De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INNOVATIEVE ENERGIE-INKOOP waarom duur als het ook duurzaam kan?

Verwante presentaties


Presentatie over: "INNOVATIEVE ENERGIE-INKOOP waarom duur als het ook duurzaam kan?"— Transcript van de presentatie:

1 INNOVATIEVE ENERGIE-INKOOP waarom duur als het ook duurzaam kan?

2 PAGINA2 INNOVATIEVE ENERGIE-INKOOP waarom duur als het ook duurzaam kan? Opbouw presentatie •Wie zijn wij? •Aanleiding •Traditionele energie-inkoop •Uitgangspunten/inkoopstrategie •Aanbestedingsprocedure •Resultaten •Voorwaarden •Tips •Vragen

3 PAGINA3 INNOVATIEVE ENERGIE-INKOOP waarom duur als het ook duurzaam kan? Wie zijn wij? Gemeente Zaanstad •Bevolking: circa150.000 inwoners •Organisatie: ca. 1200 Fte •College: PvdA, VVD, Groen Links, Zaanse Onafhankelijke Groepering “Wederzijds aanspreekbaar, op basis van vertrouwen” Spreker •Rob den Dulk

4 PAGINA4 INNOVATIEVE ENERGIE-INKOOP waarom duur als het ook duurzaam kan? Aanleiding •Contract met energieleverancier liep af •Klimaatdoelstelling CO2 neutraal in 2020 •Wethouder Zaanstad voorzitter Klimaatverbond (netwerk van 150 gemeenten, 10 provincies en twee waterschappen, dat samenwerkt om een effectief lokaal klimaatbeleid te verankeren, uit te voeren en zichtbaar te maken) •Deelname in project E-Harbours (Europees onderzoeksproject naar duurzame energie in havensteden)

5 PAGINA5 INNOVATIEVE ENERGIE-INKOOP waarom duur als het ook duurzaam kan? E-harbours project, 2010-2013 Doelen, stimuleren van toename van: •Duurzame energie productie •Intelligente netten •Elektrisch vervoer http://eharbours.eu/

6 PAGINA6 INNOVATIEVE ENERGIE-INKOOP waarom duur als het ook duurzaam kan? Showcase Zaanstad: REloadIT Charging vehicles in a smart way Building a physical and administrative infrastructure that enhances green and smart energy Resultaten en lessen, tot nu toe •SmartGrid REloadIT showcase •Innovatief Energiecontract •Innovatief vervoersmanagement plan •Richting onderzoek business cases •Pnuts-award: Alliander Mooiste Innovatie Award Dit project verschafte de gemeente toegang tot het kennisnetwerk over de energiemarkt.

7 PAGINA7 INNOVATIEVE ENERGIE-INKOOP waarom duur als het ook duurzaam kan? Traditionele aanbesteding van Energie •Overeenkomst tot levering •Bepaalde afname hoeveelheden binnen bandbreedte (kWh en m³) •Financiële consequenties indien –Minder energieverbruik dan bandbreedte –Meer energieverbruik dan bandbreedte •Samenstelling prijs ingewikkeld: –Grootverbruik- en Kleinverbruik-aansluitingen –Hoogtarief (overdag) en Laagtarief (nacht) –Prijzen worden bepaald door op tijd te “Klikken” •Behalen beleidsdoelstellingen zoals Klimaatneutraliteit, zijn voor Aanbestedende dienst

8 PAGINA8 INNOVATIEVE ENERGIE-INKOOP waarom duur als het ook duurzaam kan? Uitgangspunten aanbesteding Zaanstad •Zaanstad Klimaatneutraal in 2020 •Budgetbeheersing: niet meer dan huidige uitgaven •Partner nodig: gebruik maken van de markt “Wederzijds aanspreekbaar, op basis van vertrouwen”

9 PAGINA9 INNOVATIEVE ENERGIE-INKOOP waarom duur als het ook duurzaam kan? Inkoopstrategie •Doelstellingen –Basisvoorziening op orde: elektriciteit en gaslevering –100% groen gas en 100 % groene elektriciteit –20% energiebesparing in 4 jaar –Aandacht voor lokale energie-opwekking –Budgetbeheersing: niet meer dan huidige uitgaven •

