De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Financial Planning 4 All

Verwante presentaties


Presentatie over: "Financial Planning 4 All"— Transcript van de presentatie:

1 Financial Planning 4 All
Van provisie naar factuur! Door: Ramón Wernsen 19 september 2012 Financial Planning 4 All

2 Financial Planning 4 All
Programma Introductie Fundament Klantsegmentatie & relatie Waardevolle service en dienstverlening Efficiënte kantoorstructuur Bepalen van de prijs Waardevol en efficiënt adviesproces Samenvatting en conclusies Vragenronde en discussie Financial Planning 4 All

3 Financial Planning 4 All
Introductie Financial Planning 4 All

4 Introductie (1) -> Meer en meer wet- en regelgeving
Massaklant versus overige klantgroepen Provisieverbod Nieuw wettelijk en uniform deskundigheidsgebouw Integratie van vakbekwaamheid en vaardigheid Klantadvies centraal in plaats van productadvies Financieel adviseur wordt een beroep Promotie integraal financieel advies

5 Introductie (2) -> Minder maar meer kwalitatieve/klantgerichte adviseurs Aantal bemiddelaars (adviseurs) neemt % verder af Aantal professionele adviseurs neemt % toe Duidelijkere splitsing af- en onafhankelijk advies Duidelijkere prijsverschillen tussen ‘soorten’ advies Minder klanten per adviseur Nadruk op bestaande in plaats van nieuwe klanten

6 Introductie (3) Prijs financieel advies zal (voorlopig) dalen
Meer adviseurs naast dan tegenover de klant Vervangen krimp- voor groeimarkten Wat waren de gevolgen in UK?

7 Introductie: conclusie en actiepunten
Wijzigen / aanpassen bedrijfsmodel

8 Financial Planning 4 All
Fundament Financial Planning 4 All

9 Canvas bedrijfsmodel 9 bouwstenen

10 Canvas bedrijfsmodel 9 bouwstenen
Efficiency Waarde

11 Canvas bedrijfsmodel 9 bouwstenen
Hoe? Wat? Wie? €?

12 Fundament: conclusie en actiepunten
Wat wil je en waarom? Breng je huidige bedrijfsmodel in kaart Begrijpen meerwaarde, waarderen en verkopen meerwaarde Start nieuw bedrijfsmodel

13 Financial Planning 4 All
Klantsegmentatie & relatie Financial Planning 4 All

14 Klantsegmentatie en relatie (1)
Definitie van een klant Segmentatie Klantrelatie

15 Klantensegmentatie en relatie (2)
Criteria klantensegmentatie: Behoeften afzonderlijk aanbod vereisen en rechtvaardigen Zij via verschillende (distributie)kanalen worden bereikt Zij verschillende soorten relaties vereisen Zij in winstgevendheid behoorlijk van elkaar verschillen Zij in risicobereidheid behoorlijk van elkaar verschillen Zij bereid zijn (doorlopend) een fee te betalen

16 Klantsegmentatie en relatie (3)
Wat willen klanten? Wat willen klanten voor een relatie? Welke klanten wil jij? Welke relatie wil jij?

17 Klantsegmentatie: conclusie en actiepunten
Vraag aan klanten wat ze van je verwachten Overschot aan klanten en bemiddelaars, tekort aan adviseurs Bouw je business rondom je echte klanten Hoe was het ook alweer … 20% klanten zorgt voor 80% omzet!

18 Financial Planning 4 All
Waardevolle service & dienstverlening Financial Planning 4 All

19 Financial Planning 4 All
Service & dienstverlening Advies Financieel inzicht en overzicht Samenleven en gezin Belastingen en fiscaal Woning, huren of hypotheek Sparen en beleggen Pensioen en oudedag Inkomensrisico’s verzekerd Bezittingen verzekerd Gezondheid verzekerd Financieel Totaal Advies Bemiddeling Nazorg Financial Planning 4 All

20 Dienstverlening: conclusie en actiepunten
Profiteer van gebrek integraal advies Integrale aanpak = waardevol Aparte dienstverlening advies, bemiddeling, nazorg

21 Financial Planning 4 All
Efficiënte kantoorstructuur Financial Planning 4 All

22 CRM + klantportal geïntegreerde (reken)software +
Efficiënte kantoorstructuur CRM + geïntegreerde (reken)software klantportal

23 Kantoorstructuur: conclusies en actiepunten
CRM draagt bij aan kwaliteit en efficiency

24 Financial Planning 4 All
Bepalen van de prijs Financial Planning 4 All

25 Financial Planning 4 All
Bepalen van de prijs Methodes: Concurrentiemethode Doelgroepmethode Terugrekenmethode Kostprijs plusmethode Financial Planning 4 All

26 Kostenkant -/- Uitgavenstromen Arbeidskosten € 120.000,00 Huisvesting
Arbeidskosten € ,00 Huisvesting € ,00 Vervoerskosten Kantoorkosten € ,00 Administratiekosten € ,00 ICT-kosten Marketing en verkoopkosten € ,00 Financieringskosten Afschrijvingskosten € ,00 Overige algemene kosten € ,00 Totaal € ,00 max. aantal declarabele werkuren totaal fte 1600 totaal aantal werkuren totaal fte 3200 Minimaal uurtarief (BEP) € ,00 Marge in % 20% Uurtarief incl. marge € ,00

27 Financial Planning 4 All
Bepalen van de prijs Prijs variabelen: Onderscheid advies, bemiddeling, nazorg Aantal uren advies, bemiddeling, nazorg Reistijd / oncourante tijden Mate van complexiteit / risico Mate van senioriteit / deskundigheid Bandbreedte (margeuren) Korting (klant kiest voor nazorg, klant betaalt binnen 14 dagen, klant verricht huiswerk, et cetera) Financial Planning 4 All

28 Bepalen van de prijs: conclusies en actiepunten
Maak gebruik van kostprijs plusmethode Breng eerst eens kostprijs in kaart

29 Waardevol en efficiënt adviesproces
Financial Planning 4 All

30 Financial Planning 4 All
Waardevol en efficiënt adviesproces Stap 0: Uitnodiging, kennismaking, gesprek over je nieuwe werkwijze en bedrijfsmodel en hoe klanten hier beter van worden Stap 1: Kennismaking, gesprek over de financiële wensen, doelen en uitleg van je waarde, werkwijze en beloning Stap 2: Verzamelen en inventariseren persoonlijke en financiële data Stap 3: Analyseren ontvangen informatie en documentatie Stap 4: Schriftelijk advies en toelichting Stap 5: Implementatie van het advies (bemiddelingsfase) Stap 6: Onderhouden van het advies (nazorgfase) Financial Planning 4 All

31 Adviesproces: conclusies en actiepunten
Meeste tijd besteden aan stap 0 en stap 1, ofwel het leren kennen van de klant en het begrijpen van zijn wensen, doelen ervaringen en angsten

32 Samenvatting en conclusies
Financial Planning 4 All

33 Vragenronde en discussie
Financial Planning 4 All


Download ppt "Financial Planning 4 All"

Verwante presentaties


Ads door Google