De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij de workshop van het NEJA Met de NEJA-versie van ‘Petje Op Petje Af’ Jeugd in Onderzoek, 19 maart 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij de workshop van het NEJA Met de NEJA-versie van ‘Petje Op Petje Af’ Jeugd in Onderzoek, 19 maart 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij de workshop van het NEJA Met de NEJA-versie van ‘Petje Op Petje Af’ Jeugd in Onderzoek, 19 maart 2012

2 Even voorstellen Dr. Germie van den Berg: Coördinator Mr. Drs. Pauline Goense: Projectmedewerker Drs. Dirk-Pieter Mellema: Coördinator Netwerk Effectieve Jeugdzorg Amsterdam

3 Aanleiding Op initiatief van praktijkinstellingen (Bestaande samenwerking in werkgroep effectieve jeugdzorg) Aansluiting bij Zicht op Effectiviteit Meerwaarde verbinden praktijk, wetenschap en hoger onderwijs

4 Motto… Test

5 Subsidie ZonMW Kennisinfrastructuur 2 jaar € 100.000,- -Salariskosten coördinator dag per wee) -Salariskosten projectmedewerker idem -Bouwen website -Organisatie Neja-conferentie

6 Deelnemers NEJA Praktijkinstellingen • Altra • Spirit • MOC ‘t Kabouterhuis • De Bascule • HVO-Querido • BJAA Onderzoeksinstituten • Kohnstamm Instituut • Verweij Jonker Instituut • Centre for Children’s Rights Amsterdam Universiteiten • VU: prof. dr. C. Schuengel • UvA: prof. dr. G.J. Stams • UvA: dr. R. Lindauer • UU: prof. dr. T. van Yperen Hogeschool • HvA: lector dr. L. Boendermaker

7 Kwaliteitsontwikkeling van de praktijk Practice based evidence Evidence based practice

8 4Werkzaam (Evidence Based): wetenschappelijk bewezen effectief 3Doeltreffend (Practice Based): goede resultaten in de praktijk 2In theorie effectief: theoretisch goed onderbouwd 1Potentieel effectief: goed beschreven 0Impliciet: niet beschreven Effectiviteitsladder (Veerman & Van Yperen)

9 Doelstelling NEJA (1) Inhoudelijk • 60% van de cliënten ontvangt zorg op het niveau van trede 3 van de effectladder

10 Doelstelling NEJA (2) Organisatorisch • Het netwerk is uitgegroeid tot een slagvaardig, productief en duurzaam samenwerkingsverband

11 Werkstructuur Stuurgroep Programma raad Projectgroep Coördinator en Projectmedewerker

12 Start Feestelijke startbijeenkomst op 15 november 2010 met inhoudelijke presentaties van Tom van Yperen (NJi) en van Lucres Nauta (VU/MOC) En ondertekening convenant Startdatum: 01 maart 2010 Sollicitaties coördinator en projectmedewerker

13 Opwarmen….. • Start programmaraad ‘low profile’ • Zonder onderzoeksgelden • Uitwisseling over al lopende projecten • Website bouwen

14 Werkstructuur Stuurgroep Programma raad Projectgroep • ondertekend convenant www.neja.nl

15 Nieuwe projecten • Nieuwe ronde doorlichtingsonderzoeken • Beschrijven interventies voor databank • Implementatie ‘Resultaten meten in de praktijk’

16 Doorlichtingsonderzoeken Doorlichting 6 programma’s Door NJi Bekostigd door Praktijk en SRA • Wordt beoogde doelgroep bereikt? • Juiste werkzame ingrediënten? • Wordt programma-integer gewerkt? • Met welke resultaten?

17 Beschrijven voor databank -Training en feed back door NJi -Bekostigd door praktijk • SoCo-training (Spirit) • Module Romeo (Spirit) • Stop (Altra) • Begeleid wonen in groepswoning (HVO-Quirido) • Hulp voor gezinnen met huilbabies (MOC)

18 Implementatie ‘Resultaten meten’ Werken met vragenlijsten / ROM • Uitwisseling do’s & don’ts • Woordenlijst CBCL • Vertaling VG&O (Praktikon) • Profiel SDQ als soort snelheidsmetertje (Praktikon)

19 Kennisuitwisselingsbijeenkomsten • Uitvoering Triple P (bij Spirit) • Masterclass N=1 onderzoek door lector Marinus Spreen (bij HvA) • SOS Meeting met T. Bosch (Altra)

20 Meer kennisuitwisselingsbijeenkomsten • Masterclass RCT (UvA) • Hechting (VU) • Rechten van het kind (CCRA) • Slachtofferschap pesten bij kleuters (MOC) • Kinderen met verslaafde ouders (BJAA)

21 Universitaire mastertheses O.a. • Doelrealisatie als PI in jeugdzorg • Antisociale training van jongeren binnen jz • Motivatie van jonge moeders voor het werken aan hechting • Betrouwbaarheid en validiteit LIRIK

22 Lectoraat HvA • Lector Implementatie: Leonieke Boendermaker • Bijdrage opzet Uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker • Vooronderzoek ‘borging van interventies’ • Minorprojecten • Aanvraag RAAK (Pro en Publiek) onderzoek ondersteuningsstructuur

23 Factsheet

24 Klimmen op de effectladder

25

26 Klimmen op de ladder Voetje voor voetje op de effectladder

27 Petje Op Petje Af Petje Op Petje Af

28 NEJA Conferentie Jeugdzorg Amsterdam: Praktijk & wetenschap 23 mei 2012 Locatie: VU • Plenaire lezingen door stuurgroep • Elke NEJA instelling een workshop • Filmfragment •.

29 Toekomstplannen NEJA Inhoudelijke focus op 4 thema’s: • Zelfstandig burgerschap • Veiligheid • Eén gezin, één plan • Doen wat werkt

30 Toekomstplannen NEJA • Werven onderzoekssubsidies (nieuwe ZonMw-programma) • Coördinator > coördinatiegroep • Projectmedewerker > stagiair/hoio

31 Nog vragen?

32 Discussie Stelling: Het NEJA is een academische werkplaats


Download ppt "Welkom bij de workshop van het NEJA Met de NEJA-versie van ‘Petje Op Petje Af’ Jeugd in Onderzoek, 19 maart 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google