De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evaluatie in e-leren!.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evaluatie in e-leren!."— Transcript van de presentatie:

1 Evaluatie in e-leren!

2 Startbijeenkomst overzicht
Start: 13u30 Verwelkoming en kennismaking Evaluatie (algemeen) Verschillende vormen van evaluatie (algemeen en in Moodle) Automatische testen Opdrachten Einde: 16u30

3 Voorstelling Toll-net
Toll-net - Startbijeenkomst 5 februari 2011 Voorstelling Toll-net

4 Voorstelling Toll-net
- Technologie-ondersteund levenslang leren - Volwasseneneducatie Net Faciliteren van netwerk, waar kennis en ervaringen worden gedeeld - lesgevers - directies - ICT-coördinatoren - pedagogisch begeleiders

5 Partners Toll-net Samenwerking / overleg met hogescholen en universiteiten, BE-ODL, Europese en Vlaamse projecten, uitgeverijen, …

6 Activiteiten Toll-net
Toll-shops Workshops (gratis) Kort (1/2 dag of 1 dag) 2 delen Deel 1: kennisdelen, netwerken, didactiek, … Deel 2: Praktijk gedeelte

7 Activiteiten Toll-net
Toll-cursus 3 contact momenten 6 online modules = gecombineerd leren = zelf ondervinden Intensieve basis e-didactiek Netwerkleren

8 Activiteiten Toll-net
Website Toll-net Heel veel informatie over e-leren Iedereen kan lid worden en informatie toevoegen Materiaal workshops, Toll-cursus en ook andere zaken kunnen worden gedownload van de website = delen = heel belangrijk

9 Activiteiten Toll-net
Toll-communities Dit schooljaar: NT2 Rekenblad Computerinitiatie en internet Volgend schooljaar: Fotografie en fotobewerking SLO Nijverheidstechnieken

10 Wie zijn jullie? Naam? Ervaring met e-leren? Ervaring met evaluatie?
Vakgebied? School? Verwachtingen voor deze workshop?

11 Start

12 Evalueren? Procesevaluatie (informatie inwinnen over het verloop van het leerproces) Productevaluatie (nagaan of de cursist heeft bereikt wat wordt verwacht)

13 Evalueren? Summatieve evaluatie (Nagaan of de vooropgestelde doelstellingen van een opleidingsonderdeel bereikt zijn met als doel beslissen of iemand geslaagd is of niet) = EVALUEREN VAN HET LEREN Formatieve evaluatie (cursisten inlichten over hun kennen en kunnen om zo het leerproces bij te sturen) = EVALUEREN OM TE LEREN

14 Vormen van e-evalueren
Automatisch testen Opdrachten Reflectie Peer evaluatie Zelfevaluatie Gezonde mix is altijd aan te raden!

15 Automatische testen

16 Automatische testen Met goede feedback en sturing tijdens de test, kan de cursist zijn leerproces zelf bijsturen. Authentieke kenmerken (vb. audio, video) aan de vragen toekennen In ELO kunnen scores worden bijgehouden

17 Voordelen automatische testen
Correctie kost weinig tijd (gebeurt automatisch) Beoordeling is objectief Het kunnen formuleren speelt geen rol (Rik ??) Cursus kan volledig gedekt worden Gemakkelijke remediëring van de test door de docent: volgende keer kan hij de zwakkere vragen weglaten …

18 Nadelen automatische testen
Niet alles kan getoetst worden (vooral kennis) Goede vragen opstellen kost veel tijd Het is mogelijk om inzichts- en toepassingsvragen te stellen (maar moeilijk) Soms is er een raadkans aanwezig

19 Soorten vragen Ja/neen vragen Meerkeuzevragen Sorteervragen
Korte antwoord vragen

20 1. ja/neen vragen Voorbeeld: Parijs ligt aan de Seine. Waar / Onwaar
Opmerkingen Er wordt een ongenuanceerd oordeel gevraagd. 50% kans om goed te gokken.

21 goed voorbeeld? De Mont Blanc, de hoogste berg van de wereld, ligt in de Alpen. Waar / Onwaar

22 Fout Nee, deze stelling bevat 2 informatieve elementen, waardoor de cursist in verwarring kan gebracht worden.

23 Beter De Mont Blanc ligt in de Alpen. Waar / Onwaar De Mont Blanc is de hoogste berg van de wereld.

24 In Moodle De Mont Blanc ligt in de Alpen. Waar / niet waar

25 2. Meerkeuze vragen

26 Tips goede meerkeuze vragen
Vermijd absolutisme zoals altijd, nooit, … Vermijd vage termen zoals soms, ongeveer Vermijd negatieve formuleringen Vermijd herhaling in de stam en de alternatieven. Streef naar 4 alternatieven

