De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

E&R 62 Dit is de dag, dit is de dag,

Verwante presentaties


Presentatie over: "E&R 62 Dit is de dag, dit is de dag,"— Transcript van de presentatie:

1

2 E&R 62 Dit is de dag, dit is de dag,
Gezang 89: 1, 4 Opwekking 481 E&R 108 E&R 153 Psalm 103: 3, 8, 9 E&R 243 Opwekking 430 Gezang 111 Opwekking 574 E&R 62 Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. Wees daarom blij, wees daarom blij, en zingt verheugd, en zing verheugd. Dit is de dag die de Heer ons geeft. Wees daarom blij, en zing verheugd. Dit is de dag die de Heer ons geeft. 2x

3 Gezang 89 1: 1, 4 Jezus, leven van mijn leven,
E&R 62 Gezang 89: 1, 4 Opwekking 481 E&R 108 E&R 153 Psalm 103: 3, 8, 9 E&R 243 Opwekking 430 Gezang 111 Opwekking 574 Gezang 89 1: 1, 4 Jezus, leven van mijn leven, Jezus, dood van mijnen dood, die voor mij U hebt gegeven in de bangste zielenood, opdat ‘k weten zou in ’t sterven, dat ik ’t leven mag beërven. Duizend, duizend maal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

4 Gezang 89 1: 1, 4 Dank, mijn Heiland, voor uw lijden,
E&R 62 Gezang 89: 1, 4 Opwekking 481 E&R 108 E&R 153 Psalm 103: 3, 8, 9 E&R 243 Opwekking 430 Gezang 111 Opwekking 574 Gezang 89 1: 1, 4 Dank, mijn Heiland, voor uw lijden, voor uw bittre bange nood, voor uw heilig, biddend strijden, voor uw trouw tot in de dood. Voor de wonden, U geslagen, voor het kruis, door U gedragen, voor al ’t heil aan mij geschied, prijst U eeuwiglijk mijn lied.

5 Opwekking 481 mannen: vrouwen: Ik aanbid U Ik aanbid U
E&R 62 Gezang 89: 1, 4 Opwekking 481 E&R 108 E&R 153 Psalm 103: 3, 8, 9 E&R 243 Opwekking 430 Gezang 111 Opwekking 574 Opwekking 481 mannen: vrouwen: Ik aanbid U Ik aanbid U met heel mijn hart. met heel mijn hart. Ik verhoog U Ik verhoog U met al mijn kracht. al mijn kracht.

6 Opwekking 481 mannen: vrouwen: Heer, ik zoek U, Heer, ik zoek U,
Gezang 89: 1, 4 Opwekking 481 E&R 108 E&R 153 Psalm 103: 3, 8, 9 E&R 243 Opwekking 430 Gezang 111 Opwekking 574 Opwekking 481 mannen: vrouwen: Heer, ik zoek U, Heer, ik zoek U, wil zijn waar U bent. wil zijn waar U bent. Heer, ik volg U, Heer ik volg U, wil gaan waar U zendt waar U zendt.

7 Opwekking 481 allen: Heer, ik geef U mijn aanbidding,
Gezang 89: 1, 4 Opwekking 481 E&R 108 E&R 153 Psalm 103: 3, 8, 9 E&R 243 Opwekking 430 Gezang 111 Opwekking 574 Opwekking 481 allen: Heer, ik geef U mijn aanbidding, Heer, ik geef U al mijn dank en eer. U alleen wil ik aanbidden, U alleen komt toe mijn dank en eer.

8 Opwekking 481 mannen: vrouwen: Heer, ik dien U, Heer, ik dien U,
Gezang 89: 1, 4 Opwekking 481 E&R 108 E&R 153 Psalm 103: 3, 8, 9 E&R 243 Opwekking 430 Gezang 111 Opwekking 574 Opwekking 481 mannen: vrouwen: Heer, ik dien U, Heer, ik dien U, en buig voor U neer, en buig voor U neer, geef mijn leven, geef mijn leven, want U bent mijn Heer. U bent Heer.

