De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderhoud openbare ruimte

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderhoud openbare ruimte"— Transcript van de presentatie:

1

2 Onderhoud openbare ruimte
Ste. Marie

3 Wie zijn wij? Ad Boden: planner werkvoorbereider
Christ Koolen: bedrijfsleider buitendienst

4 Onderhoud openbare ruimte
Onderhoud verhardingen Onderhoud groen Onderhoud openbare verlichting Onderhoud rioleringen

5 Onderhoud verhardingen
Vegen 5 keer per jaar de hoofdstraten, de rest incidenteeel Kolkenzuigen 1 keer per jaar (november) Reparatie beschadigingen (volgens wegbeheerprogramma) Onkruidbestrijding (maximaal twee rondes chemisch, incidenteel mechanisch) Gladheidbestrijding (volgens plan)

6 Onderhoud groen (gazons)
Maaiwerk volgens bestek aannemer (gemiddeld 1 keer per week in seizoen) Kanten steken 1 keer per jaar (september) door WVS Geen bemesting! Geen maaiwerk bij niet door gemeente aangebrachte obstakels Bladvrij maken 1 keer per jaar (november)

7 Onderhoud groen (beplanting)
Schoffelen (alleen intensief onderhouden gebieden) door WVS Chemische onkruidbestrijding (2 keer per jaar) door aannemer Snoeien tussen oktober en maart door WVS Geen ongediertebestrijding Bladvrij maken herfstperiode

8 Onderhoud groen (bossen)
Weghalen afgestorven bomen na het ringen Verdere dunning, vrijzetten toekomstbomen Geen opruimwerk van takken en omgezaagde stammen! Stimuleren bodemleven en vegetatie

9 Onderhoud groen (bomen)
Begeleidingssnoei (jonge bomen) jaarlijks zolang gewenst door gemeente Snoei oude bomen, in principe niet, wel veilig stellen in relatie tot aansprakelijkheid door gemeente Bodemmaatregelen (na verdichting)

10 Onderhoud openbare verlichting
Vervanging volgens beheerplan (remplace 1 keer per 3 jaar) Uitvoeren van algehele test Reparatie na melding binnen een maand (doorgeven aan servicelijn met vermelding mastnummer)

11 Onderhoud rioleringen
Volgens rioolbeheerplan Storingen eerst op eigen grond controleren! Melden bij servicelijn

12 Nog uit te voeren werkzaamheden in relatie tot aanleg
Zichtbaar maken beukenlaan Herstel en inzaai gazons Plaatsen afvalbakken en banken Nieuwe aanplant Afwerken padenstructuur Afwerken omgeving vijver

13 Zichtbaar maken beukenlaan

14 Herstel en inzaai gazons

15 Plaatsen afvalbakken en banken
Locaties nader te bepalen Bij overgang van bebouwing/bos Aantallen gelimiteerd Standaard banken en bakken

16 Nieuwe aanplant

17 Afwerken padenstructuur

18 Afwerken omgeving vijver

19 Tot slot Servicelijn


Download ppt "Onderhoud openbare ruimte"

Verwante presentaties


Ads door Google