De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Collectief vervoer Guy Hermans. Opbouw presentatie Collectief vervoer en CROW-KpVV Vervoer van en naar dagbesteding Ontwikkelingen bij overheden Kansen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Collectief vervoer Guy Hermans. Opbouw presentatie Collectief vervoer en CROW-KpVV Vervoer van en naar dagbesteding Ontwikkelingen bij overheden Kansen."— Transcript van de presentatie:

1 Collectief vervoer Guy Hermans

2 Opbouw presentatie Collectief vervoer en CROW-KpVV Vervoer van en naar dagbesteding Ontwikkelingen bij overheden Kansen en bedreigingen voor de toekomst – Tussennet – Vrijwilligersvervoer

3 CROW-KpVV CROW is een onafhankelijke kennisorganisatie zonder winstoogmerk de beste oplossingen voor vraagstukken van beleid tot en met beheer in infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer en werk en veiligheid. Praktische kennis, direct toepasbaar.

4 CROW KpVV Programma Collectief Vervoer OV & doelgroepenvervoer Goed, betaalbaar en duurzaam vervoer Kennis en netwerken Naar Beter Contractvervoer

5 Collectief Vervoer - Vervoer is een middel en geen doel - Ontwikkelingen rondom het doel hebben invloed op het middel - Korte termijn vs. lange termijn (transitie vs. transformatie)

6 AWBZ-vervoer

7 (Er waren) verschillen tussen instellingen m.b.t. inzicht in vervoer(skosten) Inzicht is noodzakelijk om na te gaan of en welke wijzigingen haalbaar zijn op de korte en de lange termijn

8 Inzicht: strategische stappen

9 Strategische stappen naar keuzes

10 AWBZ-bezuiniging (o.b.v. onze inventarisatie) Aanpassen van tijdstip en/of afstand – Het schuiven van de tijden van de dagbesteding: aansluitend aan het leerlingenvervoer uit te voeren; de cliënten in twee rondes op te halen (ver weg en dichtbij) – Cliënten minder keuzevrijheid geven en hen vragen dagbesteding af te nemen op de dichtstbijzijnde best passende locatie.

11 AWBZ-bezuinigingen Eigen bijdrage wanneer een cliënt dagbesteding op een andere locatie wil Het uitbetalen van de vervoervergoeding aan familie van de cliënt om daarmee zelf het vervoer te organiseren. Andere maatregelen die naar voren komen zijn: – (een verdere) inzet van vrijwilligers in het vervoer (chauffeur / begeleider) – inzet van grotere voertuigen – uitvoeren van vervoer met eigen voertuigen

12 Ontwikkelingen bij overheden Deels overeenkomstig met ABWZ-vervoer – Inventarisatie van de verschillende regelingen – Analyse van huidige vervoersstromen – Analyse van veranderingen in vervoer (BDU bezuiniging) – Analyse van verwachtingen veranderingen in zorgaanbod • Minder / meer leerlingen bijzonder onderwijs? • Kanteling van de Wmo • Decentralisatie ABWZ enz enz.

13 Ontwikkelingen bij overheden Zelfredzaamheid / samenredzaamheid / eigen kracht / kracht van het netwerk Bezuinigingen op verschillend terreinen Analyse van eigen rol rondom voorzieningen en daarmee op vervoer

14 Ontwikkelingen bij overheden Wat doen overheden veelal: – Alle vervoersstromen met alle bijbehorende onderwerpen zoals wenselijkheid, noodzaak, wettelijke bevoegdheden en financiën in de eigen regio in kaart brengen. – Analyse van ontwikkelingen bij andere organisaties (zorg / openbaar vervoer enz) Komen tot andere aanpak: o.a. wordt gedacht aan een tussennet en vrijwilligersvervoer

15 Tussennet Tussen openbaar vervoer en doelgroepenvervoer een voorziening (HOV-tussennet- doelgroepenvervoer) Langzame openbaarvervoer reizigers en de snelle Wmo-ers / leerlingen in een eigen systeem Vragen over wie is verantwoordelijk, wat mag juridisch enz. nog deels open

16 Tussennet

17 Tussennet: openbaar vervoer stimuleren Onderdeel van tussennet is m.i. stimuleren gebruik openbaar vervoer Toegankelijkheid fysiek en mentaal Mentaal: travel training maar ook technische hulpmiddelen Monitor en evalueer!

18 Tussennet: aansturing en verdeling Verdeling tussen gemeenten en provincie Verdeling tussen overheid en taxi-ondernemer Verdeling tussen openbaar vervoer en taxi vervoer

19 Vrijwilligersvervoer: particuliere initiatieven Waarom deze inventarisatie Vragen leven bij overheden: Zelfredzaamheid Betaalbaarheid Wat kan vrijwilligersvervoer bijdragen aan deze doelstellingen? Hoe werkt het in de praktijk?

20 Inventarisatie particuliere initiatieven Waar in Nederland? Wat heeft inventarisatie opgeleverd? 154 initiatieven Van klein tot groot Voertuigen Doelgroep Organisatie van vervoer

21 Particuliere initiatieven Beschrijving van de voorbeelden in de rapportage Overigens geen nieuwe vorm van vervoer Wel meer aandacht dan voorheen Kans om invulling te geven aan vervoer dat anders (niet meer) aangeboden wordt? Bezint eer gij begint…….

22 Particuliere initiatieven Voor wie is het een geschikte vorm van vervoer? Wat mag wettelijk gezien wel en wat niet? Als het geen vrijwilligersvervoer is dan moet het voldoen aan de Wetpersonenvervoer 2000

23 Particuliere initiatieven: wettelijk kader Werkingssfeer Wp2000: Som van de betalingen minder dan de kosten van de auto en eventuele bijkomende kosten - afschrijving, verzekering, brandstof enz - Onkostenvergoeding vrijwilliger Geen uitoefening van beroep of bedrijf N.B. Als KpVV zorgen we voor duidelijk overzicht met verwijzingen!

24 Particuliere initiatieven Naast wettelijke verplichten ook van belang om aandacht te besteden aan veiligheid (code VVR) en opleiding chauffeur (ook VOG) Mogelijke kans voor combinatie met taxi-ondernemers: • Plannen van vervoer • Trainen en opleiden van vrijwilligers • Onderhoud wagenpark

25 Conclusies onderzoek particuliere initiatieven Klein onderzoek veel initiatieven gevonden Juridische aspecten spelen een rol (komen we op terug) Weinig overheidsbemoeienis in vrijheid handelen dat is de wens van veel van de gevonden initiatieven • wat is gevolg daarvan op mogelijkheden overheden? Succes in de kleinschaligheid: wat als het groter wordt?

26 26 21 maart 2013 26 Colofon Mijn contactgegevens Guy Hermans gerard.vankesteren@kpvv.nl Volg ons KpVV-discussiegroep over verkeer en vervoer @KpVVUtrecht www.kpvv.nl/rss Geïnteresseerd in onze gratis abonnementen? KpVV-nieuwsbrieven, KpVV Berichten, enzovoort. Meld u aan bij www.kpvv.nl/mijnkpvv KpVV is een onderdeel van CROW


Download ppt "Collectief vervoer Guy Hermans. Opbouw presentatie Collectief vervoer en CROW-KpVV Vervoer van en naar dagbesteding Ontwikkelingen bij overheden Kansen."

Verwante presentaties


Ads door Google