De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inkoop in Strategisch Perspectief Praktijk Inkoop en supply chain management in retailorganisaties Hoofdstuk 16 HOOFDSTUK 16.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inkoop in Strategisch Perspectief Praktijk Inkoop en supply chain management in retailorganisaties Hoofdstuk 16 HOOFDSTUK 16."— Transcript van de presentatie:

1 Inkoop in Strategisch Perspectief Praktijk Inkoop en supply chain management in retailorganisaties Hoofdstuk 16 HOOFDSTUK 16

2 Inkoop in Strategisch Perspectief Programma  Begripsafbakening  Rol en betekenis van inkoop in handels- en retailbedrijven  Structuur en organisatie van het inkoopproces  Ontwikkelingen in handels- en retailondernemingen  Trends in sourcing- en supply chain- strategieën Hoofdstuk 16

3 Inkoop in Strategisch Perspectief Begripsafbakening  Handelsbedrijven:  Kennen geen productieproces.  Toegevoegde waarde is laag vergeleken met productieondernemingen.  Bestaansrecht op de allereerste plaats gebaseerd op uitwisseling van waarde.  Tijd tussen de inkoop en verkoop is erg kort.  Vanwege de korte tijd tussen inkoop en verkoop, zijn inkoop en verkoop vaak samengevoegd in een functie  Dit noemen we wel category management.  Groothandels  Detailhandels Hoofdstuk 16

4 Inkoop in Strategisch Perspectief Plaats van groothandel en detailhandel Hoofdstuk 16

5 Inkoop in Strategisch Perspectief Rol en betekenis van inkoop in handels- en retailbedrijven  Toegevoegde waarde:  Verkoop en promotie  Inkoop en assortimentsopbouw  Bulk-breaking  Opslag  Transport  Risico dragen  Marktinformatie  Management- en marketingdiensten  Verscheidenheid aan ondernemingen maakt algemene uitspraken inkoopbeleid onmogelijk Hoofdstuk 16

6 Inkoop in Strategisch Perspectief Structuur en organisatie van het inkoopproces  Fasen in de inkoop/verkoopcyclus:  Inschatten van de vraag naar een artikel  Vaststellen assortimentsbeleid en distributiestrategie  Selecteren van de meest geschikte leverancier  Contractafspraken maken  Bestellen  Orderbewaking en ordernazorg  Retailinkoper is verantwoordelijk voor het realiseren van een goede ROI voor zijn/haar artikelgroep. Heeft drie basistaken:  Zorgen voor een goed verkoop- en assortimentsbeleid  Selecteren van de beste leveranciers  Maken van sluitende afspraken met leveranciers om foutloos geleverd te krijgen  Gedecentraliseerd bestellen mogelijk door automatisering bestel- en voorraadsystemen  Door belang is inkoopfunctie hoog in organisatie verankerd Hoofdstuk 16

7 Inkoop in Strategisch Perspectief Structuur en organisatie van het inkoopproces  Functionele inkoopstructuur  De inkoopafdeling opereert als een gescheiden organisatorische eenheid.  Category management structuur  De inkoop-, marketing-, productontwikkelings-, merchandising- en distributiefunctie zijn ondergebracht in één organisatorische eenheid. Hoofdstuk 16

8 Inkoop in Strategisch Perspectief Ontwikkelingen in handels- en retailondernemingen Een greep uit de marktontwikkelingen waarmee retailinkopers worden geconfronteerd:  Veranderend consumentengedrag  Vergrijzing van de bevolking, steeds verdergaand individualisme, meer mannen die winkelen.  Groter wordende kloof tussen bevolkingsgroepen.  Toenemende inkomenskloof tussen bevolkingsgroepen, meer een- en twee- persoonshuishoudens  Toenemend aantal tweeverdienders  Toenemende integratie van allochtonen, kennismaking met andere culturen  Groeiende zorg over milieu, milieuvriendelijke verpakkingen  Aandacht voor gezonder leven neemt toe. Category manager resp. retailinkoper moet voortdurend productassortiment aanpassen aan specifiekere en kleinere doelgroepen. Door grote margedruk is efficiënte logistiek van levensbelang. Hoofdstuk 16