10 PAGINA10 INNOVATIEVE ENERGIE-INKOOP waarom duur als het ook duurzaam kan? Inkoopstrategie •Doelstellingen –Basisvoorziening op orde: elektriciteit en gaslevering –100% groen gas en 100 % groene elektriciteit –20% energiebesparing in 4 jaar –Aandacht voor lokale energie-opwekking –Budgetbeheersing: niet meer dan huidige uitgaven •Anders inkopen, "geen business as usual' –Creativiteit markt aanspreken –Markt aanspreken op doelstellingen tav Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen –Inzicht in achterliggende processen op de energiemarkt –Zoveel mogelijk gebruik maken van de kennis en kunde uit de markt •Balanceren aan markt overlaten •Resultaatverplichting tav energiebesparing (meer besparen = winst voor bedrijf) •Zo simpel mogelijk

11 PAGINA11 INNOVATIEVE ENERGIE-INKOOP waarom duur als het ook duurzaam kan? De tijd was rijp •(internationale) energiemarkt is volop in beweging; zo krijgt de opwekking van duurzame energie meer ruimte. •De energieleverancier is meer dan voorheen een tussenhandelaar / dienstverlener geworden. De netwerkbeheerder levert feitelijk de energie. •Met het toevoegen van de eigen duurzame bronnen en het koppelen van onze eigen elektrische wagenpark ontstaat de mogelijkheid om de consumptie en productie te balanceren. Dit levert flexibiliteit op. •Deze flexibiliteit is handelswaar die ons minder afhankelijk maakt van de energiemarkt. Energie kost ons niet alleen, het kan ook een bron van inkomsten worden. •De EU wil graag zien waarom de energieveranderingen zich zo langzaam voltrekken. De wetmatige en praktische barrières zijn belangrijker dan de technische.

12 PAGINA12 INNOVATIEVE ENERGIE-INKOOP waarom duur als het ook duurzaam kan? Zaanstad •Ziet haar eigen gebruiksgegevens als handelswaar •Wil de voorspelbaarheid van energiegebruik in de prijsvorming terugzien •Wil afnemende consumptie beloond zien •Wil de eigen en andere lokaal opgewekte duurzame energie maximaal faciliteren

13 PAGINA13 INNOVATIEVE ENERGIE-INKOOP waarom duur als het ook duurzaam kan? Aanbestedingsprocedure •Multi-disciplinair aanbestedingsteam oa. Gebouwenbeheer, Beheer Openbare Ruimte, Inkoop, Programma Klimaat •Openbare aanbesteding: EMVI

14 PAGINA14 INNOVATIEVE ENERGIE-INKOOP waarom duur als het ook duurzaam kan? Aanbestedingsprocedure •Multi-disciplinair aanbestedingsteam oa. Gebouwenbeheer, Beheer Openbare Ruimte, Inkoop, Programma Klimaat •Openbare aanbesteding: EMVI •Markt is actief benaderd en gewezen op de aanbesteding: niet enkel traditionele leveranciers zijn benaderd •Voorlichtingsbijeenkomst tijdens aanbesteding (publicatie van presentatie en notulen) •Twee (uitgebreide) Nota’s van Inlichtingen •Leveranciers intern in discussie: hun afdelingen Inkoop en Verkoop soms tegenover elkaar •Veel belangstelling •Twee offertes ontvangen

15 PAGINA15 INNOVATIEVE ENERGIE-INKOOP waarom duur als het ook duurzaam kan? Innovatieve Inkoop Energie Zaanstad •Samenwerkingsovereenkomst •Partner in ambitie klimaatdoelstelling CO2 neutraal in 2020 •Bijdrage aan gemeentelijke ideeën over eigen groene opwek, verbruik en zelfs verkoop van lokale groene energie •Beheren en balanceren van gemeentelijk energieverbruik •Levering groene energie tegen één tarief •Aanzienlijk structureel financieel voordeel •Social return-verplichting Traditionele Inkoop Energie •Overeenkomst tot levering energie •Bepaalde afname hoeveelheden binnen bandbreedte (kWh en m³) •Financiële consequenties indien –Minder energieverbruik dan bandbreedte –Meer energieverbruik dan bandbreedte •Samenstelling prijs ingewikkeld –Groot- en Kleinverbruik aansluitingen –Hoogtarief en Laagtarief –Prijzen worden bepaald door “Klikken” •Behalen beleidsdoelstellingen, zoals Klimaatneutraliteit, zijn voor Aanbestedende dienst Samenstelling prijs ingewikkeld: Behalen beleidsdoelstellingen zoals Klimaatneutraliteit, zijn voor Aanbestedende dienst

