De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Input website Home Business coaching Waarde+ Interim-management Expertise Contact.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Input website Home Business coaching Waarde+ Interim-management Expertise Contact."— Transcript van de presentatie:

1 Input website Home Business coaching Waarde+ Interim-management Expertise Contact

2 Home De missie van Vlaar Business Coaching is bedrijven in het MKB te helpen hun potentie te realiseren. Managers en medewerkers van succesvolle bedrijven of succesvolle (team)sporters geven vaak een simpel antwoord op de vraag waarom hun resultaten zo goed zijn: alles klopt. Het is lastig onder woorden te brengen hoe het eruit ziet als alles klopt, maar iedereen die het meemaakt weet precies wat het is. Vlaar Business Coaching zorgt er samen met u als ondernemer voor dat ook bij uw bedrijf alles klopt. Dit doen wij met drie soorten van dienstverlening: 1.Business coaching 2.Waarde+ 3.Interim-management Ons kenmerk is het doorvoeren van praktische en eenvoudige verbeteringen in complexe situaties. De verbeteringen treffen doel omdat we met onze analyses tot de kern van het vraagstuk komen. Wij zijn dan ook op ons best in situaties waarin niemand meer weet wat de oplossing is. Als u interesse heeft voor de dienstverlening van Vlaar Business Coaching kunt u een afspraak maken voor een vrijblijvende kennismaking. Tijdens die kennismaking nemen wij voldoende tijd om uw bedrijf en uzelf als ondernemer te leren kennen. Samen met u wordt vastgesteld of Vlaar Business Coaching iets voor u kan betekenen en welke soort van dienstverlening nodig en haalbaar is. 2

3 Business coaching Vlaar Business Coaching vult voor ondernemers de rol in van klankbord/sparring partner. De te bespreken vraagstukken kunnen een bedrijfsmatig karakter hebben (strategie, financiën, organisatie, samenwerking, personeelsbeleid) of meer persoonlijk van aard zijn. Voorbeelden van vragen die leven zijn: -Hoe kan ik groeien met mijn bedrijf, welke strategische keuzes moet ik daarvoor maken? -Hoe kan ik het financieel resultaat van mijn bedrijf verbeteren? -Hoe behoud ik de menselijke maat als ik meer nadruk op het financieel resultaat ga leggen? -Ben ik nog wel blij met de rol die ik zelf heb in het bedrijf? -Hoe zorg ik ervoor dat de motivatie van mijn personeel verbetert? -Hoe kan ik de samenwerking binnen mijn bedrijf verbeteren? Onze business coaching is gericht op wat u als ondernemer bezighoudt. Wij hanteren als norm dat onze antwoorden en adviezen aan moeten sluiten bij de kern van uw vraagstuk. Deze maken we inzichtelijk en bespreekbaar door goed te luisteren, door te vragen en het vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. 3

4 Waarde+ Met Waarde+ vergroten wij de (aandeelhouders)waarde van uw bedrijf. Waarde+ is passend in situaties waar u als ondernemer weet dat er potentie in uw bedrijf of de markt zit, maar de resultaten blijven achter bij de verwachtingen. U bent vastbesloten de potentie te gaan realiseren, maar u wilt iemand naast u hebben die schouder aan schouder met u optrekt. Waarde+ wordt ingezet in onder meer de volgende situaties: -Het bedrijf maakt verlies of dat dreigt te gebeuren terwijl de (markt)potentie er wel is -De gewenste groei van het bedrijf is op papier goed onderbouwd, maar het komt er niet uit -Het bedrijf wordt binnen afzienbare tijd verkocht en de wens bestaat de aandeelhouderswaarde te maximeren De waardevergroting wordt gerealiseerd door samen met de ondernemer de blokkades die het succes van het bedrijf in de weg staan te onderkennen en fundamenteel op te lossen. Vlaar Business Coaching gaat niet voor de oppervlakkige verandering, wij helpen de ondernemer een doorbraak te realiseren ten opzichte van de huidige situatie. 4

5 Waarde+ 1. Analyse •Strategie •Markt •Financieel •Organisatie en besturing •Processen en IT •Competenties management en medewerkers •Communicatie en samenwerking 2. Voorstel •Plan van aanpak •Waardedefinitie •Beloningsafspraak •Bepalen exitmoment •Mandaat opdrachtgever •Controlemechanismen •Communicatiestructuur •Vastgelegd in contract 3. Uitvoering •Uitvoeren van het plan van aanpak •Bewaken voortgang op basis van management informatie •Periodieke evaluaties 4. Exit •Overdracht naar staande organisatie (borging) •Vaststellen waardegroei •Opstellen eindafrekening Besluitvormingsmoment; wel/niet doorgaan 5 Stappenplan

