De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Internetactivisme Over hacktivism en de toekomst van politieke participatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Internetactivisme Over hacktivism en de toekomst van politieke participatie."— Transcript van de presentatie:

1 Internetactivisme Over hacktivism en de toekomst van politieke participatie

2 http://www.theyrule.net/

3 Voorbeelden online activisme  Roman Tyc – hacking Tjechische ochtendTV

4 Voorbeelden online activisme  http://attrition.org/mirror/attrition/1998/01/18 /www.abri.mil.id/ http://attrition.org/mirror/attrition/1998/01/18 /www.abri.mil.id/  Hacking site Indonesische overheid door online activisten (september 1998)

5 Voorbeelden online activisme  Februari 2003: Chinese surfers kunnen gecensureerde websites zoals CNN, NPR en Playboy. Door de ontwikkeling van een softwaretool zijn de chinese surfers in staat de chinese firewall te omzeilen.

6 Voorbeelden online activisme  April 1998: de website van de Mexicaanse president Zedillo wordt enorm vertraagd en zelfs ontoegankelijk door een virtuele sit-in. Door gebruik te maken van floodnet, een techniek waarbij een groot aantal surfers tegelijk pagina’s trachten te herladen, maakt dat de site ontoegankelijk wordt. Zo proberen ze de aandacht te trekken voor het Zapatistisch bevrijdingsfront.

7 Voorbeelden online activisme

8  Juni 2000: bezoekers van de website van Nike worden geconfronteerd met een kritische tekst over de toenemende globalisering. De surfers werden doorverwezen naar een site van s11, een anti- globaliseringsbeweging.  http://pandora.nla.gov.au/nph-arch/2000/S2000- Sep-14/http://www.s11.org/ http://pandora.nla.gov.au/nph-arch/2000/S2000- Sep-14/http://www.s11.org/

9 Wat is hacktivisme  the marriage of hacking and activism. (Denning 1999)  politically motivated hacking (Jordan 2002).  a combination of grassroots political protest with computer hacking ” (Jordan and Taylor 2004);  “ [h]acktivism is a politically motivated single incident online action, or a campaign thereof, taken by non-state actors in retaliation to express disapproval or to call attention to an issue advocated by the activists. ” (Vegh 2003)

10 Wat is hacktivisme  hacktivism is the nonviolent use of illegal or legally ambiguous digital tools in pursuit of political ends. (Samuel)  Voordelen van deze definitie:  Nonviolent: cfr cyberterrorisme  Illegelal/legal ambigous: cfr niet trangressieve vormen van online actvisme (petitie)

11

12 Grenzen hacktivisme  Trangressiever dan online actvisme: directe, confrerende aanpak  Maar niet gewelddadig: hackers-ethiek  Keuze voor online: bereik en belang van online communicatie in huidige maatschappij

13

14 Legitimiteit van hacktivisme?  Legaal ambigu (cfr offline sit-ins of petities), maar directer/effectiever? Is directe actie noodzakelijk voor verandering?  Verschillende politieke standpunten (bv. hacking van planned parent childhood website door anti-abortus activisten)

15 Website defacement  Hacken van een website en vervangen van de pagina door een ander  Hacken vs hacktivisme: apolitieke boodschap vs politieke  Een van de meest gebruikte vormen

16 Website defacement  Vb: Free speech in the land of the free? Arms in the home of the brave? Privacy in a state of wiretaps and government intrusion? Unreasonable searches? We are a little behind our 1984 deadline, but working slowly one amendment at a time. It is hard to trick hundreds of millions of people out of their freedoms, but we should be complete within a decade.("Site defacement, US Dept. of Justice" 1996)  I can ’ t go and fight for all the nations suffering, but i can do something to make the worldknow about the injustice going around. Defacing a websites will cost nothing to the target ….United Nations is responsible to solve disputes among different countries. The United States being the "super power" loves to intercept any country in any of their internal affairs, they do use their powers when they see some income.but loves to neglect in the same way when it comes to the "real" problems. (Doctor Nuker 1999, hacken van verschillende indische, amerikaanse en israelische websites)  http://attrition.org/mirror/attrition http://attrition.org/mirror/attrition

17 Website redirects  Hacken van een server, maar surfer wordt doorverwezen naar een andere website  Vb: 1999: KKK website wordt gehackt en de gebruiker wordt doorverwezen naar de site van Hatewatch, anti-racistische organisatie

