De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DOOR PIP DE VETTE EN MARIANNE VOOGT Overige religies Historisch deel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DOOR PIP DE VETTE EN MARIANNE VOOGT Overige religies Historisch deel."— Transcript van de presentatie:

1 DOOR PIP DE VETTE EN MARIANNE VOOGT Overige religies Historisch deel

2 Oud Griekse geloof

3 Onderwereld  1.τ ῆ ς δ ὲ πανημερ ί ης τ έ ταθ ᾽ ἱ στ ί α ποντοπορο ύ σης· 2.δ ύ σετ ό τ ᾽ ἠέ λιος σκι ό ωντ ό τε π ᾶ σαι ἀ γυια ί. 3. ἡ δ ᾽ ἐ ς πε ί ραθ ᾽ ἵ κανε βαθυρρ ό ου Ὠ κεανο ῖ ο. 4. ἔ νθα δ ὲ Κιμμερ ί ων ἀ νδρ ῶ ν δ ῆ μ ό ς τε π ό λις τε, 5. ἠέ ρι κα ὶ νεφ έ λ ῃ κεκαλυμμ έ νοι· ο ὐ δ έ ποτ ᾽ α ὐ το ὺ ς 6. ἠέ λιος φα έ θων καταδ έ ρκεται ἀ κτ ί νεσσιν, 7.ο ὔ θ ᾽ ὁ π ό τ ᾽ ἂ ν στε ί χ ῃ σι πρ ὸ ς ο ὐ ραν ὸ ν ἀ στερ ό εντα, 8.ο ὔ θ ᾽ ὅ τ ᾽ ἂ ν ἂ ψ ἐ π ὶ γα ῖ αν ἀ π ᾽ ο ὐ ραν ό θεν προτρ ά πηται, 9. ἀ λλ ᾽ ἐ π ὶ ν ὺ ξ ὀ λο ὴ τ έ ταται δειλο ῖ σι βροτο ῖ σι.  Odyssee

4  Vertaling: 1.Haar zeil stond de hele dag strak gespannen, terwijl ze het water doorkliefde; 2.tenslotte ging de zon onder en alle wegen werden duister. 3.- Ons schip bereikte de grens van de Oceaan in de diepte. 4.Daar bevindt zich het volk en de stad der Kimmeriërs, 5.gehuld in een wolk van mist; want nooit 6.bereikt hen de schitterende zon met zijn stralen, 7.noch als hij opgaat naar de hemel die met sterren bezaaid is, 8.noch als hij vanuit het zenith weer afdaalt naar de aarde, 9.een doodse duisternis ligt over de onfortuinlijke stervelingen.

5  Hier worden de lichamen van misdadigers wreed gestraft. Zelfs al had ik 100 tongen, 100 monden en een ijzeren stem. Dan zou ik nog niet de misdaden en alle namen van straffen kunnen opsommen.  Herakles gaat naar beneden tot de onderwereld. Daar is Hades meester. Hades merkt Herakles op en zegt: Wat doe en zoek jij hier, held? Waarom ga je niet terug naar Mykene? Herakles verlaat de onderwereld niet maar zegt: Ik ben hier gekomen want Eurystheus is mijn meester, hij vraagt mij Kerberos naar Mykene te brengen.  Uit: Pallas

6 Oud Romeinse geloof  Leven na de dood  onderwereld  Normale leven  ‘goddelijke’ leven  Leven van straf en lijden  Pluto  Acheron

7 Rituelen Romeinse geloof  Het offer  Divinatio: de leer van de wil van de goden.  Gebeden  Tempel of altaren thuis (=Lararium)

8 Oud Egyptische geloof

9 Oud en nieuw Germaanse geloof  Animisme: natuurgodsdiensten

10 Goden  Odin/Wodan, oppergod.  Thor, god van weer en de donder  Freya, godin van vruchtbaarheid  Týr/Tig/Tiw, god van de gerechtigheid  Baldr, god van de schoonheid  Loki, god van de chaos, leugens en vuur

11 Rituelen Aarde LuchtVuur Water

12 Feestdagen  Samhain – 31 oktober/1 november  Yule – 21 december  Imbolc – 1/2 februari  Ostara – 21/22 maart  Beltane – 1 mei  Litha – 21/22 Juni  Lughnasadh – 1 augustus  Mabon – 21 september  Esbats

13 Runen en symbolen

14 Symbolen

15 Confucianisme


Download ppt "DOOR PIP DE VETTE EN MARIANNE VOOGT Overige religies Historisch deel."

Verwante presentaties


Ads door Google