9 Opwekking 481 mannen: vrouwen: Ik vertrouw U, Ik vertrouw U,
Gezang 89: 1, 4 Opwekking 481 E&R 108 E&R 153 Psalm 103: 3, 8, 9 E&R 243 Opwekking 430 Gezang 111 Opwekking 574 Opwekking 481 mannen: vrouwen: Ik vertrouw U, Ik vertrouw U, Vader en Zoon, Vader en Zoon, hef mijn ogen hef mijn ogen op naar uw troon. naar uw troon.

10 Opwekking 481 allen: Heer, ik geef U mijn aanbidding,
Gezang 89: 1, 4 Opwekking 481 E&R 108 E&R 153 Psalm 103: 3, 8, 9 E&R 243 Opwekking 430 Gezang 111 Opwekking 574 Opwekking 481 allen: Heer, ik geef U mijn aanbidding, Heer, ik geef U al mijn dank en eer. U alleen wil ik aanbidden, U alleen komt toe mijn dank en eer. 2x

11 E&R 108 Wij knielen voor uw zetel neer wij, heer en al uw leden
Gezang 89: 1, 4 Opwekking 481 E&R 108 E&R 153 Psalm 103: 3, 8, 9 E&R 243 Opwekking 430 Gezang 111 Opwekking 574 E&R 108 Wij knielen voor uw zetel neer wij, heer en al uw leden en eren U als onze Heer met liedren en gebeden. Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, voor U o Godsgetuige, o eerstgeboorne uit de dood, zich diep ootmoedig buige.

12 E&R 108 Die ons gereinigd door uw bloed, tot priesters hebt verheven
Gezang 89: 1, 4 Opwekking 481 E&R 108 E&R 153 Psalm 103: 3, 8, 9 E&R 243 Opwekking 430 Gezang 111 Opwekking 574 E&R 108 Die ons gereinigd door uw bloed, tot priesters hebt verheven en ons de hoge rang, de moed van koningen gegeven. U zij de roem, U zij de lof, U d’ eerkroon opgedragen. Geheel de aard’ en ’t hemelhof moet van uw eer gewagen.

13 E&R 108 U, die als Heer de heerlijkheid verrees tot heil der volken,
Gezang 89: 1, 4 Opwekking 481 E&R 108 E&R 153 Psalm 103: 3, 8, 9 E&R 243 Opwekking 430 Gezang 111 Opwekking 574 E&R 108 U, die als Heer de heerlijkheid verrees tot heil der volken, verwachten wij in majesteit eens weder op de wolken. Ja, halleluja, zie, Hij komt. Juicht, mensen, englen samen met vreugd, waar alles bij verstomt. Juicht allen! Amen, amen.

14 E&R 153 (canon) Laat ons met elkander, laat ons met elkander
Gezang 89: 1, 4 Opwekking 481 E&R 108 E&R 153 Psalm 103: 3, 8, 9 E&R 243 Opwekking 430 Gezang 111 Opwekking 574 E&R 153 (canon) Laat ons met elkander, laat ons met elkander zingen, prijzen, loven de Heer. Laat ons dat tezamen doen, zingen, prijzen loven de Heer. Zingen, prijzen, loven de Heer.

15 Psalm 103: 3, 8, 9 Hij is een God van liefde en genade,
E&R 62 Gezang 89: 1, 4 Opwekking 481 E&R 108 E&R 153 Psalm 103: 3, 8, 9 E&R 243 Opwekking 430 Gezang 111 Opwekking 574 Psalm 103: 3, 8, 9 Hij is een God van liefde en genade, barmhartigheid en goedheid zijn de daden van Hem die niet voor altijd met ons twist, die ons niet doet naar alles wat wij deden, ons niet naar onze ongerechtigheden vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

16 Psalm 103: 3, 8, 9 Hij heeft de hemel tot zijn troon verheven,
Gezang 89: 1, 4 Opwekking 481 E&R 108 E&R 153 Psalm 103: 3, 8, 9 E&R 243 Opwekking 430 Gezang 111 Opwekking 574 Psalm 103: 3, 8, 9 Hij heeft de hemel tot zijn troon verheven, Hij heerst als koning over al het leven. Looft, engelen, zijn hoge majesteit, krachtige helden, die aan alle oorden als boden meldt zijn goddelijke woorden, Hem zij uw dienst, Hem zij uw lied gewijd.