18 DoS attacks  Denial of service: aanval op computersysteem of netwerk met de bedoeling de toegang te blokkeren.  Soms gaat het om 1 specifieke website, kan ook gaan om grotere delen van het internet  A DoS attack can be perpetrated in a number of ways. There are three basic types of attack:  1. consumption of computational resources, such as bandwidth, disk space or CPU time  2. disruption of configuration information, such as routing information  3. disruption of physical network components.In a distributed attack [DDoS], the attacking computer hosts are often personal computers with broadband connections to the Internet that have been compromised by viruses that allow the perpetrator to remotely control the machine and direct the attack. With enough such slave hosts, the services of even the largest and most well- connected websites can be denied.("Denial-of-service attack" 2004)

19 DoS attacks  Een van de meest illegale vormen  Vb. 2001: Na een incident, amerikaans spionagevliegtuig dat werd neergehaald, proberen Chinese hackers honderden Amerikaanse websites te verstoren met de bedoeling het Amerikaans internetverkeer lam te leggen. Cyberwar

20 Cyberwar  McAffee: 120 landen ontwikkelen een of andere vorm om internet in te zetten als wapen om strategische doelwitten te raken  Vb van virtuele inbraak in een dam (VS) en rioolwater (Australië)  Concept van oorlogsvoering herzien?  Rusland: cyberattacks in estland/georgië

21 Information Theft  Inbreken in private netwerken en stelen van informatie  Bedoelingen zijn meestal wreedzaam. De hack wordt bekendgemaakt en bedoeling is meer de organisatie in verlegenheid te brengen met de gebrekkige beveiliging. Soms wordt de informatie gepubliceerd

22 Information Theft  - Financial Identity Theft (iemands anders gegevens gebruiken voor aankoop van goederen/financi ë le transacties)  - Criminal Identity Theft (iemands naam gebruiken bij het begaan van crimineel feit)  - Identity Cloning (iemands identiteitsgegevens gebruiken in dagelijks leven)  - Business/Commercial Identity Theft (iemands bedrijfsnaam/titl gebruiken voor credibiliteit).

23 Information Theft  Vb. 2001 Worl Economic Forum in Davos Zwitserland. Hackers kraken het netwerk en stelen informatie over de deelnemers, email adressen, websites en vluchtschema’s. De informatie wordt op een HD gebrand en opgestuurd naar een Zwitserse krant.

24 Virtuele Sabotage  Online activiteiten ontwikkeld om schade toe te brengen aan de informatietechnologie van het doelwit  Omvat bv het ontwikkelen van virussen/worms: programma’s die boodschappen rondsturen of zelfs schade toebrengen aan computers

25 Virtuele Sabotage  Vb 2001 Injustice Worm: infecteerde Microsoft Outlook. Stuurde een email naar volledige emailbestand. In de mail volgde na een verontschuldiging een boodschap over de moord op palestijnse jongen.

26 Virtuele Sabotage

27 Virtuele Sit-in  Oproep aan honderden tot duizenden protestanten om een bepaalde webpagina te herladen. Boedoeling is om het doelwit/bepaalde server te overladen met internetverkeer zodat deze vertraagt of zelfs niet meer functioneert.  Succes hangt af van hoeveelheid protestanten  Verschil met DoS attack: legitiemer  Wordt ook wel als de meer democratische vorm van hacktivisme beschouwd

28 Virtuele Sit-in  Vb van een van de grootste virtuele sit-ins. Electronic Diturbance Theatre: ontwikkelde software, floodnet, waardoor participanten niet steeds de targetpagina moesten herladen. De code die gedownload kan worden herlaad automatisch de pagina om de seconde. Deze techniek werd overgenomen door verschillende groepen. Vb The electrohippies (andersglobalisten) tijdens WTO meeting in Seattle: 237.000 hits op de target websitefloodnet

29 Website parodieën  Artmark (cfr video Yes Men) website parodie op de WTO website:  http://www.wto.org/ vs http://www.gatt.org http://www.wto.org/http://www.gatt.org  WTO dreigde met vervolging, hetgeen tot nu toe niet gebeurde

30 Software Ontwikkeling  Ontwikkelen van software met specifieke politieke doeleinden  Meestal open source zodat de code beschikbaar is en kan aangepast/verder ontwikkeld worden  Vb Cult of the Dead Cow: Six/Four: software voor het omzeilen van de chinese firewall. (Six/four is referentie naar 4juni: Tienanmen)  Vaak legaal in land waar ze ontwikkeld worden, maar niet in land waar ze gebruikt worden

31 Naar een taxonomie  Onderwerpen zijn even divers als de vormen  Bepaalde onderwerpen komen vaker terug zoals: conflicten tussen India/Pakistan, Israel/Palestina, China/US, censuur in China, antiglobalisering, nationalisme/onafhankelijkheid, beleid van VS

