De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van Voor Elkaar Door Met.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van Voor Elkaar Door Met."— Transcript van de presentatie:

1 Van Voor Elkaar Door Met

2 Inhoud waaier Contactgegevens Kernboodschap Doel Werkgroepen
Wat is het Projectstructuur Lokaal netwerk Levenskunst Samen doen Talenten Ontmoeting Samenwerking

3 Simpel, herkenbaar en voor iedereen.
Gewoon sámen DOEN! Simpel, herkenbaar en voor iedereen. Omdat iedereen ertoe doet en mee mag doen. Wie goed doet, goed ontmoet. Kernboodschap

4 Waarom deze waaier? Deze waaier is gemaakt voor de deelnemers van het project NaoberzorgPunt om hun in de praktijk te helpen met het vertellen over het ‘hoe’ en ‘waarom’ van dit project. Dit project gaat over ‘naobers’ en over ‘buren helpen buren’. Doelen zijn: ondersteuning en informatie geven of krijgen, inzet van talenten en het ruilen van diensten. Deze waaier kan je helpen om een beter beeld te krijgen over wat dit project doet, maar is ook handig in gesprek met andere mensen of organisaties.

5 Kleinschaligheid als uitdaging
Buren helpen buren Kleinschaligheid als uitdaging

6 Doel NaoberzorgPunt Naoberzorg wil mensen in Roggel ondersteunen in het organiseren van activiteiten of hun eigen ‘regie’, om zo een gezond en actief leven te stimuleren. NaoberzorgPunt staat voor het versterken van het eigen netwerk. Want: Als mensen een goede gezondheid ervaren en waar nodig ondersteuning krijgen, dan kan dit onder andere betekenen dat mensen met minder zorg, langer zelfstandig kunnen blijven functioneren. De mensen in Roggel bepalen zelf waar en bij wie zij hun ondersteuning halen. Belangrijkste doel is om op een geheel eigen wijze, invulling te geven aan ‘zelfregie’ en levenskunst. Omdat: NaoberzorgPunt staat voor het leren van de ‘kunst van het leven’.

7 Samen doen Samen doen: activiteiten opzetten en uitvoeren
Samen denken: plannen maken, nadenken over een aanpak Samen zijn: voor anderen, maar ook met elkaar ‘zijn’ Samen brengen: mensen, mogelijkheden, talenten en kennis bijeen brengen en uitdagingen samen oppakken Samen co-creëren: met elkaar nieuwe projecten bedenken en ook realiseren Samen delen: successen vieren en teleurstellingen delen (gedeelde smart is halve smart!)

8 Wat is Naoberzorg? Naoberzorg is ‘zorg voor elkaar’. Interesse, aandacht steun en soms hulp. Of alleen een luisterend oor. Vanuit het principe: als ik jou help, helpt de gemeenschap mij als ik het ooit nodig heb. Naoberzorg is een dicht bij de mensen georganiseerd netwerk van ontmoetingspunten, waar je terecht kunt met vragen over je dagelijks leven. Waar je gesprekken met mensen uit de buurt, aan de keukentafel kunt hebben. Deze ‘naobers’ hebben misschien niet meteen alle antwoorden, maar ze weten wel waar die te krijgen zijn. De gedachte is ook dat we graag gebruik maken van elkaars talenten. ‘Naobers’ nodigen mensen uit om mee te doen met allerlei activiteiten en kleine projecten, die ze zelf mee vorm mogen geven.

9 Naoberzorgnetwerk

10 In het Naoberzorgnetwerk kun je dus terecht met al je vragen over zorg, welzijn en gezondheid. Maar je kunt ook samen met anderen eigen ideeën in een project vormgeven. In het netwerk is bijvoorbeeld ook een ‘talentenbank’ te vinden waar je met elkaar diensten kunt ruilen. Het netwerk wordt gevormd door de inwoners en ondernemers van Roggel die zich graag willen inzetten om er met elkaar voor te zorgen dat mensen prettig kunnen leven in het dorp. ‘Naobers’ staan met elkaar garant voor warme dienstverlening, informatie en zo nodig slimme doorverwijzing. Er is goede afstemming tussen het Naoberzorgnetwerk (informele zorg) en de formele zorg. Professionele zorg wordt pas ingezet als het echt nodig is. Naoberzorgnetwerk

11 Verbinden

12 Lokaal netwerk Wat bedoelen we met informeel en formeel netwerk?
Een informeel netwerk is bijvoorbeeld de school, de verenigingen, ondernemers, de ouderenbond, de bibliotheek, de dorpraad, het vrijwilligersnetwerk, mantelzorgers, jeugdhonk….vul maar in. Het formele netwerk bestaat bijvoorbeeld uit de huisarts, woningcöorporatie, het welzijnswerk, de gemeente, aanbieders van zorg. De verbinding tussen die beide netwerken is een belangrijke opdracht van het NaoberzorgPunt. Wij willen graag een brug bouwen, zodat mensen die steun of informatie zoeken, dit gemakkelijk kunnen halen en brengen van het ene naar het andere netwerk. Lokaal netwerk

13 Samenwerking Alleen ga je sneller………maar samen kom je verder
Keniaans gezegde

14 Samenwerking Het NaoberzorgPunt Roggel werkt samen met :
Basisschool de Zjwiek huisartsen en andere zorgverleners de verenigingen de dorpsraden de gemeente Leudal de Wijkpraktijk GGZ NML Elivagar ondernemers de bibliotheek het jeugdhonk de kerk de KBO de Zonnebloem praktijk de Spiegelaar

15 Ontmoeting

16 Ontmoeting Centraal in de Naoberzorggedachte staan ontmoetingspunten. Plekken dicht bij huis waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Waar je gezien en gehoord wordt, of waar je terecht kunt met vragen over het dagelijks leven. Deze zogeheten NaoberzorgPunten zijn overal in het dorp of in de wijk te vinden. Bijvoorbeeld in het gemeenschapshuis, bij de school, bij de supermarkt, in de bibliotheek of het jeugdhonk. Maar nog beter, bij een betrokken ‘naober ‘ thuis aan de keukentafel. Een NaoberzorgPunt is herkenbaar aan een NZP-schildje aan de voordeur. Herkenbaar en betrouwbaar, dan weet je dat je goed zit.

