De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Organisatiebeheersing en informatieveiligheid Caroline Vernaillen & Anne.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Organisatiebeheersing en informatieveiligheid Caroline Vernaillen & Anne."— Transcript van de presentatie:

1 Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Organisatiebeheersing en informatieveiligheid Caroline Vernaillen & Anne Teughels 21 maart 2013

2 • Wie zijn wij • Waarom informatieveiligheid • Hoe past informatieveiligheid in organisatiebeheersing Organisatiebeheersing en informatieveiligheid INLEIDING Vlaamse Toezichtcommissie 2

3 • Wie zijn wij o adviseurs van de VTC o De Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Controleren van stromen van persoonsgegevens die uitgaan van een Vlaamse instantie Hoe:1° machtigen van die stromen 2° adviezen (regelgeving, VDI-decreet) 3° beantwoorden van vragen en begeleiding Overheidscommunicatie en informatieveiligheid WIE Vlaamse Toezichtcommissie Opgericht bij E-GOV decreet Verantwoording aan Vlaams Parlement 3

4 ‘De jongste maanden zagen we de fraudes bij onlinebankieren toenemen’, zegt CEO Michel Vermaerke van Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector. ‘Vaak gebruiken de fraudeurs persoonlijke informatie om het vertrouwen van de slachtoffers te winnen, en hen met een geloofwaardig verhaal te overtuigen om hun codes te openbaren. Met de virale video wilden we mensen duidelijk maken dat ze zulke informatie vaak zelf op het internet hebben achtergelaten. Soms zonder het zelf te beseffen.’ https://www.youtube.com/watch?v=F7pYHN9iC9I en enkele voorbeelden bij overheden … Organisatiebeheersing en informatieveiligheid WAAROM Vlaamse Toezichtcommissie 4

5 http://www.computerweekly.com/news/2240084015/ UK-government-loses-data-on-25-million-Britons http://news.cnet.com/U.K.-government-loses- pensioner-data/2100-1029_3-6223493.html http://webwereld.nl/nieuws/108815/weer- certificatenleverancier-overheid-gehackt.html http://frontpage.fok.nl/nieuws/214628/1/1/50/franse- overheid-gehackt.html 5

6 “NMBS heeft een groter probleem dan het denkt De gegevens van 1,5 miljoen NMBS-klanten zijn gelekt. En dat is een veel groter probleem dan wij denken. Dat dit zomaar kon gebeuren is al bedroevend. Maar de manier waarop de NMBS met deze situatie omgaat is nóg bedroevender. De NMBS ondernam via twitter weliswaar een minieme poging tot het aanbieden van verontschuldigingen, op zijn website is van enig excuus geen sprake. Integendeel, het spoorbedrijf gaat direct in de verdediging en minimaliseert het datalek. Het gaat om “een gedeelte” van het klantenbestand (anderhalf miljoen! anderhalf! miljoen!) dat maar “een heel korte tijd” beschikbaar zou zijn geweest (in werkelijkheid ging het om bijna een maand). Het zou bovendien enkel zichtbaar zijn voor wie “geavanceerde kennis heeft van zoekmachines”. Een geruststellende gedachte: je opa kon de gegevens niet raadplegen….” Bron: http://samfeys.be/nmbs-heeft-een-groter-probleem-dan-het-denkt/ Zie ook: http://datanews.knack.be/ict/nieuws/nmbs-lek-naar-justitie/article-4000229416512.htmhttp://datanews.knack.be/ict/nieuws/nmbs-lek-naar-justitie/article-4000229416512.htm Organisatiebeheersing en informatieveiligheid WAAROM Vlaamse Toezichtcommissie 6

7 De certificatendatabank van de Vlaamse energieregulator VREG staat opnieuw online. Zo luidt het donderdag bij de VREG. Dinsdagavond werd de databank na een programmeerfout offline gehaald. De energieregulator zal zelf contact opnemen met de 21 mensen van wie de gegevens verwijderd werden door het probleem. "We hebben opnieuw de vorige versie van de databank online gezet, nadat er een probleem geslopen was in de nieuwe software", aldus Sofie Lauwaert, woordvoerster van de VREG. Eigenaars van zonnepanelen die dinsdag inlogden op de certificatendatabank van de VREG, konden een tijd lang privégegevens van de 200.000 andere gebruikers bekijken en aanpassen, zelfs hun rekeningnummers. De meterstanden die ingevoerd werden toen er problemen waren met de databank, werden opnieuw verwijderd. "De VREG zal de 21 personen die hun meterstanden dinsdagavond tussen 18 en 22 uur invoerden, persoonlijk contacteren en vragen om de gegevens opnieuw door te geven", legt Lauwaert nog uit. Het is nog niet duidelijk wat er dinsdag precies foutgelopen is. (Belga/RDM) bron: http://ikgabouwen.knack.be/bouwen-renovatie/nieuws/certificatendatabank-vreg- opnieuw-online/article-4000221247672.htm http://ikgabouwen.knack.be/bouwen-renovatie/nieuws/certificatendatabank-vreg- opnieuw-online/article-4000221247672.htm Vlaamse Toezichtcommissie7