6 Waarde+ Wij starten met een analyse van de huidige situatie. In deze analyse wordt aandacht besteed aan alle aspecten van de bedrijfsvoering. Uit onze rapportage blijkt helder of er potentie in het bedrijf zit en wat er nodig is om die te realiseren. Na presentatie van de analyse besluit de ondernemer wel of niet het vervolgtraject in te gaan. In het voorstel voor de ondernemer staat beschreven wat er gedaan gaat worden en hoe de samenwerking tussen de ondernemer en Vlaar Business Coaching eruit gaat zien. In dit voorstel is ook de beloningsafspraak uitgewerkt. Bij voorkeur is de beloningsafspraak voor een belangrijk deel gebaseerd op de waardetoename van het bedrijf. De ondernemer beslist op basis van het voorstel wel of niet verder te gaan met de uitvoering. Het plan van aanpak wordt in samenwerking met betrokkenen binnen het bedrijf uitgevoerd. De regie op de uitvoering ligt gezamenlijk bij de ondernemer en Vlaar Business Coaching. Gedurende het proces is continu overleg met de ondernemer en wordt periodiek de voortgang en samenwerking geëvalueerd, mede op basis van managementrapportages. Bij de exit wordt de waardegroei vastgesteld en vindt op basis daarvan de financiële afrekening plaats. 6

7 Interim-management Interim-management is een oplossing voor vraagstukken waarbij tijdelijk iemand met leidinggevende ervaring wordt ingezet om een bepaald resultaat te behalen. De expertise van Vlaar Business Coaching ligt vooral op het gebied van algemeen en operationeel management. Naast het behalen van het gewenste resultaat realiseren wij door onze aanwezigheid ook een gedragsverandering bij de betrokkenen. Hierdoor wordt een blijvende verandering gerealiseerd. Voorbeelden van vraagstukken zijn: -Bij bedrijfsopvolging is de opvolger nog niet in staat de rol van algemeen directeur in te vullen. Naast het tijdelijk vervullen van deze rol wordt de opvolger ook gecoached in zijn of haar ontwikkeling. -De backoffice is niet in staat te leveren wat de verkopers hun klanten beloven. Vlaar Business Coaching kan dit vraagstuk goed en snel oplossen door tijdelijk de rol van de operationeel manager te vervullen en van daaruit het totale proces van klantvraag tot leverantie te verbeteren. -De algemeen directeur is meer ondernemer dan manager. Vlaar Business Coaching kan tijdelijk de rol van algemeen directeur invullen en samen met de ondernemer een nieuwe algemeen directeur werven voor het bedrijf. 7

8 Expertise Ons uitgangspunt is dat het bedrijf zelf het grootste deel van de verandering uitvoert. Wij voegen met onze expertise waarde toe door zaken inzichtelijk te maken, praktische verbeteringen voor te stellen of door te voeren en te bewaken dat de gewenste resultaten ook worden gehaald. De rol van klankbord, regisseur of interim-manager wordt ingevuld door Wilco Vlaar. Waar nodig wordt externe expertise ingehuurd. Vlaar Business Coaching werkt samen met een aantal vakspecialisten die vanuit dezelfde grondhouding werken; we brengen zaken terug tot de kern. 8 Wilco Vlaar is zijn loopbaan gestart bij KPMG en heeft daar de opleiding voor Registeraccountant afgerond. Bij KPMG heeft hij 11 jaar gewerkt in verschillende rollen; registeraccountant, fusie- en overnameadviseur en veranderconsultant. In het jaar 2000 is hij overgestapt naar ING. Daar heeft hij als directeur leiding gegeven aan verschillende operationele en commerciële bedrijfsonderdelen en heeft hij diverse verandertrajecten gerealiseerd. In 2008 heeft hij Vlaar Business Coaching opgericht.

9 Expertise Wilco Vlaar werkt vanuit de overtuiging dat bedrijven hun potentie kunnen realiseren als ze de juiste balans weten te vinden tussen de inhoudelijke en de mentale/menselijke aspecten van bedrijfsvoering. In zijn aanpak komt deze balans ook altijd terug. Door zijn brede achtergrond heeft hij ervaring met alle aspecten van bedrijfsvoering. Mensen die met hem werken ervaren hem als pragmatisch, scherp, respectvol en vasthoudend. Hij weet snel vertrouwen te winnen van alle betrokkenen en is zeer transparant in zijn handelen en communicatie. 9

10 Contact Zie bestaande website www.vlaarbc.nlwww.vlaarbc.nl 10


Download ppt "Input website Home Business coaching Waarde+ Interim-management Expertise Contact."

Verwante presentaties


Ads door Google