17 Psalm 103: 3, 8, 9 Laat heel het machtig koninkrijk des Heren
Gezang 89: 1, 4 Opwekking 481 E&R 108 E&R 153 Psalm 103: 3, 8, 9 E&R 243 Opwekking 430 Gezang 111 Opwekking 574 Psalm 103: 3, 8, 9 Laat heel het machtig koninkrijk des Heren zijn grote naam , zijn grote daden eren. Komt allen tot de lof des Heren saam. Lof zij de Heer in hemel en op aarde, die aan zijn volk zijn liefde openbaarde, en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.

18 E&R 243 Vertel het aan de mensen, wie liefde heeft: Jezus.
Gezang 89: 1, 4 Opwekking 481 E&R 108 E&R 153 Psalm 103: 3, 8, 9 E&R 243 Opwekking 430 Gezang 111 Opwekking 574 E&R 243 Vertel het aan de mensen, wie liefde heeft: Jezus. Vertel het aan de mensen, wie Vrede geeft: Jezus. Vertel het aan de mensen, dat Jezus leeft, vertel het aan de mensen. Want iedereen moet weten wie liefde heeft: Jezus. Want iedereen moet weten wie Vrede geeft: Jezus. Want iedereen moet weten dat Jezus leeft. Iedereen moet weten.

19 E&R 243 Vertel het aan de mensen, wie liefde heeft: Jezus.
Gezang 89: 1, 4 Opwekking 481 E&R 108 E&R 153 Psalm 103: 3, 8, 9 E&R 243 Opwekking 430 Gezang 111 Opwekking 574 E&R 243 Vertel het aan de mensen, wie liefde heeft: Jezus. Vertel het aan de mensen, wie Vrede geeft: Jezus. Vertel het aan de mensen, dat Jezus leeft, vertel het aan de mensen.

20 Opwekking 430 mannen: Heer, ik prijs uw grote naam.
Gezang 89: 1, 4 Opwekking 481 E&R 108 E&R 153 Psalm 103: 3, 8, 9 E&R 243 Opwekking 430 Gezang 111 Opwekking 574 Opwekking 430 mannen: Heer, ik prijs uw grote naam. Heel mijn hart wil ik U geven. Want U bent de weg gegaan die mij redding bracht en leven.

21 Opwekking 430 allen: U daalde neer van uw troon om mens te zijn.
Gezang 89: 1, 4 Opwekking 481 E&R 108 E&R 153 Psalm 103: 3, 8, 9 E&R 243 Opwekking 430 Gezang 111 Opwekking 574 Opwekking 430 allen: U daalde neer van uw troon om mens te zijn. Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn. Van het kruis naar het graf. Uit het graf weer opgestaan. Heer, ik prijs uw grote naam.

22 Opwekking 430 vrouwen: Heer, ik prijs uw grote naam.
Gezang 89: 1, 4 Opwekking 481 E&R 108 E&R 153 Psalm 103: 3, 8, 9 E&R 243 Opwekking 430 Gezang 111 Opwekking 574 Opwekking 430 vrouwen: Heer, ik prijs uw grote naam. Heel mijn hart wil ik U geven. Want U bent de weg gegaan die mij redding bracht en leven.

23 Opwekking 430 allen: U daalde neer van uw troon om mens te zijn.
Gezang 89: 1, 4 Opwekking 481 E&R 108 E&R 153 Psalm 103: 3, 8, 9 E&R 243 Opwekking 430 Gezang 111 Opwekking 574 Opwekking 430 allen: U daalde neer van uw troon om mens te zijn. Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn. Van het kruis naar het graf. Uit het graf weer opgestaan. Heer, ik prijs uw grote naam. 3x

24 Gezang 111 Jezus leeft in eeuwigheid.
E&R 62 Gezang 89: 1, 4 Opwekking 481 E&R 108 E&R 153 Psalm 103: 3, 8, 9 E&R 243 Opwekking 430 Gezang 111 Opwekking 574 Gezang 111 Jezus leeft in eeuwigheid. Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven.

