De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Delete die website maar.... Huidige situatie  nog veel historisch gegroeide websites  sites zijn doordrukjes van gedrukte media  pull- in plaats van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Delete die website maar.... Huidige situatie  nog veel historisch gegroeide websites  sites zijn doordrukjes van gedrukte media  pull- in plaats van."— Transcript van de presentatie:

1 Delete die website maar...

2 Huidige situatie  nog veel historisch gegroeide websites  sites zijn doordrukjes van gedrukte media  pull- in plaats van push-technologie  probleem van geloofwaardigheid  het bos in de bomen  ruimte is onbeperkt, geduld van de gebruiker niet

3 Waarom onze website deleten?  1. teksten op scherm lezen is onaangenaam  2. zonder kennis van de Engelse taal kom je nergens  3. is enorm arbeidsintensief  4. is erg duur  5. meerwaarde moet nog bewezen worden  6. is vreselijk elitair

4 na het deleten... bezinning

5 Wat willen ze?  doelgroepenanalyse –wie? –waar hebben ze echt behoefte aan? –hoe groot is de penetratiegraad van internet bij doelgroepen? –zijn andere media niet geschikter? –waar hebben uw gebruikers uw website nodig?

6 Wat willen we?  Functies van een website –informeren  webpagina’s/e-zines/nieuwsbrieven/e-mails –communiceren  e-mails/fora/chat/vragen om info –transacties realiseren  inschrijven/bestellen

7 Integreren in mediamix  website alleen volstaat meestal niet  wat is de plaats van mijn website tussen de andere gebruikte media  wat voegt een website toe?  past website in doelstellingen en cultuur van uw organisatie?  is uw organisatie klaar voor een website?

8 - www mooi, snel weinig onderhoud geen actualiteit of interactie - fora persoonlijk, interactiescheldpartijen - formulieren koppeling aan database follow-up, actualisering - e-mail één-op-één-communicatie follow-up - e-zines snel, goedkoop ongewenst - ftp dienstverlening - zoekmachine snel, gerichtverkeerde trefwoorden te veel vindplaatsen - telnet krachtig te weinig kennis van commando’s - chatten persoonlijk, anoniem te persoonlijk, te anoniem - videoconf. directe communicatie te belastend voor netwerk en doelgroep - streaming AV mooi, rijk doelgroep heeft programmatuur niet

9 Wanneer is een website geen goede keuze?  1. Als er geen reden voor is, behalve dat de directie het wil (en die wil alleen omdat de concurrentie er al een heeft)  2. als het alleen gebruikt wordt voor opgewarmde kost van de andere media  3. als de organisatie niet bereid is tot interactieve communicatie  4. als de organisatie geen tijd vrijmaakt voor onderhoud of geen geld wil steken in een infrastructuur die 24/24u moet draaien

10 Stappenplan voor introductie van website  1. conceptontwikkeling  2. prototype  3. gebruikerstest  4. productie  5. test nulversie  6. afwerking  7. lancering en introductie  8. onderhoud

11 Evaluatie van websites  1. bekendheid  2. gebruiksvriendelijkheid  3. inhoud  4. overzichtelijkheid  5. toegankelijkheid van teksten  6. vormgeving  7. interactiemogelijkheden  8. actualiteit  9. imago  10. klantgerichtheid  11. veiligheid  12. … en andere

12 1. Bekendheid  ondersteuning door traditionele media  bekendheid op het net –toegankelijke domeinnaam –resultaat van opzoeking via zoekmachines –aanwezigheid in e-zines –aanwezigheid in nieuws- en discussiegroepen

13 2. Gebruiksvriendelijkheid  laadsnelheid –met gewone telefoonverbinding  inlaadtijd pagina’s < 5 sec - inlaadtijd homepage < 50 kB –visuele animatie  functioneel gebruik foto’s/diagrammen  beperkt aantal kleuren - text only versie aanbieden  structuur –opbouw  breedte submenu’s (< 7) - diepte (<3 lagen) –sitemap/zoekrobot –consistentie in de structuur  navigatie –navigatieknoppen/hyperlinks

14 3. Inhoud  site sluit aan bij de doelstellingen van de organisatie  informatie - communicatie - transactie  zelfpresentatie en PR  algemene service-informatie –openingsuren, contactadressen  achtergrondinformatie - hoofdlijnen > < details  meerdere talen  profielkeuze van de bezoekers  wordt vermeld wie de auteur van de informatie is

15 4. Overzichtelijkheid  wordt snel overzicht gegeven van de aangeboden informatie?  zijn de navigatieknoppen duidelijk?  wordt snel duidelijk wat men waar kan vinden?  is het duidelijk waar hyperlinks naar leiden?  zijn teksten scanbaar?  is er een zoekmachine aanwezig?  is de indeling van de informatie logisch –ook voor wie niet met de materie vertrouwd is

16 5. Toegankelijkheid van teksten  zijn de teksten in meerdere talen weergegeven?  zijn de teksten beknopt?  zijn de teksten goed onderverdeeld in korte alinea’s, met kopjes?  zijn de woorden en de zinnen kort?  wordt uitsluitend gebruik gemaakt van een taal die aansluit bij de doelgroepen?  is de informatie feitelijk en correct?  zijn er geen spellingsfouten, grammaticale blunders of vertaalfouten?

