De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inkoop en supply chain management in retailorganisaties

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inkoop en supply chain management in retailorganisaties"— Transcript van de presentatie:

1 Inkoop en supply chain management in retailorganisaties
4 april 2017 Praktijk HOOFDSTUK 16 Inkoop en supply chain management in retailorganisaties 1 Hoofdstuk 16

2 Programma Begripsafbakening
Rol en betekenis van inkoop in handels- en retailbedrijven Structuur en organisatie van het inkoopproces Ontwikkelingen in handels- en retailondernemingen Trends in sourcing- en supply chain-strategieën Hoofdstuk 16

3 Begripsafbakening Handelsbedrijven: Kennen geen productieproces.
Toegevoegde waarde is laag vergeleken met productieondernemingen. Bestaansrecht op de allereerste plaats gebaseerd op uitwisseling van waarde. Tijd tussen de inkoop en verkoop is erg kort. Vanwege de korte tijd tussen inkoop en verkoop, zijn inkoop en verkoop vaak samengevoegd in een functie Dit noemen we wel category management. Groothandels Detailhandels Hoofdstuk 16

4 Plaats van groothandel en detailhandel
Hoofdstuk 16

5 Rol en betekenis van inkoop in handels- en retailbedrijven
Toegevoegde waarde: Verkoop en promotie Inkoop en assortimentsopbouw Bulk-breaking Opslag Transport Risico dragen Marktinformatie Management- en marketingdiensten Verscheidenheid aan ondernemingen maakt algemene uitspraken inkoopbeleid onmogelijk Hoofdstuk 16

6 Structuur en organisatie van het inkoopproces
Fasen in de inkoop/verkoopcyclus: Inschatten van de vraag naar een artikel Vaststellen assortimentsbeleid en distributiestrategie Selecteren van de meest geschikte leverancier Contractafspraken maken Bestellen Orderbewaking en ordernazorg Retailinkoper is verantwoordelijk voor het realiseren van een goede ROI voor zijn/haar artikelgroep. Heeft drie basistaken: Zorgen voor een goed verkoop- en assortimentsbeleid Selecteren van de beste leveranciers Maken van sluitende afspraken met leveranciers om foutloos geleverd te krijgen Gedecentraliseerd bestellen mogelijk door automatisering bestel- en voorraadsystemen Door belang is inkoopfunctie hoog in organisatie verankerd Hoofdstuk 16

7 Structuur en organisatie van het inkoopproces
Functionele inkoopstructuur De inkoopafdeling opereert als een gescheiden organisatorische eenheid. Category management structuur De inkoop-, marketing-, productontwikkelings-, merchandising- en distributiefunctie zijn ondergebracht in één organisatorische eenheid. Hoofdstuk 16

8 Ontwikkelingen in handels- en retailondernemingen
Een greep uit de marktontwikkelingen waarmee retailinkopers worden geconfronteerd: Veranderend consumentengedrag Vergrijzing van de bevolking, steeds verdergaand individualisme, meer mannen die winkelen. Groter wordende kloof tussen bevolkingsgroepen. Toenemende inkomenskloof tussen bevolkingsgroepen, meer een- en twee-persoonshuishoudens Toenemend aantal tweeverdienders Toenemende integratie van allochtonen, kennismaking met andere culturen Groeiende zorg over milieu, milieuvriendelijke verpakkingen Aandacht voor gezonder leven neemt toe. Category manager resp. retailinkoper moet voortdurend productassortiment aanpassen aan specifiekere en kleinere doelgroepen. Door grote margedruk is efficiënte logistiek van levensbelang. Hoofdstuk 16

9 Ontwikkelingen in handels- en retailondernemingen
Daarnaast sprake van andere belangrijke ontwikkelingen: Concentratie, monopolie en economies of scale Internationale samenwerking Door de machtsconcentratie aan de kant van de leveranciers streven handelsondernemingen naar internationalisatie (schaalvergroting) en samenwerking in inkoopconsortia Private-labels Ondersteunen identiteit en imago van winkelformule. Het zal steeds moeilijker worden om geschikte leveranciers te vinden voor private-label producten. Hoofdstuk 16

10 Ontwikkelingen in handels- en retailondernemingen
Daarnaast sprake van andere belangrijke ontwikkelingen (vervolg): Spacemanagement Beperkte schapruimte dwingt de inkoper tot keuzes Spacemanagementsystemen simuleren op basis van kosten- en omzetgegevens ‘Groene’ vraagstukken en duurzaamheidsaspecten Verpakkingen, arbeidsomstandigheden in productie Informatisering ‘Quick response-’ en ‘Just-In-Time’-leveringen mogelijk door leveranciers te koppelen aan moderne inkoopinformatie-systemen Hoofdstuk 16

11 Trends in sourcing- en supply chain-strategieën
Efficiëntere supply chain maakt kosten-besparingen mogelijk Vendor Managed Inventory (VMI) Continue informatieuitwisseling waardoor leverancier producten op winkel- of magazijnniveau kan aanvullen Electronic Data Interchange (EDI) Lagere voorraden, kortere doorlooptijden, lagere transportkosten, uitbannen van menselijke fouten, verbeterde servicegraad Vertrouwen tussen ketenpartners is essentieel Hoofdstuk 16

12 Trends in sourcing- en supply chain-strategieën
Efficient Consumer Response (ECR) Meer waarde voor eindconsument door pull-systeem Tesco en Birds Eye Walls wisten een reductie in leveringsdoorlooptijden te realiseren van 7 naar 2 dagen en voorraadreductie van 71% en 50% bij BEW. Elimineren van inefficiënties en buitensporige kosten die niet bijdragen aan waarde binnen supply chain Efficiënt winkelassortiment Efficiënte productintroductie Efficiënte promotie Efficiënte productaanvulling Hoofdstuk 16

13 ECR-factoren en relaties (Kurnia et al., 2002)
Hoofdstuk 16

14 Trends in sourcing- en supply chain-strategieën
Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment (CPFR) Effectief plannen, voorspellen en inspelen op behoeften van klanten door hele supply chain Invoering verloopt traag door gebrek aan onderling vertrouwen E-marktplaatsen en Supply Chain Management Business-to-business electronische marktplaatsen Verlaging van kosten per product, lagere transactiekosten, efficiëntere orderafhandeling Hoofdstuk 16

15 Trends in sourcing- en supply chain-strategieën
Radio Frequency Identification Detection (RFID) Computers herkennen elk willekeurig object Betrouwbare, real-time informatie Serienummer op een microchip, uitlezen via antenne Veranderend landschap voor inkoper Concurrentie zal zich in de toekomst gaan afspelen tussen clusters bedrijven met retailer in het centrum Invoering verloopt moeizaam door noodzaak van vertrouwen tussen partners Hoofdstuk 16


Download ppt "Inkoop en supply chain management in retailorganisaties"

Verwante presentaties


Ads door Google