9 Inkoop in Strategisch Perspectief Ontwikkelingen in handels- en retailondernemingen Daarnaast sprake van andere belangrijke ontwikkelingen:  Concentratie, monopolie en economies of scale  Internationale samenwerking  Door de machtsconcentratie aan de kant van de leveranciers streven handelsondernemingen naar internationalisatie (schaalvergroting) en samenwerking in inkoopconsortia  Private-labels  Ondersteunen identiteit en imago van winkelformule. Het zal steeds moeilijker worden om geschikte leveranciers te vinden voor private-label producten. Hoofdstuk 16

10 Inkoop in Strategisch Perspectief Ontwikkelingen in handels- en retailondernemingen Daarnaast sprake van andere belangrijke ontwikkelingen (vervolg):  Spacemanagement  Beperkte schapruimte dwingt de inkoper tot keuzes  Spacemanagementsystemen simuleren op basis van kosten- en omzetgegevens  ‘Groene’ vraagstukken en duurzaamheidsaspecten  Verpakkingen, arbeidsomstandigheden in productie  Informatisering  ‘Quick response-’ en ‘Just-In-Time’-leveringen mogelijk door leveranciers te koppelen aan moderne inkoopinformatie- systemen Hoofdstuk 16

11 Inkoop in Strategisch Perspectief Trends in sourcing- en supply chain-strategieën Efficiëntere supply chain maakt kosten-besparingen mogelijk  Vendor Managed Inventory (VMI)  Continue informatieuitwisseling waardoor leverancier producten op winkel- of magazijnniveau kan aanvullen  Electronic Data Interchange (EDI)  Lagere voorraden, kortere doorlooptijden, lagere transportkosten, uitbannen van menselijke fouten, verbeterde servicegraad  Vertrouwen tussen ketenpartners is essentieel Hoofdstuk 16

12 Inkoop in Strategisch Perspectief Trends in sourcing- en supply chain-strategieën  Efficient Consumer Response (ECR)  Meer waarde voor eindconsument door pull-systeem  Tesco en Birds Eye Walls wisten een reductie in leveringsdoorlooptijden te realiseren van 7 naar 2 dagen en voorraadreductie van 71% en 50% bij BEW.  Elimineren van inefficiënties en buitensporige kosten die niet bijdragen aan waarde binnen supply chain  Efficiënt winkelassortiment  Efficiënte productintroductie  Efficiënte promotie  Efficiënte productaanvulling Hoofdstuk 16

13 Inkoop in Strategisch Perspectief ECR-factoren en relaties (Kurnia et al., 2002) Hoofdstuk 16

14 Inkoop in Strategisch Perspectief Trends in sourcing- en supply chain-strategieën  Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment (CPFR)  Effectief plannen, voorspellen en inspelen op behoeften van klanten door hele supply chain  Invoering verloopt traag door gebrek aan onderling vertrouwen  E-marktplaatsen en Supply Chain Management  Business-to-business electronische marktplaatsen  Verlaging van kosten per product, lagere transactiekosten, efficiëntere orderafhandeling Hoofdstuk 16

15 Inkoop in Strategisch Perspectief Trends in sourcing- en supply chain-strategieën  Radio Frequency Identification Detection (RFID)  Computers herkennen elk willekeurig object  Betrouwbare, real-time informatie  Serienummer op een microchip, uitlezen via antenne  Veranderend landschap voor inkoper  Concurrentie zal zich in de toekomst gaan afspelen tussen clusters bedrijven met retailer in het centrum  Invoering verloopt moeizaam door noodzaak van vertrouwen tussen partners Hoofdstuk 16


Download ppt "Inkoop in Strategisch Perspectief Praktijk Inkoop en supply chain management in retailorganisaties Hoofdstuk 16 HOOFDSTUK 16."

Verwante presentaties


Ads door Google