oenema@erasmusmc.nl Met dank aan:


Download ppt "Gedragsverandering- interventies via internet Een systematische review van de literatuur 1 Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus MC 2 Capaciteitsgroep."

Verwante presentaties


Ads door Google