25 Gezang 111 Straks als er een nieuwe dag begint,
Opwekking 481 E&R 108 E&R 153 Psalm 103: 3, 8, 9 E&R 243 Opwekking 430 Gezang 111 Opwekking 574 Gezang 111 Straks als er een nieuwe dag begint, en het licht het van het duister wint, mag ik bij Hem binnengaan, voor zijn troon gaan staan, hef ik daar mijn loflied aan:

26 Gezang 111 Jezus leeft in eeuwigheid.
E&R 62 Gezang 89: 1, 4 Opwekking 481 E&R 108 E&R 153 Psalm 103: 3, 8, 9 E&R 243 Opwekking 430 Gezang 111 Opwekking 574 Gezang 111 Jezus leeft in eeuwigheid. Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven.

27 Gezang 111 Straks wanneer de grote dag begint,
Opwekking 481 E&R 108 E&R 153 Psalm 103: 3, 8, 9 E&R 243 Opwekking 430 Gezang 111 Opwekking 574 Gezang 111 Straks wanneer de grote dag begint, en het licht voor altijd overwint, zal de hemel opengaan, komt de Heer er aan, heffen wij dit loflied aan:

28 Gezang 111 Jezus komt in heerlijkheid. Zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Opwekking 481 E&R 108 E&R 153 Psalm 103: 3, 8, 9 E&R 243 Opwekking 430 Gezang 111 Opwekking 574 Gezang 111 Jezus komt in heerlijkheid. Zijn sjaloom wordt wereldwijd. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van ons leven.

29 Opwekking 574 Groot is Hij, allerhoogste Heer,
Gezang 89: 1, 4 Opwekking 481 E&R 108 E&R 153 Psalm 103: 3, 8, 9 E&R 243 Opwekking 430 Gezang 111 Opwekking 574 Opwekking 574 Groot is Hij, allerhoogste Heer, onze vredevorst; wat een God is Hij! 2x Halleluja, halleluja. Halleluja, wat een God is Hij! 2x Halleluja, aan Hem zij de glorie, rijkdom en macht; wat een God is Hij! 2x

30 Welkom en mededelingen
Votum en zegengroet Gebed Opwekking 407 Bijbellezing: Lucas 24: Psalm 98 Verkondiging Gezang 99 Leven in vrijheid Liedboek 215 Collecte Gezang 167 Zegen Welkom en mededelingen

31 Votum en zegengroet – door All for Him
Welkom Votum en zegengroet Gebed Opwekking 407 Bijbellezing: Lucas 24: Psalm 98 Verkondiging Gezang 99 Leven in vrijheid Liedboek 215 Collecte Gezang 167 Zegen Votum en zegengroet – door All for Him ♫ Onze hulp is in de naam van de Here die hemel en aarde gemaakt heeft ♫ Vredegroet van God ♫ Amen

32 Gebed Welkom Votum en zegengroet Gebed Opwekking 407
Bijbellezing: Lucas 24: Psalm 98 Verkondiging Gezang 99 Leven in vrijheid Liedboek 215 Collecte Gezang 167 Zegen Gebed

33 Opwekking 407 O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
Welkom Votum en zegengroet Gebed Opwekking 407 Bijbellezing: Lucas 24: Psalm 98 Verkondiging Gezang 99 Leven in vrijheid Liedboek 215 Collecte Gezang 167 Zegen Opwekking 407 O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie die U hebt voortgebracht. Het sterrenlicht, het rollen van de donder, heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.