32 Naar een taxonomie  Proberen een taxonomie op de stellen op basis van de achtergrond van de hackers en de mate van legaliteit  3 verschillende types hacktivisme:  1. Political cracking (meest illegale, DoS, redirects, info theft)  2. Political coding (transgressiever, legaal ambiguer, software ontwikkeling)  3. Performatief Hacktivisme (meer artistiek/activistische achtergrond; website parodie, virtuele sit-in)

33

34 Taxonomie

35 Achtergrond: progammeurs vs links postmodernisme  Eerste distinctie op basis van achtergrond, de politieke cultuur van waaruit elke vorm van hacktivisme is gegroeid:  programmeercultuur was achtergrond voor political cracking  Postmoderne linkse cultuur achtergrond voor performatief hacktivisme  Vaak wederzijdse spanningen (geen affiniteit met het net en technisch incompetent vs technologisch elitisme)

36 De hacker-programmeurs  Hackerachtergrond:  Geworteld in het onstaan van het internet  Cfr Arpanet: netwerken van computers voor gegevensuitwisseling (vnl wetenschappers, en hackers). Acces was centraal gegeven: toegang tot computers, netwerken en informatie  Hier ligt de oorsprong van hackersethiek

37 De hacker-programmeurs  •  All information should be free.  •  Mistrust authority - promote decentralization.  •  Hackers should be judged by their hacking, not bogus criteria such as degrees, age, race, or position.  •  You can create art and beauty on a computer.  •  Computers can change your life for the better.(Levy 1984, Chapter 2, “ The Hacker Ethic ” )

38 De hacker-programmeurs  Voornaamste thema’s:  •  freedom of speech, and in particular the fight against online censorship, reflecting hackers ’ view that “ information wants to be free ” ;  •  privacy rights, especially online, reflecting hackers ’ mistrust of authority;  •  intellectual property freedoms, like the ability to share traditionally copyrighted text, music or video files online, again reflecting the view that “ information wants to be free ” ;  •  open standards, which ensure interoperability of the Internet, as opposed to the private standards promulgated by Microsoft and others through the creation of for-profit networks and tools; and  •  free or open source software, which permit various kinds of modification and distribution, reflecting hackers ’ quest to use technology for continuous improvement, and to continuously improve technology.

39 De hacker-programmeurs  Pas in late jaren 90 discrepantie tss internet en hackerscultuur, komst van private ondernemingen  Commercialisering van het internet  Opkomst van licencies, internet identiteit, internet protocols, toekenning van domeinnamen, etc.

40 De artiest-hacker  Progressieve linkse achtergrond  Postmodern links (politieke herdefiniëren op basis van veranderingen in maatschappij, technologie en media)  Terugkerende thema’s: globalisatie, mensenrechten, corporate power,  acuraat gebruik van media, grens tss politiek en performance

41 Taxonomie

42 Oriëntatie  Tweede distinctie op basis van oriëntatie:  Political crackers verschilt van political coders in termen van legaliteit (hardcore vs liberaal democratisch)

43 Oriëntatie  Orientatie wordt vertaald naar verschillende praktijken: 

44 Case political cracking WFD  WFD: World Fantabulous Defacers  Ontstaan nov 2000  Groot aantal anti-Indische en anti-Israëlische aanvallen  Ong 12tal mensen uit 5 landen (meesten uit pakistan)  Nightman,  M0r0n, sub-0, Noogie, module, ApocalypseDow and B_Real

45 Case political cracking WFD  Zone H (archief van defacements) geeft zeker 349 aanvallen waaronder 26 mass defacements (verschillende sites)  Internet beveiligingsagenten schatten aantal zeker boven de 400  Zelf beweren ze dat slechts 20% gemirrord werd

46 Case political cracking WFD  Frequente thema’s: ‘Global Awareness’ van schending van mensenrechten tegen moslimgroeperingen  We have defaced FOR many issues, if you look at our defacements it says “ FREE KASHMIR, PALESTINE, LIFT THE SANCTIONS ON IRAQ, FREE CHECHNIA. ” So you see we are FOR all those people suffering in the world against atrocities! (m0r0n and nightman 2002)

47 Case political cracking WFD  Nieuw bij hen was het gebruik van flash movies, combinatie van beeld, geluid en tekst  Goed voorbeeld is hack van een interuniversitair Indiaas netwerk, met flash filmpjes ingebed in lange stukken tekst  Interessant als casestudy: hun hacks zijn beschikbaar op net. Nadeel: alle info op net is afkomstig van hen; ook interviews beschikbaar vooral m0r0n en Nightman; mogelijk 1 persoon