8 • Hoe past informatieveiligheid in organisatiebeheersing ? Organisatiebeheersing en informatieveiligheid HOE Vlaamse Toezichtcommissie 8

9 Organisatiebeheersing en informatieveiligheid HOE Vlaamse Toezichtcommissie 9

10 Bescherming van persoonsgegevens geldt in meeste domeinen organisatiebeheersing • HR: personeelsgegevens ! • Communicatie: klantengegevens, cookies, sociale media, … • Facilitair : gebouwinfrastructuur, toegang, bewaking • Cultuur: deontologie, awareness, sociale media • ICT: natuurlijk Organisatiebeheersing en informatieveiligheid Vlaamse Toezichtcommissie 10

11 Bij de uitbouw of optimalisatie van de organisatiebeheersing moeten de volgende principes voor ogen gehouden worden: • Organisatiebeheersing is ingebouwd in de processen en loopt continu. • Organisatiebeheersing is een zaak van iedereen. • Organisatiebeheersing verschaft redelijke zekerheid. Organisatiebeheersing en informatieveiligheid HOE Vlaamse Toezichtcommissie 11

12 Bij de uitbouw of optimalisatie van de organisatiebeheersing moeten de volgende principes voor ogen gehouden worden: • Informatieveiligheid is ingebouwd in de processen en loopt continu. Privacy by Design • Informatieveiligheid is een zaak van iedereen. • Informatieveiligheid verschaft redelijke zekerheid. Organisatiebeheersing en informatieveiligheid HOE Vlaamse Toezichtcommissie 12

13 Organisatiebeheersing (of interne controle): redelijke zekerheid bekomen in de volgende domeinen: • het bereiken van de opgelegde doelstellingen en het effectief en efficiënt beheer van risico's ;  • de naleving van regelgeving en procedures ;  • de betrouwbaarheid van de financiële en beheersrapportering ;  • de effectieve en efficiënte werking van de diensten en het efficiënt inzetten van de middelen ; • de bescherming van haar activa en de voorkoming van fraude.  Organisatiebeheersing en informatieveiligheid Vlaamse Toezichtcommissie 13

14 Volgen van reglementen en procedures Voor Vlaamse overheidsinstanties gelden • de privacywet • het e-govdecreet Risicobeheersing of informatieveiligheid sensu stricto Organisatiebeheersing en informatieveiligheid HOE Vlaamse Toezichtcommissie 14

15 o De privacywet o De privacywet : wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (WVP) http://vtc.corve.be/wetgeving.php Organisatiebeheersing en informatieveiligheid Vlaamse Toezichtcommissie Volgen van reglementen en procedures 15

16  Definitie van persoonsgegeven : iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon … = zeer ruim = niet beperkt tot privacy/persoonlijke levenssfeer Organisatiebeheersing en informatieveiligheid Vlaamse Toezichtcommissie 16

17  Definitie van verantwoordelijke voor de verwerking Niet de IT-dienst Niet de personeelsleden WEL het management – het hoofd van de entiteit = verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet Organisatiebeheersing en informatieveiligheid Vlaamse Toezichtcommissie 17

18  De principes van de privacywet naleven: Finaliteit Proportionaliteit Transparantie Veiligheid Organisatiebeheersing en informatieveiligheid HOE Vlaamse Toezichtcommissie 18

19 o Het e-govdecreet o Het e-govdecreet : Decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer http://vtc.corve.be/docs/egov_decreet.pdf Organisatiebeheersing en informatieveiligheid Vlaamse Toezichtcommissie 19

20  Artikel 6: verplichtingen Vlaamse Bestuursinstanties § 1. De instanties zijn in ieder geval verplicht : 1° persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de privacywet ; 2° bij iedere nieuwe toepassing van het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer vooraf adequate technische en organisatorische maatregelen in te bouwen voor de naleving van de privacywet ; 3° op elk moment te waken over de kwaliteit en de veiligheid van gegevens en alle maatregelen te treffen om een perfecte bewaring van persoonsgegevens te garanderen; 4° de toezichtcommissie te ondersteunen bij de vervulling van haar opdrachten; 5° de toezichtcommissie informatie te verstrekken en inzage in alle dossiers en informatieverwerkende systemen te verschaffen telkens als ze daarom vraagt. Organisatiebeheersing en informatieveiligheid Vlaamse Toezichtcommissie 20

21  Artikel 8: machtigingsverplichting De elektronische mededeling van persoonsgegevens door een instantie vereist een machtiging van de Toezichtcommissie[...] Organisatiebeheersing en informatieveiligheid Vlaamse Toezichtcommissie 21