17 6. Vormgeving  is de vormgeving functioneel en ondersteunend?  is de vormgeving rustig en overzichtelijk?  wordt functioneel gebruik gemaakt van foto’s, logo’s en tekeningen?  zijn de kleuren aantrekkelijk? Laten ze toe om de teksten duidelijk te lezen?  komt de site op alle platforms, in alle browsers en op alle schermgrootten tot zijn recht?  is de site uniek?

18 7. Interactiemogelijkheden  verwijzing naar traditionele adressen, telefoon, fax  e-mailmogelijkheden  gastenboek met mogelijkheid tot commentaar  elektronische correspondentie –informatie bestellen - deelname aan online polls  FAQ-pagina  chatgroups/rooms  discussieforum  zelfpresentatiemogelijkheden voor gebruikers

19 8. Actualiteit  regelmatige actualisering van de website  vermelden update datum  geen pagina’s onder constructie  geen foutmeldingen  wat is er nieuw-pagina  nieuwsicoontje op website  achterhaalde informatie verwijderen  belangrijke informatie bewaren in een archief  e-mail beantwoorden binnen de 24u

20 9. Imago  voldoende informatie over de organisatie op de site?  maakt de organisatie geen amateuristische indruk?  geen racisme of laster?  worden alle bronnen geciteerd?  is alle informatie correct?  is de site gesponsord? Is dit duidelijk?  kan objectieve informatie onderscheiden worden van reclame?

21 10. Klantgerichtheid  wordt rekening gehouden met de specifieke behoeften van de klant/gebruiker?  is er een goede omschrijving van diensten en producten?  kan het product of dienst aangepast worden aan de specifieke noden van de gebruiker?  zijn er voldoende gegevens over prijs en voorwaarden?  bestaat de mogelijkheid tot overeenkomst op de site?  is er een afdrukbaar aanmeld/bestelformulier?

22 11. Veiligheid  is de site veilig?  kunnen private gegevens niet bloot gelegd worden?  kan je op een veilige manier betalen via de site?  wordt de vertrouwelijkheid van mijn persoonlijke gegevens gewaarborgd?  is de site en de interactiemogelijkheden gegarandeerd virusvrij?

23 12. … en andere  gastenboek  bezoekersteller  aanmelden of niet  nood aan een activiteitenkalender  routebeschrijving  kan een webcam nuttig zijn?  dient software gedownload te worden om toegang te krijgen? Werkt dit optimaal?  is er nood aan audiovisueel materiaal? Kan de apparatuur van de gebruikers dat aan?

24 De 3 belangrijkste succesfactoren  1. actualisering  2. interactiviteit  3. promotie in derde media

25 E-zines  Drie varianten: –Mailbericht met samenvattingen en links naar website –Mailbericht waarin artikelen integraal zijn opgenomen –Kort mailtje met verwijzing naar website waar berichten integraal zijn opgenomen

26 Stappenplan e-zine  Verzamelen van e-mailadressen –Wettelijke bepalingen  Uitwerken van een concept –Cookies –HTML-versie of tekstversie –Printvriendelijkheid  Organisatie en realisatie –Continuïteit en regelmaat –Geen bestanden meesturen  Evalueren en bijsturen

27 Valkuilen voor e-zines  Geen continuïteit  Lange teksten  Papieren schrijfstijl  Niet op de lezer/gebruiker gericht  Slecht lettertype  Alles in hoofdletters of cursief

28 Een kritische kijk op folders en direct mail

29 Folder  vel papier dat één of meermalen gevouwen is - to fold - vouwblad  beperkte informatie - weinig diepgang  oriëntatie op een onderwerp  geen lang leven beschoren  vooral bestemd voor mensen waarvan u weet dat ze geïnteresseerd (kunnen) zijn  aanzetten tot verdere actie

30 Brochure  vellen gevouwen papier - samengebonden - veelvoud van vier pagina’s  diepgang  naslagkarakter  lange bewaartijd  voor mensen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp

31 Communicatieplan  passen folders in ons communicatieplan?  waar?  wie willen we bereiken?  wat willen we bereiken?  welke andere middelen worden ingezet?  hoe gebeurt de opvolging?  hoe evalueren we?