34 Opwekking 407 Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
Welkom Votum en zegengroet Gebed Opwekking 407 Bijbellezing: Lucas 24: Psalm 98 Verkondiging Gezang 99 Leven in vrijheid Liedboek 215 Collecte Gezang 167 Zegen Opwekking 407 Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 2x

35 Opwekking 407 Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
Welkom Votum en zegengroet Gebed Opwekking 407 Bijbellezing: Lucas 24: Psalm 98 Verkondiging Gezang 99 Leven in vrijheid Liedboek 215 Collecte Gezang 167 Zegen Opwekking 407 Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen tot in de dood gegaan is als een Lam, sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen en aan het kruis mijn zonde op zich nam.

36 Opwekking 407 Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
Welkom Votum en zegengroet Gebed Opwekking 407 Bijbellezing: Lucas 24: Psalm 98 Verkondiging Gezang 99 Leven in vrijheid Liedboek 215 Collecte Gezang 167 Zegen Opwekking 407 Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 2x

37 Opwekking 407 Als Christus komt met majesteit en luister,
Welkom Votum en zegengroet Gebed Opwekking 407 Bijbellezing: Lucas 24: Psalm 98 Verkondiging Gezang 99 Leven in vrijheid Liedboek 215 Collecte Gezang 167 Zegen Opwekking 407 Als Christus komt met majesteit en luister, brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn. Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij!

38 Opwekking 407 Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
Welkom Votum en zegengroet Gebed Opwekking 407 Bijbellezing: Lucas 24: Psalm 98 Verkondiging Gezang 99 Leven in vrijheid Liedboek 215 Collecte Gezang 167 Zegen Opwekking 407 Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 2x

39 Bijbellezing: Lucas 24: 13- 35
Welkom Votum en zegengroet Gebed Opwekking 407 Bijbellezing: Lucas 24: Psalm 98 Verkondiging Gezang 99 Leven in vrijheid Liedboek 215 Collecte Gezang 167 Zegen Bijbellezing: Lucas 24: 13 Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs heet en zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. 14 Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. 15 Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, 16 maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. 17 Hij vroeg hun: ‘Waar loopt u toch over te praten?’ Daarop bleven ze somber gestemd staan.

40 Bijbellezing: Lucas 24: 13- 35
Welkom Votum en zegengroet Gebed Opwekking 407 Bijbellezing: Lucas 24: Psalm 98 Verkondiging Gezang 99 Leven in vrijheid Liedboek 215 Collecte Gezang 167 Zegen Bijbellezing: Lucas 24: 18 Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’ 19 Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus uit Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. 20 Onze hogepriesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen.

41 Bijbellezing: Lucas 24: 13- 35
Welkom Votum en zegengroet Gebed Opwekking 407 Bijbellezing: Lucas 24: Psalm 98 Verkondiging Gezang 99 Leven in vrijheid Liedboek 215 Collecte Gezang 167 Zegen Bijbellezing: Lucas 24: 21 Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. 22 Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, 23 vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. 24 Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet.

42 Bijbellezing: Lucas 24: 13- 35
Welkom Votum en zegengroet Gebed Opwekking 407 Bijbellezing: Lucas 24: Psalm 98 Verkondiging Gezang 99 Leven in vrijheid Liedboek 215 Collecte Gezang 167 Zegen Bijbellezing: Lucas 24: 25 Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? 26 Moest de messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’ 27 Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten. 28 Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen.

43 Bijbellezing: Lucas 24: 13- 35
Welkom Votum en zegengroet Gebed Opwekking 407 Bijbellezing: Lucas 24: Psalm 98 Verkondiging Gezang 99 Leven in vrijheid Liedboek 215 Collecte Gezang 167 Zegen Bijbellezing: Lucas 24: 29 Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.’ Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. 30 Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. 31 Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. 32 Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?

44 Bijbellezing: Lucas 24: 13- 35
Welkom Votum en zegengroet Gebed Opwekking 407 Bijbellezing: Lucas 24: Psalm 98 Verkondiging Gezang 99 Leven in vrijheid Liedboek 215 Collecte Gezang 167 Zegen Bijbellezing: Lucas 24: 33 Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen, 34 die tegen hen zeiden: ‘De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen!’ 35 De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood.

