De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij de workshop van het NEJA

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij de workshop van het NEJA"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij de workshop van het NEJA
Met de NEJA-versie van ‘Petje Op Petje Af’ Jeugd in Onderzoek, 19 maart 2012

2 Even voorstellen Netwerk Effectieve Jeugdzorg Amsterdam
Dr. Germie van den Berg: Coördinator Mr. Drs. Pauline Goense: Projectmedewerker Drs. Dirk-Pieter Mellema: Coördinator Netwerk Effectieve Jeugdzorg Amsterdam ingezet en op elkaar is afgestemd effectief is.

3 Aanleiding Op initiatief van praktijkinstellingen (Bestaande samenwerking in werkgroep effectieve jeugdzorg) Aansluiting bij Zicht op Effectiviteit Meerwaarde verbinden praktijk, wetenschap en hoger onderwijs ingezet en op elkaar is afgestemd effectief is.

4 Test Motto… ingezet en op elkaar is afgestemd effectief is.

5 Subsidie ZonMW Kennisinfrastructuur
2 jaar € ,- Salariskosten coördinator dag per wee) Salariskosten projectmedewerker idem Bouwen website Organisatie Neja-conferentie ingezet en op elkaar is afgestemd effectief is.

6 Deelnemers NEJA Praktijkinstellingen Universiteiten Hogeschool
Altra Spirit MOC ‘t Kabouterhuis De Bascule HVO-Querido BJAA Universiteiten VU: prof. dr. C. Schuengel UvA: prof. dr. G.J. Stams UvA: dr. R. Lindauer UU: prof. dr. T. van Yperen Hogeschool HvA: lector dr. L. Boendermaker Onderzoeksinstituten Kohnstamm Instituut Verweij Jonker Instituut Centre for Children’s Rights Amsterdam ingezet en op elkaar is afgestemd effectief is.

7 Kwaliteitsontwikkeling van de praktijk
Evidence based practice Practice based evidence ingezet en op elkaar is afgestemd effectief is.

8 Effectiviteitsladder (Veerman & Van Yperen)
4 Werkzaam (Evidence Based): wetenschappelijk bewezen effectief 3 Doeltreffend (Practice Based): goede resultaten in de praktijk 2 In theorie effectief: theoretisch goed onderbouwd 1 Potentieel effectief: goed beschreven Impliciet: niet beschreven

9 Doelstelling NEJA (1) Inhoudelijk
60% van de cliënten ontvangt zorg op het niveau van trede 3 van de effectladder ingezet en op elkaar is afgestemd effectief is.

10 Doelstelling NEJA (2) Organisatorisch
Het netwerk is uitgegroeid tot een slagvaardig, productief en duurzaam samenwerkingsverband ingezet en op elkaar is afgestemd effectief is.

11 Coördinator en Projectmedewerker
Werkstructuur Projectgroep Programma raad Projectgroep Stuurgroep Projectgroep ingezet en op elkaar is afgestemd effectief is. Coördinator en Projectmedewerker

12 Start Startdatum: 01 maart 2010
Sollicitaties coördinator en projectmedewerker Feestelijke startbijeenkomst op 15 november 2010 met inhoudelijke presentaties van Tom van Yperen (NJi) en van Lucres Nauta (VU/MOC) En ondertekening convenant ingezet en op elkaar is afgestemd effectief is.

13 Opwarmen….. Start programmaraad ‘low profile’ Zonder onderzoeksgelden
Uitwisseling over al lopende projecten Website bouwen ingezet en op elkaar is afgestemd effectief is.

14 Werkstructuur ondertekend convenant Stuurgroep www.neja.nl
Projectgroep Programmaraad Projectgroep Stuurgroep Projectgroep

15 Nieuwe projecten Nieuwe ronde doorlichtingsonderzoeken
Beschrijven interventies voor databank Implementatie ‘Resultaten meten in de praktijk’ ingezet en op elkaar is afgestemd effectief is.

16 Doorlichtingsonderzoeken
Doorlichting 6 programma’s Door NJi Bekostigd door Praktijk en SRA Wordt beoogde doelgroep bereikt? Juiste werkzame ingrediënten? Wordt programma-integer gewerkt? Met welke resultaten? ingezet en op elkaar is afgestemd effectief is.

17 Beschrijven voor databank
-Training en feed back door NJi -Bekostigd door praktijk SoCo-training (Spirit) Module Romeo (Spirit) Stop (Altra) Begeleid wonen in groepswoning (HVO-Quirido) Hulp voor gezinnen met huilbabies (MOC) ingezet en op elkaar is afgestemd effectief is.

18 Implementatie ‘Resultaten meten’
Werken met vragenlijsten / ROM Uitwisseling do’s & don’ts Woordenlijst CBCL Vertaling VG&O (Praktikon) Profiel SDQ als soort snelheidsmetertje (Praktikon) ingezet en op elkaar is afgestemd effectief is.

19 Kennisuitwisselingsbijeenkomsten
Uitvoering Triple P (bij Spirit) Masterclass N=1 onderzoek door lector Marinus Spreen (bij HvA) SOS Meeting met T. Bosch (Altra) ingezet en op elkaar is afgestemd effectief is.

20 Meer kennisuitwisselingsbijeenkomsten
Masterclass RCT (UvA) Hechting (VU) Rechten van het kind (CCRA) Slachtofferschap pesten bij kleuters (MOC) Kinderen met verslaafde ouders (BJAA) ingezet en op elkaar is afgestemd effectief is.

21 Universitaire mastertheses
O.a. Doelrealisatie als PI in jeugdzorg Antisociale training van jongeren binnen jz Motivatie van jonge moeders voor het werken aan hechting Betrouwbaarheid en validiteit LIRIK ingezet en op elkaar is afgestemd effectief is.

22 Lectoraat HvA Lector Implementatie: Leonieke Boendermaker
Bijdrage opzet Uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker Vooronderzoek ‘borging van interventies’ Minorprojecten Aanvraag RAAK (Pro en Publiek) onderzoek ondersteuningsstructuur ingezet en op elkaar is afgestemd effectief is.

23 Factsheet ingezet en op elkaar is afgestemd effectief is.

24 Klimmen op de effectladder
ingezet en op elkaar is afgestemd effectief is.

25 Klimmen op de effectladder
ingezet en op elkaar is afgestemd effectief is.

26 Voetje voor voetje op de effectladder
Klimmen op de ladder

27 Petje Op Petje Af Petje Op Petje Af
ingezet en op elkaar is afgestemd effectief is.

28 NEJA Conferentie Jeugdzorg Amsterdam: Praktijk & wetenschap
23 mei 2012 Locatie: VU Plenaire lezingen door stuurgroep Elke NEJA instelling een workshop Filmfragment . ingezet en op elkaar is afgestemd effectief is.

29 Toekomstplannen NEJA Inhoudelijke focus op 4 thema’s:
Zelfstandig burgerschap Veiligheid Eén gezin, één plan Doen wat werkt ingezet en op elkaar is afgestemd effectief is.

30 Toekomstplannen NEJA Werven onderzoekssubsidies (nieuwe ZonMw-programma) Coördinator > coördinatiegroep Projectmedewerker > stagiair/hoio ingezet en op elkaar is afgestemd effectief is.

31 Nog vragen? Nog vragen? ingezet en op elkaar is afgestemd effectief is.

32 Discussie Stelling: Het NEJA is een academische werkplaats
ingezet en op elkaar is afgestemd effectief is.


Download ppt "Welkom bij de workshop van het NEJA"

Verwante presentaties


Ads door Google