De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Delete die website maar...

Verwante presentaties


Presentatie over: "Delete die website maar..."— Transcript van de presentatie:

1 Delete die website maar...

2 Huidige situatie nog veel historisch gegroeide websites
sites zijn doordrukjes van gedrukte media pull- in plaats van push-technologie probleem van geloofwaardigheid het bos in de bomen ruimte is onbeperkt, geduld van de gebruiker niet

3 Waarom onze website deleten?
1. teksten op scherm lezen is onaangenaam 2. zonder kennis van de Engelse taal kom je nergens 3. is enorm arbeidsintensief 4. is erg duur 5. meerwaarde moet nog bewezen worden 6. is vreselijk elitair

4 na het deleten ... bezinning

5 Wat willen ze? doelgroepenanalyse wie?
waar hebben ze echt behoefte aan? hoe groot is de penetratiegraad van internet bij doelgroepen? zijn andere media niet geschikter? waar hebben uw gebruikers uw website nodig?

6 Wat willen we? Functies van een website informeren communiceren
webpagina’s/e-zines/nieuwsbrieven/ s communiceren s/fora/chat/vragen om info transacties realiseren inschrijven/bestellen

7 Integreren in mediamix
website alleen volstaat meestal niet wat is de plaats van mijn website tussen de andere gebruikte media wat voegt een website toe? past website in doelstellingen en cultuur van uw organisatie? is uw organisatie klaar voor een website?

8 - www mooi, snel. weinig onderhoud
- www mooi, snel weinig onderhoud geen actualiteit of interactie - fora persoonlijk, interactie scheldpartijen - formulieren koppeling aan database follow-up, actualisering - één-op-één-communicatie follow-up - e-zines snel, goedkoop ongewenst - ftp dienstverlening - zoekmachine snel, gericht verkeerde trefwoorden te veel vindplaatsen - telnet krachtig te weinig kennis van commando’s - chatten persoonlijk, anoniem te persoonlijk, te anoniem - videoconf directe communicatie te belastend voor netwerk en doelgroep - streaming AV mooi, rijk doelgroep heeft programmatuur niet

9 Wanneer is een website geen goede keuze?
1. Als er geen reden voor is, behalve dat de directie het wil (en die wil alleen omdat de concurrentie er al een heeft) 2. als het alleen gebruikt wordt voor opgewarmde kost van de andere media 3. als de organisatie niet bereid is tot interactieve communicatie 4. als de organisatie geen tijd vrijmaakt voor onderhoud of geen geld wil steken in een infrastructuur die 24/24u moet draaien

10 Stappenplan voor introductie van website
1. conceptontwikkeling 2. prototype 3. gebruikerstest 4. productie 5. test nulversie 6. afwerking 7. lancering en introductie 8. onderhoud

11 Evaluatie van websites
1. bekendheid 2. gebruiksvriendelijkheid 3. inhoud 4. overzichtelijkheid 5. toegankelijkheid van teksten 6. vormgeving 7. interactiemogelijkheden 8. actualiteit 9. imago 10. klantgerichtheid 11. veiligheid 12. … en andere

12 1. Bekendheid ondersteuning door traditionele media
bekendheid op het net toegankelijke domeinnaam resultaat van opzoeking via zoekmachines aanwezigheid in e-zines aanwezigheid in nieuws- en discussiegroepen

13 2. Gebruiksvriendelijkheid
laadsnelheid met gewone telefoonverbinding inlaadtijd pagina’s < 5 sec - inlaadtijd homepage < 50 kB visuele animatie functioneel gebruik foto’s/diagrammen beperkt aantal kleuren - text only versie aanbieden structuur opbouw breedte submenu’s (< 7) - diepte (<3 lagen) sitemap/zoekrobot consistentie in de structuur navigatie navigatieknoppen/hyperlinks

14 3. Inhoud site sluit aan bij de doelstellingen van de organisatie
informatie - communicatie - transactie zelfpresentatie en PR algemene service-informatie openingsuren, contactadressen achtergrondinformatie - hoofdlijnen >< details meerdere talen profielkeuze van de bezoekers wordt vermeld wie de auteur van de informatie is

15 4. Overzichtelijkheid wordt snel overzicht gegeven van de aangeboden informatie? zijn de navigatieknoppen duidelijk? wordt snel duidelijk wat men waar kan vinden? is het duidelijk waar hyperlinks naar leiden? zijn teksten scanbaar? is er een zoekmachine aanwezig? is de indeling van de informatie logisch ook voor wie niet met de materie vertrouwd is

16 5. Toegankelijkheid van teksten
zijn de teksten in meerdere talen weergegeven? zijn de teksten beknopt? zijn de teksten goed onderverdeeld in korte alinea’s, met kopjes? zijn de woorden en de zinnen kort? wordt uitsluitend gebruik gemaakt van een taal die aansluit bij de doelgroepen? is de informatie feitelijk en correct? zijn er geen spellingsfouten, grammaticale blunders of vertaalfouten?