32 doelstellingen  product- of dienstgericht  assortimentsgericht  organisatiegericht  imagogericht  introductie  referentie  themagericht

33 Elementen van een folder  voorzijde  inleidende zin  titel  ondertitel  beeldmerk  achterzijde  vermelding uitgever  kop  tussenkop  tekstblok  illustratie  onderschrift  feedbackstimulus  coupon  pay-off

34 Vouwmogelijkheden van folder  parallelvouw  kruisvouw  wikkelvouw  harmonicavouw  venstervouw  dubbele parallelvouw

35 Consequenties van vouwwijze  achterzijde is even belangrijk als voorzijde  een goede achterzijde: –activeert tot openslaan van folder –bevat een afgeronde tekst - geen overloop –lezer moet zonder bezwaar kunnen beginnen met de achterzijde  pagina’s die de lezer twee keer ziet zijn strategisch –afgeronde informatie

36 Pak het systematisch aan  bereid u voor –onderwerp vaststellen, aantekeningen maken, relevant materiaal verzamelen  maak een schematische opzet  schrijf een eerste versie  laat rusten en stel bij  confronteer het ontwerp met kritische lezers  herwerk, herwerk, herwerk...

37 Een paar vragen  Is de boodschap in één zin van minder dan 20 woorden neer te schrijven?  Hoe kunt u de doelgroep het best aanspreken?  Welke argumenten kunnen de lezer overtuigen?  Welke respons wilt u?

38 Structuuraanduiders  kop  onderkop  tussenkop  inleiding  slogan  streamer  slot  pay-off  feedbackstimulus  antwoordkaart  signaalwoorden –kortom, samenvattend  signaaltekens –stippen, witruimte, vet gedrukt

39 Pay-off in folders  Einde van de folder  Opstap naar de rest van de folder  Geef de essentie van de boodschap en wekt interesse op –“Uw rechten, u kunt er maar beter het fijne van weten”

40 Bewaartrucs  vluchtig karakter van folders beperken door het opnemen van duurzame informatie: – een kalender –waardevolle tips –leuke cartoon  alleen bewaartrucs toepassen die functioneel zijn

41 Antwoordmogelijkheid  opties: –meer informatie vragen –een opgave doen  inschrijven - bestellen - opgeven als lid - doneren  mogelijke vormen –voorbedrukte antwoordkaart –bestel- of opgaveformulier (met voorbedrukte omslag)

42 Elementen van de antwoordkaart  onderwerp van de mailing  keuzemogelijkheid om te reageren - geen open vragen  wat gaat de zender doen na ontvangst  wat verwacht de zender van de ontvanger  gegevens van de ontvanger  gegevens van de zender  illustratie - maak de antwoordkaart bijzonder  adressering  frankering

43 Teksten op antwoordkaarten  wees specifiek  wees eenduidig  geef keuzemogelijkheden  wees duidelijk

44 Verspreiding van folders  overhandigen  verzenden op aanvraag  verzenden naar geselecteerd bestand  distribueren via centrale plaatsen  bijsluiten  huis-aan-huisverspreiding  combinaties

45 Direct Mail  Basis: actuele, steengoede database  Adressenbestand: 17% wijzigt jaarlijks  Test –Bv. split-run  Bouw uw nuttig bestand systematisch op: –Continuïteit  Zorg voor leuke, originele aanpak  Koppel terug, zorg voor klantenbinding  Let op privacy

46 E- direct mail  Let op de wetgeving in verband met het verzamelen en het gebruik van e- mailadressen  Zorg ervoor dat mail niet als spam toekomt of overkomt  Gebruik geen cookies  Voorzie ‘text only’ versie  Zorg voor degelijke feedback- en betalingsmogelijkheden  Creëer vertrouwen

47 “Schrijven is schrappen” Godfried Bomans Godfried Bomans

48 Advertenties

49 Advertenties kosten geld  Tijdschrift, programmaboekje, website, affiche, folders  Speciale prijzen voor cover, middenblad, laatste pagina, popups, enz.  Wat kan en wat kan niet?  Kunnen er facturen gemaakt worden?  Wat is het bereik van het medium dat u aanreikt? (is niet noodzakelijk de oplage)  Welke doelgroep bereikt u?  Is het aanmaken van de advertentie in de prijs inbegrepen?  Hoe moet de advertentie aangeleverd worden?

50 Communicado Int. Een paar begrippen  CIM-lezer (kijker, luisteraar) –www.cim.be – www.audimetrie.be  Primaire, secundaire, tertiaire lezers  VVA/VVI  OTS/OTH  Selectiviteitsindex  Contactprijs per 1000


Download ppt "Delete die website maar.... Huidige situatie  nog veel historisch gegroeide websites  sites zijn doordrukjes van gedrukte media  pull- in plaats van."

Verwante presentaties


Ads door Google