27 Voorbeeld 1 La Paz is de hoofdstad van … Algerije Bolivia Mexico India

28 Tip 1 Geef in alternatieven niet onmiddellijk het goede antwoord weg. Alternatieven moeten met zorg worden gekozen.

29 Voorbeeld 1 Beter … La Paz is de hoofdstad van … Peru Bolivia Brazilië
Ecuador

30 Voorbeeld goede alternatieven
Hoeveel planeten zijn er in ons zonnestelsel? a. 7 b. 8 c. 9 d. 10 Het juiste antwoord is B, acht. A is een afleider omdat mensen misschien de aarde vergeten mee te tellen. C is een sterkere afleider omdat tot 2006 dit het juiste antwoord was. Toen werd Pluto gereclassificeerd tot een dwergplaneet en niet langer meegeteld als volledige planeet in ons zonnestelsel. D is een fout antwoord.

31 Voorbeeld 2 Welk van de onderstaande alternatieven past niet in het rijtje thuis? Appel Tomaat Sla Andijvie

32 Tip 2 Zorg dat één antwoord onbetwistbaar juist is en geef aan wat je wilt weten…

33 Voorbeeld 2 Welk van de onderstaande alternatieven is geen groente?
Appel Tomaat Sla Andijvie

34 Voorbeeld 3 Algerije … Heeft een overwegend zwarte bevolking
Is een voormalige Franse kolonie Heeft een landklimaat

35 Tip 3 Vorige vraag bestaat eigenlijk uit 3 losse vragen. Zorg dat één antwoord onbetwistbaar juist is. Let er op dat je in het item slechts één vraag stelt.

36 Voorbeeld 3 Algerije is een voormalig kolonie van … Frankrijk Portugal
Spanje

37 Voorbeeld 4 Melk kan gepasteuriseerd worden ...
Door ze tot 50° te verhitten Door ze tot 60° te verhitten Door ze tot 70° te verhitten Door ze tot 80° te verhitten

38 Tip 4 Neem in de stam alle woorden op die anders in elk alternatief moeten worden herhaald.

39 Voorbeeld 4 De laagste temperatuur die gebruikt kan worden om melk te pasteuriseren, is … 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C

40 Voordeel meerkeuzevragen
Gerichte feedback mogelijk: per antwoordalternatief kan andere feedback gegeven worden.

41 Voorbeeld Moodle Hoeveel planeten zijn er in ons zonnestelsel?
a. 7 b. 8 c. 9 d. 10 Het juiste antwoord is B, acht (Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus) A is een afleider omdat mensen misschien de aarde vergeten mee te tellen. C is een sterkere afleider omdat tot 2006 dit het juiste antwoord was. Toen werd Pluto gereclassificeerd tot een dwergplaneet en niet langer meegeteld als volledige planeet in ons zonnestelsel. D is een fout antwoord.

42 3. Sorteervragen Zoek van ieder land de hoofdstad Noorwegen Rome Zweden Washington Italië Stockholm U.S.A. Oslo

43 Sorteervragen Bedenkingen De vragen zijn moeilijk op te stellen.
Het mogelijk aantal vragen m.b.t. een bepaalde leerinhoud is klein. De getoetste kennis is steeds feitenkennis. Leerlingen kunnen het antwoord vrij gemakkelijk raden.

44 In Moodle = koppelen Zoek van ieder land de hoofdstad Noorwegen Rome Zweden Washington Italië Stockholm U.S.A. Oslo

45 Korte antwoord vragen Christoffel Columbus ontdekte Amerika in ... van groot belang om bij het opstellen van invulvragen erop te letten dat er maar één correct antwoord mogelijk is.

46 Voorbeeld John Glenn maakte zijn eerste vlucht in...

47 Tip Verschillende mogelijkheden (het jaar, vervoermiddel) Het is soms beter een aanvulvraag in de vorm van een volledige zin met vraagteken aan het eind aan te bieden

48 Voorbeeld In welk jaar maakte John Glenn zijn eerste vlucht rond de aarde?

49 Moodle In welk jaar maakte John Glenn zijn eerste vlucht rond de aarde? Antwoord: 1962

50 Feedback automatische testen
Bij automatische testen kan je best zo snel mogelijk feedback geven (onmiddellijk na de vraag).

51 Feedback automatische testen
Testen worden wel automatisch verbeterd maar … de docent moet wel de scores opvolgen … en achterhalen wat het probleem is bij lage scores.