22  Artikel 9: Veiligheidsconsulent Iedere instantie die een authentieke gegevensbron beheert die persoonsgegevens bevat, iedere instantie die elektronische persoonsgegevens ontvangt of uitwisselt, en iedere entiteit die overeenkomstig artikel 4, § 3, aangewezen is en persoonsgegevens verwerkt, wijst een veiligheidsconsulent aan. De Vlaamse Regering bepaalt de opdrachten en de manier van aanwijzing van die veiligheidsconsulenten. http://vtc.corve.be/docs/E_GOV_decreet_BVR_VEILIGHEID.pdf http://vtc.corve.be/docs/Aanvraag_advies_aanstelling_veiligheidsconsulent.doc Organisatiebeheersing en informatieveiligheid Vlaamse Toezichtcommissie 22

23 o Sancties:  niet naleven privacywet is strafbaar  verwerking/gegevensstroom kan worden stopgezet  tuchtsancties/ontslag o Schadeclaims o Vertrouwen in de Vlaamse Overheid krijgt een deuk Organisatiebeheersing en informatieveiligheid Vlaamse Toezichtcommissie 23

24 Informatieveiligheid - risicobeheersing Leidraad Interne Controle Organisatiebeheersing: 10.1.6 Beveiligingsmanagement ICT-beveiliging is het geheel van maatregelen (voorschriften, processen, activiteiten,…) dat ervoor zorgt dat informatiesystemen (bedrijfs- en bestuursprocessen) een optimale bescherming genieten (rekening houdend met het kosten-baten principe) op het vlak van vertrouwelijkheid, privacy, integriteit en beschikbaarheid. Organisaties moeten hun ICT-veiligheidsbeleid uitstippelen vanuit drie invalshoeken : de menselijke factor (veiligheidscultuur), de processen en de technologie. Alleen op deze manier zal de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van informatie immers gewaarborgd zijn. Organisatiebeheersing en informatieveiligheid Vlaamse Toezichtcommissie 24

25 Informatieveiligheid • ook informatie op papier • betreft niet alleen persoonsgegevens maar ook o andere vertrouwelijke informatie o de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de informatie voor beleid, voor dossierverwerking,… Organisatiebeheersing en informatieveiligheid Vlaamse Toezichtcommissie 25

26 Belangrijkste instrumenten: • informatieveiligheidsconsulent • informatieveiligheidsplan Organisatiebeheersing en informatieveiligheid Vlaamse Toezichtcommissie HOE 26

27 • Informatieveiligheidsplan - ISO 27002 norm als inspiratie (cf. IT-dienst) - Richtsnoeren privacycommissie http://vtc.corve.be/infoveiligheid.php - Leidraad Organisatiebeheersing (p. 86) http://www.bestuurszaken.be/sites/bz.vlaanderen.be/files/Leidr aad%20interne%20controle.pdf Organisatiebeheersing en informatieveiligheid Vlaamse Toezichtcommissie 27

28 • Informatieveiligheidsplan ! risico-analyse ! awareness ! voldoende middelen ! stappenplan ! contract met de verwerker (dataleverancier, (onder)aannemer) Organisatiebeheersing en informatieveiligheid Vlaamse Toezichtcommissie 28

29 • Informatieveiligheidsplan Hoofdstukken: 1.Risico 2.Beleid 3.Organisatie: intern + externe partijen 4.Bedrijfsmiddelen: classificatie informatie! 5.Personeel 6.Fysieke omgeving 7.Communicatie en operationele procedures 8.Toegang tot persoonsgegevens 9.Aanschaffen, ontwikkelen en onderhouden informatiesystemen 10.Informatiebeveiligingsincidenten 11.Bedrijfscontinuïteit 12.Naleving Organisatiebeheersing en informatieveiligheid Vlaamse Toezichtcommissie 29

30 • Recente aanbeveling privacycommissie ivm datalekken http://vtc.corve.be/docs/CBPL_gegevenslek ken_aanbeveling_01_2013.pdf • CLOUDproblematiek Organisatiebeheersing en informatieveiligheid Vlaamse Toezichtcommissie 30

31 • Besluit : neem privacy en informatieveiligheid mee wanneer jullie plannen maken in de verschillende domeinen en integreer dit ook in de globale organisatiebeheersing • Linken o www.vlaamsetoezichtcommissie.be www.vlaamsetoezichtcommissie.be o www.privacycommission.be www.privacycommission.be • Vragen? toezichtcommissie{at}vlaanderen{dot}be Organisatiebeheersing en informatieveiligheid BESLUIT Vlaamse Toezichtcommissie31


Download ppt "Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Organisatiebeheersing en informatieveiligheid Caroline Vernaillen & Anne."

Verwante presentaties


Ads door Google