16 PAGINA16 INNOVATIEVE ENERGIE-INKOOP waarom duur als het ook duurzaam kan? Voordelen voor leverancier •Proeftuin nieuwe ontwikkelingen •Publiciteit, imago en referentie •Beschikking over lokaal opgewekte, duurzame energie •Financiële prikkel: meer energie besparen dan vereist is pure winst voor bedrijf

17 PAGINA17 INNOVATIEVE ENERGIE-INKOOP waarom duur als het ook duurzaam kan? Voorwaarden •Eigen organisatie –Aansluitingen onder de loep –Aanstellen energiecoördinator –Aanschaf van energiebeheerssysteem •

18 PAGINA18 INNOVATIEVE ENERGIE-INKOOP waarom duur als het ook duurzaam kan? Voorwaarden •Eigen organisatie –Aanstellen energiecoördinator –Aansluitingen onder de loep –Aanschaf van energiebeheerssyteem •Kennis van de energiemarkt –Ontwikkelingen tav energie –Wetgeving –Vergunning conform TenneT –Kleinverbruikaansluitingen met leveringsgarantie van NMa •

19 PAGINA19 INNOVATIEVE ENERGIE-INKOOP waarom duur als het ook duurzaam kan? Offerteleidraad: uitsluitinggrond Leveringsvergunningen NMa, tevens aanwijzing als programmaverantwoordelijke door TenneT •Inschrijver dient in bezit te zijn van vergunningen van de NMa voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers. … Onderdeel van de vergunning voor elektriciteit is dat de opdrachtnemer door TenneT erkend is als programmaverantwoordelijke of de programmaverantwoordelijkheid overgedragen heeft aan een door TenneT erkende partij. •Het bewijs dat u in bezit bent van de vereiste vergunningen wordt in ieder geval geleverd door vermelding in de lijsten op de website van de NMa van vergunninghouders voor elektriciteit en voor gas.... Meer informatie over de leveringsvergunningen van de NMa kunt u vinden via http://www.nma.nl/regulering/energie/energiebedrijven/vergunningen/default.aspx

20 PAGINA20 INNOVATIEVE ENERGIE-INKOOP waarom duur als het ook duurzaam kan? Voorwaarden •Eigen organisatie –Aanstellen energiecoördinator –Aansluitingen onder de loep –Aanschaf van energie beheerssyteem •Kennis van de energiemarkt –Ontwikkelingen t.a.v. energie –Vergunning conform TenneT –Wetgeving –Kleinverbruikaansluitingen met leveringsgarantie van NMa •Aanbestedingsvoorwaarden –Voldoende draagvlak –Breng de aanwezige kennis binnen de organisatie samen –Tijdig beginnen

21 PAGINA21 INNOVATIEVE ENERGIE-INKOOP waarom duur als het ook duurzaam kan? Tips: •Een goede administratie is cruciaal: Vergelijk eigen administratie met administratie van leverancier en met administratie van netwerkbeheerder •Zoek een partner, niet puur een leverancier Gun de ander ook hun resultaten •Oog voor investeringen en toekomstige samenwerking Reserveer budget en maak afspraken met partner •Trek tijd uit voor voorlichting aan de markt Men kon niet zo snel eigen marktstrategie bijstellen •Het proces stopt niet bij het ondertekenen van de overeenkomst Goede energiemanagement, slimme meters, en inrichten van organisatie om structureel energieverbruik te monitoren

22 PAGINA22 INNOVATIEVE ENERGIE-INKOOP waarom duur als het ook duurzaam kan? VRAGEN?

23 PAGINA23 INNOVATIEVE ENERGIE-INKOOP waarom duur als het ook duurzaam kan? Vraag aan jullie Wat is er nou zo duurzaam aan deze inkoop?


Download ppt "INNOVATIEVE ENERGIE-INKOOP waarom duur als het ook duurzaam kan?"

Verwante presentaties


Ads door Google