52 Vragen bundelen tot test
Moodle Nieuwe test aanmaken Opties Toegestane pogingen = 1 Adaptieve modus = nee Onmiddellijk na de poging -> feedback

53 Hoe het niet moet!

54 Opdrachten

55 Opdrachten

56 Keuzes maken

57 Chequelist opdracht Soort opdracht Duur van de opdracht
Wie geeft feedback Groep- of individuele taak Moment (voor, tijdens of na leerstof) Tijdsinvestering (docent, cursist) Openheid (gesloten, open) Soort handeling Verwacht product Situering Evaluatie

58 Opdracht openheid gesloten

59 Voorbeeld opdracht Lees de tekst over transformatoren opnieuw en leg uit hoe geluidshinder door transformatoren kan ontstaan. Je kan hiervoor eventueel verwijzen naar wetenschappelijke artikels. Zorg dat je antwoord voldoende lang is. Vergelijk je antwoord met dat van enkele medestudenten en plaats je afgewerkt product tijdig op het discussieforum.

60 Webquest Een webquest is een zoektocht naar informatie op het internet

61 Opdrachten Voldoende links, materiaal meegeven zodat ze niet altijd alles moeten uitzoeken.

62 Evaluatie opdrachten Klassiek Puntenverdeling per onderdeel Schalen
Sam schaal (meten van attitudes en vaardigheden) Instrumenten beoordeling taalvaardigheid SLO.pdf (p.33) Europees referentiekader (voor talen p. 136)

63 Opdrachten evalueren Moodle
2 mogelijke activiteiten Uploaden van bestand Eenvoudig Algemeen punt invullen Feedback gegeven via tekst Geen automatisch puntenverdeling per onderdeel Geen automatische schalen mogelijk Workshop Complex! Werken in verschillende fasen Puntenverdeling per onderdeel mogelijk Zelf schalen inbrengen mogelijk (creatieve manier) Peer- en zelfevaluatie mogelijk

64 Opdrachten in Moodle Keuze activiteit
Geavanceerd uploaden van bestanden Opties Verwijderen toestaan = nee Max. geüploade bestanden = 3 Notities toestaan = ja

65 Workshop in Moodle Zeer complex Enkel als je al enige ervaring hebt
Op het einde komt de technische uitleg

66 Reflectie

67 Reflectie Geen score aan verbonden Zie voorbeeld reflectie

68 Enquête in Moodle Keuze activiteit Enquête Opties
Type: antwoord één keer Type respondent: anoniem of volledige naam Nieuw of kopie

69 Peer evaluatie

70 Peer-evaluatie Eenvoudig via forum feedback geven op elkaar
Enkel beoordelen wel of niet gedaan

71 Peer-evaluatie Peer-evaluatie met beoordeling via forum Voorbeeld filmpje

72 Peer-evaluatie Peer-evaluatie via workshop module Complex! Zie einde

73 Zelfevaluatie

74 Zelfevaluatie Zie voorbeeld zelfevaluatie

75 Zelfevaluatie in Moodle
Ga je aan de zelfevaluatie een score toekennen (en zo ja, ga je deze later nog corrigeren?) Zonder score en niet te corrigeren -> enquête Met score, corrigeren en commentaar mogelijk -> test Workshop met zelfevaluatie (maar zeer complex)

76 Puntenboek in Moodle

77 Puntenboek in Moodle Niet online activiteiten kunnen worden opgenomen in het puntenboek (activiteit = offline activiteit) Puntenboek naar je hand zetten.

78 Workshop

79 Workshop in Moodle Uitleg slideshare

80 Workshop in Moodle Fase 1: workshop aanmaken Keuze activiteit Workshop
Opties Workshop features: leeg laten Grade for submission: invullen Grade for evaluatie: 0 Eventueel laattijdig inzenden toestaan

81 Workshop in Moodle Fase 2: Edit assessment form (wijze van beoordelen toevoegen) Aspect 1 Beschrijven (eventueel schaal toevoegen) Hoogste cijfer geven Weging toevoegen (1) Aspect 2 Aspect 3

82 Workshop in Moodle Fase 3: Inzendigsfase activeren
Door op het lampje van de fase te klikken kunnen vanaf nu de cursisten inzenden. Cursisten zenden in.

83 Workshop in Moodle Fase 4: Evaluatiefase
Door op het lampje van de fase te klikken kun je vanaf nu de cursisten evalueren Klik op de link van de opdracht van de cursist (bekijk de opdracht). Druk op de knop evalueer en evalueer de opdracht.

84 Workshop in Moodle Fase 5: Grading evaluation phase
Niet belangrijk als je als docent zelf evalueert. Toch moet je op knop herbereken drukken.

85 Workshop in Moodle Fase 6: Gesloten
Studenten zien hun punten (in detail + opmerkingen)

86 The end


Download ppt "Evaluatie in e-leren!."

Verwante presentaties


Ads door Google