45 Psalm 98: 1, 2, 3, 4 Zingt nu een nieuw lied voor de HERE,
Welkom Votum en zegengroet Gebed Opwekking 407 Bijbellezing: Lucas 24: Psalm 98 Verkondiging Gezang 99 Leven in vrijheid Liedboek 215 Collecte Gezang 167 Zegen Psalm 98: 1, 2, 3, 4 Zingt nu een nieuw lied voor de HERE, want Hij heeft wonderen gedaan! Zijn rechterhand, vol roem en ere, zijn arm bracht Hem de zege aan, Prijst onze God, Hij openbaarde zijn heil en zijn gerechtigheid voor alle volkeren op aarde. Hoe blonk zijn hoge majesteit!

46 Psalm 98: 1, 2, 3, 4 God heeft gedacht aan zijn genade,
Welkom Votum en zegengroet Gebed Opwekking 407 Bijbellezing: Lucas 24: Psalm 98 Verkondiging Gezang 99 Leven in vrijheid Liedboek 215 Collecte Gezang 167 Zegen Psalm 98: 1, 2, 3, 4 God heeft gedacht aan zijn genade, aan Israël zijn trouw getoond. De verste landen slaan het gade, hoe Hij zijn volk met heil bekroont. Kom met een lofzang voor de HERE, juich, aarde, juich van louter vreugd! Zing psalmen, onze God ter ere, breek uit in jubel, wees verheugd!

47 Psalm 98: 1, 2, 3, 4 Laat voor de HEER uw psalmen horen,
Welkom Votum en zegengroet Gebed Opwekking 407 Bijbellezing: Lucas 24: Psalm 98 Verkondiging Gezang 99 Leven in vrijheid Liedboek 215 Collecte Gezang 167 Zegen Psalm 98: 1, 2, 3, 4 Laat voor de HEER uw psalmen horen, brengt met de harp Hem lof en dank. Laat klinken bij uw tempelkoren trompetgeschal, bazuingeklank! Juicht voor de Koning, onze HERE. Komt, zeeën, zingt uw machtig lied! Zingt, landen, volken, wilt Hem eren, prijst onze God wiens heil u ziet.

48 Psalm 98: 1, 2, 3, 4 Laat al de stromen vrolijk zingen,
Welkom Votum en zegengroet Gebed Opwekking 407 Bijbellezing: Lucas 24: Psalm 98 Verkondiging Gezang 99 Leven in vrijheid Liedboek 215 Collecte Gezang 167 Zegen Psalm 98: 1, 2, 3, 4 Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen voor de HEER, de bergen uitgelaten springen, en juichen onze God ter eer. Want, zie, Hij komt de aarde richten; verwacht Hem, volken, weest bereid. Hij komt een nieuwe wereld stichten op recht en op gerechtigheid.

49 Verkondiging (ds. Jos Douma, Haarlem/Zwolle)
Welkom Votum en zegengroet Gebed Opwekking 407 Bijbellezing: Lucas 24: Psalm 98 Verkondiging Gezang 99 Leven in vrijheid Liedboek 215 Collecte Gezang 167 Zegen Verkondiging (ds. Jos Douma, Haarlem/Zwolle) Is dat mijn Koning? – Levende 'Hun ogen werden geopend en zij herkenden hem.'

50 Gezang 99 U zij de glorie, opgestane Heer!
Welkom Votum en zegengroet Gebed Opwekking 407 Bijbellezing: Lucas 24: Psalm 98 Verkondiging Gezang 99 Leven in vrijheid Liedboek 215 Collecte Gezang 167 Zegen Gezang 99 U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer. Uit een blinkend stromen daald' een engel af, heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.

51 Gezang 99 Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Welkom Votum en zegengroet Gebed Opwekking 407 Bijbellezing: Lucas 24: Psalm 98 Verkondiging Gezang 99 Leven in vrijheid Liedboek 215 Collecte Gezang 167 Zegen Gezang 99 Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. Weest dan volk des Heren, blijd'en welgezind en zegt telkenkere: "Christus overwint!" U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer.