17 6. Vormgeving is de vormgeving functioneel en ondersteunend?
is de vormgeving rustig en overzichtelijk? wordt functioneel gebruik gemaakt van foto’s, logo’s en tekeningen? zijn de kleuren aantrekkelijk? Laten ze toe om de teksten duidelijk te lezen? komt de site op alle platforms, in alle browsers en op alle schermgrootten tot zijn recht? is de site uniek?

18 7. Interactiemogelijkheden
verwijzing naar traditionele adressen, telefoon, fax mogelijkheden gastenboek met mogelijkheid tot commentaar elektronische correspondentie informatie bestellen - deelname aan online polls FAQ-pagina chatgroups/rooms discussieforum zelfpresentatiemogelijkheden voor gebruikers

19 8. Actualiteit regelmatige actualisering van de website
vermelden update datum geen pagina’s onder constructie geen foutmeldingen wat is er nieuw-pagina nieuwsicoontje op website achterhaalde informatie verwijderen belangrijke informatie bewaren in een archief beantwoorden binnen de 24u

20 9. Imago voldoende informatie over de organisatie op de site?
maakt de organisatie geen amateuristische indruk? geen racisme of laster? worden alle bronnen geciteerd? is alle informatie correct? is de site gesponsord? Is dit duidelijk? kan objectieve informatie onderscheiden worden van reclame?

21 10. Klantgerichtheid wordt rekening gehouden met de specifieke behoeften van de klant/gebruiker? is er een goede omschrijving van diensten en producten? kan het product of dienst aangepast worden aan de specifieke noden van de gebruiker? zijn er voldoende gegevens over prijs en voorwaarden? bestaat de mogelijkheid tot overeenkomst op de site? is er een afdrukbaar aanmeld/bestelformulier?

22 11. Veiligheid is de site veilig?
kunnen private gegevens niet bloot gelegd worden? kan je op een veilige manier betalen via de site? wordt de vertrouwelijkheid van mijn persoonlijke gegevens gewaarborgd? is de site en de interactiemogelijkheden gegarandeerd virusvrij?

23 12. … en andere gastenboek bezoekersteller aanmelden of niet
nood aan een activiteitenkalender routebeschrijving kan een webcam nuttig zijn? dient software gedownload te worden om toegang te krijgen? Werkt dit optimaal? is er nood aan audiovisueel materiaal? Kan de apparatuur van de gebruikers dat aan?

24 De 3 belangrijkste succesfactoren
1. actualisering 2. interactiviteit 3. promotie in derde media

25 E-zines Drie varianten:
Mailbericht met samenvattingen en links naar website Mailbericht waarin artikelen integraal zijn opgenomen Kort mailtje met verwijzing naar website waar berichten integraal zijn opgenomen

26 Stappenplan e-zine Verzamelen van e-mailadressen
Wettelijke bepalingen Uitwerken van een concept Cookies HTML-versie of tekstversie Printvriendelijkheid Organisatie en realisatie Continuïteit en regelmaat Geen bestanden meesturen Evalueren en bijsturen

27 Valkuilen voor e-zines
Geen continuïteit Lange teksten Papieren schrijfstijl Niet op de lezer/gebruiker gericht Slecht lettertype Alles in hoofdletters of cursief

28 Een kritische kijk op folders en direct mail

29 Folder vel papier dat één of meermalen gevouwen is - to fold - vouwblad beperkte informatie - weinig diepgang oriëntatie op een onderwerp geen lang leven beschoren vooral bestemd voor mensen waarvan u weet dat ze geïnteresseerd (kunnen) zijn aanzetten tot verdere actie

30 Brochure vellen gevouwen papier - samengebonden - veelvoud van vier pagina’s diepgang naslagkarakter lange bewaartijd voor mensen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp

31 Communicatieplan passen folders in ons communicatieplan? waar?
wie willen we bereiken? wat willen we bereiken? welke andere middelen worden ingezet? hoe gebeurt de opvolging? hoe evalueren we?

