De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Financial Planning 4 All Van provisie naar factuur! Door: Ramón Wernsen 19 september 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "Financial Planning 4 All Van provisie naar factuur! Door: Ramón Wernsen 19 september 2012"— Transcript van de presentatie:

1 Financial Planning 4 All Van provisie naar factuur! Door: Ramón Wernsen 19 september 2012 ramonwernsen@gmail.com

2 Financial Planning 4 All • Introductie • Fundament • Klantsegmentatie & relatie • Waardevolle service en dienstverlening • Efficiënte kantoorstructuur • Bepalen van de prijs • Waardevol en efficiënt adviesproces • Samenvatting en conclusies • Vragenronde en discussie Programma

3 Financial Planning 4 All Introductie

4 -> Meer en meer wet- en regelgeving •Massaklant versus overige klantgroepen •Provisieverbod •Nieuw wettelijk en uniform deskundigheidsgebouw •Integratie van vakbekwaamheid en vaardigheid •Klantadvies centraal in plaats van productadvies •Financieel adviseur wordt een beroep •Promotie integraal financieel advies Introductie (1) 4

5 -> Minder maar meer kwalitatieve/klantgerichte adviseurs •Aantal bemiddelaars (adviseurs) neemt % verder af •Aantal professionele adviseurs neemt % toe •Duidelijkere splitsing af- en onafhankelijk advies •Duidelijkere prijsverschillen tussen ‘soorten’ advies •Minder klanten per adviseur •Nadruk op bestaande in plaats van nieuwe klanten Introductie (2) 5

6 •Prijs financieel advies zal (voorlopig) dalen •Meer adviseurs naast dan tegenover de klant •Vervangen krimp- voor groeimarkten •Wat waren de gevolgen in UK? Introductie (3) 6

7 •Wijzigen / aanpassen bedrijfsmodel Introductie: conclusie en actiepunten 7

8 Financial Planning 4 All Fundament

9 Canvas bedrijfsmodel 9 bouwstenen

10 Efficiency Waarde

11 Canvas bedrijfsmodel 9 bouwstenen Hoe?Wat?Wie? €?

12 •Wat wil je en waarom? •Breng je huidige bedrijfsmodel in kaart •Begrijpen meerwaarde, waarderen en verkopen meerwaarde •Start nieuw bedrijfsmodel Fundament: conclusie en actiepunten 12

13 Financial Planning 4 All Klantsegmentatie & relatie

14 •Definitie van een klant •Segmentatie •Klantrelatie Klantsegmentatie en relatie (1) 14

15 Criteria klantensegmentatie: • Behoeften afzonderlijk aanbod vereisen en rechtvaardigen • Zij via verschillende (distributie)kanalen worden bereikt • Zij verschillende soorten relaties vereisen • Zij in winstgevendheid behoorlijk van elkaar verschillen • Zij in risicobereidheid behoorlijk van elkaar verschillen • Zij bereid zijn (doorlopend) een fee te betalen Klantensegmentatie en relatie (2) 15

16 •Wat willen klanten? •Wat willen klanten voor een relatie? •Welke klanten wil jij? •Welke relatie wil jij? Klantsegmentatie en relatie (3) 16

17 •Vraag aan klanten wat ze van je verwachten •Overschot aan klanten en bemiddelaars, tekort aan adviseurs •Bouw je business rondom je echte klanten •Hoe was het ook alweer … 20% klanten zorgt voor 80% omzet! Klantsegmentatie: conclusie en actiepunten 17

18 Financial Planning 4 All Waardevolle service & dienstverlening

19 Financial Planning 4 All • Financieel inzicht en overzicht •Samenleven en gezin •Belastingen en fiscaal •Woning, huren of hypotheek •Sparen en beleggen •Pensioen en oudedag •Inkomensrisico’s verzekerd •Bezittingen verzekerd •Gezondheid verzekerd Service & dienstverlening Financieel Totaal Advies Bemid deling Nazorg

20 •Profiteer van gebrek integraal advies •Integrale aanpak = waardevol •Aparte dienstverlening advies, bemiddeling, nazorg Dienstverlening: conclusie en actiepunten 20

21 Financial Planning 4 All Efficiënte kantoorstructuur

22 CRM + geïntegreerde (reken)software + klantportal Efficiënte kantoorstructuur 22

23 •CRM draagt bij aan kwaliteit en efficiency Kantoorstructuur: conclusies en actiepunten 23

24 Financial Planning 4 All Bepalen van de prijs

25 Financial Planning 4 All Methodes: •Concurrentiemethode •Doelgroepmethode •Terugrekenmethode •Kostprijs plusmethode Bepalen van de prijs

26 Kostenkant -/- 26 Uitgavenstromen Arbeidskosten € 120.000,00 Huisvesting € 12.000,00 Vervoerskosten € 12.000,00 Kantoorkosten € 10.000,00 Administratiekosten € 7.500,00 ICT-kosten € 7.500,00 Marketing en verkoopkosten € 4.500,00 Financieringskosten € 12.000,00 Afschrijvingskosten € 6.000,00 Overige algemene kosten € 8.500,00 Totaal € 200.000,00 max. aantal declarabele werkuren totaal fte 1600 totaal aantal werkuren totaal fte 3200 Minimaal uurtarief (BEP) € 125,00 Marge in % 20% Uurtarief incl. marge € 150,00

27 Financial Planning 4 All Prijs variabelen: • Onderscheid advies, bemiddeling, nazorg • Aantal uren advies, bemiddeling, nazorg • Reistijd / oncourante tijden • Mate van complexiteit / risico • Mate van senioriteit / deskundigheid • Bandbreedte (margeuren) • Korting (klant kiest voor nazorg, klant betaalt binnen 14 dagen, klant verricht huiswerk, et cetera) Bepalen van de prijs

28 •Maak gebruik van kostprijs plusmethode •Breng eerst eens kostprijs in kaart Bepalen van de prijs: conclusies en actiepunten 28

29 Financial Planning 4 All Waardevol en efficiënt adviesproces

30 Financial Planning 4 All • Stap 0: Uitnodiging, kennismaking, gesprek over je nieuwe werkwijze en bedrijfsmodel en hoe klanten hier beter van worden • Stap 1: Kennismaking, gesprek over de financiële wensen, doelen en uitleg van je waarde, werkwijze en beloning • Stap 2: Verzamelen en inventariseren persoonlijke en financiële data • Stap 3: Analyseren ontvangen informatie en documentatie • Stap 4: Schriftelijk advies en toelichting • Stap 5: Implementatie van het advies (bemiddelingsfase) • Stap 6: Onderhouden van het advies (nazorgfase) Waardevol en efficiënt adviesproces

31 • Meeste tijd besteden aan stap 0 en stap 1, ofwel het leren kennen van de klant en het begrijpen van zijn wensen, doelen ervaringen en angsten Adviesproces: conclusies en actiepunten 31

32 Financial Planning 4 All Samenvatting en conclusies

33 Financial Planning 4 All Vragenronde en discussie


Download ppt "Financial Planning 4 All Van provisie naar factuur! Door: Ramón Wernsen 19 september 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google