48 Case political cracking WFD Stills uit flashfilmpje: truth9.swf, februari 2001

49 Case political cracking WFD Stills uit flashfilmpje: truth9.swf, februari 2001

50 Case political cracking WFD Stills uit flashfilmpje: truth9.swf, februari 2001

51 Case political cracking WFD Stills uit flashfilmpje: truth9.swf, februari 2001

52 Case political cracking WFD Screen capture website defacement 2001

53 Case political cracking WFD Screen capture website defacement 2001

54 Case political cracking WFD Screen capture website defacement 2001

55 Case political cracking WFD  Uit interviews lijken ze vrij jong  Eerste website eerder random:  You are owned by nightman and m0r0n (Pakistan!) We just want to create global awareness so that people might now what Indians are doing to Kashmiris. The members;): m0r0n, NightMan, ftp, code0, laughingeyes, iniquity! (my pal hehe ;),vcooldude, pollution, iNfra and Undercover and oh my Computer to ;) Greets: tushay,king, Stargazer, sofh, obi_wan_Kenobi, kitten, pyari, anushah, AlexenderTG, b000m,vxpert, Bss (bittersweetsymphony – I did not miss you this time!(m0r0n and nightman 2000c)  Plain text, kort daarna WFD

56 Case political cracking WFD  There is nothing official about the formation of WFD. The first defacement as mirrored by hacking mirror alldas.de is 20th November 2000. At the peak of the Middle East cyberwar that had broken out in late October, m0r0n and nightman were already defacing Israeli websites to spread the truth. CyberPunk & B_Real approached them and joined hands with them on the "global awareness" issue. Then other cyber-warriors like Sub-0 and n00gie shook hands with the truth. We are a team! (interview m0r0n and nightman)  Blijven nog steeds individueel actief, tekst w langer  m0r0n and nightman own you. Yugoslavia, which Serbia is a part of started theirmovement against Kosovah in 1998 in which they conducted a scorched earth policy in Kosova, raising villages to the ground, creating an exodus of over one million refugees and internally displaced persons and committed horrific atrocities against unarmed civilians, including women and children. STOP KILLING INNOCENT CIVILIANS is our message to these people. Stop the violence in Kashmir and Palestine too. The human life is precious and you people donot give a damn about it !!! STOP IT!!! We wish every Muslim a happy Ramadan(or Ramzan). Please remember us in your prayers. All ifs andbuts to.... m0r0nandnightman@hushmail.com. Greetz to GFORCE Pakistan, DoctorNuker, CyberPunk, B Real and company and all those who support us. Peace @ Kosova, Peace @ Kashmir, Peace @ Palestine and finally Peace @ EARTH! Long Live Pakistan ( Pakistan ZIndabad!!!)(m0r0n and nightman 2000c)

57 Case political cracking WFD  3 december 2000, eerste politieke hack in typische WFD stijl  Italiaanse overheidswebsite, tekst en beeld over de schending van Palestijnse rechten door Isra ë li

58 Case political cracking WFD  3 december 2000, eerste politieke hack in typische WFD stijl

59 Case political cracking WFD

60  Vnl.il en.in domeinnamen  Ook.net en.com, vaak wel indiase of isra ë lische eigenaars  Buitenlandse sites om aandacht te trekken  Vb Navy marine Corps:  Site defaced by WFD (World's fantabulous defacers) Free Kashmir and stop the violence in Palestine!! The U.S. Military is giving a helping hand to the corrupt Indians and the Israelis. But they don't know that the truth always previals!! Contact us @ wfd2001@nightmail.com(WFD 2001)

61 Case political cracking WFD  Staat los van offline politieke actie:  Haha... we ’ ve helped Osama Bin Laden in doing some stunts & stuffs! Man, we ’ re hacktivists. It ’ s not PHYSICAL WAR! 20This is the only thing we do. We do what we ’ re best at!(m0r0n and nightman 2002)  Geen acties meer onder deze naam na 2002  Opgegegaan in ander hacking formatie?  Grotere Islamitische hacker groepering (ref van 32 andere hackers in een van de laatste defacements)

62 Hacktivisme en politieke participatie  Hacktivisme is bijzonder in relatie tot politiek activisme  1. Vaak soloactiviteiten vs massa interventies bij politieke acties  2. Voordelen van online: anoniem, transnationaal, voordeel van many-to-many en one-to-many communicatie

63 Hacktivisme en politieke participatie  Vraag of internet nieuwe vormen van politieke participatie kan genereren?  Vraag rond free speech? Verandering met komst van het internet?  Anonimiteit op internet: constructief of destructief?


Download ppt "Internetactivisme Over hacktivism en de toekomst van politieke participatie."

Verwante presentaties


Ads door Google