17 Talenten

18 Talenten Wat is talent? Het is het vermogen iets makkelijk te kunnen wat anderen wellicht moeilijk afgaat. Het is natuurlijke aanleg of door ervaringen opgebouwd. Iedereen heeft talent. Ontdek wat je natuurlijke aanleg is en doe er iets mee. Talenten kun je voor jezelf gebruiken, maar ook inzetten om anderen te plezieren of te ondersteunen. Want: wat je goed kunt, is meestal ook leuk! Passie en talent gaan bijna altijd samen. Die combinatie is erg krachtig. Je zult altijd beter, effectiever, gelukkiger en succesvoller zijn als je passie en talenten gebruikt.

19 voor burenhulp en contact
Talentenbank de Marktplaats voor burenhulp en contact

20 Talentenbank Binnen NaoberzorgPunt wordt gewerkt met een talentenbank. Hier kun je talent ruilen voor een dienst die jij op dat moment nodig hebt. Buren helpen buren. Bijvoorbeeld, jij bent goed in koken, ik ben goed in schrijven. Jij kunt dan van mijn talent en ervaring gebruik maken. Maar je zou ook iets terug kunnen doen voor een ander. Zonder tussenkomst van geld worden diensten geruild. We werken met zogenaamde ‘vouchers’. Wij noemen dit naoberzorgpunten. Via de website brengen we vraag en aanbod bij elkaar. Je kunt er je vraag of eigen aanbod op zetten. Kijk hiervoor op

21 Levenskunst

22 Levenskunst De gedachte achter ‘Levenskunst’ past helemaal in de doelen van het project NaoberzorgPunt en vormt een belangrijke basis voor de werkwijze en grondhouding van het project. Levenskunst gaat niet over het oplossen van problemen. Ze helpt ons om, als het tegen zit, er toch iets van te maken. Om van negatieve ervaringen, een “winstervaring” te maken. Om problemen te leren zien als uitdagingen en niet als zaken die je alleen maar overkomen. Betrokkenheid en aandacht voor jezelf en anderen, geeft het leven inhoud en zin. Levenskunst is ‘het leven leren leven’.

23 Samenwerkings-partners
Projectstructuur Klankbordgroep Coördinatieteam Werkgroepen Projectleider Samenwerkings-partners

24 Projectstructuur Het project NaoberzorgPunt kent een eenvoudige structuur. Er is een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers uit het dorp Roggel. Er is een coördinatieteam dat bestaat uit mensen die alle activiteiten binnen het project coördineren. Zij worden ondersteund door een projectleider. Afhankelijk van de vraag en behoeftes uit het dorp kiezen deelnemers hun eigen thema’s en gaan vervolgens aan de slag in werkgroepen. Noaberzorg is vooral gewoon DOEN! Er is (nog) geen passende rechtsvorm. De deelnemers zijn mede vormgevers van het project.

25 Geloof in eigen kunnen

26 Werkgroepen De volgende werkgroepen zijn actief:
Communicatie: website, persberichten, en promotie van NaoberzorgPunt. Klussendienst: signalering, het verrichten van kleine klussen in en rond het huis. Jeugd: jongeren betrekken bij de uitvoering van activiteiten van NaoberzorgPunt, bijvoorbeeld het project Umoja4kids. Steunpunt Levenskunst: het realiseren van laagdrempelige ontmoeting om zelfregie’ en eigen verantwoordelijkheid te stimuleren en bieden van ondersteuning bij het leren omgaan met veranderingen. Scholing: stimuleren van eigen kracht en zelfregie, basishouding als vrijwilliger en deskundigheids-bevordering op het gebied van communicatie . Senioren: themamiddagen, ‘t Aetpuntj van project Zorg en leefbaarheid Kleine Kernen. Talentenbank: het ruilen van talenten en diensten

27 Het project wordt o.a. mogelijk gemaakt door financiële steun van Robuust (koepel ondersteuning1ste lijnszorg), zorgverzekeraars CZ en UVIT. De Wijkpraktijk is eindverantwoordelijk voor de verkregen subsidie van NaoberzorgPunt in 2012 en 2013. Verder werken we aan het verwerven van fondsen en subsidies bijvoorbeeld van het Maas- en Leudalfonds, het Oranjefonds en sponsoring door lokale ondernemers. © NZP Roggel, januari 2012 Ontwerp: K. van der Plas en H.L. Glessner, met ondersteuning van de begeleidingscommissie: N. Broens, M. Frencken, F. Relouw, D. Coumans, L. Hensels Foto’s: Nico Hendriks uit Roggel

28 Website: www.naoberzorgpunt.nl E-mail: nzproggel@gmail.com
Contactgegevens Website: Algemeen telefoonnummer: Klussendienst: Steunpunt Levenskunst: Werkgroep Scholing: Werkgroep Jeugd:


Download ppt "Van Voor Elkaar Door Met."

Verwante presentaties


Ads door Google