52 Gezang 99 Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
Welkom Votum en zegengroet Gebed Opwekking 407 Bijbellezing: Lucas 24: Psalm 98 Verkondiging Gezang 99 Leven in vrijheid Liedboek 215 Collecte Gezang 167 Zegen Gezang 99 Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, die mij heeft genezen, die mij vrede geeft. In Zijn Godd'lijk Wezen is mijn glorie groot, niets heb ik te vrezen in leven en dood. U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer.

53 Leven in vrijheid: de wet
Welkom Votum en zegengroet Gebed Opwekking 407 Bijbellezing: Lucas 24: Psalm 98 Verkondiging Gezang 99 Leven in vrijheid Liedboek 215 Collecte Gezang 167 Zegen Leven in vrijheid: de wet 'Want als je door de Geest Jezus ziet en Gods liefde ervaart, blijft God in jou en laat je zijn liefde zien'

54 Liedboek 215 Christus, onze Heer, verrees, halleluja!
Welkom Votum en zegengroet Gebed Opwekking 407 Bijbellezing: Lucas 24: Psalm 98 Verkondiging Gezang 99 Leven in vrijheid Liedboek 215 Collecte Gezang 167 Zegen Liedboek 215 Christus, onze Heer, verrees, halleluja! Heil'ge dag na angst en vrees, Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja, bracht ons in Gods vrijheid thuis,

55 Liedboek 215 Prijst nu Christus in ons lied, halleluja,
Welkom Votum en zegengroet Gebed Opwekking 407 Bijbellezing: Lucas 24: Psalm 98 Verkondiging Gezang 99 Leven in vrijheid Liedboek 215 Collecte Gezang 167 Zegen Liedboek 215 Prijst nu Christus in ons lied, halleluja, die in heerlijkheid gebiedt, die aanvaardde kruis en graf, dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja!

56 Liedboek 215 Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja,
Welkom Votum en zegengroet Gebed Opwekking 407 Bijbellezing: Lucas 24: Psalm 98 Verkondiging Gezang 99 Leven in vrijheid Liedboek 215 Collecte Gezang 167 Zegen Liedboek 215 Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja, heeft verzoening ons bereid, halleluja! Nu is Hij der heem'len Heer, Eng'len juub'len Hem ter eer,

57 Gebed Welkom Votum en zegengroet Gebed Opwekking 407
Bijbellezing: Lucas 24: Psalm 98 Verkondiging Gezang 99 Leven in vrijheid Liedboek 215 Collecte Gezang 167 Zegen Gebed

58 Collecte / All for Him: Above all Worthy is the Lamb
Welkom Votum en zegengroet Gebed Opwekking 407 Bijbellezing: Lucas 24: Psalm 98 Verkondiging Gezang 99 Leven in vrijheid Liedboek 215 Collecte Gezang 167 Zegen Collecte / All for Him: Above all Worthy is the Lamb

59 Gezang 167 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan,
Welkom Votum en zegengroet Gebed Opwekking 407 Bijbellezing: Lucas 24: Psalm 98 Verkondiging Gezang 99 Leven in vrijheid Liedboek 215 Collecte Gezang 167 Zegen Gezang 167 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer.

60 Gezang 167 Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is.
Welkom Votum en zegengroet Gebed Opwekking 407 Bijbellezing: Lucas 24: Psalm 98 Verkondiging Gezang 99 Leven in vrijheid Liedboek 215 Collecte Gezang 167 Zegen Gezang 167 Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is. En zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. 't Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt, en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.

61 Gezang 167 Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar.
Welkom Votum en zegengroet Gebed Opwekking 407 Bijbellezing: Lucas 24: Psalm 98 Verkondiging Gezang 99 Leven in vrijheid Liedboek 215 Collecte Gezang 167 Zegen Gezang 167 Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar. Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar. Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. 't Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer!

62 Zegen ♫ Amen, amen, amen. Welkom Votum en zegengroet Gebed
Opwekking 407 Bijbellezing: Lucas 24: Psalm 98 Verkondiging Gezang 99 Leven in vrijheid Liedboek 215 Collecte Gezang 167 Zegen Zegen ♫ Amen, amen, amen.

63


Download ppt "E&R 62 Dit is de dag, dit is de dag,"

Verwante presentaties


Ads door Google