32 doelstellingen product- of dienstgericht assortimentsgericht
organisatiegericht imagogericht introductie referentie themagericht

33 Elementen van een folder
voorzijde inleidende zin titel ondertitel beeldmerk achterzijde vermelding uitgever kop tussenkop tekstblok illustratie onderschrift feedbackstimulus coupon pay-off

34 Vouwmogelijkheden van folder
parallelvouw kruisvouw wikkelvouw harmonicavouw venstervouw dubbele parallelvouw

35 Consequenties van vouwwijze
achterzijde is even belangrijk als voorzijde een goede achterzijde: activeert tot openslaan van folder bevat een afgeronde tekst - geen overloop lezer moet zonder bezwaar kunnen beginnen met de achterzijde pagina’s die de lezer twee keer ziet zijn strategisch afgeronde informatie

36 Pak het systematisch aan
bereid u voor onderwerp vaststellen, aantekeningen maken, relevant materiaal verzamelen maak een schematische opzet schrijf een eerste versie laat rusten en stel bij confronteer het ontwerp met kritische lezers herwerk, herwerk, herwerk...

37 Een paar vragen Is de boodschap in één zin van minder dan 20 woorden neer te schrijven? Hoe kunt u de doelgroep het best aanspreken? Welke argumenten kunnen de lezer overtuigen? Welke respons wilt u?

38 Structuuraanduiders kop onderkop tussenkop inleiding slogan streamer
slot pay-off feedbackstimulus antwoordkaart signaalwoorden kortom, samenvattend signaaltekens stippen, witruimte, vet gedrukt

39 Pay-off in folders Einde van de folder
Opstap naar de rest van de folder Geef de essentie van de boodschap en wekt interesse op “Uw rechten, u kunt er maar beter het fijne van weten”

40 Bewaartrucs vluchtig karakter van folders beperken door het opnemen van duurzame informatie: een kalender waardevolle tips leuke cartoon alleen bewaartrucs toepassen die functioneel zijn

41 Antwoordmogelijkheid
opties: meer informatie vragen een opgave doen inschrijven - bestellen - opgeven als lid - doneren mogelijke vormen voorbedrukte antwoordkaart bestel- of opgaveformulier (met voorbedrukte omslag)

42 Elementen van de antwoordkaart
onderwerp van de mailing keuzemogelijkheid om te reageren - geen open vragen wat gaat de zender doen na ontvangst wat verwacht de zender van de ontvanger gegevens van de ontvanger gegevens van de zender illustratie - maak de antwoordkaart bijzonder adressering frankering

43 Teksten op antwoordkaarten
wees specifiek wees eenduidig geef keuzemogelijkheden wees duidelijk

44 Verspreiding van folders
overhandigen verzenden op aanvraag verzenden naar geselecteerd bestand distribueren via centrale plaatsen bijsluiten huis-aan-huisverspreiding combinaties

45 Direct Mail Basis: actuele, steengoede database
Adressenbestand: 17% wijzigt jaarlijks Test Bv. split-run Bouw uw nuttig bestand systematisch op: Continuïteit Zorg voor leuke, originele aanpak Koppel terug, zorg voor klantenbinding Let op privacy

46 E- direct mail Let op de wetgeving in verband met het verzamelen en het gebruik van adressen Zorg ervoor dat mail niet als spam toekomt of overkomt Gebruik geen cookies Voorzie ‘text only’ versie Zorg voor degelijke feedback- en betalingsmogelijkheden Creëer vertrouwen

47 “Schrijven is schrappen”
Godfried Bomans

48 Advertenties

49 Advertenties kosten geld
Tijdschrift, programmaboekje, website, affiche, folders Speciale prijzen voor cover, middenblad, laatste pagina, popups, enz. Wat kan en wat kan niet? Kunnen er facturen gemaakt worden? Wat is het bereik van het medium dat u aanreikt? (is niet noodzakelijk de oplage) Welke doelgroep bereikt u? Is het aanmaken van de advertentie in de prijs inbegrepen? Hoe moet de advertentie aangeleverd worden?

50 Een paar begrippen CIM-lezer (kijker, luisteraar)
Primaire, secundaire, tertiaire lezers VVA/VVI OTS/OTH Selectiviteitsindex Contactprijs per 1000 Communicado Int.


Download ppt "Delete die website maar..."

Verwante presentaties


Ads door Google